35648

Пошив фартука. Творческий проект

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Техническая последовательность Сначала мы сняли мерки потом начертили части фартука размером 1к4 в тетради в настоящую величину специальными булавками прикрепили на ткань. Скоро мы сшили карманы и низ фартука.

Русский

2013-09-19

468.57 KB

902 чел.

творческий проект по технологии

Ученицы 5А класса

МБОУ СОШ №34

Быковой Юлии

Преподаватель Лихачёва Ирина Викторовна
1) История фартука

2)цель

3)выбор фартука

4)выбор ткани

5)снятие мерок

6)построение чертежа

7)оборудование

8)раскрой изделия

9)техническая последовательность

10)расчет сибистоемости

11)реклама

12)самооценка


цель

Ознакомиться с приёмами конструирования сформировать навыки выкройки, приучиться к точности, аккуратности при выполнении расчетов.Мне понравился розовый фартук потому что он самый красивый. Там 2 кармана, квадратный низ и бретели.Оборудование

Учебник, тетрадь, карандаш, лента, линейка 1к4, утюг, швейная машина, мел.

Техническая последовательность

Сначала мы сняли мерки потом начертили части фартука размером 1к4 в тетради, в настоящую величину специальными   булавками прикрепили на ткань. На  следующем уроке  я вырезала их, и я начала смётывать нагрудник потом я пришила бретели к нему. Скоро  мы сшили карманы и низ фартука. Наконец фартук был почти готов осталось соединить низ с поясом и грудкой.


 


Расчёт сибистоемости

Резец закройщика- 30р.

Миллиметровая бумага- 50р.

Мел-8р.

Линейка 1к4 -14р.


Реклама

Компания швейная машина продаёт фартуки и прихватки из различной ткани с разными узорами разных цветов, форм. Улица Макаренко дом №3. Справки по телефону 8-980-723-06-78


Самооценка

я много работала над фартуком кое что не получалось но у меня получился вполне приличный фартук


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31671. Психічне відображення як процес 26.5 KB
  Образ формується розвивається існує тільки в процесі відображення.Ломова [5;134173] дозволили виділити 5 основних стадій фаз процесу зорового сприймання: 1 визначення положення предмета в просторі й груба оцінка його загальних пропорцій; 2 “мерехтіння†форми; 3 розрізнення різких перепадів кривизни; 4 глобальноадекватне сприймання у якому форма подана без розрізнення її деталей зокрема величини кутів; 5 адекватне відображення форми у всій повноті її деталей. Сутність психічного як процесу: а загальна тенденція полягає в...
31672. Основні методи психології. Спостереження, експеримент 33.5 KB
  Спостереження експеримент Спостереження як метод об’єктивного дослідження широко за стосовується у психології педагогічній практиці соціологічних до слідженнях. Об’єктом спостереження є поведінка особистості в найрізно манітніших її зовнішніх виявах коли реалізуються усвідомлювані та неусвідомлювані внутрішні психічні стани переживання прагнення. Тому вміле спостереження за поведінкою дитини та дорослого дає можливість з високою вірогідністю робити висновки про їхні внутрішні духовні особливості. Спостереження може бути звичайним...
31673. Виникнення та розвиток психіки 23 KB
  На певному етапі розвитку природи завдяки взаємодії механічних термічних хімічних акустичних та світлових властивостей матерії з неорганічної матерії виникла органічна матерія білкова речовина. Якщо в неорганічній матерії згаданий процес має пасивний характер то у живій активний відмінною рисою якого є здатність предмета що відображує реагувати на відображуване. Першими проявами такого біологічного відображення є процеси обміну речовин асиміляція та дисиміляція що відбуваються у живій матерії та є необхідною умовою життя....
31674. Свідомість 30.5 KB
  Складна діяльність вищих тварин що підпорядкована природним предметним зв’язкам і відношенням у людини перетворюється на діяльність підпорядковану суспільним зв’язкам і відносинам. Вона є тією безпосередньою причиною завдяки якій виникає специфічна людська форма відображення дійсності – свідомість людини. У людини завдяки її участі в спільній діяльності з іншими людьми в умовах розподілу функцій між ними те на що спрямована дія саме по собі може і не мати прямого біологічного смислу. У людини ж користування штучним знаряддям...
31675. Поняття про особистість та її структуру 26.5 KB
  Належність особистості до певного суспільства до певної системи суспільних відносин визначає її психологічну Та соціальну сутність. Характерними ознаками особистості є наявність у неї свідомості виконувані нею суспільні ролі суспільно корисна спрямованість її діяльності. Однією з найяскравіших характеристик особистості є її індивідуальність під якою розуміють своєрідне неповторне поєднання таких психологічних особливостей людини як характер темперамент особливості перебігу психічних процесів сприймання пам’яті мислення мовлення...
31676. Поняття про діяльність 23 KB
  Проте активність тварин і діяльність людини суттєво відрізняються за психологічними ознаками. Людська діяльність за сутністю є соціальною. Діяльність людини характеризується свідомістю і цілеспрямованістю.
31677. Поняття про мову та її функції 30 KB
  Біологічними передумовами виникнення мови були звуки та рухи які спостерігались у пращурів людини і слугували засобом спілкування задоволення потреби в обміні думками у пізнанні властивостей предметів та явищ що оточували людину і позначалися словами. Слово як одиниця мови має два боки зовнішній звуковий фонетичний та внутрішній смисловий семантичний. Унаслідок цього виникла багатозначність слів що також є продуктом історичного розвитку кожної мови. Основні елементи мови її словниковий склад і граматична будова.
31678. Різновиди мовлення 35.5 KB
  Усне мовлення. Це основний різновид мовлення який є звуковим і який інші сприймають за допомогою слуху. Усне мовлення поділяється на діалогічне та монологічне.