35724

ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ ПО ТЕХНОЛОГИИ

Практическая работа

Педагогика и дидактика

; в верхнем поле указывается без кавычек Управление образования администрации Кольчугинского района и полное наименование учебного заведения; в среднем поле дается название проекта без слова Тема и кавычек; далее указывается фамилия имя класс и № школы проектанта в именительном падеже; далее фамилия и инициалы руководителя проекта; в нижнем поле указывается место и год выполнения работы. Порядок расположения листов пояснительной записки: Титульный лист; Оглавление; Введение: обоснование выбора темы проекта;...

Русский

2013-09-19

35 KB

76 чел.

ТРЕБОВАНИЯ

К ТВОРЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ ПО ТЕХНОЛОГИИ

1.   Проект состоит из двух частей:

 1.  Теоретической - пояснительная записка;

Практической - готовое изделие или организационное мероприятие, а также  чертежи, зарисовки, схемы, эскизы в цвете.

2.  Оформление титульного листа:

 •  формат А4;
 •  рамка: слева 2 см, сверху, снизу и справа по 0,5 см.;
 •  в верхнем поле указывается без кавычек «Управление образования администрации Кольчугинского района» и полное наименование учебного заведения;
 •  в среднем поле дается название проекта без слова «Тема» и кавычек;
 •  далее указывается фамилия, имя, класс и № школы проектанта (в именительном падеже);
 •  далее фамилия и инициалы руководителя проекта;
 •  в нижнем поле указывается место и год выполнения работы.

3.  Порядок расположения листов (пояснительной записки):

 1.  Титульный лист;
 2.  Оглавление;
 3.  Введение: 
 •  обоснование выбора темы проекта;
 •  цель и задачи проекта;
 •  краткая историческая справка;
 •  разработка идей и вариантов;
 •  анализ идей и выбор оптимального варианта;
 1.  Основная часть:
 •  эскиз и описание изделия;
 •  материалы, необходимые для изготовления изделия;
 •  инструменты, оборудование, приспособления;
 •  конструкторская часть;
 •  технологическая часть (технологическая карта);
 •  экономическая оценка;
 •  рекламный проспект;
 •  экологическая оценка;
 •  охрана труда;

3.5. Заключение (самооценка проделанной работы);

 1.  Приложения (вспомогательные или дополнительные материалы: таблицы, графики, карты, рисунки)
  1.  Библиографический список использованной литературы;
  2.  Критерии оценки творческого проекта.

Пояснительная записка выполняется рукописным, машинописным или компьютерным способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210x297), расположенного вертикально. Должны быть соблюдены поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 15 мм, нижнее - 20 мм. Номера страниц ставят внизу страницы по центру.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47856. ПІДПРИЄМСТВО В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 4.18 MB
  Підприємства мають такі ознаки: виробничотехнічна єдність спільність продукції що виготовляється процесів її виробництва певний склад виробничих фондів єдина технічна політика спільність допоміжного і обслуговуючого господарств; організаційносоціальна єдність наявність єдиного трудового колективу керівника та адміністрації підприємства наділення підприємства правами і реквізитами юридичної особи; фінансовоекономічна самостійність можливість самостійно визначати напрямки економічного розвитку склад обсяги продукції що...
47857. АНЕМІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ. ДЕФІЦИТНІ АНЕМІЇ 1.6 MB
  Дефіцит заліза у дітей: причини патогеннез клініка діагностика диференційна діагностика. У дітей вміст гемоглобіну крові в межах вікової норми на нижніх границях : 110118 г л у дітей перших пяти років; 120128г л у дітей старших пяти років. Найчастіше ЗДА зустрічаються у дітей другого і третього років життя 4075.
47858. Педагогіка і психологія в системі наук про людину 1.39 MB
  Протягом сторіч педагогіка розвивалася як практика навчання і виховання дітей. За сучасних умов педагогіку розглядають як науку і практику навчання і виховання людини на всіх вікових етапах її особистісного і професійного розвитку оскільки: сучасна система освіти і виховання стосується практично всіх людей; у багатьох країнах створена система безперервної освіти людини; вона містить у собі всі ланки від дошкільної установи до професійної підготовки і курсів підвищення кваліфікації. Тобто процес навчання і виховання людини як особлива...
47859. Загальні принципи проектування телефонних мереж 126 KB
  Процес проектування його методи та особливості Основою створення будьякого обєкта є процес проектування. Проектування це комплекс робіт який складається з пошуку досліджень розрахунків та конструювання достатнього для створення нового обєкта чи реконструкції старого що відповідає заданим вимогам. Проектування яке здійснюється людиною з застосуванням компютера наз.
47860. Інформаційні технології 171 KB
  На сучасному етапі розвитку транспортної галузі одним з основних факторів впливу науковотехнічного прогресу на технологічні транспортні процеси є широке застосування нових інформаційних технологій заснованих на використанні сучасних засобів обчислювальної техніки звязку та передачі інформації. Інформаційні технології ІТ інформаційнокомунікаційні технології Informtion nd Communiction Technologies ICT Сукупність методів виробничих процесів і програмнотехнічних засобів інтегрованих з метою збирання обробки зберігання...
47861. Економічний аналіз. Конспект лекцій 517 KB
  Мета функціональновартісного аналізу ФВА попередити зайві витрати на виробництво продукції шляхом удосконалення технології виробництва та конструкції виробів використання більш дешевої сировини і матеріалів. На стадії виготовлення продукції за допомогою ФВА детально вивчається продукція виявляються зайві витрати проводиться усунення зайвих функцій товару і таким чином досягається зниження витрат на виробництво продукції. Прибутком; прогнозування величини кожного з цих показників при заданих значеннях інших; економікостатистичний ...
47862. Інформаційні технології. Конспект лекцій 14.48 MB
  Пристрої візуалізації і подання даних. Способи подання атрибутивних даних. Моделі даних. Створення атрибутивної бази даних
47864. Загальні поняття основ ергономіки 300 KB
  Технічний прогрес у промисловості в транспортній галузі в енергетиці та у військовій справі супроводжується вростанням ролі людини у забезпеченні високої ефективності виробництва. Механізація та автоматизація виробничих процесів упровадження обчислювальної техніки та інформаційних технологій докорінно змінюють діяльність людини висуваючи до неї нові більш високі вимоги збільшуючи при цьому економічну та соціальну значущість результатів її діяльності. Одночасно принцип гуманізації...