35760

Хрящи гортани, особенности их строения и развития у детей, изменения в период мутации

Доклад

Медицина и ветеринария

Наибольший из них — непарный щитовидный хрящ, у которого различают две соединённых между собой под почти прямым (у мужчин) или тупым (120° у женщин) углом четырёхугольные пластинки. От задних краёв пластинок отходит две пары рожек (верхние и нижние).

Русский

2014-03-31

15.64 KB

6 чел.

Хрящи гортани, особенности их строения и развития у детей, изменения в период мутации.

Хрящи гортани делятся на парные и непарные :

К непарным хрящам относят:

  1. щитовидный хрящ,
  2. перстневидный хрящ,
  3. надгортанный хрящ.

К парным хрящам относят:

  1. черпаловидные хрящи,
  2. рожковидные хрящи,
  3. клиновидные хрящи.

Перстневидный хрящ со щитовидным хрящом соединяют:

  1. Перстнещитовидный сустав парный он образуется суставной поверхностью нижнего рога щитовидного хряща и перстневидного.
  2. Перстнещитовидная связка закрывающая промежуток между нижним краем щитовидного и верхним краем дуги перстневидного хряща.

Наибольший из них — непарный щитовидный хрящ, у которого различают две соединённых между собой под почти прямым (у мужчин) или тупым (120° у женщин) углом четырёхугольные пластинки. От задних краёв пластинок отходит две пары рожек (верхние и нижние).

Основу гортани составляет перстневидный хрящ, его дуга обращена вперёд, а пластинка — назад.

Рожковидный хрящ — маленький, конической формы, его основа располагается на верхушке черпаловидного.

Клиновидный хрящ больший, удлинённый, непостоянной формы и величины, часто рудиментарный.

Сверху гортань покрыта надгортанником, который соединён с щитовидным хрящом и подъязычной костью щитонадгортанной и подязычно-надгортанной связками, соответственно.

Важнейшими (функционально) в гортани являются черпаловидные хрящи, от основы которых вперёд отходит голосовой отросток, а назад — мышечный.

Голосовые связки крепятся к черпаловидным хрящам и к щитовидным хрящам. При сокращении внутренних мышц гортани меняется степень натяжения голосовых связок и форма голосовой щели.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55886. ЖИТТЄВІ КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ ТА ФОРМИ ЇХ ПЕРЕЖИВАННЯ 56 KB
  Мета заняття: формування цілісного уявлення про кризи їх види фазі; форми переживання життєвих криз; вплив кризи на розвиток особистості; усвідомлення практичного значення набутих знань; формування навичок управління власними психічними станами; перевірка результатів засвоєння програмного матеріалу та оцінка знань студентів. Поняття кризи та її види та фази. Життєві кризи з позицій рольової теорії Питання що виносилися для самостійного опрацювання.
55887. ПСИХОСОЦІАЛЬНІ, ПСИХОСЕКСУАЛЬНІ, ВІКОВІ КРИЗИ ТА СТАДІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ 51 KB
  Формування у студентів цілісного уявлення про вікові кризи та стадії розвитку людини; поглиблення та систематизація знань щодо психосоціальний розвитку особистості
55888. Методичні рекомендації та плани семінарських занять з основ економічної науки 851 KB
  Гетьмана Кафедра політичної економії Методичні рекомендації та плани семінарських занять з основ економічної науки для бакалаврів з економіки менеджменту денної та заочної форм навчання...
55889. Творчий учитель – який він? Я – творча особистість! 42.5 KB
  Творчість -– це завжди створення нового оригінального соціальнозначущого продукту. Кожна людина від природи наділена здатністю до творчості творчим потенціалом тому що творчість лежить в основі як загального розвитку природи еволюції так і кожної окремої особистості в її самоздійсненні.
55890. Соціально-психологічні проблеми насильства в сучасному суспільстві 62.5 KB
  Проблема насильства над дітьми свідчить про необхідність ретельного вивчення й розробки профілактичних заходів спрямованих на її вирішення оскільки діти є найнезахищенішою найуразливішою й майже повністю залежною від дорослих частиною суспільства.
55891. Організація ефективного педагогічного спілкування 46.5 KB
  План семінару: Поняття про спілкування функції спілкування. Особливості педагогічного спілкування. Типові помилки спілкування неправильні моделі спілкування з дітьми.
55892. Сучасний урок. Шляхи підвищення його ефективності 134.5 KB
  Мета: Актуалізація проблеми підвищення ефективності сучасного уроку. Колегіальний пошук шляхів підвищення ефективності кожного уроку завдяки впровадженню інтерактивних технологій навчання...
55893. Психолого-педагогическая компетентность педагога 94.5 KB
  Задачи: На основе теоретического анализа проблемы сформировать у педагогов представления о ППК и ее личностно-деятельностных компонентах; Способствовать осознанию педагогами УВК необходимости развития качеств обеспечивающих эффективное взаимодействие с учениками...
55894. Основні вимоги до написання науково-дослідницької роботи 112 KB
  Робота учасників науково-дослідницьких робіт у відділі філології та мистецтвознавства. Актуалізація опорних знань На першому засіданні ми з вами, шановні учні, говорили що таке науково-пошукова робота,проводили анкетування про типи обдарованості.