3583

Здоровий спосіб життя. Методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

Книга

Педагогика и дидактика

Здоров’я школярів багато в чому залежить від їхніх теоретичних знань і практичних навичок, які сприяють збереженню здоров’я. Найбільш серйозні соціальні проблеми й проблеми охорони здоров’я, поширені в наш час, багато в чому виз...

Украинкский

2013-02-09

1.59 MB

316 чел.

Вступ

Здоров’я школярів багато в чому залежить від їхніх теоретичних знань і практичних навичок, які сприяють збереженню здоров’я. Найбільш серйозні соціальні проблеми й проблеми охорони здоров’я, поширені в наш час, багато в чому визначаються особливостями поведінки та способом життя, який сформувався ще в шкільному віці. Школа відіграє особливу роль у формуванні як власне здоровя дитини, так і її ставлення до свого здоровя, реальних дій і вчинків, що створюють умови для набуття навичок здорового способу життя. Матеріал, який вміщено в посібнику може допомогти вчителям основ здоров’я та валеології, класним керівникам та керівникам гуртків донести до учнів глибину проблеми, усвідомити, що здоров’я включає різні компоненти, виявити першопричини порушення здоров’я, набути знань та вмінь, які сприятимуть збереженню фізичного, соціального й психічного здоровя. Бесіди та заходи, які пропонуються, сприятимуть вихованню усвідомленого ставлення школярів до свого здоровя та формування в них прагнення до постійного поліпшення свого способу життя.

Цей посібник є реальним помічником у справі підготовки й проведення різноманітних заходів предметного тижня, присвяченого основам здоров’я. Він містить матеріали, які стосуються гігієни харчування, безпеки здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками та дотримання правил здорового способу життя.

Запропоновані методичні розробки включають заходи, різноманітні за формою, змістом та завданнями. Зміст цього посібника сприяє підвищенню інтересу учнів до проблеми збереження власного здоровя й розумінню основних принципів здорового способу життя.

Щиро сподіваюсь, що матеріал, який вміщено в посібнику, допоможе вчителям основ здоров’я та валеології, класним керівникам та керівникам гуртків в організації роботи, спрямованої на збереження, зміцнення та відновлення здоров’я дитини.

Бажаю всім творчої і плідної роботи. Буду дуже рада, якщо посібник допоможе вам робити шкільне життя яскравим, святковим, незабутнім.

Навчальний посібник містить матеріал, який спрямований на вирішення проблеми збереження власного здоровя закладеного у самій людині, у знанні та розумінні нею проблем формування, збереження, зміцнення і відновлення його, а також в умінні дотримуватись правил здорового способу життя.

До посібника увійшов самостійно підібраний додатковий матеріал, який можна використати на уроках основ здоровя, при проведенні виховних бесід, конкурсів, турнірів, лекцій, семінарів, а також у позакласній та гуртковій роботі.

Даний матеріал рекомендовано для використання вчителям основ здоровя та валеології, класним керівникам та керівникам гуртків.

Здоровий спосіб життя обери сам

(із циклу «Здоровя людини як екологічна проблема»)

 Кожний хоче якомога довше бути здоровим і щасливим. Проте зазвичай людина замислюється про це, коли трапляється «збій» у якійсь системі органів, коли людина усвідомлює проблему невідповідності свого здоров’я тим життєвим завданням, які їй належить вирішувати. Щоб змінити такий стан речей і щодня піклуватися про здоров’я тіла, духу, психіки, потрібні певні знання, переконання, дії. Усім відомо, що у тварин рівновага середовища, генетична програма розмноження і межі пристосування визначають виживання і тривалість життя. У людини ця закономірність порушена: суспільство забезпечує виживання навіть генетично неповноцінних, а з допомогою медицини і техніки продовжує життя далеко за межі репродуктивного періоду. Фахівці стверджують, що тривалість життя людини на 55 – 65% визначається способом життя (харчування, умови навчання і праці, побутові чинники, охорона здоров’я) і лише на 8 – 10 % - спадковістю, біологією людини, тобто її природою.

Проте старість все одно наздоганяє людей у певний термін, який залежить від умов і способу життя, а також від спадковості.

Що таке спосіб життя

Нижче мова піде про спосіб життя. Який визначає життя щоденне і щогодинне. Нагадаю думку філософа Е. Фромма (1900 – 1980), який стверджував, що сучасна людина вважає, що читати й писати – це мистецтва, яким слід навчатися, що стати архітектором. Інженером або кваліфікованим робітником можна лише завдяки серйозному навчанню, але жити – це настільки проста справа, що не потребує жодних особливих зусиль. Кожний «живе» по-своєму. Життя вважається справою, в якій кожен – «знавець».

Що означає вираз «спосіб життя»?

Спосіб життя, крім матеріальних умов, включає соціально-етичні установки та переконання людини, звичаї, традиції, яких він дотримується, а також природні умови, що впливають на його поведінку.

Спосіб життя може бути нездоровим, стихійним, неорганізованим, а може будь наближений до здорового, досконалого. Здоровий спосіб життя – це цінність, цінність не лише особиста, а й важлива для соціуму.

 

Однак деякі основні цінності, якими живе людина, не можуть бути узгоджені один з одним і приведені в гармонію. Наприклад, не можна поєднати повну свободу і повну рівність. Справедливість і милосердя, знання і щастя можуть стикатися. Якщо це так, ідея про остаточне вирішення людських проблем, про досконалий спосіб життя не може бути послідовною. І не тому, що досконалу гармонію не можна втілити в життя через практичні труднощі – сама ідея про неї є неспроможною в принципі.

Тому важливо для кожного з нас розуміти складність поняття «спосіб життя» і обрати свою позицію щодо цього питання.

Досконала людина і спосіб життя

Людину, її свідомість і буття неможливо звести до звичайної історії, що і реалізувалося в образі досконалої людини, яка, будучи втіленням ідеалу, була так би мовити досягнутим результатом людських сподівань. Вона була різновидом ідеї первісної єдності, потреба єдності і обумовила появу цього способу шуканого життя. Реалізувати її можна буде вже тому ( як уявляло реальне людство), що колись людина і була такою, але колись розгубила риси досконалості.

Те, що ми називаємо здоровим способом життя. Можливо, і є шукний спосіб життя «досконалої людини».

Ми виявили унікальність виду Ното sapiens, а ще важливішою є неповторність кожного з нас, йдеться про те, що, пізнаючи себе, людина творить свій спосіб життя, прагнучи, щоб цей спосіб життя вдосконалював та зміцнював її здоров’я як універсальну цінність.

Коротко розглянемо компоненти здорового способу життя.

 Культура руху. Життя без руху неможливе. З рухом пов’язано багато сторін життєдіяльності. Шлюбні ігри, розмноження і виховання потомства, розселення особин у пошуках життєвого простору, боротьба кожної особини за своє існування в первісному суспільстві вимагали різноманітних рухів. А де рух, там і його суб’єктивний бік – насолода ним, що спонукає всі живі істоти рухатися. Навіть якщо немає у ньому потреби.

У багатьох первісних народів трудові процеси, чи мисливський промисел, чи то примітивне землеробство, відображенні в безпосередньому вираженні м’язової радості – ритуальних танцях. Танці багатьох народів включають імітацію мисливської або землеробської праці.

Звичайно, на радість праці, насолоду працею накладає свій відбиток суспільний устрій. У будь-якому разі працю супроводжують усі об’єктивні процеси робочого руйнування і відновлення м’язів та нервової тканини. На яких базується суб’єктивне відчуття м’язової радості і на її основі – блаженства відпочинку.

Однак сьогодні не так багато професій пов’язано з фізичними зусиллями. А тому кожному і всім потрібна фізкультура. За ідеєю М.Амосова, лікаря і філософа, для підтримання здоровя потрібно займатися фізичними вправами по годині на день. Проте не вистачає для цього характеру у звичайної людини. Тому – хоча б 20 – 30 хвилин гімнастики на день ( це приблизно 1000 рухів), краще з гантелями вагою 2 – 5 кг. На додачу до фізкультури бажано ходити швидким кроком дорогою в школу, на роботу і назад хоча б по одному кілометру. Та навантаження має бути розумним – поступовим або наполегливим. Наприклад, у вправах, бігу або навіть ходьбі щодня можна додавати від 3 до 5 % від досягнутого рівня (кількості рухів, швидкості, відстані). Подібні вимоги також стосуються загартування і навіть робочого навантаження.

Рухова активність, спритність цінувалися у стародавніх народів. Квінті ліан Марк Фабій (35 – 96 рр.) стверджував, що силу потрібно підтримувати постійними вправами. Тацит (58 – 117 рр.) зазначав, що вправи породжують майстерність. « Хто міцний тілом, може терпіти і жару, і холод» - слова Епіктета (50 – 140 рр.).

Наші сучасники повинні приблизно знати міцність свого здоров’я: показники кровяного тиску, частоту пульсу, рівень гемоглобіну, час відновлення дихання під час фізичного навантаження, функціональний стан шлунка та кишкового тракту, судин, печінки, нирок. Те саме – про можливості нервової системи.

 Культура харчування – найважливіший компонент здорового способу життя, що передбачає збалансованість, помірність, регулярність харчування. У Стародавньому Єгипті казали: «Життєвій силі зерна життя уподібню своє». У культурі кожного народу склалися свої звичаї і традиції харчування. У словян, як і у багатьох народів, - культура бережливого ставлення до їжі:

Хліб – усьому голова.

Є хліб та вода, то й нема голода.

Як хліб на стіл, то й стіл престіл, а хліба ні куска, і стіл доска.

Як є бульба й капуста, то у хаті не пусто.

Як нема борщу, то й на весіллі не гощу.

Голодній кумі хліб на умі.

Більшість плодів, які людина споживає. Набули символічного значення. Так, яблуко – плід дерева життя, символізує саме життя; а якщо цей образ реальний, то означає успіх у житті та отримання задоволення від успіху. Борис Годунов ввів у царський вжиток державу, яка називалася в ту пору на Русі «яблуком».

У стародавніх єгиптян яйце присвячували богині Ісиді, тому жерці ніколи не їли яєць. Сіль символізує життєву енергію та відвертає нещастя. У багатьох культурах сіль – символ дотепності, знак моральної та духовної сили. Хліб і сіль – знак гостинності в багатьох традиціях, включаючи грецьку, семітську, словянську. Вираз «з’їсти пуд солі» означає багато пережити , витерпіти.

Багато що обумовлено природою того краю, де живуть люди, рівнем розвитку цивілізації, але єдина підстава всіх традицій харчування – ми є те, що їмо.

 

Наукові основи харчування розробляють як для «середньої людини», так і особливо для людей. Які страждають на якість захворювання. Ідеально систему харчування мають розробляти для кожного індивіда з урахуванням його неповторних особливостей.

У багатьох дослідженнях подано психологічне обґрунтування такого чинника ризику. Як переїдання (ожиріння). Більшість людей «багатий стіл» сприймають як показник життєвого успіху. Огрядність певний час оцінювали як ознаку солідності. Психологи вважають, що в деяких випадках переїдання є чинником, що заміщає незадоволеність у самоствердженні. Безпеці, визнанні тощо.

Помірність у їжі є ознакою культури, здорового способу життя. Недаремно сьогодні стало модним стежити за стрункістю своєї фігури.

 Культура спілкування. 

Кожен з нас практично щодня спілкується з великою кількістю людей – рідні, друзі, сусіди, однокласники, педагоги та ін. З кожним ви шукаєте свій спосіб спілкування. З багатьма з них він є беззмістовним, комунікативні засоби використовуються винятково з метою підтримання самого процесу спілкування. З окремими людьми спілкування має більш серйозний характер. У цьому випадку його слід розуміти як складний, багатовимірний процес встановлення і розвитку контактів між людьми, обумовлений потребами спільної діяльності, який включає обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття та розуміння іншої людини.

Засобом спілкування є насамперед мова, а також інші знакові системи – міміка, жести, пантоміма. У спілкуванні важливими є інтонація, немовні включення в мову, наприклад паузи, організація простору і часу спілкування і, нарешті, система «контакту очима».

Зрозуміти іншого, поважати його позицію і точку зору, уникати руйнівних конфліктів, шукати і знаходити компромісні рішення, проявляти максимум терпимості – це лише деякі ознаки культурного спілкування.

Людина спілкується і з людьми, і з іншими живими істотами. Іноді важливо подолати не стільки байдужість, грубість, стільки жорстокість. А тому важливо розвивати у собі відчуття емпатії – ототожнення себе з іншою живою істотою. Емпатія веде до двостороннього контакту між людиною і живою істотою, яку вона пізнає. Замість відчуженого ставлення до живих істот вона орієнтує на безпосередні зв’язки з ними і дає глибше розуміння життя.

 Культура відпочинку. Традиційній свідомості людей минулих епох було властиве протиставлення роботи і дозвілля. Праця розчинялася в повсякденному житті, а календарний час поділявся не на частини «робота – дозвілля», а за цінісним рангом «будні – свято». З розвитком промисловості та найманої праці, яка виділялася в окрему сферу, час, не зайнятий роботою, став «вільним». У зв’язку з цим часто дозвілля трактують як частину робочого часу, необхідну для того, аби відновити витрачені сили.

 

Дозвілля включає два абсолютно різних види діяльності: споживання, вже створене культурною традицією, і створення нового, тобто творчість. Споживання може бути дуже високим і дуже низьким, та очевидно, одного споживання для розвитку особи недостатньо. Можливості творчого проведення часу великі в людей, яким цікаво один з одним. Вони, наприклад, організовують фольклорні товариства, історичні та спортивні клуби, гуртки, де діти й дорослі можуть займатися корисними та цікавими справами – ходити в походи, ставити спектаклі, займатися музикою тощо. Живі народні умільці та носії традиційної культури, знавці народної пісні, казок, звичаїв і обрядів. Один з чудових видів дозвілля – читання.

Прекрасні прогулянки, де людина навчається творчо сприймати природу, насолоджуватися її красою. Сприймати природу як потік краси, звуків, форм, запахів, вражень допомагають малювання з натури, заняття художньою фотографією. Аматорські захоплення доцільно поєднувати з суспільно-корисною справою – доглядом за джерелами, озелененням «лисих» територій.

Сучасна людина часто шукає місце, де вона могла б усамітнитися. Потреба захистити своє «Я» від інших у людини така сама давня, як і потреба в спілкуванні. У тій чи іншій формі в будь-якій культурі є ритуали «введення в самотність». Гостріше і частіше відчувають самотність наймолодші – 12 – 16 1 16 – 20 річні. При цьому самі вони не усвідомлюють, що такі переживання випробувань більшість їхніх однолітків. Проте «муки самотності» - школа почуттів, співчуття…

«Є цілий світ в душі твоїй», сказав поет. Проте цей світ може створити сама людина. Світ, де зустрічаються з тобою розділені розділені часом і простором великі ідеї, генії минулого, безсмертні образи світової культури. І якщо ти почуєш їхні голоси у своїй душі, ти вже не самотній!

Кожен з нас потребує не лише періодичного усамітнення, а й регулярної зміни найближчого оточення. Недаремно, перебуваючи тривалий час в одному місці, ми починаємо гірше почуватися. Вирішення проблеми пов’язано не лише з наявністю вільного часу, але й з подоланням дозвільного проведення часу, з відмовою від переважно пасивного відпочинку (телевізор тощо). Захоплення алкоголем та застіллям не забезпечує відпочинку, їх супроводжує «дозвільна стомлюваність».

Рух (туризм, подорожі, прогулянки) повинні стати компонентом здорового способу життя.

Спосіб життя і довголіття

Молодості не властиве хвилювання з того, що життя може скінчитися. Проте довге життя – мрія людини з давніх-давен. Міфічні Кадм та його дружина Гармонія знайшли безсмертя, але за це їм довелося заплатити перетворенням на тварин, які вважалися такими, що вічно живуть, - вони перетворилися на змій.

У кам’яному і бронзовому періодах люди віком понад 50 років були рідкісним винятком. Судячи з останніх скелетів жителів тих часів. Середня тривалість життя становило 18 – 20 років. У Стародавньому Римі людину віком в 40 років називали старою, а в 60 років – придатною тільки для жертвопринесення.

Біологічно можлива тривалість життя людини – 100 – 200 років, але і 100 років у наші дні, на жаль ще рідкість. Залишається справедливим твердження І. Мечнікова про те, що ніхто не вмирає від природної смерті. Статистика свідчить про те, що довго живуть люди, які ведуть спокійний, розмірений спосіб життя, займаються фізичною працею. Лікарі зазначили, що смуток, журба, страх, туга, легкодухість, заздрість, ненависть скорочують життя людини. Проте, виявляється, небезпечною є й надмірна радість: Софокл, наприклад, помер під аплодисменти натовпу, що вінчали його геній, а племінниця Лейбніца померла від радості, знайшовши на смертному одрі свого дядька 600 тис. франків. Геронтологи пропонують дотримуватися золотої середини – уникати надмірних навантажень, берегти нерви.

Перевір себе

1. На розвалинах Помпеї було виявлено записи витрат сім’ї з трьох осіб за 8 днів. У записах повторюються ті самі покупки: хліб, цибуля, оливкова олія, сир, вино. Порівняйте харчові раціони жителів стародавнього і сучасного міста, вкажіть схожість і відмінності.

2. Порахуйте, на які заняття ви витратили 24 години одного дня. Оцініть, як ви розпоряджаєтеся своїм часом. Зробіть для себе висновки.

3. І діти, і дитинчата тварин люблять гратися. Поясніть, чому гра – найважливіший компонент дитинства.

4. Складіть таблицю основних ознак здорового способу життя і вкажіть свої відхилення від нього, якщо вони стали вашими звичками

 Щоб бути здоровим

Кожна людина, починаючи з раннього віку, має знати правила особистої гігієни і дотримуватися їх. Зокрема, доглядати за шкірою, волоссям, нігтями, зубами, а також за одягом і взуттям. Треба також виконувати правила гігієни харчування, праці та відпочинку, адже таким чином зберігається здоровя.

 Догляд за шкірою. Шкіра – це орган теплорегуляції, бар’єр для мікробів. Сальні залози забезпечують її м’якість та еластичність; через потові залози виділяються відпрацьовані речовини. Шкіра дихає крізь пори. Щоб вона нормально функціонувала, треба дбати про її чистоту. Відкриті частини тіла: обличчя, шию, вуха – треба мити двічі на день, уранці та ввечері. Руки – щоразу перед харчуванням.

Якщо шкіра суха, звертаються до лікаря.

 Догляд за волоссям. Завжди треба дбати про чистоту волосся. Кожні 5 – 6 днів рекомендується мити голову шампунем або милом. Хлопчики через 4 – 5 тижнів мають підстригати волосся, а дівчатка – щодня зачісуватися.

Сухість волосся спричиняється порушенням нервової регуляції, нестачею вітаміну А.

 Догляд за нігтями. Необхідно систематично зрізати та чистити нігті. Шкоди завдає здоровю той, хто відкушує нігті. Адже під ними скупчується бруд, у якому можуть бути яйця глистів – вони потрапляють до рота, а потім – у кишечник. Глисти виснажують організм і спричиняють недокрів’я, головний біль, нудоту.

Нігті на ногах також потребують догляду, їх треба систематично зрізати, бо довгі можуть спричинити поранення пальців під час ходьби, бігу, занять спортом, а також призвести до захворювання ніг.

 Догляд за порожниною рота. Зуби механічно обробляють їжу: подрібнюють її і готують до засвоєння організмом. Чим краще пережована їжа, тим швидше вона засвоюється.

Чистять зуби двічі на день зубною пастою. Після їжі обов’язково прополіскують рот водою кімнатної температури. Необхідно двічі на рік відвідувати лікаря стоматолога. Від хворих зубів заражаються здорові; до того ж медициною встановлено, що хворі зуби спричиняють захворювання шлунку, а також ангіну, дифтерію тощо.

 Вмивання. Вода – основний гігієнічний засіб. Велику роль відіграє вона в загартуванні організму людини. Щоб бути чистим й охайним, слід умиватися вранці, перед сном, після брудної роботи, ігор. Руки треба мити з милом навіть тоді, коли вони здаються чистими, а особливо ретельно – після відвідування туалету.

 Обтирання. Бажано робити щоденне ранкове обтирання до пояса. Для цього беруть жорсткий рушник або губку, змочену теплою водою., обтирають спочатку руки, плечі, а потім груди й живіт, далі спину й поперек. Після цього енергійно розтирають тіло сухим рушником. Обтирання сприяє очищенню шкіри, загартовує організм і зміцнює нервову систему.

 Душ. Ця водна процедура дуже корисна. Починають приймати душ протягом двох-трьох хвилин з температурою води 25 градусів. Потім знижують температуру, поступово доводячи її до 18 – 20 градусів. Не приймають холодний душ одразу після тренування – це може призвести до тяжкого захворювання.

 Ванна. Велике значення для догляду за шкірою має щотижневе миття у ванні. Після цього обов’язково треба одягати чисту білизну. Температура води має бути 32 – 34 градуси. Дуже корисна ванна з гідромасажем.

 Лазня. Геродот стверджує, що лазні зявилися майже одночасно в усіх країнах світу. У Древній Греції спартанці використовували їх як оздоровниці. Відвідування лазень особливо актуальні під час застуди, нежиті, катару верхніх дихальних шляхів. Прогрівання в лазні. Вченні вважають, благотворно впливає на зміни функціонального стану органів і систем організму, посилює обмін речовин, сприяє розвитку захисних і компенсаторних механізмів. Пояснюється це благотворним впливом тепла і пітніння на серцево-судинну, дихальну, терморегуляційну й ендокринну системи. Лазня заспокоює нервову систему, додає бадьорості, підвищує розумові здібності. Жара-холод відмінна гімнастика для судин. Парні лазні умовно поділяють на три типи: сухо повітряні (температура повітря 60 – 120 градусів, вологість 5 – 25 %); сирі (температура повітря 50 – 70 градусів, вологість 80 – 100 %) і водяні з температурою води до 50 градусів.

Останнім часом все більшої популярності набувають модернізовані фінські лазні («сауни») з сухою парою.

Обов’язковим атрибутом у будь-якій лазні є віник. Це своєрідний ароматизатор і цілитель, масажист і косметолог. Він може бути з гілок берези, дуба, клена, горобини, горіха, чорної смородини або гілок хвойних порід. Під час користування віник має бути вологим, ледь торкатися тіла. Якщо в парній дуже жарко (понад 60 градусів), обмахуватися віником слід обережно, щоб не обпектися. Краще йти до лазні години через дві після вживання їжі.

Діти можуть відвідувати лазню починаючи з трирічного віку (краще з сухою парою). Малюки самі відчувають, скільки жару їм достатньо, а тому за перши їхнім бажання треба залишити сауну. Від басейну з холодною водою краще відмовитись, а от прохолодний душ або тепла ванна з гідромасажем, це те, що необхідно.

 Харчування і питний режим. Харчування – один із постулатів довголіття. «Ми є те, що ми їмо», – так сказав Гіппократ, який прожив 104 роки. Їжа – це джерело сили й енергії організму. Правильне харчування – запорука здоровя. Дуже важливо враховувати не лише якість та кількість їжі, а й режим харчування.

У дитячому віці, коли організм росте, міцніє, корисно вживати продукти, які містять білок: м'ясо, рибу, яйця, сир. Необхідні також жири – масло вершкове і рослинне, сметана а також вуглеводи, які є у хлібі та цукрі.

Не менш важливе значення для нормального росту і розвитку дитини мають овочі, фрукти, мінеральні солі, вітаміни. З овочів особливо корисні картопля, капуста, морква, помідори, цибуля, часник, з бобових – горох, з ягід – чорна смородина, шипшина, які багаті на вітамін С.

Овочі слід вживати протягом року. А взимку й навесні, коли мало сонячних днів і ми мало буваємо на повітрі, наш організм потребує більше вітамінів. Тому навесні вживають ранні овочі: зелену цибулю, редиску, салат. У харчуванні потрібен режим: їдять п’ять разів на день, через кожні 3 – 4 години в певний час. Снідають, як правило, після зарядки, обідають за дві години до тренування або фізкультурних занять, оскільки перевантаження шлунку заважає виконувати фізичні вправи. Вечеряють за годину або півтори до сну.

Їжу треба добре пережовувати, більше вживати твердих продуктів, наприклад, сиру моркву, хліб зі шкуринкою, Жують на обидва боки, від цього краще розвиваються ясна.

Важливо також дотримуватись питного режиму: вживати воду, чай, молоко, соки, компот не більше 4 – 5 склянок на добу. Не рекомендується пити холодну воду чи інші напої одразу після занять іграми або спортом.

Дуже шкодить молодому організму куріння. В курців погіршується пам'ять, послаблюється увага, підвищується стомлюваність, нерідко з’являється головний біль і навіть запаморочення. Нікотин згубно впливає на діяльність органів травлення і дихання. Шкідливі речовини, що виділяються під час куріння, дуже подразнюють слизову оболонку верхніх дихальних шляхів.

Ще більше руйнують організм алкоголь і наркотики. Останні спричиняють хвороби нервової системи, серця, шлунку, печінки тощо. Навіть малі дози цих речовин порушують функції клітин організму, ослаблюють їхню діяльність. Внаслідок вживання алкогольних напоїв і наркотиків знижуються слух, зір, чутливість шкіри. Судини звужуються, втрачають еластичність і пружність, що призводить до порушення кровообігу. Вони стають такими ламкими, що можуть розірватися у будь-якому місці під час виконання фізичних вправ. Дія нікотину, алкоголю і наркотиків затримує фізичний і розумовий розвиток молодого організму.

Відомо, що інфекційне захворювання – це реакція організму на дію хвороботворних мікробів: бактерій, вірусів тощо. Дуже небезпечні шлунково-кишкові хвороби ( черевний тиф, дизентерія), бактерії яких передаються через продукти харчування, зокрема через овочі та фрукти. Вживання їх немитими, а також нехтування правилами особистої гігієни призводить до захворювання.

 Гігієна одягу та взуття. Одяг та взуття треба добирати за відповідними розмірами, стежити, щоб вони були завжди чистими. Після кожного тренування футболку, майку, шкарпетки перуть у теплій воді. Перед кожним заняттям спортивний костюм треба відпрасувати, це надасть спортсмену охайного вигляду і водночас знищаться мікроби.

 

 Для ігор на подвірї та прогулянок у лісі, на луці. Слід придбати кросівки або черевики, спортивний костюм, а в холодну пору року – лижну або ковзанярську шапочку.

Зимовий спортивний одяг має добре зберігати тепло і не обмежувати рухи. Лижникам потрібні спортивні костюми, рукавиці, три пари шкарпеток (дві пари бавовняних і одна пара вовняних), лижна шапочка, лижні або звичайні черевики; ковзанярам – рейтузи, светр, вовняна шапочка, рукавиці, черевики з ковзанами.

Дуже шкідливе для здоровя обмороження, яке можливе взимку, особливо у вітряну погоду, під час катання на ковзанах. Через те слід продумати свій одяг. Ні в якому разі не можна надягати мокрі шкарпетки. Взуття змащують жиром – це оберігає ноги від обмороження. У холодну пору року завжди вдягають шапочку – інакше можна захворіти на запалення мозкових пазух або іншу небезпечну хворобу.

Зуби та їх значення для здоровя людини

Виховна година

Мета. Ознайомити дітей із значенням зубів для здоровя людини, вчити правильно доглядати за ними. Розвивати вміння і навички правильно користуватися щіточкою. Виховувати санітарно-гігієнічні навички.

 Обладнання. Картки «Догляд за зубами», «Мій рот», щіточки різних видів, виставка – коробочки з-під зубних паст, люстерка (в кожного).

Хід заняття

І. Організаційний момент.

 Ось дзвінок нам дав сигнал,

Працювати час настав.

То ж і ми часу не гаймо,

Годину здоровя починаймо.

 Девіз уроку. Якщо хочеш здоровим бути,

 Основи здоровя ти вивчай,

 Сам про своє здоровя дбай, –

 На лікарів турботу не перекладай.

 Лікарі лікують хворих,

 Здоровя вони не творять.

 Людина повинна сама

 Дисциплінована бути і вольова.

ІІ. Вступна частина.

 1.  Слово вчителя.

У статті 49 Конституції України сказано: «Кожен громадянин має право на охорону здоровя, медичну допомогу та медичне страхування».

– Діти, від чого залежить здоровя людини? (Від природи, від медичного обслуговування, від харчування).

Держава піклується про здоровя свого народу. В країні збудовано багато лікарень, санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку. І кожен громадянин при потребі може піклуватися про своє здоровя або відпочити.

 1.  Робота над загадками.

У хлівці два ряди баранців і всі біленькі. (Зуби).

Повен хлівець білих овець. (Зуби).

 •  Послухайте, які ще є загадки про зуби і з чим вони порівнюються.

За білими березами лежить талалай.

Два ряди сорочок, а між ними фартушок.

Повен хлівець білих овець, а за ними – баранець.

Січкарі січуть, а син Мартин повертає тин.

3. Повідомлення теми і мети заняття.

На сьогоднішньому занятті у нас і піде мова саме про зуби. Ви дізнаєтеся для чого нам потрібні зуби, як правильно за ними доглядати.

 •  Діти, хто скаже, можемо ми обійтися без зубів чи ні? Для чого людині зуби?

Щоб правильно харчуватися і пережовувати їжу кожній людині необхідно мати здорові зуби. А щоб зуби були здорові, за ними треба правильно доглядати і їжу вживати багату на вітаміни.

ІІІ. Основна частина.

 1.  Сценка «Ми – вітаміни».

А – сприяю росту, допомагаю нормальному зору. Мене багато в моркві, маслі, сирі, яйцях, печінці, помідорах, зеленій цибулі, гарбузі, рибячому жирі.

В – дуже потрібний для розумової і фізичної праці, поліпшення травлення. Міщусь в житньому хлібі, вівсяній та гречаній купах, у горосі, квасолі, жовтку яєць, печінці, мясі.

С – запобігаю простуді, поліпшую кровобіг, сприяю росту, лікую цингу. Багаті мною капуста, картопля, помідори, цибуля, щавель. Шипшина, хрін, часник, лимони, настій хвої, чорна смородина.

Д – зміцнюю кістки, запобігаю рахітові. Живу в молоці, рибячому жирі, житньому хлібі.

К – беру активну участь у згортанні крові. Є в жирах, салаті, шпинаті, цвітній капусті.

Всі. Хто дружити з нами буде,

Негаразди всі забуде,

Виросте міцним, здоровим,

Переможе всі хвороби.

 1.  Догляд за зубами.

А від надмірного вживання цукру (солодощів), солі, жиру зуби псуються. 

Люди, які втратили зуби. Погано пережовують їжу. А це спричиняє захворювання шлунку і кишечника. Ось чому зуби слід берегти, доглядати за ними.

Зуби і ясна розміщені в ротовій порожнині. Вони вкриті міцною емаллю, яка їх захищає. Хоч емаль і міцна, але на ній можуть зявитися тріщинки. Від цього в зубі утворюється дупло.Такий зуб гниє і заражає сусідні зуби.

Тріщинки виникають від розкушування твердих предметів (горіхів, кісточок абрикос); уживання гарячої їжі після вживання холодної і навпаки; від загнивання решток їжі між зубами.

Щоб не залишалися рештки їжі між зубами, їх потрібно чистити.

 •  Хто з вас чистить зуби?
 •  Коли саме (в який час)?
 1.  Читання та обговорення статті «Догляд за зубами».

 1.  «Мій рот» - знайомство з назвами зубів.

Практичні вправи

Роздивіться зуби за допомогою люстерка:

 •  порахуйте їх;
 •  в якому вони стані.
 1.  Правила догляду за зубами.
 •  Полощи рота після кожної їжі теплою водою.
 •  Зуби чисть пастою вранці та ввечері перед сном.
 •  Необхідно багато й енергійно жувати, бо це основна функція зубів.
 •  Ніколи не чисть зуби чужою щіткою.
 •  Важливо повільно пити, утримувати довго в роті рідкі молочні продукти.
 •  Не колупай між зубами металевими предметами. Для цього користуйся зубочистками.
 •  Харчування має бути якісним, побільше містити овочів і фруктів.
 •  Використання жувальної гумки доцільне, коли цукор замінено нешкідливими для зубів солодощами – ксилітом, сорбітом, маннітом. Жувати слід відразу після харчування. А під час харчування гумка шкідлива.
 •  Стан зубів слід перевіряти в лікаря не менш як двічі на рік. Якщо заболів. Його негайно слід лікувати.
 1.  Народні методи лікування зубів.
 2.  Треба очистити сало від солі й шкірки і прикласти до хворого зуба, між яснами і щокою. Через 15 – 20 хвилин сало можна вийняти. Біль поступово вгамується.
 3.  Замість сала можна прикласти натертий вінегрет ний буряк.
 4.  Висушити корінь гарбуза, розтовкти молотком на дрібні частинки. У каструльку залити 2 склянки води, вкинути подрібнений корінь, довести до кипіння і кип’ятити 20 хвилин. Нехай трохи охолоне, тоді процідити і починати полоскати зуби. Рідина повинна бути така гаряча, щоб її можна було витримати в роті. Після 4 отаких полоскань можна позбутися зубного болю.

ІV. Заключна частина.

 1.  Підсумок заняття.
 •  Які ми знаємо прислів’я про здоровя?

Гра «Хто швидше закінчить прислів’я».

Здоровя – (всьому голова).

Здоровя – (дорожче багатства).

Здоровий будеш – (все забудеш).

Здоровя за гроші (не купиш).

 1.  Домашнє завдання.

Дізнатися назву зубної пасти, якою користуєтеся. Показати батькам, як правильно чистити зуби.

Мета: систематизувати інформацію про здоровя, здоровий спосіб життя та фактори, які впливають на здоровя; сформувати бачення та усвідомлення цінностей, необхідних для повноцінного життя.

Вчитель. Що таке здоровя?

 «Здоровя – це нічого, але все без здоровя – ніщо». Такий афоризм дійшов до нас ще з давніх часів. І він не потребує коментарів. Але дамо ще одне класичне визначення: «Здоровя – це стан повного фізичного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад».

Здорова людина – це така людина, яка життєрадісно й охоче виконує обов’язки, покладені на неї життям, і повністю реалізує свої здібності. Сьогодні ми зібралися, щоб підсумувати наші знання про здоровий спосіб життя, щоб дати відповідь на такі, на перший погляд, прості запитання: від чого залежить наше здоровя? Чи залежить воно від нас?

Учням пропонується створити, за кожним комп’ютером діаграму різного вигляду з допомогою табличного процесора про залежність здоровя від основних чинників.

Наше здоровя залежить від таких основних чинників:

 •  спадковості – на 20 %,
 •  рівня медицини – на 10 %,
 •  екології – на 20 %,
 •  способу життя – на 50 %.

Діаграму обговорюють та визначають, яка є найвдалішою, найнаочнішою.

Далі заслуховують короткі повідомлення учнів.

1 учень. Спосіб життя – це той чинник здоровя, який майже цілком залежить від нашої поведінки. Отже, половина здоровя залежить від тебе, тому своє здоровя можна поліпшувати або псувати.

Що таке здоровий спосіб життя?

Це такий спосіб життя, який зберігає і поліпшує здоровя.

Які основні складові здорового способу життя?

 •  Фізкультура – це і біг, і ранкова зарядка, і різноманітні види спорту, й аеробіка,, і фітнес, і туризм, і…
 •  Здорове харчування.
 •  Особиста гігієна, правильний режим навчання і відпочинку.
 •  Загартовування.

2 учень. Фізкультура: з чого починати і про що пам’ятати?

 •  Відвідувати уроки фізкультури. Недарма це слово складається з двох слів: «фізична» і «культура». Якщо людина вважає себе культурною, то вона підтримуватиме добру фізичну форму.
 •  Робити ранкову зарядку. Це надає бадьорості та стимулює організм.
 •  Щодня знаходити 20 – 30 хвилин для активного руху.
 •  У вихідні дозволяти собі кілька годин присвятити спортивним іграм на свіжому повітрі, туристським походам тощо.         

3 учень. Що таке здорове харчування?

Один – два рази на день вживати гарячу страву. Щодня – фрукти й овочі.

Як організовувати режим навчання та відпочинку?

 •  Через кожні 45 хвилин навчання робити 10-хвилинні перерви та переключатися з одного виду діяльності на інший.
 •  Спати не менше 8 годин на добу. Володіти основами релаксації (розслаблення) та аутотренінгу.

Як можна загартовуватися?

 •  Починати з умивання холодною водою.
 •  Влітку не забувати ходити на природі босоніж.
 •  Засмагати на сонці.
 •  Приймати контрастний душ та обливатися холодною водою.
 •  Спати з відчиненою кватиркою цілий рік.
 •  Не забувайте, що загартовують також лазня та сауна.
 •  Бігати за будь-якої погоди легко вдягненим.

4 учень. Які додаткові заходи можуть зміцнити здоровя?

* Масаж або самомасаж.

* Дихальні вправи на затримку та поглиблене дихання.

* Вправи для хребта та постави.

* Внутрішня врівноваженість, спокійний душевний стан.

Які чинники поведінки псують здоровя?

 •  Уживання алкоголю.
 •  Тютюнопаління.

Вчитель. Серед факторів, які спонукають підлітків до вживання наркотичних речовин, чільне місце займає реклама. Тож давайте подумаємо, чи все правда, про що говориться в рекламних роликах. Для кого, навіщо, ким вони створюються?

(Виступи учнів).

1 учень. Чи замислювалися ви над тим, навіщо, для кого, як і ким створюється реклама? Вона створюється:

* щоб продати товар, а для цього – підкреслити його переваги у порівнянні з іншим аналогічним товаром; (НАВІЩО?)

* для покупців, потенційних покупців; (ДЛЯ КОГО?)

* фахівцями (які працюють разом з виробниками товару), що вивчають попит на цей товар і потребу в ньому. А також психологічні особливості споживачів. (КИМ?).

2 учень. Найцікавіші запитання:

* Як створюється реклама?

* Як вона дії на людину?

* Чому часом ви готові купити річ, про яку ще 5 хвилин тому й не думали?

У процесі створення реклами враховуються такі фактори:

* психологічні характеристики сприйняття кольорів людиною;

* рекламований товар завжди має бути представлений у найвигіднішому світлі, що підкреслює його переваги;

* реклама має бути яскравою, помітною і зустрічатися на кожному кроці;

* рекламний ролик – неодмінно лаконічний – має постійно повторюватися, тому що повторення з часом сильніше впливає на свідомість людини, ніж логіка та переконання;

* «рекламна людина» - це відома людина (артист, спортсмен тощо).

3 учень. Потенційному покупцеві ніби дають зрозуміти: от які люди п’ють цю каву, курять ці сигарети, їдять цей шоколад… а це означає, що той, хто питиме, куритиме, їстиме те саме, схожий на них. В основі впливу на свідомість людей лежить так званий ефект ореола відомої особистості, що породжує бажання покупця наслідувати свого кумира.

«Що гарне, те й добре», і хоча всі розуміють, що це далеко не завжди так, завдяки рекламі зявляється підсвідоме почуття, що людина тому і є гарною. Що купила саме цю річ.

Чи може реклама завдати шкоди?

Якщо нічого не протиставити потоку реклами, то людина опиняється у її владі, вона перестає розуміти, що її бажання і потреби створені штучним шляхом і приведені в дію прихованими психологічними механізмами. Така людина перестає бачити реальність і не усвідомлює навіть очевидних наслідків реклами.

4 учень. Реклама міцно увійшла в наше життя. Тепер усі, і дорослі. І малі, розуміють, що це таке. А давайте дамо визначення цьому терміну. Реклама (від лат. Вигукую, кричу) – заходи спрямовані на популяризацію чого-небудь за допомогою ЗМІ, плакатів, світлових стендів, об’яв тощо з метою залучення споживачів.

Чому існує реклама?

Для просування товару чи послуги на ринку. Мета рекламної обяви – подати пропонований товар чи послугу як найкращі і переконати потенційного покупця обрати їх серед інших.

Учні в тестовому редакторі створюють фліп-чарт, на якому від центрального слова «реклама» записують, які засоби реклами вони знають.

Фліп-чарт створюється або з допомогою команди ВСТАВКА/НАДПИСЬ, або з допомогою авто фігури «Прямокутник» із додаванням до нього тексту. Для зєднання написів використати стрілки.

Наприклад:

Розробити свою модель здоровя з допомогою таблиці «Цінності повноцінного життя», виходячи з власного бачення проблеми здоровя.

Що на вашу думку є складовими частинами здоровя? Які життєві цінності є для вас найважливішими? Заповніть таблицю.

 

Цінності життя

Цінність

Десять цінностей, важливих для вас

П’ять з обраних десяти цінностей

Нумерація цінностей за ступенем значущості

Воля

Наполегливість

Відвертість

Скромність

Здатність розуміти іншого

Самоповага

Довіра

Релігія

Краса

Цінність

Десять цінностей, важливих для вас

П’ять з обраних десяти цінностей

Нумерація цінностей за ступенем значущості

Терпіння

Сила

Вірність

Любов

Ніжність

Щирість

Здоровий глузд

Життєрадісність

Благополуччя

Надія

Уміння спілкуватися

Винахідливість

Прагнення до знань

Логічність

Практичність

Дипломатичність

Здатність мислити

Розум

Досконалість

Доброта

Совість

Гнучкість

Багатство

Свобода

Визнання

Відповідальність

Здоровя

Гармонія в сімї

Учні обґрунтовують під час бесіди обрані ними цінності. Вчитель підсумовує та разом з дітьми систематизує аргументи за здоровий спосіб життя. Наприклад:

 •  Економічна вигода (економія від 300 гривень на рік і більше залежно від вартості пачки сигарет, пляшки горілки тощо).
 •  Не працюємо для збагачення тютюнових та алкогольних компаній.
 •  Відсутність залежності.
 •  Сила волі, вміння протистояти рекламі і соціальному тиску.
 •  Відсутність психологічного дискомфорту (тривоги та витрачання часу для пошуку місця викурити сигарету).
 •  Збереження потенцій.
 •  Здорове покоління.
 •  Мої рідні не є пасивними курцями (турбота про близьких).
 •  Благополуччя в усіх сферах життя.
 •  На основі всієї підготовчої роботи учні створюють візитку людини, яка веде здоровий спосіб життя.

Здоровя та здоровий спосіб життя

Тренінгове заняття

Мета. Подати учасникам тренінгу інформацію про здоровя, здоровий спосіб життя та фактори, що впливають на формування здоровя.

 1.  Знайомство.

Мета. Підготувати учасників до роботи, створити комфортну атмосферу, хороший настрій, сприяти згуртованості групи.

Діти сідають на стільчики у коло. Вчитель знайомить дітей із символічним «Здоровчиком» (мяка іграшка). Кожен передає здоровчика по колу, називаючи своє імя та побажання.

 1.  Повторення правил роботи групи.
 •  Розподіліть доручення у групі («Спікер», «Хронометрист», «Секретар»).
 •  Уважно ознайомтеся із завданнями.
 •  Розподіліть виконання завдань у групі між учасниками.
 •  Працюйте, тихо, швидко і організовано.
 1.  Повідомлення «Що відбуватиметься на тренінгу?»

Мета. Ознайомити учасників з основними питаннями теми, завданнями тренінгу.

Сьогодні нам необхідно поговорити про здоровий спосіб життя, з яких чинників складається здоровя, як зберегти здоровя.

 1.  Вправа «Очікування».

Мета. Визначити сподівання й очікування від тренінгу.

Діти на стікерах (кольорових папірцях), вирізаних у формі корабликів, записують свої очікування від тренінгу. Потім зачитуючи їх, приклеюють на плакаті «Береги» (додаток 1).

Учасники прикріплюють свої стікери ближче до «Берега надій» вирушаючи у подорож морем до «Берега реалізованих сподівань».

 1.  Мозковий штурм «Що таке здоровя?»

Мета. Ввести учасників тренінгу у тему; актуалізувати їхнє особисте розуміння того, що таке здоровя; подати визначення здоровя.

Коли ми промовляли свої вітання один одному, то тим самим бажали здоровя, тобто чогось дуже важливого у нашому житті. Що ж таке здоровя?

(На дошці записуються всі варіанти відповідей учасників тренінгу на поставлене питання. Потім пропонується визначення здоровя Всесвітньої Організації Охорони Здоровя (додаток 2).

 1.  Модель здоровя.

Мета. Актуалізувати відчуття важливості здоров’я; розуміння складності його досягнення й збереження та необхідності дбайливого та відповідального ставлення до нього; спрямовувати подальшу роботу з осмислення учасниками ролі наркотичних речовин як фактори шкідливого впливу на життя людини.

Способом жеребкування об’єднуємося у дві пари, кожна з яких отримує завдання.

 •  Створити рекламу здорового способу життя.
 •  Записати складові здорового харчування (фрукти, овочі, гарячі перші страви, соки, дотримання режиму дня) і пояснити чому.

У кожній команді обирається той, хто слідкуватиме за часом – «Хронометрист», той, хто фіксуватиме всі ідеї – «Секретар», і той, хто презентуватиме роботу групи – «Спікер».

А зараз уявіть собі, що може зруйнувати ваше здоровя. За три хвилини ви повинні обговорити це питання і назвати такі фактори , що зміцнюють здоровя і ті, що руйнують.

Формують:

Спорт, фізкультура, здорове харчування, особиста гігієна, режим навчання і відпочинку, загартовування.

Руйнують:

Вживання алкоголю, тютюнопаління, вживання наркотиків, недотримання режиму дня, нераціональне харчування, вживання немитих овочів і фруктів.

Проходить презентація і, як підсумок, бесіда.

 •  Чи можна відновити те, що вже зруйновано?
 •  Чи буде це мати той самий вигляд?
 •  Що легше: запобігти руйнуванню чи відновити?

Висновок. Зруйнувати значно легше, ніж створити. Дуже важливо зберегти те, що маємо. Від нас самих залежить, що ми оберемо: шлях до здоров’я чи від здоров’я. Поведінка людини, її спосіб життя є дуже важливими, навіть найважливішими, у збереженні здоров’я.

 1.  Вправа «Шлях здорового способу життя».

Мета. Активне бачення учасниками того, що є здоровим способом життя; у яких діях і поведінці це виявляється.

Робота в групах.

Перед вами рулон паперу, на якому слід зобразити «шлях здорового способу життя». Для цього ви можете з кольорового паперу вирізати «сліди» (ноти, квіти, сходи, дорожні знаки і т. н.), на них написати дії та приклади поведінки, які. На вашу думку, сприяють здоровому способу життя і приклеїти їх на рулон. Кожна група зробить свій шлях, а потім ми ці шляхи обєднаємо (додаток 4).

 1.  Підведення підсумків.
 •  Які знання ви отримали?
 •  Як ці знання ви використаєте в особистому житті?
 •  Які поради ви дасте дорослим для збереження та зміцнення здоровя?

9. Гра-розминка «Я люблю…!.

Мета. Створити гарний настрій, зняти втому.

Діти стають у коло. Тренер починає гру, промовляючи слова:

 •  Я люблю банани.

Наступний учасник продовжує:

 •  В.В. любить банани, а я мандарини.
 •  В.В. любить банани, Таня любить мандарини, а я лимони… і т.д.

 Додаток 1.

Додаток 2.

Здоровя – це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад.

(Визначення ВООЗ)

 

 Додаток 3.

Берег реалізованих сподівань

Додаток 4.

 

Мета: формувати у підлітків власну точку зору по відношенню до паління та вживання алкоголю на основі інформації про їх негативний вплив на молодий організм; навчити учнів оцінювати ситуації ризику, приймати відповідальні рішення та протистояти соціальному тиску.

Обладнання: аркуші паперу, фломастери, стікери, плакати «Ні – стратегії».

Хід заходу

 1.  Вступне інформаційне повідомлення

Доброго дня, любі друзі!

Ви всі молодці та сповнені сил та енергії. Ви багато мрієте і плануєте своє майбутнє, щодня пізнаєте навколишній світ.

Уже сьогодні ви тримаєте своє майбутнє у власних руках. І тільки від вас залежить. Якими ви будете.

Кожного дня все більше представників свідомої молоді обирають свідомий спосіб життя, спрямовують свої зусилля на збереження та зміцнення свого здоровя. Адже здорова людина – це справжній сучасний еталон краси.

І сьогодні ми з вами зустрілись, щоб розібратись у проблемі здоровя молоді, виробити власне ставлення до свого здоровя і впливі шкідливих звичок.

Зараз вам пропоную обрати з кошика по одному кольоровому папірцю. Тепер обєднайтеся у групи: всі, в кого червоні папірці, – в одну, а в кого зелені – в іншу.

 1.  Вправа «Модель здоровя»

Кожен з вас отримує по одному аркушу і фломастери. Ваше завдання – розробити свою модель здоровя відповідно до свого бачення цієї проблеми, а потім обєднати ваші маленькі моделі в одну велику і презентувати її. На виконання завдання дається 10 – 12 хвилин. Після презентації учні обмінюються своїми моделями, а на дошку прикріплюють дві командні «Моделі здоровя».

Назвіть, будь-ласка чинники (фактори), які руйнують здоровя.

А тепер вам необхідно зруйнувати здоровя, розірвати моделі ваших опонентів і повернути їм. Декілька представників з груп розповідають, що вони відчували в той момент, коли створювали здоровя, що – коли руйнували, а що – коли отримали свою зруйновану модель.

Запитання для обговорення

 •  Чи можна відновити те, що вже зруйновано?
 •  Чи буде це мати той самий вигляд?
 •  Що легше – запобігти чи відновити?

Звернімося до афоризму, який дійшов до нас з давніх-давен: «Здоровя – це нічого, але все без здоровя – ніщо».

Висновок: відновлювати зруйноване дуже важко, тому ми маємо берегти те, що в нас є.

 1.  Гра «Еволюція»

Щоб трошки відпочити, пограємось. Гра називається «Еволюція». Розбийтесь по парах. Починаємо грати у гру «Камінь, ножиці, папір». Той, хто виграє, перероджується спочатку у динозавра, а потім у мавпу і нарешті в людину. Хто перший переродиться з динозавра в людину, той виграв.

 1.  Проблемні ситуації

Кожній з груп пропонується ситуація, яку необхідно проаналізувати і варіант розв’язання якої необхідно запропонувати.

Ситуація 1.

Твій друг запросив тебе на вечірку, де вся молодь палить. Ти ніколи не пробував (пробувала) палити, тобі пропонують цигарку як засіб влитися в колектив. Твої дії.

Ситуація 2.

Ти разом зі своєю подругою (другом) на вечірці. Усі розважаються, розмовляють. Один з гостей каже, що хорошого настрою недостатньо, і дістає пляшку з горілкою. Він активно пропонує всім випити. Тобі налили чарку, але твоя подруга (друг) просять тебе не пити. А навкруги всі наполягають: «Тобі що, слабо?» Як ти поведешся?

Після обговорення ситуацій спікер з кожної групи озвучує свій варіант виходу із ситуації. Робиться висновок, після чого ведучий знайомить з плакатом «Ні – стратегії»:

 •  просто «ні»
 •  повторюйте «ні, ні, ні…»
 •  пошуткуйте
 •  знайдіть причину відмовитися
 •  найкращий захист – це напад
 •  залучіть союзника
 •  зверніться до авторитету якоїсь людини
 •  посилайтесь на стан здоровя
 •  застосуйте погрозу

Ми часто чуємо слова: «доля людини», але тільки від нас самих буде залежати ваша доля, наше майбутнє. І ми повинні зробити правильний вибір на користь нашого здоровя. Будьте впевнені в собі, і це допоможе прийняти вам правильне рішення.

 1.  Вправа «Острів здоровя»

Учасникам роздаються стікери, на яких вони повинні написати власні правила здорового способу життя. На цю вправу їм дається 3 – 5 хв, після чого вони зачитують свої правила і прикріплюють їх на плакат «Острів здоровя».

 1.  Рефлексія і підсумки
 •  Яка із вправ вам найбільше сподобалась і чому?
 •  Які висновки ви для себе зробили під час заходу?

На прощання бажаю вам утримуватись від рішень, що шкодять вашому здоров’ю. Як каже давній вислів: «Якщо є сумнів, утримайся!»

Свято здоровя

Зала святково прибрана. На центральній стіні слова: «Будьмо здоровенькі!»

Подорож до країни Здоровляндії

М. Нехворійськ

вул. Городова вул.. Спортивна вул. Садова

Учень 1. Добрий день, дорослі і малята!

Запрошуємо всіх на наше свято,

Ми свято здоровя проводимо нині,

Дуже потрібне кожній дитині.

 Учень 2. Ми – школярики маленькі –

Проводимо свято «Будьмо здоровенькі»,

Бо здоровя – основа усього на світі,

 Учень 3. В кожній родині, в кожній сімї

Зростають веселі діти-школярі.

А щоб шкільні науки добре вивчати,

Про своє здоровя треба подбати.

 Учень 4. Привіт, шановні гості!

Здоровя, щастя, сміху!

Веселе свято на порозі

І вам, і нам на втіху.

 (Виконується пісня на літню тематику)  

 Ведучий. Любі друзі! Сьогодні ми здійснимо незвичайну подорож до країни Здоровляндії. Вирушаємо на прогулянку казковим містечком Нехворійськом. Познайомимось із його мешканцями, а вони розкриють нам маленькі таємниці здоровя.

 Ведуча. У цьому місті лише три вулиці, але вони дуже гарні.

Учениця. Гарне місто Нехворійськ,

Вулиць в ньому небагато,

Проте дружать там завзято

Усі мешканці казкові,

Вони, діти, й вам відомі!

 Ведуча. До вулиці першої

Шлях наш лежить,

Відвідати вулицю

Кожен спішить.

А хто тут живе,

Здогадайтесь самі,

Це діти городу,

Корисні й смачні!

 Ведучий. Ця вулиця, діти,

 Усім вам знайома.

Там овочі й квіти

Тому й …

 Всі разом. Городова.

 (До зали заходять овочі сперечаючись між собою).

 Овочі. Тут овочі спілі

 На вас вже чекають,

Корисніший хто з нас

Дізнатись бажають.

Хто корисніший із нас?

Розсудіть нас, друзі, враз!

Не дійдемо ніяк згоди

Хто з нас вулиці господар!

 Ведуча. Першим вискочив Горошок –

 От хвалько маленький.

 (Наперед виходить Горошок).

 Горошок. Я такий чудовий хлопчик,

Круглий, зелененький!

Якщо тільки забажаю, –

Всіх горошком пригощаю!

 Ведучий. Від образи Бурячок

 Ухопився за бочок.

 Бурячок. (ставить руки в боки). 

 Дай мені промовить слово,

Вислухай спочатку!

Для борщу і вінегрету

Маю гарну грядку!

 (Наперед виходять Огірок, Капуста та Морква).

 Капуста. Бурячку, посунься трохи –

 Без капусти, що за борщ!

Я у страві головніша,

Тому, друже, ти помовч.

Всім відомо, що зі мною

Найсмачніші пиріжки.

Я за тебе краща вдвоє,

Тож посунься, відійди!

 Морква. Жодного не знайдеш нині,

 Хто б не знав про вітаміни.

Пийте мій морквяний сік

І гризіть морквичку,

Збережете на весь вік

Ви румяні щічки!

 Огірок. Усі будуть дуже задоволені,

 Зївши огірок маринований.

І свіженькі огірки

Всі смакують залюбки!

 Ведуча. Тут надувся Помідор

І сказав пихато.

 (Наперед виходить Помідор).

 Помідор. Люба Моркво, це не діло!

 Як таке сказать ти сміла?

Найсмачніший сік томатний.

Я корисний ще й ошатний.

 Ведучий. Обізвалася Цибуля,

Кругла, жовта, наче куля.

 Цибуля. Я – приправа в кожну страву,

Тож хвалитись маю право.

З давнини усім відомо:

Від хвороб я охорона.

 Картопля. Дуже скромна я, Картопля,

Непримітна з виду.

Та не зварите без мене,

Друзі, ви обіду.

 Баклажан. Із товстеньких Баклажанів

Дуже корисна ікра:

Вітамінами багата,

А яка ж вона смачна!

 Ведуча. Спір давно кінчати час!

Овочі разом. Друзі, помиріть же нас!

 (До зали входить Гарбуз).

 Гарбуз. Доброго дня усім –

 Гарбузовим родичам моїм!

Чому це на городі

Вже з ранку шум і крик?

Куди це так раптово

Сьогодні спокій зник?

 Ведучий. Та от, овочі сперечаються,

 Хто з них найкорисніший.

 Гарбуз. (співає).

 Без винятку, друзі, овочі всі

Дуже корисні і дуже смачні.

В кожного є вітаміни і смак.

Кожен корисний, повірте – це так!

 

 Усі овочі. (співають).

 Ми вам здоровя даруємо, діти,

З нами дружіть, буде радісно жити!

В кожному є вітаміни і смак,

Кожен корисний, повірте – це так!

 (Овочі пританцьовуючи, залишають залу).

 Ведуча. А наша подорож продовжується. Ми наближаємося до вулиці Садової.

Учениця. Вулиця Садова

 Добре всім знайома.

Дружні мешканці її –

Фрукти різні й ягоди.

Завітаємо сюди

Раді нам вони завжди.

 (Дівчатка виконують «Танок фруктів»),

 Фрукт 1. Добрий день! Вітаємо усіх гостей вулиці Садової.

Фрукт 2. Та спочатку познайомимося.

Фрукт 3. Хто нас знає – загадку відгадає,

 А хто зможе хай допоможе.

 Груша. Жовтий комір,

 Медовий смак

Сама довгаста,

Смакує всяк.

 Яблуко. Колобок румяний –

 Хвостик деревяний.

На Я починається,

На О кінчається.

 Слива. Синій мундир,

 Жовта підкладка,

Інколи кисла,

Частіше – солодка.

 Вишня. Я кругленька і смачненька,

Дуже з вигляду гарненька,

Червоний комір, приємний смак,

Камяне серце – у кого це так?

 Виноград. Як достигну – кожен радий

 Зїсти гроно –

 Всі разом. Винограду!

 Взимку також кожен радий

Склянці соку –

 Всі разом. З винограду! 

Фрукти разом. Не забувайте фрукти мити

 І не будете хворіти.

(Під музичний супровід «Фрукти» залишають залу).

 Ведучий. А ми продовжуємо нашу казкову подорож містом Нехворійськом.

 Якщо ви хочете мати міцне здоровя, бути сильними, спритними, бадьорими – обов’язково завітайте на вулицю Спортивну. На цій вулиці всі займаються спортом.

 (Виконується пісня на спортивну тематику).

 Вчитель. Сьогодні на вулиці Спортивній відбудуться змагання між командами «Сонячні промінчики» і «Міцні горішки».

На вулиці Спортивній

Змагання починаємо,

Оплесками дружно

Спортсменів викликаємо.

 (Під звуки маршу виходять команди гравців).

 Вчитель. Команди! Рівняйсь! Струнко!

Командир команди «Міцні горішки». (команді «Сонячні промінчики»). Фізкульт! Привіт!

Наш девіз: Усім дорослим і малятам

«Міцні горішки» шлють привіт.

Змагатись будемо завзято,

«Промінчикам» - фізкульт – привіт!

 Командир команди «Сонячні промінчики». (команді «Міцні горішки»). Фізкульт! Привіт!

 Наш девіз: Ми – малята-молодці,

Наче сонця промінці,

З «Горішками» ведем змагання,

Прийміть від нас фізкультвітання!

 Ведуча. Увага! Увага! Цікаве оголошення!

 1.  Змагання проводимо не прості, а туристичні.
 2.  Кожен учасник повинен поповнювати фруктово-овочевий запас команди.
 3.  Команда, яка швидше виконає завдання, отримає додатковий смачний фрукт ( яблуко, груша, апельсин, мандарин тощо).
 4.  Після змагань команди із задоволенням зїдять свій добутий овочево-фруктовий запас.

(Під веселу музику починаються змагання)

Естафета 1. «Місток через річку» (Біг по гімнастичних лавках).

Естафета 2. «Подолаємо перешкоду» (Перелізти крізь висяче

колесо).

 (Виконується пісня «Плавці» сл. І. Кульської, муз. А. Лазаренка і

танець каченят-плавців).

Естафета 3. «Стрибки по купинах».

 Вчитель. Ось ми щасливо дібрались до місця відпочинку.

 

 Учень. І в лісі. Й біля річки

 Добре всі відпочиваймо,

 Потренуєм ручки й ніжки

 І про обід подбаймо.

 Вчитель. Для приготування їжі розпалюють багаття. А для цього

потрібний хмиз.

 Естафета 4. «Збирання хмизу».

 Учениця. Спортивна вулиця, як каруселі,

 І ці змагання – просто клас!

 Ще й м’ячики-стрибунчики веселі

 В таночок дружно кличуть нас!

 (Дівчатка виконують «Танок з м’ячами»).

 Вчитель. А що найчастіше готують туристи на відпочинку?

 Учень. Юшку люблять на відпочинку,

 Бо поживна і смачна.

 Хто пригадає без зупинки,

 З чого готується вона?

 Гра «Хто більше пригадає?»

 (Учасники команд по черзі називають продукти, потрібні для

приготування юшки. Виграє команда, яка пригадає більше).

Естафета 5. «Злови рибку на юшку». (Вудочки з магнітами,

рибки з металевими скріпками. Кожен учасник повинен одягти

капелюх, сісти на стільчик і «зловити рибку»).

 Естафета 6. «Назбираймо овочі на юшку». (Замість картоплі

використовують ківі, моркву; цибулю або ківі котять ракетками для

бадмінтону між кеглями, розставленими в ряд).

 Естафета 7. «Намет». ( В один отвір намету забігають, через

трубу вилізають, оббігають перешкоду і повертаються назад.

Використовується секундомір).

 Естафета 8. «Зірви банан». (З гімнастичних драбин зроблені

пальми. На останніх шаблях драбин прикріплені банани. Діти мають

«зірвати» банани.

 Учень. Ну, годі, доволі,

Спритні діти в нашій школі,

Змагання веселі скінчились,

Спортивні уміння нам знадобились.

 Учні. (по черзі). Будьмо здоровими!

Будьмо щасливими!

Будьмо розумними!

Будьмо красивими!

 Усі разом. Здоровя – це сила!

 Здоровя – це клас!

 Хай буде здоровя

 У Вас і у нас!

 (Всі учасники свята співають пісню на оздоровчу тематику). 

Мета. Розширити знання дітей про здоровя, дати поняття про те, що від здоровя кожного залежить майбутнє нації, всієї України. Розвивати уміння вести здоровий спосіб життя, дбати про свій фізичний і духовний стан. Виховувати інтерес до занять спортом, до ознайомлення з навиками літератури про здоровий спосіб життя.

 Обладнання. Олівці, аркуші паперу для малювання, на якому зображені порожні кружечки, зошити, ручки, прислів’я, малюнки.

 Вчитель. Доброго здоровя, діти, доброго вам дня.

Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня.

Хай сміється мирне небо і дивує світ.

А Земля нехай дарує вам барвистий цвіт.

Бо здоровя, любі діти, в світі головне.

А здоровий та веселий – щастя не мине!

Діти, вам подобається ходити в походи? А гратись у веселі ігри? А плавати в морі, озері чи річці? (Відповіді дітей). Це все чудово, коли дитина здорова. Тоді їй усе хочеться робити. І відпочивати гарно, і гратися, і вчитися, і займатися спортом. А коли ви хворієте, яке у вас самопочуття? (Відповіді дітей). Отож людині потрібне здоров’я, щоб учитися, рости і міцніти. Ви сьогодні вчитеся у школі, у веселій дитячій країні, країні Знань. І дорога ця довга. А щоб пройти по ній, треба мати міцне здоровя, силу волі і велике бажання вчитися. А зустрічатимуться у нас на шляху не тільки радощі, сміх, веселі витівки, а й перешкоди, певні труднощі, які треба буде здолати, щоб дійти до вершини – «Перемога!» А щоб усе це здолати , треба кожному з вас бути здоровим, повним сили та енергії, щоб не пропускати шкільних занять і бути завжди в строю. Тож і почнемо нашу бесіду з побажання. Доброго здоровя вам. Діти! Ростіть здорові і щасливі, будьте сильні і сміливі, бо здоровя – всьому голова! Як ви розумієте ці слова? (Відповіді дітей). У житті найголовніше – бути здоровим. Народ каже: «Було б здоровя, а все інше наживемо!» Доведіть правильність цього твердження.

 (Діти висловлюють свою думку).

 Вчитель. Діти – це майбутні робітники і вчені, науковці і космонавти, воїни і моряки, працівники лісу й поля, це ті люди, які прийдуть на зміну сьогоднішнім патріотам рідної Вітчизни і будуть відстоювати її інтереси та захищати її. А тепер поміркуємо: ви сьогодні ще не дорослі, вчитеся у школі, але з кожним роком підростаєте, мужнієте і стаєте мудрішими. Швидко мине час і ви станете дорослими, великими і сильними. Ви підете навчатися, а потім працювати, будете звершувати подвиги. Тому треба бути сильними, витривалими, щоб долати перешкоди на своєму шляху, бо їх буде багато, а це означає, що треба бути здоровим. На ваші плечі впаде тягар турбот не тільки за себе, а й за свою родину та й за усю Батьківщину, бо кожному з нас вона – мати, а матір треба захищати. Тільки здорова і сильна, витривала людина може щодня повноцінно і з повною віддачею працювати. Недарма ж народ каже, що гнила дошка цвяха не приймає. Як вирозумієте цей вислів? (Відповіді дітей). Хвора і слабка людина не може працювати на повну силу, бо вона думає тільки про те, що в неї болить, а от здоровому – все здорово! Здорова людина здатна добре вчитися, чудово працювати, бо вона має силу, здоровий апетит і хороший настрій. А коли діти будуть здоровими, то виростуть з них здорові і сильні дорослі люди, тобто міцна і здорова нація, і буде сильна держава Україна. Бачите, як усе пов’язане між собою! А зараз на аркушах паперу ви зобразите в одному кружечку сумне обличчя, коли людина хвора, а в іншому – веселе, коли людина здорова.

 (Діти малюють кольоровими олівцями в кружечках вирази обличчя).

 Вчитель. А тепер давайте порівняємо два обличчя, які ви намалювали. Яке обличчя вам більше подобається: сумне чи веселе? Чому?

 Діти. Веселе. Тому що воно приємне, на нього хочеться дивитися.

(Вчитель показує малюнки декількох дітей).

 Вчитель. Ось так і люди. Бувають веселі – це здорові люди фізично і духовно, а от сумні люди – хворі. А народна мудрість говорить про те, що весела думка – половина здоровя. Як ви це розумієте? (Відповіді дітей).

 1 учень. Весело у світ дивіться,

Сум від себе проженіть.

Встали рано – усміхніться

І з радістю весь день живіть!

 2 учень. Усмішка, неначе сонце,

Світло і тепло дає.

Як загляне у віконце,

Зразу радісно стає.

 3 учень. Той здоровий, хто сміється,

Бо нічого не болить.

Все йому в житті вдається

І чудова кожна мить.

 4 учень. Гарна думка серце гріє,

І чарівним все стає.

Доброта зцілити вміє

І здоров’ячко дає.

 5 учень. Будьте всі здорові, діти,

З усмішкою в світ ідіть.

Хай вам щиро сонце світить,

Всі здоровими ростіть!

 Вчитель. Доброта, любов, хороше ставлення до всіх людей, усмішка і весела вдача – це, й справді, половина здоров’я. Така людина зігріває всіх навколо себе, дає позитивний заряд на цілий день, піднімає всім настрій – це запорука доброї роботи, удачі і здорової атмосфери в колективі. Ось ми пояснили і цей народний вислів. А у народу тих висловів так багато, що всіх їх і не скажеш, бо ж знаєте, що у нас, в Україні, що не сільце, то своє слівце! То хто своє прислів’я скаже?

 1 учень. Аби зуби, то хліб буде.

 2 учень. Держи голову в холоді, а ноги в теплі, проживеш довгий вік на землі.

 3 учень. На похиле дерево і кози скачуть.

 (Учні пояснюють ці вислови, як їх розуміють і кажуть ще свої, хто які знає).

 Вчитель. От, молодці, багато знаєте народних висловів і вмієте їх пояснити правильно. Вони навчають вас чого, діти? (Відповіді дітей). Правильно. Вони вчать берегти здоровя, не марнувати його, а набувати, бо хворобу бути погано дискомфортно, неприємно. А ви вже знаєте багато правил, які допомагають зберегти ваш фізичний стан у відмінній формі. Які це правила? (Відповіді дітей). Так, щоб бути здоровим, треба займатися фізкультурою і спортом, фізичною працею, треба дотримуватися режиму дня, повноцінно і правильно харчуватись і ще багато всього іншого. То ж послухаємо вірші про це.

 1 учень. Не здорова в нас дитина,

Не весела, а сумна.

Рідна дівчинка єдина

Чим засмучена вона?

 2 учень. В неї зубки заболіли,

Не до сміху. Як болить.

Чистити їх не хотіла,

От сумна й настала мить.

 3 учень. Є для ігор місць чимало:

Двір, майданчик, парк і сад.

То ж не грайтесь де попало –

Все тоді піде на лад.

 4 учень. Правила дорожні знайте,

По дорозі не біжіть.

Від дороги далі грайте –

Будете в безпеці жить.

 5 учень. Мити рук не забувайте,

Ноги мийте кожен раз.

Спати в ліжечко лягайте,

В строго визначений час.

 6 учень. Є ще слово невеличке

І приємно так звучить.

Це хороше слово – звичка.

Нам без звичок не прожить!

 7 учень. Є погані звички й гарні,

Хай погані йдуть від нас!

А хороші звички, славні

Набувайте, в добрий час!

 Вчитель. Назвіть, діти, погані звички, які шкодять здоровю. Чому їх не треба набувати?

 (Діти називають і висловлюють свою думку).

 А тепер назвіть хороші звички, які допомагають зберегти здоровя.

 (Діти називають хороші звички).

 Тож візьміть ручки і в зошиті запишіть ті народні вислови, які найбільше вам сподобались і які, на вашу думку, вам допоможуть у житті.

(Декілька дітей зачитують записані прислів’я).

 Вчитель. Ось ми і поговорили з вами про здоровий спосіб життя, і що для цього потрібно робити, щоб вижити у складному світі і бути здоровим, життєрадісним, веселим і щасливим. Бо світ великий, було б здоровя, каже народна мудрість. А у світ кожна людина приходить для добра. Творити добро – її завдання. Тож ростіть здоровими і добрими, розумними і мудрими, працьовитими і творчими, зігрівайте кожного своєю щирою сонячною усмішкою, великою любов’ю, добрим і теплим словом, мудрою порадою, бо ви прийшли у світ для добра. Якщо ви і всі сьогоднішні діти виростите такими: здоровими фізично і духовно, то наша нація буде здоровою і красивою, а рідна Україна, наша держава стане могутньою і сильною! Ростіть здоровими, діти, щоб ви раділи світові, а світ радів вам! В добрий час і доброго вам здоровя!

    В. Сухомлинський

Добре здоров’я, відчуття повноти, невичерпності, фізичних сил – найважливіше джерело життєрадісного світосприймання, оптимізму, готовності подолати будь-які труднощі.

* * *

Турботу педагога про здоровя вихованців ми уявляємо собі тактовною і тонкою.

* * *

Свідоме додержання режиму – серйозний фактор вольового самовиховання.

* * *

Центральний момент режиму – правильне чергування праці і відпочинку, неспання і сну.

* * *

Фізична праця відіграє таку саму важливу роль у формуванні фізичної досконалості, як і спорт.

* * *

Зміцнити здоровя людини в дитинстві, не допустити, щоб дитина вступила в юність кволою і млявою, – це означає дати їй всю повноту життєвих радощів.

* * *

Заняття фізкультурою і спортом відіграють певну роль у всебічному розвитку учнів лише тоді, коли вся навчально-виховна робота пройнята турботою про здоровя.

* * *

Людина повинна займатися спортом не тільки для досягнення успіху в змаганнях, а й для формування своєї фізичної досконалості.

* * *

Фізична культура є елементарною умовою повноти духовного життя, інтелектуального багатства.

* * *

Спорт стає засобом виховання тоді, коли він – улюблене заняття кожного.

* * *

Фізична культура – важливий елемент всебічного, гармонійного розвитку людини.

Здоровя – це повнота духовного життя, радість, ясний розум.

* * *

Твоє здоровя – у твоїх руках.

* * *

Жодного дня без фізичної праці.

* * *

Виховання фізичної культури – це, по-перше, турбота про здоров’я і збереження життя як найвищої цінності, по-друге, система роботи, що забезпечує гармонію фізичного розвитку і духовного життя, багатогранної діяльності людини.

* * *

Від гармонії фізичного розвитку, здоров’я й праці залежить багатогранність духовного світу особистості – моральне, інтелектуальне, емоційне, естетичне багатство потреб, запитів, інтересів.

* * *

Фізична культура тісно пов’язана з культурою моральною і естетичною.

* * *

Знайти для кожного віку роботу, яка розвиває людину фізично й духовно, загартовує організм, виховує почуття краси, – предмет особливої турботи всього педагогічного колективу.

* * *

Фізична культура повинна сформувати свідоме ставлення підлітків до власного організму, виробити вміння берегти здоров’я, зміцнювати його правильним режимом праці, відпочинку, харчування, гімнастикою і спортом, загартовувати фізичні й нервові сили, запобігати захворюванням.

***

Здоровя значно більше залежить від наших звичок та харчування, ніж від майстерності лікаря.

   Д. Леббок

***

Ніяка зовнішня краса не може бути повною, якщо її не освітлює краса внутрішня.

   В. Гюго

***

Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити.

   Сократ

***

Я вірю, що людина не тільки витерпить усе – людина переможе!

 Американський письменник У. Фолкнер

 

Шістьох я служок в себе мав,

Усе від них про світ я знав.

І ось як я їх всіх зову:

 

 Що треба їсти, аби краще вчитися?

Від харчування залежить не тільки успішність у школі, а й здоровя. Їжа має бути різноманітною, а їсти требу у визначений час.

Стати відмінником допоможуть м'ясо, риба, молочні продукти, овочі, фрукти, хліб, каші та горіхи, а особливо солодкий перець. Він містить речовину, яка поліпшує пам'ять і поліпшує здібності до навчання.

 Як настрій впливає на здоровя?

Спробуй поскиглити півдня – і побачиш, що твій поганий настрій передався іншим. Поганий настрій – теж «хвороба», тому негативно впливає на здоров’я. А побудь півдня бадьорим і веселим – заусміхаються мама з татом, котик захоче з тобою погратися, навіть кактус на підвіконні (не забудь його полити й похвалити) колючками засяє. Гарний настрій зміцнює твій організм – як вітаміни.

Коли найкраще вчити уроки?

Учені стверджують, що в кожної людини протягом дня тричі відбувається приплив і відплив сил. Тричі приходить утома, тричі псується настрій… Тобто у цей час не варто сідати за підручники. Найкращий час для приготування уроків – з 16.30 до 18-ї години.

 Скільки років милу?

Варити мило люди навчилися ще 4 тисячі років тому.

Звісно, давнє мило було зовсім не схоже на запашне й красиве сучасне.

Варять мило з тваринного жиру. Додають до нього соду, ароматичні речовини, лікарські рослини, барвники, розливають у формочки, висушують і загортають.

Протягом року кожен із нас витрачає приблизно 10 кг різного мила – туалетного, шампуню, прального порошку.

 

 Чому, коли холодно, шкіра стає «гусячою»?

Дуже злякавшись кажемо: «Аж мурашки забігали по шкірі». Такі ж «мурашки» або «гусяча шкіра» зявляються й тоді, коли людині холодно. Це – «гостинчик» від наших далеких пращурів – тварин. У холодну пору шубка в котика, наприклад, піднімається і стає пухнастою. Повітря між волосинками утворює наче ще одну «шубку» – захищає котика від охолодження. Людина втратила волосяний покрив, та реакція «шерсть дибки» залишилася.

 

Чому одні люди високі, а інші – низькі?

Зріст людини насамперед залежить від спадковості роду, племені, народу. Наприклад, чоловіки племен ватузі і масаї (Африка) сягають двох метрів – для них це нормальний зріст. Там же, в Африці, живе плем’я пігмеїв, які мають зріст всього 130 – 150 см. Вони не ліліпути, просто низькі на зріст люди.

Людина зазвичай досягає свого максимального зросту в 35 – 40 років. А відтак починає «рости вниз» – кожні 10 років приблизно на 1 – 2 см. Відбувається це тому, що зневоднюються хрящі у хребті та суглобах.

 Хто з українців є довгожителем?

Найстарішим довгожителем України був Григорій Нестор із села Старий Яричів на Львівщині, який помер на 117 році життя. До похилого віку він працював пастухом, не хворів. Не вживав спиртних напоїв. Його ім’я занесено до Книги рекордів України, а її організатори вважають, що українець був і найстарішою людиною планети.

 Що подарували людям птахи?

Птахи навчили людину літати. Вони також були першими вчителями музики наших далеких пращурів. Спів соловя. Жайворонка. Іволги поступово виховував у них почуття гармонії та ритму, а багатоголосі пташині хори – прообраз симфонічного оркестру. Іншими словами. Цвірінькання горобця і сучасна музика – близькі родичі.

Для міських жителів спів пташок – цілющі ліки. Вони співають не лише в чутному для нас діапазоні, а й в ультразвуковому. Це стимулює нашу активність. «Нечутні» звуки. Що їх створює місто (інфразвуки) негативно впливають на організм людини.

 

Скільки років світлофору?

У 1868 році в Лондоні зявився перший світлофор – газовий ліхтар, підвішений на стовпі. З одного боку він мав червоне скло, а з іншого – зелене. Його повертали вручну, регулюючи рух кінних екіпажів. Та якось ліхтар вибухнув, і про світлофор забули…

Згадали про нього, коли вулиці заполонили галасливі автомобілі. Електричний світлофор зявився у 1923 році. А нещодавно в Харкові встановили «балакучий» світлофор. Коли вмикається зелене, жіночий голос говорить українською: «Перехід через вулицю дозволено», потім: «Завершуйте перехід». Коли горить червоне світло – «Перехід заборонено».

 Яку роботу виконує серце?

Воно дивовижно працездатне. За 70 років життя серцевий суглоб вагою всього 300 г, розміром з кулак скорочується 3 млрд разів і перекачує через систему судом 250 млн л крові.

 Чому трамвай так назвали?

Англійське слово «трамвай» складається з двох слів: «трам» – вагон і «вай» – дорога, рейки. Тобто трамвай – вагон, що їздить рейками. Металевою дугою трамвай «тримається» за електричні дроти – електричний струм і рухає його.

Спочатку вагон із пасажирами тягнув кінь. Така кінно-залізна дорога називалася конкою. Згодом зявився паровий трамвай. Перед початком їзди кочегар-машиніст розтоплював вугілля в топку і нагрівав воду – вагон рухала пара. Трамвай-паровик був дуже голосним, а з його труби вилітали іскри та валував дим.

 

Скільки важить наш скелет?

Скелет людини складається приблизно із 206 кісток, які й здорової людини складають близько 17,5% маси тіла. На долю суглобів припадає близько 43%, внутрішніх органів – 19%, шкіри і підшкірного жиру – 17,8%, мозку – 2,2%. Ці дані дано в середньому і відрізняються у різних індивідумів.

Чому люди страждають на морську хворобу?

Із-за качки корабля при значному коливанні наш орган рівноваги, вестибулярний апарат, розміщений у вухах, відчуває коливальні навантаження. Від них людина втрачає почуття рівноваги, тривкості. Деякі страждають морською хворобою в польоті ( цьому сприяє страх перед польотом) і навіть під час поїздок на автомобілі. Її симптоми можна полегшити з допомогою медикаментів.

Що називають трьома складовими здорового способу життя?

Фітнес, правильне харчування і вітаміни. Ни нехтувати цими складовими, але і перебільшувати їх застосуванням не слід.

 

 Коли не можна займатись фітнесом, тобто тренуватись?

 •  Коли погано себе почуваєш, захворів або втомився.
 •  Зразу після їжі. Повинно пройти не менше двох годин.
 •  На голодний шлунок. Склянка йогурту за годину до тренування не буде зайвою. А через годину після тренування необхідно обов’язково зїсти що-небудь білкове (м'ясо, рибу).

Чому люди часто застуджуються в холодну пору року?

Науково не доведено, що головною причиною застуди є холодна погода. Спалах застуди пізньої осені скоріш пов'язаний з тим, що люди, обов’язково діти, проводять більше часу в закритих приміщеннях, де інфекціям, які розповсюджуються повітряно-крапельним шляхом, легше потрапити в організм людини.

Навіщо роблять щеплення?

Щоб уберегтися від конкретної хвороби, а якщо вже вона прийшла, то для того, щоб хвороба протікала в більш легкій формі.

Як швидко наша кров тече по судинам?

Серце людини, як насос, все життя перекачує кров по судинам із швидкістю 2 км/год. Для прикладу: шлях крові з однієї руки в іншу триває близько 13 с, а від плеча до мозку – близько 17, а від коліна до стопи – менше 2с.

Що означає вираз «голуба кров»?

В Середні віки і навіть пізніше блідість була ознакою аристократії. На відміну від простого народу, який добував собі хліб насущний тяжкою фізичною працею, часто під палючим сонцем, благородні пани мали бліду шкіру і цим гордились. Колір шкіри підкреслював їх високий статус. Крізь таку шкіру часто просвічувались голубі судини. У решти населення виникала думка. Що кров аристократів голуба, хоча вона, звичайно, теж червона. Після того вираз «голуба кров» набуло переносного, часто іронічного значення і стало синонімом слова «аристократія».

Чому виникають зморшки?

Уже на другому десятилітті життя шкіра обличчя починає збезводнюватись; в ній залишається все менше між кліткової води, яка робить шкіру пружною. Спочатку це непомітно, але з часом суха шкіра утворює складки та зморшки, число і глибина яких може бути зменшена при належному догляді за обличчям і тілом.

Як швидко росте волосся на голові?

Щоденно воно виростає на 0,3 мм, тобто приблизно на 1 см в місяць. Волосся росте постійно, час від часу ми його підрізаємо. Кожного дня ми втрачаємо по 40 – 60 волосків, але щодня виростають нові.

Чому волосся з віком сивіє?

Чим старша людина, тим її організм виробляє менше пігменту, який надає колір волоссю. Пігмент заміщається мікроскопічними кульками повітря , від чого волосся здається сивим або білим.

Коли почались пересадки серця?

Першу в світі пересадку зробив Христиан Бернард 3 грудня 1967 року в Кейптауні (ПАР). Пацієнт, Луї Ваш канські, прожив з пересадженим серцем 18 днів. Друга спроба була здійснена 2 січня 1968 року і виявилась вдалою. 58-річний пацієнт жив з чужим серцем.

Скільки повітря потрібно нам для дихання?

У спокої об’єм повітря вдиху і видиху у дорослої людини складає 0,5 л. Життєва ємкість легенів, тобто об’єм самого глибокого видиху після самого глибокого вдиху в середньому дорівнює 3,5 л, але може досягати 4,5 л. В нормі при 16 циклах «вдих – видих» за хвилину використовується близько 8 л повітря.

Чому погода впливає на здоровя?

В періоди стабільно високого атмосферного тиску здоровя, взагалі, в нормі. Не дуже впливає на нього і стабільно низький тиск, а ось його перепади можуть бути небезпечні. Підвищується збудження, дратівливість, можливі головні болі, припливи крові в голові, зростає ризик інфарктів та інсультів. Частота нещасних випадків і автомобільних аварій в ці періоди велика. Для профілактики і пом’якшення таких явищ лікарі радять приймати препарати, які підтримують діяльність серцево-судинної системи, антидепресанти.

Коли люди починають брехати?

На думку британського доктора В. Рейді із університету в Портсмуті – з 6 місяців. А в два роки малюки починають хитрувати, щоб уникнути покарання.

Коли зявились стоматологи?

Згідно знахідці в пустелі Негів ((сьогодні – територія Ізраїлю), ще 2300 років тому в челюсті пацієнта був вставлений зуб на штифті. На бронзовому цвяху був прикріплений раніше видалений зуб, який знову почав виконувати свої функції.

Чому говорять, що шоколад корисний?

Дослід, який не був профінансований виробниками шоколаду, показав, що чоловіки похилого віку, які їли шоколад, знаходяться в кращій фізичній формі, більш оптимістичні і вище оцінюють власне благополуччя.

Що таке афірмація?

Це словесне позитивне твердження. «Королева афірмацій», американський психотерапевт Луїза Хей вважає, що людина в змозі внушити собі, що вона розумна, добра, кохана, щаслива, здорова і в результаті дійсно досягає цього стану.

Як зняти стрес і розрядитись?

(Способи дано у міру збільшення труднощів)

 •  Подивитись сльозливу мелодраму і поплакати;
 •  заплакати від запаху свіжої нарізаної цибулі; 
 •  бити тарілки та інший посуд;
 •  стрибати з парашутом.

Де знаходяться суглоби, які дозволяють шевелити вухами?

На затилку. Але у 99,7% людей, вони не працюють. Наші предки-ссавці могли шевелити вухами, але для людини ця здібність виявилась зайвою.

Як розпізнати лівшу?

Досить просто. Якщо навіть з дитинства дитину навчили писати і тримати ложку правою рукою, попросіть його скласти разом обидві долоні, переплітаючи пальці між собою. Лівша обов’язково покладе зверху палець лівої руки.

Коли в нашу їжу потрапив кофеїн?

Чорний чай почали пити в Китаї близько 2700 р. до н.е. Там він став головним національним напоєм і до цього часу продовжує ним залишатись. Кофе узнали в Ефіопії близько 850 р. до н.е. За деякими даними, плоди какао стали використовувати в Центральній Америці в 1100 – 1200 рр. до н.е.

Скільки калорій потрібно людині?

Вважається, що в середньому на кілограм ваги тіла при відсутності важкої фізичної роботи потрібна 1 калорія на годину. Всі поверх цього зїдені калорії – зайве.

Як хот-дог отримав свою назву?

Це трапилось після опублікування в 1906 році карикатури в одній нью-йоркській газеті. Художник Тед Дорган намалював собаку (а «хот-дог» і значить «гаряча собака») між двома половинками розрізаної булки. Під карикатурою був підпис: хот-дог. Перед цим гарячі сосиски у всьому світі називались франкфуртськими.

Як зявилась назва «сандвіч»?

Автором цього продукту є англієць Джон Монтеню, четвертий герцог Сандвіч, який жив у ХVІІІ ст. і відомий як заядлий гравець. Оскільки він під час їжі не хотів бруднити руками карти, він придумав класти шматки холодного ростбіфу між плоскими пластинками піджареного хліба.

Коли і як виникла жувальна гумка?

В 1850 році, коли американець Томас Адамс випустив її в продаж під назвою Сhewing gum. Її виготовляли з молочного соку дерева сапотель, яке росло у джунглях Центральної Америки. Спочатку цей сік випаровують, він загусає, потім його змішують з різними смаковими добавками (м’ята, цукор і т.д.).Зараз продаються сотні мільйонів пластинок жувальної гумки в рік.

Що таке Fast food?

Це «швидка їжа» , система харчування мережі Мак-Дональдс. Людина може перебити голод за короткий час, але постійне харчування стравами Fast food приводить до утворення зайвої ваги.

Скільки рідини потрібно людині?

Згідно найбільш розповсюдженій точці зору, здорова, нормальна людина вагою 70 кг потребує 2 – 2,5 л рідини в день. Приблизно половина її надходить з їжею, інша половина – з водою і напоями.

Як зявилась кока-кола?

Її винайшов в 1868 році аптекар із американського міста Атланти Джон Пембертон. Назву вигадав його бухгалтер Френк Робінзон.

 Коли не треба «прибавити газу»?

Якщо язики полум’я газової горілки не повністю сині, а червоні на кінцях, це значить, що в повітря виділяється окис вуглецю СО – ядовитий угарний газ.

 Скільки яблук треба зїдати?

Вчені вважають, що в рік необхідно зїсти не менше 60 кг яблук, тобто хоча б по яблуку в день. Яблука не лікують ту чи іншу хворобу, а покращують життєдіяльність всього організму.

Що краще – недоїсти чи недоспати?

Краще – недоїсти. При недосипанні нервова система витримує дуже великі перевантаження.

 Скільки зїдає і випиває людина?

За все своє життя людина зїдає в середньому 70 тисяч котлет та 35 тисяч булочок. За рік вона випиває 750 л води і зїдає приблизно 40 т всякого продовольчого товару.

 Чим корисна кава?

Всього лише одна чашка кави включає 20% добової потреби організму в вітаміні Р, необхідному для кровоносних сосудів.

 

 Як впливає на нас раціон нашого харчування?

Зміни, які відбулися в раціоні людей за останні 60 років, стали, на думку британських вчених, однією із причин росту числа психічних захворювань у світі.

 Як нафта забруднює питну воду?

Всього лише одна крапля нафти робить непридатними для пиття 25 літрів води.

 Чому треба дихати через ніс?

Тому, що при такому диханні повітря, перш ніж попасти в легені, очищується, зволожується і стає теплішим. Це значно зменшує можливість попадання в організм інфекції.

Скільки часу йде у сучасної людини на сон?

Все менше. Наприклад, за 20 років в Німеччині середня тривалість сну скоротилась з 8,3 до 7 годин.

 Хто з людей особливо чутливий до зміни погоди?

Спеціалісти вважають, що від третини до половини людей реагують на зміну погоди. Особливо чутлива до зміни погоди молодь та люди старші 60 років. Жінки більш чутливі до погоди, ніж чоловіки. Дивно, але часто погіршення здоровя трапляється ще до погіршення погоди.

 Чому взимку хочеться спати?

Узимку дні короткі, а ночі довгі. Наші очі «мудрі»: немає світла – треба спати. І віддають наказ організму виробити більше сонливості, тобто необхідних для сну речовин. Тому нам і хочеться спати. А прогнати сонливість можна: частіше бувай на вулиці, грай у сніжки, впускай більше сонечка в кімнату, не забувай про зарядку.

 

 Що в майбутньому замінить будильник?

 І через багато років школярів будитимуть будильники. Тільки стануть вони іншими. У Нідерландах, наприклад, винайшли будильник, який не дзеленчить. За півгодини до пробудження він починає випромінювати світло – наче сходить сонце. А ще співає. Як лісовий птах, шелестить, як вітер, або ж озивається приємною мелодією. Його можна використовувати і як лампу.

 Чому вогонь боїться води?

 Щоб папір, вугілля, гілочка загорілися, потрібні кисень (його багато у повітрі) і сірник (блискавка), який дає тепло. Коли вогонь заливають водою, вода перетворюється на пару й забирає у вогню тепло, а також перекриває доступ кисню. Вогонь можна гасити піском, землею, цупкою тканиною (не синтетичною). Однак нафтову пожежу воді не здолати – це можуть зробити лише пісок, земля.

Прислів’я та приказки про здоровя

 •  В здоровому тілі – здоровий дух.
 •  Бережи одяг – доки новий, а здоровя – доки молодий.
 •  Здоровому все здорово.
 •  Як немає сили, то й світ не милий.
 •  Найбільше багатство – здоровя.
 •  Тримай голову в холоді, ноги в теплі, проживеш довгий вік на землі.
 •  Здоровя потрібне всім – і дітям і дорослим, і навіть тваринам.
 •  Здоровя – це те, що потрібно берегти.
 •  Якщо немає здоровя, немає щастя також.
 •  Чистота – 2/3 здоровя.
 •  Хто рано встає, той довше проживе.
 •  Турбота про здоровя – кращі ліки.
 •  Рух – це здоровя, це – життя.
 •  Пишний, багатий обід – найбільша кара для шлунку.
 •  Обід без фруктів, що свято без музики.
 •  Праця додає здоровя, а лінь – хвороб.
 •  Рухайся більше – проживеш довше.
 •  Веселий сміх – здоровя.
 •  Здоровя маємо – не дбаємо, а загубивши – плачемо.
 •  Бережи здоровя під старість.
 •  Де просто, там живуть років зо сто.
 •  Глянь на вид – та й питай здоровя.
 •  Не в міру їси – здоровя не проси.
 •  Після обід полежати часок, то завяжеться сала кусок.
 •  Здоровий ліків не потребує
 •  Горе стихає, а здоровя зникає, і радість минає
 •  Хвороба – це худа худоба.
 •  Не смерть страшна, а недуга.
 •  Що в кого болить, той про те і говорить.
 •  Чужий біль нікому не болить.
 •  Дорогі ліки помагають не хворому, а аптекарю.
 •  Були б кості, а м'ясо буде.
 •  Коли немає сили, то й світ не милий.
 •  Так болить, що якби не вмів стогнать, то вмер би.
 •  День меркне від ночі, а чоловік від немочі.
 •  Хвороба коли не вморить, то скривить.
 •  Світ великий, було б здоровя!
 •  Немає щастя без здоров/я.

Здоров’я нації як показник цивілізованості держави

Здоров’я націй розглядається як показник цивілізованості держави, яка відбиває соціально-економічний стан суспільства. Згідно з резолюцією ООН

№ 38/52 від 1997 року, здоров’я населення – головний критерій доцільності й ефективності всіх сфер господарської діяльності. Здоров’я дітей і молоді особливо важливо. За оцінками фахівців, близько 70% хвороб у дорослих є наслідком умов життя в дитинстві та у молоді роки.

Узагальнені підсумки досліджень залежності здоров’я від різних факторів переконують, що стан системи охорони здоров’я обумовлює в середньому тільки близько 10% усього комплексу впливів. Інші 90% залежать від екології (20%), спадковості (близько 20%), а найбільше від способу життя (50%).

За статистичними даними й результатами опитування населення, в Україні число тих, хто курить, збільшується, особливо серед представників жіночої статі. Серед шкільної й студентської молоді, за різними даними, цій шкідливій звичці піддаються від 50% до 74% юнаків і дівчат віком 17 – 18 років. Дослідження Національного методичного університету свідчать, що 22% учнів м. Києва курять систематично. За даними ВОЗ, 1 млн. осіб у Європі щорічно вмирає від хвороб, пов’язаних із курінням. Британська королівська колегія лікарів позначила масштаб цієї проблеми: з тисячі молодих людей, які курять в Англії, в середньому одна людини буде вбита, 6 людей загинуть на автодорогах і 250 помруть від куріння.

Наслідком відхилень у розвитку дітей шкільного віку є погіршення стану їхнього здоровя. За даними Міністерства охорони здоровя України, серед учнів спостерігаються:

 •  функціональні відхилення різних систем організму – близько 50%;
 •  функціональні відхилення серцево-судинної системи – 26%;
 •  захворювання органів травлення – 17%;
 •  захворювання ендокринної системи – 10%.

Таким чином, необхідною складовою роботи із профілактики куріння, алкоголізму й наркоманії є своєчасне виявлення підлітків «групи ризику» і надання їм психолого-педагогічної допомоги. Для цього фахівці, що працюють із дітьми (соціальні педагоги, практичні психологи, педагогічні працівники, валеологи, лікарі), повинні мати достатній рівень проінформованості, із яких причин виникає тяга до тютюну, алкоголю й наркотиків у підлітків, а також володіти відповідними соціально-психологічними техніками й методами їхнього попередження.

У такій ситуації важливу роль у профілактиці шкідливих звичок дітей і підлітків повинна відіграти загальноосвітня школа і вищі навчальні заклади.

Гімн здоровю

Здоровя – основа усього на світі,

Здоровими бути бажають всі діти.

Для цього потрібно щоденно вмиватись,

Робити зарядку і тепло вдягатись.

 

Себе гартувати водою і сонцем,

І солодко спати з відкритим віконцем,

І їсти усе, що на стіл подають,

Бо ж страви нам росту і сил додають.

Поводитись добре, усіх шанувати,

Не плакать, не киснуть, не капризувати.

Не гратись з вогнем, не стрибать під машини,

Що мчать по дорогах щодня без упину.

Себе берегти для матусі і тата,

Накази їх всюди виконувать свято.

  І. Фостій

Прислів’я і приказки

 •  Акуратність – запорука успіху.
 •  Не думай бути красивим, а думай бути охайним.
 •  Хто охайний, той людям приємний.
 •  Бруд і неохайність в одязі – це зневага до свого здоровя.
 •  Нечепурність – це неповага не тільки до себе, а й до оточуючих людей.
 •  Брудні руки бруднять і обличчя.
 •  Мило сіре та миє біло.
 •  На неохайній людині всяка одежа погана.
 •  Руки мив ще тоді, як мати в кориті купала.
 •  Так одягається, що й корова лякається.

Треба мудру голову мати,

Щоб всі хвороби здолати.

Про пости і свята пам’ятати,

Здоровя своє оберігати.

Той менш хвороб має,

Хто мало мяса споживає.

А хто в піст ще хоче мяса,

Болячок у того маса.  Заправлений сметаною.

Хто яблука взимку споживає, Треба добре харчуватися

Той хвороб цілком не знає. Та силоньки набиратися

Гарбуз на зиму запасай. Про здоровя дбать народу –

Та кашу з пшоном поїдай. Це багатство всього роду.

Перед сном – запам’ятай,

Не злися й не переїдай.

Чим легша їжа,

Тим сон міцніший.

Про здоровя своє

Завжди пам’ятай –

Немиті овочі і фрукти

Ніколи не вживай.

Навіщо потрібно їсти

Навіть коли ти спиш, твоє серце, легені, шлунок – всі органи працюють, отже. Витрачають енергію.

А коли ти бігаєш чи виконуєш якусь роботу, – організм витрачає ще більше енергії. Звідки ж її поповнювати? Допомагає їжа.

Ти ростеш, а для росту необхідні «будівельні матеріали». Де їх взяти? Знову допоможе їжа.

На вулиці величезний мороз, але температура твого тіла залишається майже такою ж як і в спеку (36,5 – 36,8 градуси). Це тому, що в організмі людини частина енергії переходить в теплову. Отже, їжа тебе ще й гріє, дає тепло.

Що ж таке їжа? Це джерело енергії, тепла, матеріал, з якого будується людське тіло. Твоє здоровя теж залежить від того, що, коли і як ти їси.

Щоб бути здоровим, необхідно знати всі правила харчування.

Що краще: недоїсти чи переїсти?

Якщо ти харчуєшся правильно, то отримуєш за добу стільки енергії (тобто калорій), скільки й витрачаєш. Так і повинно бути.

Але якщо ти переїдаєш, їси багато солодощів, пиріжків, тістечок та ще й в проміжках між основним вживанням їжі, частина поживних речовин відкладається в організмі у вигляді жиру. Ти почуваєшся млявим, ослабленим. Переїдання є причиною багатьох хвороб.

Якщо ж ти недоїдаєш, організм втрачає всі запаси енергії. Це веде до ослаблення організму, знижує його опір хворобам. Надмірне схуднення є також причиною деяких хвороб. То ж краще їж в міру!

Від того, що ти їси залежить твоє здоровя.

Їжа повинна мати всі ті речовини, з яких складається твоє тіло. Тому кожній людині необхідно вживати білки. Жири, вуглеводи, мінеральні солі, вітаміни і воду.

 Білки. Без них людина не зможе існувати. Кожна клітинка твого тіла містить в собі білки. Щоб наповнити організм білками, потрібно їсти м'ясо, яйця, рибу, молоко, сир. Містяться білки і у картоплі, свіжій капусті, гречаній, рисовій, вівсяній кашах.

 Жири теж частинка твого тіла. Вони є одним з найголовніших джерел енергії. Це вони дають тобі величезну кількість тепла. Найбільш необхідні для організму жири знаходяться в молоці та молочних продуктах (вершковому маслі, сметані, кефірі, йогурті) а також в яєчному жовтку. Корисна і олія.

Вуглеводи знаходяться в продуктах у вигляді цукру та крохмалю. Цукор вживається і сам по собі, і у складі цукерок. Варення, тістечок…Багато цукру містять мед, фрукти, ягоди та овочі.

Крохмаль є в хлібі, борошняних виробах, крупах, картоплі, квасолі.

 Солі – це мінеральні речовини, які повинні бути в їжі: кальцій, фосфор, магній, залізо, мідь, йод та ін. Вони необхідні для «будівництва» твого тіла: кісток, скелета, зубів, мязів, крові, мозку. Ці мінеральні речовини можна знайти в молоці, сирі, горосі, хлібі, щавлі, салаті, м’ясі, рибі, яйцях, капусті, яблуках, грушах, суниці.

 Вітаміни допомагають тілу правильно рости, боротися з хворобами. Якщо в їжі відсутній той чи інший вітамін, – в організмі людини виникають ті чи інші захворювання.

Вітаміни утворюються в зеленому листі рослин, плодах та ягодах. Людина потребує 16 різноманітних вітамінів, які один одного замінити не можуть. Існує багато рослин, плоди яких попереджують або виліковують різні хвороби людини: яблука, смородина, груші, аґрус, інші фрукти, ягоди та овочі.

 Вітамін А сприяє росту, потрібний для нормального зору. Його багато у маслі, сирі, яйцях, печінці, моркві, помідорах, зеленій цибулі.

 Вітаміни В необхідні для розумової, фізичної праці. Містяться вони у вівсяній та гречаній крупах, у горосі, печінці, мясі, яйцях.

 Вітамін С підвищує протидію організму до захворювань, сприяє росту. Багато його є в овочах (капусті, помідорах, цибулі, картоплі), а найбільше – у ягодах чорної смородини, у плодах шипшини.

 Вітамін Д зміцнює кістки. Міститься він у яйцях, печінці, молочних продуктах, риб’ячому жирі. Крім того, вітамін Д отримує людина із власної шкіри, у якій він утворюється під дією сонячних променів.

 Вода. Людині надзвичайно потрібна вода. Вона потрапляє в організм із їжею, і у вигляді напоїв. Шкідливо і коли людина п’є багато води, і коли мало. Тому у всьому повинна бути міра.

Як і коли їсти?

Для того, щоб їжа приносила користь, необхідно знати години харчування, а також правильно розподілити, коли і які продукти вживати. Наприклад, продукти, багаті на білок (м'ясо, рибу, горох, квасолю, яйця), вживають на сніданок та обід, а страви з круп та овочів залишають на вечерю.

Необхідно, щоб їжа була різноманітною. Але є продукти, вживання яких треба обмежити. Це цукор, жир, сіль, борошняні вироби.

Від надмірного вживання солодощів люди повнішають, у них псуються зуби. Люди, які вживають багато жирів, більше хворіють. Надлишок в організмі солі теж може стати причиною захворювань.

Поради лікаря Будьздоровченка

Якщо ти полюбляєш тістечка, пиріжки, цукерки та інші солодощі та вироби з борошна, запам’ятай:

 •  не їж ці страви в проміжках між основними прийомами їжі;
 •  їж з радістю не лише морозиво і цукерки, але і цибулю, рибу, петрушку;
 •  улюбленої страви в день ти повинен зїсти ні в якому разі не більше, ніж основної.

Поради кухаря Смачноїжка

Здоровя залежить і від того, як швидко ти їси і наскільки ретельно ти пережовуєш їжу.

Тому:

 •  не поспішай, їж безшумно, не плямкай;
 •  жуй з закритим ротом;
 •  не будь жадібним: не їж зайвого, навіть якщо дуже смачно і тобі здається, що ти міг би з’їсти ще;
 •  в тарілку клади рівно стільки, скільки зможеш зїсти;
 •  зїдай все, що покладеш до тарілки;
 •  не їж солодкого, допоки не зїси першої та другої страви;
 •  не грайся з посудом, не розмахуй руками;
 •  виходячи з-за столу, недопустимо брати з собою щось із їжі;
 •  їж лише за столом;
 •  навчись правильно користуватися ложкою, виделкою, ножем;
 •  встаючи з-за столу, поглянь, чи не обідав ти, як поросятко;
 •  прибери після себе, подякуй за обід.

Чому не можна під час вживання їжі розмовляти?

В роті є «маленький язичок», який то відкриває, то закриває отвір між порожниною рота і порожниною носа. Коли ж розмовляти з набитим їжею ротом, «маленький язичок» може відкрити порожнину носа і шматочки опиняться в носі.

Ще небезпечніше, коли їжа може потрапити в дихальне горло (гортань), або навіть в легені. Щоб видалити її звідти, необхідна термінова операція.

 

Правила харчування:

 •  їж 4 рази на день в один і той самий час, і тоді завжди матимеш апетит;
 •  обов’язково снідай перед тим, як ідеш до школи;
 •  вечеряй не пізніше, ніж за дві години до сну;
 •  їж повільно, добре пережовуючи;
 •  не відволікайся від їди розмовами, читанням, грою;
 •  не жуй на ходу;
 •  якщо щось з продуктів упало на підлогу, їсти його вже не можна.

Запам’ятай!

 •  Зразу після бігу чи гри пити не дозволяється. Не можна пити прямо з крана.
 •  Перш ніж їсти фрукти, ягоди чи овочі, обов’язково помий їх.
 •  Перед їдою обов’язково мий руки.

Сімейна сторінка

Довідкове бюро Всезнайка

Цікаве про необхідне.

 Без солі не смачно

Кажуть: «Не пересолюй, бо зіпсуєш». То що ж таке сіль: друг чи ворог? Добовою нормою дорослої людини вважається 10 -15 грамів солі. Хворим, дітям і людям похилого віку вживання солі треба обмежити. А для людей, в кого хворі нирки, сіль просто отрута.

Та все ж без солі не можна приготувати майже жодної, навіть солодкої, страви. Сіль розчиняють для полоскання, коли болить горло. Вона добре зберігає тепло і розтоплює лід.

Поради кухаря Смачноїжка

 •  Поклади на дно хлібниці дрібку солі – хліб не пліснявітиме.
 •  Щоб перевірити свіжість курячого яйця, опусти його в солону воду (1 столова ложка на склянку). Свіже опуститься на дно, знесене за тиждень затримається посередині, а знесене давно плаватиме по поверхні води.
 •  Якщо овочі варити в солоній воді вони втрачають близько 70% вітамінів. Тому соли їх наприкінці варіння.

Цікаво знати:

За рік доросла людина зїдає від 6 до 7 кг солі.

У ХVІІІ ст. В Італії морську воду пильнувала поліція: щоб люди її не розкрадали і вдома не добували з неї солі. Сіль була на вагу золота.

Дітям без молока – як узимку без кожуха.

Молоко – один з основних продуктів на нашому столі. Воно містить багато білків, солей кальцію, вітаміни А, Д, Є, С, В. Так, для правильного розвитку кісток хлопчикам і дівчаткам потрібно одного лише кальцію по 1г на добу. А його найбільше в молоці.

Про те, що корів можна доїти та отримувати чудову їжу, в Давній Греції дізналися близько 2800 років тому.

А що таке кефір? Це кисле молоко, яке організм засвоює ще краще, ніж свіже. Особливо корисно пити його ввечері, перед сном. Сметану теж одержують з молока – шляхом відстоювання.

Завдяки значному вмісту вітамінів А та Д незамінним у харчуванні є вершкове масло.

Цінними молочними продуктами є сири.

А хто придумав морозиво? Воно відоме дуже давно й особливою популярністю спершу користувалося на Сході. У казках «Тисячі і однієї ночі» є загадка про солодкі холодні ласощі.

В країнах Далекого Сходу морозиво виготовляли ще 1000 років до нашої ери.

Народ скаже , як завяже.

 •  Корова у дворі – харч на столі.
 •  У корови молоко на язиці.
 •  Маслом каші не зіпсуєш.

Цікаво знати!

В Австралії виготовляють молочні пряники, що замінюють склянку молока.

Предком корів був тур, якого приручили близько 8000 років назад.

Протягом свого життя людина випиває близько 10 000 літрів молока.

 

Поради лікаря Будьздоровченка

 •  Коли не спиться, випий на ніч склянку теплого молока з ложкою меду.
 •  Щоб молоко краще перетравлювалося, пий його маленькими ковтками, заїдаючи хлібом або печивом.
 •  Молоко потрібне при виснаженні, недокрів’ї, серцевих захворюваннях, хворобах шлунку, при отруєнні.

«Знесла курочка яєчко…»

Що таке яйце? Це клітина, яка складається з жовтка, білка і шкаралупи з оболонками, які в середні віки символізували 4 елементи Всесвіту: землю, повітря, воду і вогонь.

Яйця, особливо жовтки, – дуже корисний продукт. Але велика кількість яєць в харчуванні дитини шкідлива для її організму. Тому переїдати їх ні в якому разі не можна.

Поради кухаря Смачноїжка

 •  Яєчню їдять виделкою, допомагаючи собі в разі потреби скоринкою хліба, яку тримають в лівій руці.
 •  Рідко зварені яйця подають у спеціальних підставках. Верхівку яйця пробивають ложечкою і їдять.
 •  Щоб легше обчистити круто зварене яйце, – опусти його в холодну воду.

І риба, і м'ясо…

Ще доісторична людина вживала в їжу рибу та м'ясо. Вважалось, що м'ясо тварин та птахів, а також риба – найголовніші продукти харчування для людини.

Сучасна ж людина повинна вживати мяса в міру. Більше місця в твоєму харчуванні повинні займати яйця та молоко, що за вмістом білків не поступаються мясу. Дуже корисна риба. Але ж «музикою харчування» вчені назвали овочі.

 

Цікаво знати!

 •  За 70 років життя, людина проводить за їжею 7 років, а зїдає 160 кг шоколаду, 7300 яєць – загалом 50 тон харчів. Цілий вагон!
 •  Шлях від рота до шлунка тверда їжа проходить за 6 – 8 секунд. Їж не поспішаючи!
 •  Один американський вчений вважав, що тіло дорослої людини масою 56 кг складається з: води, якої вистачить, щоб випрати дві сорочки; заліза, з якого можна виготовити два цвяхи; волосся – на одну перуку; фосфору – на 12 коробок сірників; і отрути, щоб убити одну блоху.

Без хліба не ситно

Людина навчилася добувати вогонь. Змайструвала лук і стрілу. Приручила багатьох тварин. Видовбала човен. І, нарешті, вкусила перший шматок хліба з зерна, яке сама виростила. Хліб є такою їжею, яку неможливо замінити нічим іншим.

Захворівши, ти смак до хліба втрачаєш в останню чергу. Хліб можна споживати в будь-якому настрої. Він робить смачнішою іншу їжу, живить тебе білками.

Пошуки археологів доводять, що перший хліб був з жолудів. Вимочені, висушені жолуді розтирали між камінням в борошно, з якого і були спечені перші коржі, що мало чим нагадували теперішній хліб.

Більше 10 тисяч років тому наші дикі пращури почали використовувати в їжу пшеницю. Свіжі зернята пшениці можна було їсти, але сухі були дуже тверді. Тоді й навчилися робити з них борошно, а змішавши борошно з водою – тісто. Спочатку шматочки тіста просто варили, а вже потім навчились пекти на гарячому камінні. Виходили хрумтючі підсмажені коржі. І тільки коли до тіста потрапили дріжджі, людина вперше до рук взяла хлібину, що нагадувала ту, якою смакуємо ми з тобою.

Поради кухаря Смачноїжка

 •  Купивши хлібину чи її частину в магазині, поклади у чистий поліетиленовий мішечок.
 •  Дома зберігай хліб в закритій емальованій чи порцеляновій посудині.
 •  Покладені на дно посудини шматочок сирої картоплі чи дрібка солі оберігатимуть паляницю від цвілі.
 •  Чорний хліб добре зберігається на тарілці, накритій серветкою.
 •  Не тримай хліб у холодильнику, бо він твердне.
 •  Білий хліб приймає запах чорного при зберіганні разом.
 •  Посуд для хліба мий не рідше двох – трьох разів на тиждень.
 •  Не купуй зайвого хліба, а бери стільки, скільки зможеш зїсти.

«Щедрим золотом колоситься поле»

 Пшениця дуже давня культура. Вона була відома у багатьох країнах понад 10 тисяч років тому.

У прадавні часи її вирощували в Єгипті, Європі. Зерна пшениці знайдено під час перших розкопок перших стоянок людини, у давніх пірамідах єгипетських фараонів. На території України пшеницю сіяли майже 5 тисяч років тому. А батьківщиною її прийнято вважати Грузію.

 Жито. В давнину жито вважали злісним буряном в посівах пшениці. Почали цінувати його тільки тоді. Коли помітили, що в північних районах, де пшениця росте погано, жито набирає силу, приносить багатий урожай, не боїться морозів. Давно намагались селяни позбутися цього буряну, доки хтось не здогадався скуштувати його зерен і випекти з них хлібину. Смак сподобався. І з того часу ми маємо і пшеничний і житній хліб.

А назва «жито» походить від слова «жити», бо ці зернинки не раз рятували життя багатьом поколінням людей в часи недороду пшениці.

 Гречка. Коли цвіте гречка, на поле з усіх сторін злітаються бджоли. Гречаний мед має чудодійні лікувальні властивості. На місці квітів з’являються невеличкі «горішки». Якщо з них зняти шкіру – це і буде гречана крупа, з якої варять кашу. Вперше гречку стали вирощувати в Індії 4 тисячі років тому. Гречка не лише смачна, але й дуже корисна. В ній містяться необхідні організму людини білки, жири, крохмаль.

 Рис. Ні пшениця, ні жито, ні гречка не можуть жити в воді. А рис може! Більше того, він любить так рости, тому рисові поля нагадують довжелезні озера, що відокремлені одне від одного вузенькими смужечками землі.

Багато тисяч років тому жителі Давньої Індії познайомились з рисом і він замінив їм хлібні рослини, бо по поживності не поступаються ні пшениці, ні житу.

Пошуки невидимок

На кожну тисячу дітей існує півтори тисячі хвороб. Багато є ліків для боротьби з ними. Але вітамінізоване, різноманітне, повноцінне харчування може замінити купу пігулок.

Вчені ще в ХVІІІ ст.. виявили, що їжа людини містить у собі білки, жири, вуглеводи, мінерали та воду. Вивчаючи склад продуктів, вирішили створити штучну їжу. Цим займався молодий російський лікар Лунін в 1880 році. Він проводив свої досліди на мишах: кормив їх штучною їжею. Та миші помирали, хоча й отримували всі названі компоненти.

Дивні захворювання спостерігалися і у людей: навесні, у бідняків, що витратили всі запаси рослинної їжі, починалася хвороба, яку називали «куряча сліпота». Моряків та мандрівників безжально звалювала з ніг цинга.

Але варто було почати лікувати хворих цибулею, капустою, хроном та свіжою зеленню, як хвороби зникали.

Лунін зробив висновок, що в природній їжі є ще якісь невідомі йому частинки.

Ви здогадалися? Це й були вітаміни. Тільки 120 років тому вчені вперше відкрили таємницю вітамінів і назвали їх від латинського слова «віта» жо означає «життя».

В яких же рослинах живуть вітаміни?

А давай пошукаємо на городі…

Як зявились город та поле

З давніх-давен людина використовувала чи не всі ті рослини, які відомі й нині. Як здогадалась вона вирощувати ці культури? Один американський вчений стверджує, що це мурашки навчили первісну людину вирощувати зернові культури.

Насправді все було, мабуть, простіше. Жінки з первісного племені принесли в долини насіння та плоди. Частину сховали про запас. Коли несли, то з десяток зернин розсипали біля входу в печеру, де жило плем’я. Навесні насіння проросло. Людина могла помітити, що на пухкій, угноєній її покидьками землі, рослини ростуть краще, швидше; вони більші, ніж далі від житла.

Так і зявилось поле, а точніше город.

На території України більше 2 тисячоліть город обробляли мотиками. В Київській Русі землероби діставали ріллю вогнем, тобто спалювали ліс, а насіння сіяли прямо в попіл.

На город по вітаміни

Арахіс, а також кедрові, волоські, лісові горішки – корисний продукт харчування. Вони багаті рослинною олією і вітамінами групи В.

 Баклажан прийшов до нас з Індії. Араби ж використовували його для лікування: прикладали вареним його до хворого зуба, щоб гіркота затамувала біль.

Містить багато солей кальцію, заліза, фосфору, вітаміни групи В.

 Біб в Стародавньому Римі заміняв гладіаторам м'ясо, бо багатий білками та вітамінами, дуже ситний. А от в Стародавній Греції навіть цвіту його боялись, вважали «зловісним знаком». І даремно. Багатьом мандрівникам їжа з бобів врятувала життя.

 Буряк – давній овоч. Він ріс у саду вавилонського царя дві тисячі років тому. Але використовували його листки – готували з них салати.

Минули століття, перш ніж перські та арабські умільці змогли довести, що «корінці» у буряка можуть бути ситніші й смачніші, ніж «вершки». Ці буряки – і червоний і столовий, і білий цукровий – прижилися у нас в Україні.

 Гарбуз. Його батьківщина – Південна Америка. Кілька тисяч років тому служить людині гарбуз, і в жодній країні дідуся гарбуза не збираються відпускати на пенсію. Каротину в ньому удвічі більше, ніж у моркві. Його насіння теж має лікувальні властивості. В плодах міститься багато крохмалю, цукру.

 Горох. Його почали сіяти в Україні з давніх-давен. Квасолю, сою, боби і горох звуть рослинним м’ясом. У них більше білка, ніж у інших овочах.

 Запам’ятай! Горох дає силу!

 Диня. Її батьківщина – Іран, Афганістан. Релігійні люди вірили, що тріщинки на динній шкірці – це письмена. Які начертав сам бог мусульман Аллах. Таджик розрізав диню, як українець хлібину бережливо та ніжно. Вважалось: хто бере з собою диню в дорогу, той не зазнає ні спраги , ні голоду. Її використовували як парфуми, нею лікувалися.

 Естрагон. В українців до обіду подають кріп, а у вірменів та грузинів своя улюблена духмяна зелень – естрагон (чи тархун, як називали її араби). Ця гілочка – ліки для хворих на цингу і курячу сліпоту. В листі і пагонах естрагону є каротин і вітамін С.

 Кабачок. Індійці з давніх-давен знали цю рослину. Насіння й залишки шкірок, знайдені в одній з печер Мексики, дали змогу вченим встановити, що й 5 тисяч років тому люди їли кабачки. Це близький родич гарбуза. По-турецьки і по-татарськи гарбуз – «кабак», звідси й наше «кабачок».

 Кавун. Прийшов до нас зі сходу. Спочатку «велика ягода» була привезена до Москви, в подарунок батьку Петра І, царю Олексію Михайловичу. Плоди кавуна завжди мають запас вологи, а це дуже важливо для людини там, де не вистачає води. В пустелях є навіть «кавуні шляхи», по яких рухаються каравани і подорожуючі при необхідності; використовують кавуни для утамування спраги.

 Капуста. Голова по-латині – «капут», звідси й «капуста». Ще римляни називали качан капусти «головкою», за схожістю з людською головою. Вітаміну С в капусті не менше, ніж у лимоні, а росте вона й на півночі, де не те що лимон, а й яблуня не росте. За добу одна капустина випаровує піввідра води. Тому вона не любить жаркого півдня. Наш клімат їй до вподоби. У давнину в Україні навесні дівчата водили танок співаючи: «В’яжись, в’яжись качан».

Восени в сільських хатах було чути розмірений стукіт і пісні про «матінку-капусту». Це дівчата сікли качани. На «капустки « до хати, де збиралися дівчата, приходили й парубка: наглядати наречених.

 Картопля. 400 років тому, її привезли з Чилі. Однак новинка припала до смаку не скрізь: багато хто, не знаючи як вживати картоплю, отруювався шкідливими для людини ягодами, що утворювалися на кущах після цвітіння. Через це селяни й відмовилися саджати картоплю у себе на городі. Називали її «чортовим яблуком», навіть піднімали проти її вирощування бунти. На території нашої країни картопля зявилась понад 200 років тому. Вважається, що перший мішок бульб у Росію із Голландії надіслав Петро І. До цього головними на наших городах були ріпа і пастернак.

В картоплі міститься багатий набір поживних речовин: крохмаль, білки, цукор, вітаміни С, В, А.

Здавна сиру, нарізану кружальцями картоплю прикладали до чола та скронь для зниження температури, терту – до опіків та наривів.

 Квасоля. І смачний овоч, і лікарська рослина. Вона допомагає при цукровій хворобі діабеті. Привезена до Європи з Мексики.

 Кріп. Містить вітаміни. Від його запаху підвищується апетит. Девять століть ми знаємо цю пахучу середземноморську травичку. Він і на городі, він і в аптеці. Коли хворе серце чи жовчний міхур – вживають ліки з насіння кропу.

 Кукурудза. Коли Колумб відкрив Америку, на місці сучасного Перу жили індійці інки, а там . де зараз Мексика – індійці ацтеки. Ацтеки були дуже освіченими, мали свої стадіони. Астрономічні будівлі, але не знали, що таке зброя. Вони довіряли людям і не вміли воювати. Тому й прийняли завойовників як «синів неба». Ті ж за це вбили царя ацтеків Монтесуму, намагаючись знайти золото. Золота не знайшли, проте завезли до Європи золотисті зерна кукурудзи, яка на своїй батьківщині називалась «маїс».

Кукурудза заміняє хліб. Є прекрасним кормом для тварин.

 Морква. По-латині «корота» - морква, тож речовину, яку вперше знайшли в моркві, назвали каротином. Це ще не вітамін А, який допомагає дітям рости, робить їх стійкими до інфекційних захворювань, це його напівфабрикат. Перетворення каротину на вітамін А відбувається в тобі самому, в твоєму організмі після того, як ти зїси морквинку.

 Огірок. І не ситий огірок, і на вітаміни не багатий, та коли він лежить на тарілці, нарізаний кружальцями, то від самих його пахощів зявляється апетит.

Китайські вчені намагаються довести, що огірки оберігають від страшної хвороби – раку.

В нашій країні довгий час огірок займав друге місце після капусти. Лише останнім часом з ним змагається помідор.

 Перець. Це індійська рослина привезена до Європи Колумбом. Король Іспанії намагався отримати від мореплавця багато золота, а той привіз червоного гіркого перцю. Розсердився король і велів закатувати Колумба у ланцюги. Помираючи, ці ланцюги наказав Колумб покласти йому у домовину.

А перець поширився на південь Європи. Від гіркого пішов солодкий овочевий перець. Якби влаштували змагання овочів (хто багатший на вітаміни), чемпіоном би став солодкий перець. Він би дістав три золоті медалі: одну – за каротин, другу – за вітамін Р, що лікує захворювання шкіри, і третю за вітамін С.

Недарма кажуть: «Хто їсть солодкий перець, той довго житиме».

 Петрушка. Дика петрушка – горянка. Її батьківщина – Греція, царство сірого каміння, десь поблизу гірського струмка. Петрушка – справжня маленька аптека. Коріння корисне для людей з хворою печінкою, листя багате на каротин, а вітамін Є необхідний спортсменам, чиї мязи постійно напружені.

 Пастернак. До відкриття Колумбом Америки Європа не знала, що є в світі картопля, гарбуз, квасоля, помідор. На українських городах головним був пастернак. Але картопля витіснила його і зараз він майже не вирощується.

 Помідор. Один овоч має дві назви. Яка ж з низ правильна: помідор чи томат? Назву «томат» він дістав у себе на батьківщині, країні інків перу. Перші томати, які іспанці привезли з Америки в Європу, мали жовті плоди. На сонці вони світилися золотом. «Помодоро» як назвали їх італійці, означає «золоте яблуко». Томати спочатку садили на клумбах для краси. Ніхто не наважувався їх куштувати. Найсміливішими виявились португальці. Покуштували, і «золоте яблуко» сподобалось. Відтоді і відбулось переселення його з саду на город та в поле. А в країні інків і ацтеків про помідори і забули, бо гордий народ не захотів їх вирощувати для завойовників. І коли через багато років з Європи привезли до Америки помідори на продаж, люди здивовано розглядали їх, питаючи у продавців, що це таке. Бо овоч вже став для Америки іноземцем. Його довелось розводити знову з привезеного з чужини насіння європейських сортів.

В помідорах міститься багато вітаміну Є. А ще запам’ятай, що помідор, як і баклажан, – городня ягода, тільки помідор солодкий, а баклажан – гіркуватий.

 Портулак. Коли цвіте, схожий на килимок, гаптований самоцвітами. Батьківщина його Середня Азія. Він не боїться посухи, витривалий. Лікар-портулак допоможе тим, в кого хвора печінка.

 Редиска. Її так назвали, бо найцінніший у неї корінь, а корінь по-латині – «радік». Скороспіла редиска достигає раніше за інші овочі, тому перші по весні наші організми живуть свіжими вітамінами.

 Ревінь. У кого є ревінь, той має на обід дві страви: на перше – борщ, на третє – компот або кисіль. А до чаю зварить господиня з ревеня варення, яке не гірше за яблучне. Ревінь – це рожевувато-зелений черешок. З одного куща можна нарізати таких стебелець-черешків велику кількість. Багаторічний ревінь такий високий, що під ним можна сидіти, як під деревцем, і метрове листя, ніби зелене віяло, коливається над головою. Ця високо вітамінна городина містить вітаміни С, Є, В, каротин, яблучну і лимонну кислоти.

 Ріпа. Про цей овоч склали навіть казку. Пам’ятаєш? Посадив дід ріпку… Поки не було картоплі, в нашій країні селяни харчувалися капустою та ріпою. У неврожайні роки, коли пшениця вимерзала, ріпа заміняла хліб; їли ріпу сирою, вареною, печеною, а найчастіше пареною. В її коренеплодах багато каротину, а з листя добувають вітамін С.

Редька. В останній день Масляної, коли в давньому Києві доїдали млинці. Поливаючи їх маслом та сметаною. Господині діставали запаси чорної чи білої редьки. Починався Великий Піст, коли заборонялось шість тижнів їсти м'ясо. Молоко, масло, сметану і т.д. лишались хліб, каша, овочі і головне – редька, яка може довго зберігатися. Та різку, соковиту і надзвичайно корисну редьку їли не тільки у піст. Вона росла на кожному селянському городі.

В давнину сільська молодь навіть грала « редьку». Хлопець повинен був вихопити з кола дівчину одним посмиком, немов редьку із землі.

Салат. Росте вп’ятеро швидше, ніж капуста, але за цей час бере із землі втричі більше поживних речовин. Солодке листя багате на вітаміни. По допомогу до дикого салату звертається людина, що заблукала в степу. Він став компасом, бо його листя, розміщене ялинкою, одне над одним, не звисає, а стирчить. Широким боком воно звернене на схід і на захід, а верхні вузькі кінчики дивляться на північ і на південь.

 Соняшник. Уперше в Європі він розцвів на клумбі в ботанічному саду Леадріда. Іспанці – завойовники Мексики – привезли його як трофейну квітку. Спочатку нею милувалися в садках багатіїв, а потім вона поселилася і в бідніші садки. Так, мандруючи, соняшник потрапив у Голландію, звідки в Росію його привіз цар Петро І. У Росії почалися нові пригоди квітки сонця.

Сотні років лузали селяни соняшникове насіння, не знаючи, що в ньому олія! Англійці пробували варити голівки соняшника – ніхто не схотів їх чистити; німці пробували приготувати з підсмаженого насіння каву – ніхто цієї кави не схотів пити. А російський кріпак Токарєв з Воронезької губернії самотужки вигнітив з насіння олію. Соняшникова олія багатша на вітаміни і корисніша за вершкове масло. Ким була квітка сонця на батьківщині за океаном? Буряном.

Ким була вона довгі роки в Європі? Декоративною рослиною. А в Росії вона стала цінною олійною культурою, ніби народившись удруге. З неї виготовляють і ліки, що лікують виразки, висипи, навіть синці.

 Хрін. Розводиться корінцями. Його рідня – гірчиця, редька. Хрін злий, проте збуджує апетит. Його сік багатий на вітамін С, виліковує цингу, а фітонциди, вбиваючи бактерії, оберігають людину від хвороб.

 Цибуля. Спробуй-но пожувати цибулю протягом трьох хвилин. Можна гарантувати, що у тебе в роті не лишиться жодного мікроба, бо цибулина – це військова фортеця, яку охороняє невідома сторожа. Розрізавши цибулину, ти випустив цю сторожу на волю й вона атакувала твої очі. Сльози швидко висохнуть, зате ти познайомишся з фітонцидами. В перекладі з латини це означає «рослина, що вбиває».

Якщо на шляху фітонцидів, цих летючих захисників цибулі, з’явиться туберкульозна чи дизентерійна паличка, їх буде вбито. І бацилу черевного тифу також буде вбито, і багато інших шкідливих для людини бактерій. Гнійні рани після «бомбування» фітонцидами перестають гноїтися. А відкрив фітонциди російський професор Б.П. Токін всього близько 70 років тому.

 Часник. Згадайте, к пахне лілія, а якої краси тюльпан. До чого тут вони? Бо часник їхня рідня, з тієї ж родини лілійних. Так, красенем його не назвеш. Що ж до запаху, то у Стародавній Греції тим, від кого тхнуло часником, навіть забороняли заходити до храму. А ось в долині ріки Ніл, де зводилась піраміда Хеопса, щоб не хворіли раби, які 20 років її будували, їм щодня давали цибулю і часник.

Часником у Стародавньому Єгипті лікували всі хвороби – від нежиті і зубного болю до чуми. Єгиптяни навіть клялися цибулею та часником. У чарівну силу часнику вірили в Індії і на Кавказі. У Стародавньому Римі воїни перед боєм жували білі зубці часнику, щоб стати хоробрішими. В Англії ще й досі влаштовують півнячі бої, і знавці стверджують, що півень, який подзьобав часнику, б’ється завзятіше і швидше перемагає. Наша народна медицина здавна користувалась часником, а після відкриття фітонцидів перед ним розчинилися двері аптек.

 Щавель. Французи вважають щавель своїм національним овочем. На думку болгарок, немає для пирога кращої начинки, ніж зелений щавель, листя якого містить яблучну і лимонну кислоту.

А наші господині, починаючи з травня, варять борщ із щавлю. За те й цінують щавель, що він перший зеленіє на грядках, що достигає не влітку чи восени, як інші овочі, а навесні.

Поради лікаря Будьздоровченка

Запам’ятай, що вітамін С розпадається, якщо:

 •  нарізані овочі не відразу варять;
 •  почищені овочі довго лежать у воді;
 •  готова страва зберігається більше двох годин;
 •  овочі варяться у відкритому посуді.

Чистити овочі треба спеціальним ножем, який знімає лише тоненьку шкірочку – адже саме під нею міститься найбільше корисних речовин.

Це цікаво знати!

 •  З 1200 т цукрових буряків виходить 180 т цукру.
 •  Якщо курячий білок, який вважається найбільш повноцінним продуктом харчування людини, взяти за 100 одиниць, то білок пшениці становитиме лише 64 одиниці.
 •  Одна рослина соняшника за літо 200 – 250 л води.

Чим можна поласувати у садку?

Коли загляне осінь в сад – І струсить яблука з гілок.

Наллється соком виноград Насипле в портфелі сливок,

І різні яблука «Ранет»  Зірве солодкий виноград.

Солодкі стануть, наче мед, Тож кожен з нас прямує в сад.

  (І. Кульська. Ю. Лобода)

Ти теж вирушай до саду. Не пожалкуєш!

Яблуко. Вчені нарахували не менше 10 тисяч сортів яблунь. Їх вивели з дерев-дичок, що раніше росли в лісах. В яблуках багато речовин, необхідних людям: цукор, вітаміни, кислоти, мінеральні солі, багато заліза. Яблука їдять свіжими, сушеними, моченими, замороженими. З них готують соки, компоти, мармелад, варення.

 Груша. Не любить морозів і тому росте в південних районах. В спілих грушах більше соку, ніж м’якоті, тому й готують з низ здебільшого напої: соки, компоти.

Груша живе довго – 100, 200 і навіть 300 років.

 Слива. Домашня слива виникла від схрещування аличі і терену. Її вирощують з ІV ст. до н.е. і в дикому вигляді вона вже не зустрічається. До Європи потрапила з Азії, Ірану і Терції.

Сливи багаті вітамінами А, С, К, В, цукром, яблучною і лимонною кислотою. Сушені сливи – чорнослив - поліпшують роботу шлунку. Сливи живуть від 15 до 20 ороків.

 Вишня. Дика вишня росте по схилах гір і ущелин в Туреччині, Ірані, Афганістані. Її рідна сестра – черешня. І вишня, і черешня не тільки смачні. Але й корисні, їх їдять свіжими. Їдять варення.

 Малина. Зустрічається як в саду, так і в лісі. Вона любить вологий грунт, тому росте на берегах річок, на лісових галявинах, у долинах. З давнини сушеними ягодами, квітами і верхівками пагонів лікували нежить. В малині містяться вітаміни А, В, С. З ягід виходять смачне варення, компоти.

Полуниця. Довгий час цю ягоду збирали в лісі. Вирощувати в саду її вперше почали у Франції в ХІV ст., через 100 років – в Англії, через 200 років – у Данії. Звідти вона прийшла і в нашу країну.

Проте ще в часи Київської Русі наші предки при нежиті пили чай з листя лісової суниці та малини.

Суниця покращує склад крові; вона займає перше місце по вмісту заліза, якого в ній більше , ніж у яблуках, винограді, ананасі.

В суниці багато вітамінів, є фосфор, кальцій, білки. Вітамін С міститься навіть у її листках.

 Смородина. Її вважають матірю червоних та жовтих порічок. В ягодах червоної смородини багато вітаміну С, є вітамін В, Д, каротин, ефірні масла. В народній медицині відварами листя смородини лікують хвороби нирок, нежить і ревматизм. Ягоди смородини корисні після тривалої хвороби, а листя виділяють фітонциди.

 Обліпиха. Кущі обліпихи ростуть майже в кожному садку. В народі вважають, що обліпиха допоможе чи не від усіх хвороб, що ця рослина чудодійна, її листям лікують тварин, кора лікує від дизентерії, з насіння виготовляють обліпихову олію, яка лікує опіки, обмороження, виразки шлунку. Вона заживлює рани і зменшує біль. А каротин, що міститься в ягодах, покращує зір.

 Абрикос. В горах Середньої Азії й зараз можна зустріти дикі абрикосові ліси. Великим попитом завжди користуються сушені абрикоси, тому що в них міститься калій, що стимулює роботу серця і всього організму.

Сушені абрикоси без кісточок називають курагою, з кісточками – урюком. В них 50 – 60% цукру.

Родичами абрикосів вважають персики.

 Виноград. Одна з найперших культурних рослин, які почала вирощувати людина. Під час розкопок в Ізраїлі знайшли насіння винограду, що виріс в бронзовому віці. За п’ять тисяч років до н.е. його вирощували в Сирії, Палестині і Азії.

Вважають, що його предком був лісовий виноград, який ріс в Західній Європі та Азії.

Ягоди на третину складаються з глюкози, в них є вітаміни С, В, А, мінеральні речовини. Свіжим виноградом лікують хвороби печінки, нирок, туберкульоз, недокрів’я.

Сушений виноград ти знаєш як ізюм або родзинки.

 Апельсин. (Помаранч). Вперше всім відомі апельсини згадуються в китайських рукописах І – ІІ ст.. до н.е. , як плоди, привезені арабами. Але все ж батьківщиною апельсина вважається Китай.

В Європі солодкі апельсини стали відомі лише на початку ХVІ ст. і так сподобались усі, що їх стали вирощувати в оранжереях. Тому по-французьки апельсин – «оранж». Українське слово апельсин походить від німецького і означає «китайське яблуко».

Найближчий родич апельсина – лимон.

 Лимон. Він має високий вміст вітаміну С. Ще давні моряки брали з собою в плавання лимони і апельсини, як засіб від цинги.

Сік лимонів і апельсинів містить вітаміни А, В, С. Ці плоди виліковують не лише цингу, а й ангіну, прискорюють загоювання ран і зрощення кісток. В листі та шкірці багато ефірної олії.

 Аґрус – найбагатша на мідь ягода.

Поради Королеви Безпеки

Правила безпеки при збиранні урожаю в саду.

Вишні, черешні, сливи, яблука та груші ти повинен збирати з батьками. Якщо ж це тобі довірили робити самостійно, пам’ятай:

 •  гілки у вишні та черешні легко ламаються, тому користуйся драбинкою;
 •  не ставай на тоненьку чи трухляву гілку;
 •  не тягнись рукою за дальньою ягідкою, краще нахили до себе гілку;
 •  яблука та груші знімай з дерева за допомогою спеціальних пристроїв. Лазити по дереву – небезпечно;
 •  аґрус, обліпиха мають колючки, тому плоди збирай обережно, не поспішаючи, щоб не вколотись.

Побутові отруєння

Від чого заболів живіт?

Як приємно буває поласувати тістечками, солодким кавуном, консервованими продуктами. Дуже смачно! І раптом – нестерпно заболів живіт. Ну чого ж він болить? Іноді сама людина винна в цьому: могла дуже швидко їсти, погано пережовувати їжу. Та ще й разом з водою проковтнути повітря. В шлунку зявилися зайві гази. Вони тиснуть на стінки і викликають біль.

Бувають випадки і в переїданні. Тоді теж болю не уникнути. Шлунок розтягується, щоб помістити усю їжу, а потім скорочується… Від такого перевантаження виникають нестерпні болі.

А іноді нерозбірливий господар зїсть що-небудь неякісне, або заражене мікробами. Господар нерозбірливий, але шлунок дуже навіть розбірливий. Всю їжу, яка йому не подобається, він відправляє в зворотному напрямку. Тоді людина блює. Якщо ж зіпсована їжа потрапить у кишечник, тут трапляється те саме, що і в шлунку. Кишечник почне скорочуватись, щоб виштовхнути зіпсовану їжу. Ці скорочення викликають зіпсований сильний біль внизу живота і проніс. Всередині шлунка і кишечника відбувається запалення слизової оболонки. В таких випадках кажуть: «Харчове отруєння». А лікарі додають: гастроентерит. Виною ж у всьому людська необережність, нерозбірливість, нестриманість.

Запам’ятай!

При використанні несвіжих продуктів може настати харчове отруєння.

 •  Завжди купуй продукти харчування у продавців у магазині. Небезпечно брати до рота пиріжки, куплені у лоточниці, у випадкової людини, у торговця на ринку.
 •  Зіпсовані продукти мають поганий вигляд і тхнуть. Такі продукти не можна вживати як їжу!
 •  Отруєння грибами та непридатними консервами вважаються найнебезпечнішими.
 •  Найголовнішою причиною кишкової інфекції є недотримання правил гігієни:
 •  неправильне зберігання харчових продуктів;
 •  немиті руки;
 •  мухи, таргани.

Збудниками кишкових інфекцій є бактерії і віруси. Розмножуючись в кишечнику, вони призводять до а порушення перетравлення їжі, запалення слизових оболонок, шлунку і кишечника.

Головні ознаки кишкового отруєння чи кишкової інфекції:

 •  нудота;
 •  біль у животі;
 •  блювання;
 •  підвищення температури;
 •  слабкість;
 •  проніс.

І проніс, і блювання – це захисні функції організму. Не бійся блювати. Це дасть швидше очистити шлунок.

Проніс – дуже небезпечний. Він веде до втрати організмом води та солі. Якщо вони швидко виводяться з організму, людина може померти за декілька годин. Тому хворому треба якомога більше пити, щоб не було втрати рідини і солей.

Перша допомога при харчовому отруєнні:

 •  випити 3 – 4 склянки підсоленої води;
 •  викликати блювання;
 •  випити 1 – 2 склянки чистої води або слабкого розчину марганцю. І знову викликати блювання. І так доти, поки не почне виходити чиста вода;
 •  після блювання випити 1 – 2 склянки солодкого міцного чаю, прийняти 2 – 3 таблетки активованого вугілля і лягти в постіль, вкрившись теплою ковдрою;
 •  якщо полегшення не наступить – викликайте лікаря.

Увага!

 •  Якщо ти отруївся їжею, згадай, що ти зїв, щоб твої родичі також не постраждали.
 •  Якщо в сім’ї хворий, – в приміщенні має бути ідеальна чистота: всі мешканці повинні ретельно мити руки; речі хворого дезинфікувати, посуд – кип’ятити.

Запам’ятай!

Першу допомогу при харчовому отруєнні треба надати до приїзду лікаря.

Як не допустити отруєння харчовими продуктами?

 •  При приготуванні їжі варто звертати увагу на якість продуктів харчування.
 •  У кожного продукту є свій строк зберігання. Особливо ретельно треба ставитись до використання в їжу продуктів, що швидко псуються: молочних, мясних, рибних.
 •  Страви з мяса та риби потрібно зразу використовувати в їжу.
 •  В холодильнику м'ясо зберігають 5 діб, рибу і птицю – до 2 діб, яйця – до 3 тижнів, сметану – до 3 діб.
 •  Щоб купити свіжі продукти, дивись на дату виготовлення, що вказана на упаковці.
 •  Щоб визначити, чи свіжі яйця, необхідно помістити у склянку з водою:

– якщо яйце лежить на дні – воно свіже;

– піднялося кінчиком вгору – йому 2 – 3 тижні і використовувати його можна тільки в тісто;

– спливло вгору – викинь, воно зіпсоване.

 •  Можна отруїтись і хлібом. Запліснявілий хліб їсти недопустимо. Деякі види плісняви виробляють отруту.
 •  Продукти, які можуть нести небезпеку в літній період:

– розрізаний кавун; вінегрет; гречана та манна каші;

– овочеві салати;

– розтавше і знову заморожене морозиво.

 •  Заморожені продукти зберігають більше вітамінів, ніж ті, що знаходяться той самий час просто на повітрі.

Хвороба, що живе в банці з консервами

Майже всі люблять смачно попоїсти, майже всім подобається шинка, копчена ковбаса, м’ясні та рибні консерви, консервовані гриби та ягоди.

Та часом в цих смачних продуктах може «сидіти» смертельно небезпечна хвороба – ботулізм.

Збудник ботулізму дуже поширений в природі. Його можна знайти в грунті, мулі річок та озер, випорожненнях тварин. Сама бактерія захворювання не викликає. Для виникнення отруєння необхідне розмноження збудників в харчових продуктах з накопиченням отрути. Тобто, можна зісти цілу тарілку суниць, і нічого не трапиться. Але якщо, хоч одна ягідка з бактеріями потрапить у банку при консервуванні, цю банку недостатньо простерилізують, вона в закритому вигляді і без доступу повітря простоїть декілька місяців в шафі – бути лиху! Бактерія розмножиться і виділить велику кількість отрути. Якраз ця отрута, що паралізує нервову систему, і небезпечна для людини.

З моменту потрапляння отрути в організм може пройти від 2 – 5 днів до кількох годин, доки зявляться перші ознаки. Спочатку здається, що виникло звичайне отруєння: нудота, блювання, проніс, підвищення температури. Але потім зявляється порушення зору, а вода, яку п’є людина, виливається через ніс, пальці неможливо стиснути в кулак. Зявляються судоми, параліч. Можлива смерть.

Запам’ятай!

Консерви, заражені ботулізмом, нічим не відрізняються від незаражених, тому краще не ризикувати і не використовувати в їжу консерви, копченості та соління домашнього приготування.

Довідкове бюро Всезнайка

Щоб продукти довше не псувались.

Продукти, що швидко псуються, не можна зберігати при кімнатній температурі: вони піддаються дії мікробів. Тому їх тримають у холодильнику – агрегаті, що створює низьку температуру і не дозволяє бактеріям, що псують продукти, розвиватися.

Здавна люди замислювались над тим, як же краще забезпечити продукти холодом. В 1852 році в Англії їх закупорювали в розчин солі та льоду.

В 1980 році в Колорадо (США) вперше почали заморожувати фрукти. Замороження – це процес видалення тепла, збереження в холоді. Коли невелика кількість води потрапляє на руку, відчувається холод, рідина випаровується, забираючи при цьому частину тепла. Цей принцип випаровування (перетворення рідини в пар) застосовують у сучасних холодильниках. В 1823 році Майкл Фарадей зробив відкриття, яке дало змогу створити холодильник. Зявився шлях, коли спочатку пара аміаку перетворюється в рідину, віддаючи тепло. Коли цей процес зробили безперервним, тоді й одержали сучасний холодильник. Перші холодильні камери створені на цьому принципі, були створені швейцарським винахідником Карлом Ліндом в 1874 році для охолодження пива.

В 1877 році зявилися і перші холодильники.

Які страви здавна полюбляли українці?

З давніх часів мудрий український народ розумів. Що неправильне харчування – причина багатьох захворювань. Кожна господиня знала, що борщ і без мяса смачний і поживний. Це була універсальна страва у будь-яку пору року, в будень і свята. Особливо полюбляли українці борщ з пампушками та часником.

Другою традиційною стравою українців вважалася каша. Пшоняну кашу, заправлену олією, варили і козаки Запорізької січі, і чумаки в походах. І кожна господиня в своїй оселі.

За традицією й досі українці їдять сало з часником, цибулею і чорним хлібом.

Це сприяє кращому засвоєнню їжі. Сало містить багато вітамінів і корисних речовин, які зміцнюють імунітет і знижують чутливість організму до інфекцій. Свій добробут українці завжди повязували з салом.

Запивали наші прадіди молоком, А коли його не було – узваром із сушених яблук, груш, вишень.

Перед великими святами завжди дотримувались посту. Постили також у середу та п’ятницю щотижня. У ці дні люди не вживали мясної та молочної їжі (у дні посту організм виводить шкідливі речовини – очищується).

Поради лікаря Будьздоровченка

 •  Під час їди маєш правильно сидіти за столом, правильно користуватись ложкою, виделкою, ножем.
 •  Коли їси, не займайся іншими справами, не набивай повний рот, не розмовляй за столом, старанно пережовуй їжу. Розмовляючи з повним ротом, можна легко захлинутися чи подавитися.
 •  Клітини шлунка добре працюють лише тоді, коли їжа старанно пережована і надходить туди невеликими порціями.
 •  Якщо ти підозрюєш, що продукт несвіжий – краще викинь його.
 •  Якщо відчув нудоту, запаморочення, негайно скажи про це дорослим.

Інфекційні захворювання

Невидимі вороги.

Як хороше влітку в селі! Можна досхочу купатися в річці чи озері, піти в ліс по ягоди і гриби, «спілкуватися» з коровою, конем, кролями, бабусиним поросятком. Можна босим побігти стежечкою в полі, заскочити на подвіря до сусідки – там кицька народила кошенят. Вони такі кумедні, малесенькі і пухнасті.

З курячого гнізда можна дістати ще тепленьке яєчко, з грядки зірвати суницю чи огірок, а увечері напекти на вогнищі картоплі.

В селі ніколи не буває сумно, що не день – тисячі цікавих подій та пригод.

І дуже прикро, коли у розпал розваг захворієш: висока температура (чому, на вулиці ж тепло?!), або заболить живіт, проніс. Звідки ці хвороби беруться?

Причиною хвороб є мікроби, бактерії – невидимі вороги здоров’я, які взимку «сплять» у землі, воді, а щойно пригріє сонечко – прокидаються і починають швидко рости і розмножуватися.

Багато хвороботворних мікробів може зберігатися у грунті, а особливо у воді – місяцями. Найстрашніший з них вібріон холери. Холера – важка, небезпечна хвороба, яка може охопити відразу багато людей. Тоді виникає епідемія. Шингела, сальмонела, бруцела – назви мікробів-збудників усім відомих хвороб: дизентерії, сальмонельозу та бруцельозу – можуть «ховатися» і на фруктах, і у воді. А ще ж бувають збудники туляремії, паротиту А, з яким заводити знайомство не порадить жоден лікар. І навіть кишкова паличка, яка живе в наших кишечниках, може від брудної води та їжі «збунтуватися» і зумовити інфекційну хворобу.

Для того щоб не захворіти, треба виконувати дуже прості правила, і тоді твоє життя не буде зіпсованим.

Мама купила на базарі груші, так хочеться зїсти хоча б одну! Вона ж чиста, а можна ще й хустинкою витерти і зїсти. Хусточка не допоможе вберегти від бактерій дизентерії. Всі фрукти та ягоди треба дуже добре вимити проточною водою і тільки потім з’їсти.

Це ж стосується і овочів і фруктів з грядки, з свого садка – на них теж можуть бути мікроби та бактерії, які зумовлюють небезпечні хвороби.

Не забувай мити руки перед їдою, після туалету, повернувшись з прогулянки.

Ми так любимо купатися теплої днини у ставку або річці! Пірнув, ковтнув ненароком трохи води, а увечері – температура, пронос, болить живіт, гнояться очі. Справа в тому, що у водоймах з мало проточною або стоячою водою, особливо, якщо береги в густій рослинності, можуть бути збудники дуже важкого захворювання – лептоспірозу. Тому купатися і пірнати можна лише у відведених для цього місцях. Влітку лікарі радять пити лише кип’ячену або питну воду, розфасовану у пляшки (з магазину).

Бабуся загадали принести з курника свіжі яйця. Це так цікаво! Але не забудь після цього вимити руки з милом – на яйцях часто «сидять» бактерії сальмонели, завдяки яким можна потрапити до лікарні.

Ось іде сусідська кізочка – вона така гарненька і пухнаста, як її не погладити. Не забудь після цього вимити руки, адже у шерсті тварин також «ховаються» невидимі вороги. Слід пам’ятати правила поведінки з тваринами і сумлінно їх виконувати.

Поради лікаря Будьздоровченка

 •  Усі овочі, фрукти та ягоди потрібно добре вимити проточною водою і тільки потім можна їсти.
 •  Купатися можна лише у відведених для цього місцях.
 •  Купаючись, не ковтай воду!
 •  Обов’язково мий руки перед їдою, після туалету, повернувшись з прогулянки і щоразу, коли вони забрудняться.
 •  Не цілуй тварин і не притуляйся до них обличчям.
 •  Не зачіпай безпритульних вуличних тварин.
 •  Після того як погрався з тваринами обов’язково вимий руки з милом.
 •  Якщо сталася біда (тебе сильно подряпала або укусила кішка, собака чи інша тварина), промий ранку перекисом водню, змаж зеленкою чи йодом, обов’язково звернись до лікаря.

Запам’ятай!

Хвороби, які передаються від людини або від тварини, називаються інфекційними.

Чому кажуть, що чиста шкіра – запорука здоровя?

А ще говорять, що шкіра – це дзеркало здоров’я. Виявляється, бруд утворюється із пилу, що осідає з повітря на шкіру, поту і жиру, які виділяє сама шкіра.

Шкіра людини містить 2 млн. потових залоз і за добу виділяє від півлітра до 5 літрів поту, за тиждень – 300 г шкірного сала і 90 г відмерлої злущеної шкіри. Змішуючись вони перетворюються на бруд і створюють живильне середовище для хвороботворних мікробів. На кожному квадратному сантиметрі шкіри неохайної людини можна виявити до 40 тисяч мікробів – збудників хвороб.

Завдяки чому наша шкіра не пропускає хвороботворні мікроби, захищає нас, не дає нам захворіти?

Уяви, що зараз ти і твої друзі перебуваєте не в класі, а у великому пальці правої руки. Відкриті двері класу – це подряпина на шкірі, а шкільний коридор – навколишній світ, звідки на шкіру потрапляють хвороботворні мікроби.

Коли шкіра чиста, – ти сильний і сам вбиваєш мікроби, виділяючи речовину лізоцим. Тільки на чистій шкірі живе друг шкіри – добрий мікроб, білий стафілокок. Який допомагає долати збудників інфекційних захворювань.

Коли ж шкіра брудна, ти ослаблений і не можеш боротися з мікробами.

Але чому треба митися з милом? У воді без мила розчиняється лише третина бруду. Тому митися самою водою, навіть теплою, без мила, недостатньо.

Поради Феї Гігієни

Як правильно мити руки?

 1.  Намочи руки.
 2.  Намиль до появи густої піни.
 3.  Три не тільки долоні, мий руки повністю.
 4.  Під нігтями мий щіточкою.
 5.  Змий піну.
 6.  Витри руки насухо.

Якщо дотримуватимешся правил миття рук, – будеш міцним та дужим, як у приказках про здоровя.

Народ скаже , як завяже.

 •  Чиста вода – для хвороби біда.
 •  Здоровя – всьому голова
 •  Як про здоровя дбаєш, так і маєш.

Довідкове бюро Всезнайка

Як мились древні?

Археологи довели, що 5 тисяч років тому на острові Кріт та в Індії древні люди вже знали ванну. Тепла вода і холодна підводилась по трубах. Сама ванна була кам’яною.

В Стародавньому Єгипті фараони відводили для миття спеціальну кімнату, а замість мила використовували глину.

Ассірійці використовували басейни і ванни для лікувальних процедур, добавляючи у воду лікарські трави.

В ІV ст.. нашої ери в Римі було близько тисячі бань, де могли митися всі бажаючі. Вода в ті часи була священною, а дотримання правил особистої гігієни – непорушним законом.

В середні віки в Європі, комусь спало на думку, що митися шкідливо і навіть небезпечно для життя. В палацах феодалів в часи середньовіччя не було навіть найпростіших ванн. Люди мились в ночвах та деревяних бочках. Лише в ХVІІ ст.. француз Левель налагодив виготовлення ванн, які майже не змінилися до наших днів.

Чи мили волосся в Київській Русі?

В Київській Русі жінки, намагаючись зберегти мякість, пухнастість та блиск волосся, користувались таким рецептом. В дубовому відрі ретельно розмішували зі свіжою дощовою водою пригорщу ялинового чи соняшникового попелу і залишали цю суміш на добу. Потім проціджували, розводили чистою водою і мили волосся. Попіл розчиняв бруд і жир, тому волосся робилося чистим і аж сяяло на сонці.

Коли вперше виготовили мило?

Мило було відоме ще в ІV ст.. до н.е. Люди навчились варити його з козлячого сала і попелу. Пізніше, в ІХ ст.. нашої ери французи почали виготовляти мило з маслинової олії та соди. Це мило було найкращим аж до ХІV ст., коли миловарінням почали займатись в Італії, Греції, Іспанії на Кіпрі та в Німеччині.

Поради Королеви Безпеки

Часто в дитячих кишенях є цілі скарби: і камінці, і цукерки, і цвяхи, і риболовні гачки… Але кишені призначені для того, щоб у них лежав носовичок та гребінець. Іншими предметами можна поранитись, забруднитись. Навіть дрібні монетки не слід тримати в кишенях, бо вони мають здатність дзвеніти при ходьбі, а це не завжди зручно, бо привертає увагу інших.

Одяг, взуття, а особливо білизна – це предмети особистої гігієни. Вони індивідуальні для кожного і мінятись ними, позичати їх не можна. В кожної людини є безліч хвороботворних мікробів, які можуть спричинити захворювання шкіри іншої людини.

Зубна щіточка, гребінець, носова хустинка – теж предмети особистої гігієни. Користуватись можна ними лише власникові цих речей.

Народ скаже як завяже.

 •  Здоровя бережи, доки молодий, а одяг – доки новий.
 •  Здоровий не знає, який він багатий.
 •  Хто добрих людей не слухає, той потім на пальці дмухає, та пізно!

Довідкове бюро Всезнайка

Одяг первісної людини.

Людині завжди хотілось гарно виглядати. Вона вдягала на себе шкіри тварин, вішала на шию ризки намиста з каміння, кори, листя, соломи, пір’їн.

Загортаючись в шкіри тварин, людина намагалася відігнати злих духів, зігрітися.

Шкіри спочатку чистили, потім прокручували в них дірки, які допомагали зєднати кілька шматків в одне ціле. Поступово людина навчилася виробляти мяку і еластичну шкіру.

Майже 40 – 50 тисяч років тому люди винайшли голку. З тих пір це найголовніший інструмент з пошиття одягу.

Пізніше навчились скручувати вовну, волокна рослин, волосся тварин в довгі нитки. З них ткали полотно, а потім шили одяг, який чимось нагадував теперішній.

Одним з найдавніших костюмів в історії людства був шматок шкіри, яким обгортались навколо талії.

Як одягались в Київській Русі?

В ІХ – Х ст.. В Київській Русі одяг шили з льняних тканин та домотканої вовни. Ткали полотно з білих та полотняних ниток. Багачі прикрашали одяг різноманітними вишивками, шовком, перлами. Перлини привозили зі Сходу, з Ірану. Використовували і хутро соболя, куниці, бобра, видри. Прості люди прикрашали свої костюми хутром вівці, лисиці, зайця, білки.

Головною частиною чоловічого костюма була сорочка. В народі носили полотняну сорочку, що вважалась одночасно і верхньою і нижньою частиною одягу. Під сорочку одягались порти – неширокі штани, що заправлялись в чобіт або обмотувались онучами, на які одягались постоли. Постоли прив’язувались до ноги спеціальними зав’язками. Верхнім одягом була свитка, що одягалась через голову.

Жінки Київської Русі мали гарну поставу. Русяві або чорні коси, обличчя з яскравим рум’янцем і рівними бровами.

Головною частиною жіночого одягу теж була сорочка, яка відрізнялась від чоловічої своєю довжиною. Зверху сорочки жінки одягали спідницю, а потім – запаску, що трималась навколо талії на мотузку.

Жіноче взуття майже не відрізнялось від чоловічого. Жінки взувались або в постоли з онучами, або в чоботи без підборів: з кольорової шкіри, інколи навіть з вишивкою.

Заміжні жінки обов’язково покривали волосся хусткою або очіпком.

Молоді дівчата заплітали волосся в косу або перевязували його стрічкою.

Як одягалась українська дівчина?

Українська дівчина одягала спершу сорочку, а на неї – спідницю чи плахту, потім запаску, зав’язувалася поясом і наостанку одягала керсетку. На ноги – чобітки, на голову – віночок, на шию – намисто.

Тканина сорочки і вишивка, і навіть колір ниток, мали чарівну силу. Носили такі сорочки наші предки – давні словяни. Тканину для них виробляли самостійно за допомогою прядок, мотовил, веретен, тканиць і прикрашали їх магічними знаками сонця, поля, води. Ці знаки відстрашували злі, ворожі сили, хвороби, нещастя, тож це ткання з рук давніх ткаль виходило вже зачарованим на добрі діяння.

Потім сорочку вишивали і шитво теж було непростим – серед ниток обов’язково була нитка червоного кольору, бо цей колір вважався чарівним оберегом.

Хто винайшов взуття?

Коли первісна людина наздоганяла звіра по гострому камінню, вона зрозуміла, що їй треба взути щось на ноги, щоб захистити їх. Тому перше взуття, яке винайшла людина, було зроблене з трави, смужок шкіри чи пласких шматків дерева. Людина прив’язувала їх мотузком до ніг, а кінці завязувала навколо щиколоток.. Так зявились сандалі.

Першим, хто винайшов босоніжки, були єгиптяни.

В холодних країнах люди працювали над виготовленням теплого взуття. Спочатку на ноги одягали мішечки з травою, які прив’язували до щиколоток. Пізніше цей досвід дав змогу ескімосам винайти мокасини.

Згодом шматки шкіри почали зшивати, надаючи їм форми ноги. В кого не було шкіри, плів собі постоли з лика. Ті, кому вдавалось робити це краще за інших, починали шити взуванку не тільки для себе, але й для багатьох людей і їх назвали шевцями.

Перші шкіряні черевики та чобітки з’явились у Франції, Італії і Англії.

Як роблять взуття?

У наш час, щоб виготовити взуванку, використовують різні природні і штучні матеріали: шкіру, гуму, тканини, картон, дерево, метал.

Кожен вид взуття – чоботи чи пантофлі, черевики чи босоніжки, капці чи сандалі – роблять із великої кількості деталей.

Щоб викроїти ці деталі, зшити, надати їм потрібної форми, прикріпити підошву, у бажаний колір пофарбувати, одне слово, щоб виготовити зручне і модне взуття, на сучасних взуттєвих фабриках використовують понад сто різних машин та пристосувань. Є між ними і мудрі машини-автомати.

Тепер, коли ти знаєш, скільки матеріалів та людської праці затрачено на твоє взуття, бережи його. Щоразу після прогулянки протри чи просуши. І воно довго слугуватиме тобі.

Страшне прокляття

Про існування небезпечниx заразних хвороб, якими хворіли відразу тисячі людей, було відомо здавна. Невідомими шляхами переходили ці хвороби від однієї людини до іншої, поширювались по всій планеті.

Ще за ІV тисячі років до нашї ери були відомі віспа та чума.

Але в ті часи поселення людей знаходились далеко одне від одного, не були перенаселені, тому епідемії (пошесні хвороби) не знищували велику кількість людей. Допомагала у цьому й гігієна, якої дотримувались античні люди.

Коли ж прийшли середні віки, Європа забула такі засоби, як вода і мило. Бруд заполонив міста і села, де жила велика кількість людей. Не дивно, що зявились і епідемії, забираючи життя людей.

Епідемія чуми в 1347 – 1350 роках забрала 25 млн. людських жертв. А в 1665 році в одному лише Лондоні від чуми загинуло 100 тисяч чоловік. В ХVІІІ ст.. віспа забрала 60 млн. людських життів.

Світ не знав про існування мікробів, бактерій, вірусів. Ще не був винайдений мікроскоп. Спочатку люди вважали, що це прокляття нечистої сили, але потім почали помічати, що епідемії зявились саме там, де був бруд. Тому під час епідемій організовували прибирання вулиць, чистили стічні канави, вивозили сміття, навіть знищували бродячих собак та котів. Але зовсім не звертали увагу на пацюків та мишей, які й були основними переносниками чуми.

Італійський лікар Джироламо Фракасторо народився в 1478 році. Він був першим, хто здогадався, як переносяться інфекційні хвороби і винайшов перші методи боротьби з ними.

Інфекція – значить зараження.

Причина кожного інфекційного захворювання – збудник, невидимий оком мікроорганізм: паличка, вірус, стрептокок або вібріон.

Характерна ознака всіх інфекцій – інкубаційний період. Людина вже заражена, але цього ще не відчуває. Інфекція, як яйце в інкубаторі, зріє-дозріває. Інколи інкубаційний період буває недовгим – 1 – 2 дні. Але інколи хвороба «сидить» в людині роками. Закінчується цей період тоді, коли зявляються ознаки хвороби: висипи, температура, біль, пронос, тощо.

Є люди, що зіткнувшись з інфекцією, перемагають її завдяки імунітету. Є люди, що відразу хворіють. Але є й такі, що, впустивши збудника в свій організм, самі не хворіють, але хвороби розносять всюди, не підозрюючи про це. Таких людей називають носіями інфекції: вони дуже небезпечні для оточуючих.

Вчені виявили ще одну властивість інфекції. Один раз перехворівши інфекційною хворобою, людина стає несприятливою до неї. Ця несприятливість до інфекції дістала назву імунітет. Завдяки властивості людини набувати імунітет стало можливим захищатись від інфекцій щепленням.

Що таке щеплення?

Перше щеплення діти отримують в пологовому будинку – від туберкульозу. До трьох років вони вже прищеплені від всіх дитячих інфекцій.

Щеплення захищають дітей від тяжких і небезпечних хвороб. Що ж таке вакцина? Назву вона свою отримала від латинського слова «коров’ячий», бо перше щеплення проти віспи зробили, використовуючи матеріал коров’ячих віспинок.

Вакцина – це медичний препарат з ослаблених чи вбитих мікробів. Її вводять людям, і організм починає виробляти свої антитіла, які борються з інфекцією. В організмі виробляється імунітет – несприятливість до інфекції, бо антитіла вже навчились боротися з нею.

Організм «погрався» в хворобу, мобілізував всі свої захисні сили і тепер справжня хвороба йому не загрожує. Хоча всім дітям роблять щеплення в ранньому віці, але через декілька років їх треба повторювати. Це необхідно тому, що штучний імунітет нестійкий і його потрібно закріпити.

Поліомієліт, дифтерія, кір, паротит, кашлюк, скарлатина… Скільки їх – страшних, небезпечних хвороб! Мабуть, неможливо вберегтися від всіх. Але якщо лікарі пропонують щеплення, відмовлятися не слід. На сьогодні це єдиний надійний захист від хвороби.

Перший мікроскоп.

Навряд чи боротьба лікарів з інфекційними хворобами була б успішною, якби вчені не побачили свого ворога «в обличчя». А цього б ніколи не трапилося, якби голландець Антоні Ван Левенгук, що народився в !632 році, не винайшов мікроскоп. Одного разу він помітив під мікроскопом краплину води із міського каналу і був надзвичайно здивований, побачивши, скільки мініатюрних черв’яків живе в ній.

Небезпечні квартиранти.

Коли ти забув помити руки після туалету чи прогулянки, ти можеш зїсти не лише бактерії, але й яйця червяків – глистів.

До 200 видів глистів можуть жити в організмі людини, харчуючись вмістом кишечника та кровю. Виділення глистів шкідливі для організму людини – страждає нервова система, з’являється недокрів’я. Клубки глистів можуть закрити дихальні шляхи – спричинити кашель, порушення дихання. Починає свербіти шкіра, зявляються висипи, починає боліти голова, живіт. Людина погано спить, у неї погіршується пам'ять.

Перемогти глисти не завжди вдається дуже швидко. Бувають випадки, коли людина стає інвалідом.

Набагато легше просто мити руки і не гризти нігті!

«Зоопарк» на голові.

Знаєш, що таке педикульоз? За цим словом ховаються маленькі шкідливі створіння – воші. Вони невідомо звідки зявляються на головах людей і дуже швидко там розмножуються. Живляться вони кровю людини, прогризши для цього її шкіру на голові. Шкіра постійно свербить, зявляються ранки.

Воші є переносниками «кровяних» інфекцій. Одна з них – тиф. Раніше від цієї хвороби помирали тисячі людей.

Вошей можна знищити простим миттям голови з добавлянням засобів проти педикульозу. Яйця вошей гниди, що міцно прикріплені до волосинок і які змити не вдається, знімають руками.

Щоб не розвести на своїй голові «зоопарк»:

 •  зачісуйся лише своїм гребінцем;
 •  не надягай чужих шапок, хусток, зажимів для волосся; в автобусах з мяким сидінням не клади голову на підголівник;
 •  в поїздах обов’язково користуйся білизною, не спи на голих матрацах і подушках.

Цей надокучливий грип

 Грип – хвороба, що викликається вірусом. Вона вражає носоглотку, бронхи і легені. З усіх заразних хвороб грип найшвидше передається від однієї людини до іншої. Існує дуже багато різних вірусів грипу. Деякі з них можуть призвести до тяжкого захворювання і навіть смерті.

Коли інфекція поширюється, наступає епідемія.

Захворювання починається дуже швидко. Температура підвищується до 40 градусів, зявляється біль у мязах та суглобах, кашель, біль у горлі. Хворому важко дивитися на світло. Докучає головний біль.

Запам’ятай!

 •  Грип потрібно «вилежати». Ніколи не вставай з ліжка раніше, ніж скаже лікар.
 •  Пий якомога більше рідини, чай з малиною, всі ліки, які запропонував лікар.
 •  Потрібно часто провітрювати приміщення, мити підлогу.

Увага!

У загартованої, люблячої фізкультуру і спорт дитини менше шансів підхопити грип. Якщо навіть таке і трапиться, то хвороба буде протікати легше, ніж у малорухливого лежня, для якого найкращий вітамін – цукерка.

Поради лікаря Будьздоровченка

 •  Під час епідемії грипу їж побільше часнику та цибулі. Їх летючі речовини фітонциди вбивають вірус грипу.
 •  Дуже корисно ставити на ніч біля ліжок дітей тарілки з нарізаними шматочками часнику та цибулі. Їх випари очищують повітря від вірусів грипу.

Від нього страждають легені.

Паличка, що викликає туберкульоз , є всюди: у воді, грунті, повітрі, на речах, що нас оточують. Вона дуже живуча. Навіть у засушеному вигляді може зберігатися до 5 років. Боїться паличка сонячного світла, тому хворим радять більше відпочивати на півдні.

Джерелом зараження є хвора людина, яка передає інфекцію через видихання повітря. Захворіти може не кожна людина. Якщо людина погано харчується, ослаблена, живе у вологому приміщенні, вона має більшу небезпеку захворіти.

Проти туберкульозу є вакцина.

Щеплення цієї вакцини роблять дітям на третій день після народження.

Ти вже знаєш, що кожного року тобі роблять пробу – реакцію Манту. Це не щеплення, а спроба виявлення захворювання в ранній стадії, щоб мати змогу, в разі захворювання, якомога раніше почати лікування.

Цікаво знати!

В 1929 році в лабораторії лондонської лікарні лікар Флемінг винайшов перший антибіотик пеніцилін. Цей винахід врятував життя мільйонам людей на всій планеті. Антибіотики – ліки, що мають здатність знищувати хвороботворні мікроби, віруси та бактерії. Але…

 

Запам’ятай!

Не можна при перших же ознаках слабкості хапатися за антибіотики:

 •  не допустимо призначати собі лікування антибіотиками без лікаря;
 •  потрібно вживати лише ту кількість ліків, яку призначив лікар, не зменшуючи і не збільшуючи її;
 •  не можна вживати антибіотики менше 5 днів. Курс лікування може встановити тільки лікар.

Антибіотик – твій друг. Але при неправильному використанні він може наробити шкоди.

Довідкове бюро Всезнайка

Віспа.

Збудник віспи – вірус. Передається він від хворої людини до здорової по повітрю, через спілкування. Ознаками хвороби є висока температура, біль і висипи. Висип перетворюється в пухирі, що заповнені кров’ю та гноєм. Якщо людина вишивала, то на шкірі на все життя залишались шрами. Але здебільшого хворий помирав від отруєння речовиною, яку виділяв вірус.

В нашій країні віспа ліквідована в 1937 році, а у всьому світі зникла до 1980 року. Людство врятував англійський лікар Едвард Дженнер, який винайшов щеплення проти віспи.

В його честь були виготовлені медалі, зводились пам’ятники…

Дізнавшись про щеплення майже відразу, 12 жовтня 1768 року російська цариця Катерина зробила щеплення й собі, врятувавши цим не лише своє життя, а й життя мільйонам людей своєї країни.

 Чума.

 Страшна хвороба, від якої не було порятунку. В 1348 році чума забрала кожного третього мешканця Франції і кожного другого – Англії. В Москву її занесли з Туреччини в 1771 році. Епідемія була настільки страшною, що навіть влада не могла нічого зробити. Народ помирав щодня тисячами. Бідні люди! У своїх нещастях вони звинувачували нечисту силу, не віддаючи, що всьому виною є маленька чумна паличка, яка живе на пацюках, тарганах і передається людині через укус блохи.

Інфекція чуми може передаватися і через шкіру та дихальні шляхи. Хвороба починається миттєво: біль у голові, висока температура, нудота, блювання, порушується свідомість, людина марить. Смерть настає через 2 – 4 дні. На сьогодні у хворих є шанс залишитись живими.

Холера.

Це одна з п’яти найнебезпечніших інфекцій. Збудник – вібріон, а передається вона від людини до людини через воду і заражені харчові продукти. Вібріон може дуже довго жити у стічних канавах і водоймах, куди стікає брудна вода.

Головна мета вібріона – потрапити до рота людини. Людина, що піклується про своє здоровя, буде їсти чистими руками з чистого посуду, пити кип’ячену воду, мити овочі і фрукти. До неї в рот потрапити вібріону дуже складно. Неохайна ж людина може проковтнути вібріон, не замислюючись. І тут починається: біль в животі, блювання, проніс. Людина втрачає багато води і висихає майже на очах.

Переносниками холери є мухи. Їх не повинно бути ні на твоєму столі, ні в твоєму туалеті, ні в твоїй квартирі!

Цікаво знати!

Кожного дня від холери на планеті, тифу та інших хвороб, пов’язаних з відсутністю гігієни, помирає 5 тисяч дітей.

 Малярія.

 Влітку комахи просто жити не дають. Мухи намагаються рознести по всьому світу кишкові захворювання, ґедзі своїм укусом можуть викликати температуру, оси з’являються невідомо звідки і дуже нервують. Але найбільше докучають комарі.

Серед них є особливий рід – комарі, що переносять малярію.. Роблять вони це, напившись крові хворої людини, а потім вкусивши здорову людину. Ще й сьогодні в світі від малярії кожного року помирає більше 2 млн. чоловік.

 Інфекція, що живе в ранах.

 Правець (рос. Стовбняк) – це інфекція, яка може потрапити до рани. Правцева паличка живе скрізь. Особливо багато їх в землі. Якщо паличка потрапляє в ранку, – вона не скрізь викликає захворювання, а лише там, де немає свіжого повітря. От чим небезпечна рана, отримана від наступанyя на іржавий цвях.

Дірочка маленька, тому повітря в середину рани не проникає. Створюються прекрасні умови для правцевої палички. Розмножуючись, вона виділяє отруту – токсин, який вражає нервову систему, призводить до судом. Хворий вигинається дугою, що призводить до переломів кісток, навіть хребта. Смерть настає від зупинки серця.

А здавалося б, всього на всього іржавий старий цвях проколов ногу!

Запам’ятай!

Щоб врятувати себе від цієї небезпечної хвороби, потрібно обов’язково робити щеплення.

Отримав поранення – звернись до лікаря!

 Небезпека, що йде від тварин.

 Ця хвороба – сказ. Достатньо лише невеликого укусу, навіть слини хворої тварини, що потрапить в рану чи очі, і людину вже нічого не може врятувати.

Спочатку ранка навіть гоїться, але потім людина не може пити води, ковтати. З’являються судоми, слиновиділення, марення. Через 2 – 3 дні хворий помирає.

Збудником хвороби є вірус, що набагато менший від бактерій.

Врятував людство великий французький хімік Луї Пастер, який 6 червня 1885 року зробив перше щеплення проти сказу.

Запам’ятай!

Якщо тебе вкусив собака, кіт чи інша тварина, обов’язково звернись до лікаря. Щеплення врятує тобі життя!

Цікаво знати!

 Неїстівний грибок.

 Існують гриби, що ростуть на шкірі, слизових оболонках і навіть на внутрішніх органах людини. Вони викликають грибкові захворювання. Дуже часто страждає шкіра ніг, особливо між пальцями. Виникає це тому, що ноги часто потіють, не бачать сонця, погано провітрюються.

Волого, тепло, темно і нема протягів – ідеальні умови для життя грибків.

Запам’ятай!

Грибкові захворювання дуже заразні. Щоб не підхопити інфекцію:

 •  частіше мий ноги;
 •  кожного дня міняй шкарпетки;
 •  ходи босоніж;
 •  намагайся тримати ноги сухими.
 •  Є таке інфекційне захворювання, яка називається «хвороба кішчиної подряпини». Захворіти можна нею коли кішка чи кошеня подряпає людині шкіру. Які бактерії при цьому потрапляють в шкіру – невідомо. Кішка залишається здоровою, а у людини піднімається температура, збільшуються і болять лімфатичні вузли, з’являються висипи.
 •  Є така інфекція, яку передають голуби, 80 % яких заражені цією інфекцією. Хвороба називається орнітоз. Збудників хвороби людина вдихає, а потім довго лікує запалення легенів чи менінгіт, навіть не замислюючись про птахів.
 •  Менінгокок – бактерія, що викликає хворобу менінгіт – дуже боїться протягів. Тому вологе прибирання і провітрювання – гарний захист від цієї хвороби.

Запам’ятай!

Повязку треба щоденно прати в гарячій воді з милом. Найкраще зробити декілька пов’язок для всієї сім’ї, щоб під час епідемії грипу міняти їх якнайчастіше.

Довідкове бюро Всезнайка

 Чи були епідемії в Україні?

 Ти вже знаєш, що з появою великих міст у Західній Європі спалахували епідемії інфекційних хвороб. У великих містах хвороби розносилися мухами і пацюками, передавалися через воду та їжу, від хворої людини до здорової.

Незважаючи на те, що в Україні перетиналося багато торговельних шляхів, населення менше потерпало від епідемій, ніж інші європейські країни. На відміну від країн Західної Європи , В Україні майже все населення мешкало у селах, а не у великих містах.

Українські селяни забезпечували себе всім необхідним – їжею, одягом, посудом. Люди із різних сіл мало спілкувалися між собою.

Українська хата завжди сяяла чистотою, щодня її підмітали, щотижня мили, раз на два тижні підмазували і білили стелю та стіни. Багато мандрівників писали про те, що в Україні невдивовижу білі і охайні хатки.

В українській сімї майже не залишалося відходів. Залишки віддавали домашнім тваринам. Туалети з вигрібними ямами не ставали причинами хвороб, тому що їх розміщували далеко від криниць і стежили за чистотою.

У західноєвропейських містах помиї і нечистоти виливали прямо на вулицю. На звалищах та смітниках розмножувалися мухи та пацюки, які переносили небезпечні хвороби.

На відміну від західноєвропейських міст, де люди користувалися водою з річок, в Україні копали криниці.

Криниці ретельно оберігали, їм приписували цілющу силу.

У Західній Європі одяг шили з товстої тканини, оздоблювали коштовностями. Такий одяг важко було прати, тому в ньому жило багато бліх і вошей. Одяг українців був простий і гігієнічний, бо часто прався.

Західноєвропейська мода на височенні зачіски – ще одна причина поширення хвороб. Таку зачіску робили не частіше, ніж раз у місяць, її закріплювали пивом і посипали борошном, тому у волоссі вельможних дам із задоволенням жили воші. В Україні дівчата і молодиці носили дуже прості зачіски (косу або вузол) і ретельно доглядали за ними. Волосся мили щотижня, ополіскували його відварами з трав. Козаки часто воювали. Популярна серед них зачіска – оселедець з виголеною головою – полегшувала у походах догляд за волоссям.

Якщо в українській сім’ї хтось хворів на інфекційні хвороби (особливо грип), ніхто з членів сім’ї не користувався посудом та рушником хворого, чим зберігав собі здоров’я. Люди здавна користувались лікарськими травами для запобігання і лікування хвороб.. В Західній Європі за використання лікарських трав спалювали на вогнищах, бо вважали таких людей чаклунами і відьмами.

Коли з’явились хвороби

Хвороби з’явились тоді, коли з’явилась людина. Але якщо від голоду первісну людину могло врятувати полювання, від холоду – тепла шкіра вбитого звіра чи вогнище, то як боротися з невидимим і злим ворогом – хворобою – людина не знала. Мисливець помирав, на його тілі не було жодної рани і родичі, не знаючи, як допомогти, вважали це покаранням злого Духа.

Якраз тоді люди і почали шукати спасіння від жорстоких хвороб.

Чотири тисячі років тому єгиптяни вже знали 250 хвороб, вміли їх лікувати за допомогою лікарських рослин.

Три тисячі років тому в Китаї вже не тільки лікували хвороби чудодійними рослинами, але вміли знаходити на тілі людини місця (точки), діючи на які можна було вилікувати багато хвороб.

Греки та римляни також уміли лікувати хвороби за допомогою лікарських трав.

Індіанці-інки, чиє царство тепер знаходиться на території теперішнього Перу, що в Америці, доживали до 150 років, а 90-літні вважались зовсім не старими. Це результат індіанської медицини, яка ґрунтувалась на профілактиці захворювання, тобто на попередженні хвороби, вмінні її уникати, не допустити.

Відомо, що на території Київської Русі ченці, які займалися зціленням хворих, використовували мед, віск, шипшину, звіробій, подорожник, горицвіт, чорнобиль, золототисячник, капусту, редьку, цибулю та інші дари природи. У літописах згадують, що онука князя Володимира Мономаха Єпраксія вивчала народну медицину і сама лікувала хворих.

В Україні здавна поширився звичай класти у першу купіль дитини різні трави, промовляючи при цьому побажання.

У купіль хлопчика клали:

– любисток, щоб любили;

 •  гілочку дуба, щоб був міцний;
 •  барвінок, щоб довго жив;чорнобривець, щоб був чорнобровим.

В купіль дівчинки:

– ромашку, щоб румяна була;

 •  калину, щоб красива була;
 •  любисток, щоб люб’язна була.

Хвороба приходить, коли її не чекаєш.

Ти залишився один вдома і раптом відчув, що піднялася висока температура або зявився біль. Не лякайся. Сльози не допоможуть. Але приховувати це чи терпіти теж не варто. Спокійно зателефонуй мамі на роботу або комусь із родичів або знайомих. До їх приїзду ляж у ліжко, зміряй температуру за допомогою термометра. Ні в якому разі не вживай ліки! 

Лікаря бажано викликати, коли зявиться хтось із дорослих.

Якщо біль нестерпний – викликай швидку допомогу сам. Для цього необхідно набрати номер «03» і чітко пояснити ознаки хвороби, а також назвати прізвище, імя, вік і домашню адресу.

Запам’ятай!

Викликати швидку допомогу без потреби не можна.

Якщо таке трапиться.

Кровотеча з носа. Перш за все потрібно зберігати спокій. Хвилювання, плач тільки посилюють кровотечу. Треба спокійно сісти, під ніс підкласти рушника. Нехай кров стікає. Не потрібно закидати голову, бо кров потече в шлунок. Це може викликати блювання. Добре допоможе холод, прикладений до перенісся. Знадобляться і змочений холодною водою рушник, і сніг із балкона, і шматочок льоду з холодильника. Одночасно з холодним компресом необхідно великим пальцем руки надавити на крило носа з того боку, звідки тече кров, і так, ніби хочеш заштовхнути його всередину. Надавлювати потрібно не менше 10 хвилин.

Якщо в квартирі є перекис водню, треба взяти шматочок вати, змочити його перекисом і заштовхнути до ніздрі. Коли кровотеча зупинитися, витягти вату треба дуже обережно.

Якщо через 30 хвилин кров продовжує йти – обов’язково викликай швидку допомогу.

 Біль в горлі. Якщо ти застудився і відчув, що заболіло горло – це ангіна. Піднімається висока температура, болить голова, руки та ноги стають мляві.

Поки мами немає вдома, намагайся якомога частіше виполіскувати горло теплою водою з содою, сіллю та йодом. Під час полоскання з мигдалин вимиваються гній та мікроби. Пізніше мама додасть ще й напари з лікарських трав та ліки, що призначить лікар.

Через 10 днів ангіна виліковується, але до лікаря треба звернутись обов’язково, бо ускладнення можуть зачепити серце та нирки.

 Непритомність. Йшла-йшла людина і раптом повалилась набік. Обличчя бліде, шкіра волога, очі запалі, ніс загострився а руки та ноги холодні. Людина втратила свідомість, тобто знепритомніла, тому що мозку не вистачило кисню.

Якщо це трапилось у твоїй присутності – не лякайся. Дай можливість потерпілому полежати і набратись сили: низько опусти йому голову, звільни шию та груди від одягу і побризкай холодною водою. Корисно також розтерти тіло, злегка поляскати по щоках, І, звичайно ж, обов’язково викликати швидку допомогу.

 Біль у животі. Живіт може боліти з різних причин. Але якщо ві болить так, що до нього не можна доторкнутись, є твердим, як дошка, у хворого підвищується температура, прискорюється дихання, починається блювання – це ознаки апендициту чи інших хвороб, вилікувати які може лише лікар-хірург. Єдина допомога – холод на живіт. Хворого не можна годувати, напувати, давати ліки, промивати шлунок та кишечник.

Запам’ятай!

Ні в якому разі не можна класти на живіт теплу грілку! Хутко викликай швидку допомогу!

 Головний біль. Якщо людина має схильність до головного болю, його напад може викликати що завгодно: недостатня кількість свіжого повітря, різкий запах, голод, втома, переляк, довготривале сидіння перед телевізором чи комп’ютером.

Частіше за все години через дві головний біль зникає сам по собі. Якщо ж біль нестерпний, обов’язково розкажи комусь із дорослих. Приймати відразу ліки не слід, бо лише лікар може виявити причину болю: чи це інфекційне захворювання, чи запалення вуха, чи хворий зуб. Якщо ж у твоєму тілі поселились глисти, голова болітиме обов’язково.

Корисно знати!

Ластовиння (веснянки). Чому бувають не у всіх – не відомо. Але добре відомо, що вони ніколи не зявляються у дорослих. Веснянки – це ознаки дитинства і молодості. Не намагайся їх знищувати. Адже бабусі правду кажуть: «Багато веснянок – значить, сонечко тебе любить».

 Вугрі та прищі. Вугрі можуть з’являтись від захворювання кишечника: переїдання солодкої їжі; в період переходу від дитинства до юності; від звичайнісінького бруду, що закупорює пори.

Вугор – це чорна цяточка на тілі, прищ-мішечок, заповнений гноєм.

Інколи достатньо лише гарно вимитись, погрітись на сонечку і все зникне. Якщо ж прищів багато і вони не зникають – треба йти до лікаря.

Увага! Видавлювати прищі дуже небезпечно! Інфекція може рознестись по всьому тілу. Ніколи не чіпай ділянку тіла між носом і верхньою губою! Ще стародавні люди називали це місце «трикутником смерті».

Цікаво знати!

Біль – наш рятувальник. Він відразу повідомляє про розлади організму, охороняє від небезпечних вчинків. Біль від опіку назавжди навчить дитину, що вогонь – це небезпечно; біль від порізу – як користуватись гострими предметами.

Якби не біль, ми всі б загинули від виконання найпростішої роботи.

Як користуватись ліками?

Ні в якому разі не ковтай ліки без призначення лікаря чи дозволу батьків! Тільки лікар повинен пояснити, по скільки і яких пігулок необхідно вживати хворому; розповісти, які ліки ретельно пережовують і п’ють перед їдою, які ковтають цілими і приймають після вживання їжі.

Дикорослі трави – для повноцінного харчування.

Дикорослі трави доповнюють нашу їжу вітамінною зеленню. Серед них знайдеш і такі, з яких можна зварити борщ, юшку, кашу, приготувати салати та смачні напої.

З лободи роблять салати, варять супи, борщі. Грицики – добра приправа до смаженого мяса.

 Подорожник годиться для салатів, супів. Багатий на калій, вітамін С, а з насіння подорожника китайці навіть варять кашу.

З свіжого молодого листя кульбаби готують смачний поживний і дуже вітамінний салат.

Коріння лопуха замінюють моркву, петрушку, пастернак. Можна їсти сирим, вареним, смаженим, печеним. В давнину, поки до нас не потрапила картопля, це була городня рослина.

 Іван-чай допоможе приготувати повний обід. Молоді кореневі наростки відварюють як спаржу (можна їсти й сирими). Із свіжих листочків готують салат, а з сушених – чай.

Листя і пагони молодої кропиви багаті вітамінами А, С, К. З них можна приготувати салат, борщ. А ще кропива зупиняє кровотечу, вбиває мікроби, зупиняє гниття (риба та м'ясо краще зберігаються в листі кропиви), її можна навіть квасити, як капусту.

Обережно, можна отруїтись!

Під час походів та екскурсій бувають випадки, коли діти побачивши апетитний вигляд якої-небудь ягоди чи корінця, без всяких роздумів починають їх куштувати. Наслідок – сильне отруєння.

Треба знати отруйні рослини своєї місцевості, щоб вони ненароком не потрапили до твого рота.

В лісі можна побачити кущі з довгастими листками і невеличкими червоними плодами. Це кістянки, бо всередині у них кісточка. Вони їстівні, але краще їх не куштувати, щоб не сплутати з дійсно червоними отруйними ягодами вовчого лика та ягодами конвалії.

Ось деякі з особливо отруйних рослин.

Болиголов. Це травяниста рослинка, яку можна переплутати з петрушкою.

 Увага! Усі частини рослини смердять мишами. У петрушки ж зовсім інший запах. Відомо, що давні греки соком болиголова труїли злочинців, засуджених на страту.

 Вовче лико. Це невеликий кущ, що цвіте рожевими квітами, має яскраво-червоні ягоди. Декілька зїдених ягідок можуть бути смертельними для людини. Отруйна і кора. Якщо її здирати, на руках можуть з’явитися пухирі, виразки. Навіть пил сухої розім’ятої кори при вдиханні викликає запальні процеси слизової оболонки носа, очей.

 Вороняче око. Недосвідчені збирачі ягід можуть переплутати з чорницею, але вороняче око дуже легко відрізнити: на фоні чотирьох великих листків знаходиться одна чорна ягідка, схожа на око птаха. Рослина дуже отруйна.

 Блекота чорна. Її квіти нагадують квіти картоплі. Плід у блекоти – це коробочка з кришечкою, яка розкривається при достиганні. Вона наповнена дрібним бурувато-сірим насінням. Діти часто вважають, що це мак, і їдять. Така помилка може коштувати життя. Надзвичайно отруйна рослина!

 Дурман. Ця рослина росте на пустирях. Квітка білувато-рожева, схожа на лійку, а плід – велика коробочка – зовні з великими колючками. Діти зривають їх, щоб погратись, і можуть отруїтись, потерти брудними руками рот, ніс, очі.

 Паслін чорний. Трав’яниста рослина, що цвіте білим і фіолетовим відтінком квітами. Чорні плоди можна переплутати з чорницею, хоча паслін росте біля доріг, житла, на берегах річок, на забур’янених місцях. Чорниця ж там ніколи не росте, її можна зустріти тільки в лісі.

 Картопля – родичка пасльону, її зелені ягідки, що утворюються на місці цвітіння, теж отруйні. І ні в якому разі не бери їх до роту!

 Цикута або віха.

 Край болота дуже часто

Квіточка живе лиха,

В білій шапочці, прекрасна,

Люди звуть її віха.

Лист різний звиса додолу,

Квіти купкою звела…

Не зривай її ніколи –

Це отрута дуже зла.

Назва цих квіток – цикута,

Не занось її у дім –

В ній завжди живе отрута.

Навіть в вигляді сухім.

Ознаки отруєння дикоростучими ягодами.

 Сильний головний біль, розширені зіниці, в роті – сухість, ускладнюється дихання, обличчя червоніє, помітні розлади психіки.

При перших же ознаках отруєння негайно ж звертайся до лікаря!

 Дещо про гриби.

 Що таке гриби?

Запліснявів шматочок хліба – це гриби. Зіпсувалось яблуко – знову робота грибів. Гриби – це і бактерії, і дріжджі.. Вони печуть хліб, виготовляють кефір, твердий сир…

А те, що ми називаємо грибом і кладемо до кошика, називається плодовим тілом гриба.

 Де шукати гриби?

Найцінніший гриб – білий, чи боровик. Чому він так називається, адже його капелюшок і ніжку білою назвати не можна? Це тому, що і в смаженому, і в вареному, і в сушеному вигляді м’якоть гриба завжди залишається білою. Що ж стосується назви – боровик, – то вона підказує, що ростуть ці гриби здебільшого у сосновому бору, під ялинами та соснами. В народі білий гриб називають «царем грибів».

По лісових доріжках під ялинами ростуть маслюки. В цьому ж бору, на галявинах – рижики. Капелюшки в них всередину ввігнуті, з краю – підвернуті.

Під берізками чи осиками – свої гриби. Вони так і звуться: підберезники і підосичники. Але підберезник виростає і подалі від берези, а гарний, в червоному капелюшку підосичник – тільки поблизу осики.

Сироїжки навіть шукати не треба – яскраві, різнокольорові, самі просяться до кошика. Частіше вони зустрічаються у вологих мішаних лісах.

Лисички потраплять тобі на очі на світлій лісовій галявинці. Ростуть вони сімейками.

Найшвидше збирати опеньки – вони забираються на пеньки і ніби говорять: ось ми, збирай – не лінуйся. Збирай, але знай: «Краще не зїсти в своєму житті жодного гриба, ніж зїсти один отруйний!»

Тихе, але небезпечне полювання

«Тихе полювання» – це збирання грибів. Кожен рік від отруєння грибами помирають люди. Особливо не може перебороти отруту організм дітей. То чим же є для нас гриби: друзями чи ворогами?

Декілька століть тому в деяких країнах королівські накази забороняли збирання грибів. Все тому, що деякі гриби дуже отруйні, і королі вважали, що краще не їсти грибів зовсім, ніж померти від отруєння.

Отруєння грибами може виникнути при вживанні в їжу не лише отруйних грибів, таких, як червоний і сірий мухомори, несправжній опеньок, бліда поганка, несправжня печериця і т.д. Отруїтись можна і їстівними грибами, якщо вони зіпсовані: покриті слизом, цвіллю, довго зберігались. Навіть тривале кип’ятіння не знищує отруйних речовин, що знаходяться у грибах.

Юному грибникові треба навчитись відрізняти їстівні гриби від неїстівних, добре знати отруйні гриби.

Гриби – вороги.

У найціннішого гриба – білого – є страшний двійник. Це чортів гриб. Відрізняється він від білого тим, що у нього нижня сторона капелюшка не біла чи жовтувата, як у боровика, а рожева чи навіть червона. Якщо розрізати шапочку білого гриба, вона не змінить свого кольору. Чортів же гриб спочатку почервоніє, потім почорніє.

Недосвідчені грибники можуть назбирати несправжніх опеньків замість їстівних.

Запам’ятай!

У їстівного опенька капелюшок коричнево-жовтий, на ніжці плівочка, схожа на кільце. У несправжніх опеньків – жовто-зелений чи червонястий, на ніжці кільця нема.

Зелена сироїжка дещо схожа на найнебезпечніший гриб наших лісів – бліду поганку. Бережіться блідої поганки! В ній міститься найсильніша із всіх грибних отрут. З’їдений шматочок блідої поганки сильніший від укусу змії. Рідко хто виживає, отруївшись цим грибом. Впізнати бліду поганку неважко. Від усіх їстівних грибів вона відрізняється тим, що ніжка у неї начебто вилізає із шийки широкого глечика. Колір шапочки білий, блідо-зелений, жовто-зелений, в середині темніший, ніж з краю. У верхній частині ніжки є кільце плівки.

Перші ознаки отруєння блідою поганкою – головний біль, погіршення зору, запаморочення – з’являються через 10 – 12 чи навіть через 30 годин після вживання в їжу. За ці довгі години отрута встигає дуже нашкодити організмові, тому надії на видужання залишається мало.

Отруйний червоний мухомор не схожий на жодного їстівного гриба. У цього красеня червона чи червоно-оранжева шапочка з білими цяточками. Ніжка біла і, як у блідої поганки, має внизу потовщення «горщик», а зверху ніжки білу плівочку.

Запам’ятай!

Найпростіший засіб уникнути грибних отруєнь – збирати лише ті гриби, які тобі відомі, і обов’язково під наглядом добре в цьому обізнаної дорослої людини.

Ознаки отруєння грибами.

Перші ознаки отруєння можуть бути помічені вже через 1,5 години: швидко настає слабкість, з’являються слиновиділення, нудота, блювання, різкий біль в животі, головний біль і запаморочення. Потім погіршується зір, настають судоми, людина марить.

Якщо хворому не надати допомогу, стан його буде погіршуватись і через 6 – 10 годин це може закінчитись смертю.

Сімейна сторінка

Поради лікаря Будьздоровченка

(Прочитай разом з батьками).

Перша допомога при отруєнні грибами та дикоростучими ягодами.

Перша допомога відіграє основну роль при рятуванні хворого.

 •  Необхідно ж зразу починати промивання шлунку і мити до приїзду швидкої допомоги.
 •  Обов’язково промийте кишечник.
 •  Весь цей час хворого потрібно зігрівати: тепло накрити, прикласти до ніг грілку.
 •  Хворий повинен якомога більше пити теплої води. Найголовніше – відразу до лікарні!

Поради дідуся Лісовичка

 •  Ніколи не бери і не вживай тих грибів, яких не знаєш. Не став під загрозу своє життя.
 •  Отруйні гриби слід обминати, але не слід знищувати їх, коли побачиш в лісі, бо вони є ліками для деяких тварин.

Отруєння ліками.

Раніше пігулки були дуже гіркі, з неприємним запахом. Батьки витрачали багато зусиль, щоб напоїти дитину такими ліками.

Тепер фармацевти (люди, що виготовляють ліки) навчились робити не лише смачні, але й гарні пігулки: рожеві, зелені, блискучі та гладенькі.

Але ж це не цукерки!

Якщо зїсти пігулок більше, ніж потрібно, або тих, що не призначаються дітям, настає отруєння.

У дитини настає слабкість, сонливість, що може перейти в глибокий сон із втратою свідомості. Це веде до смерті.

Необхідно якомога швидше промити шлунок, пити багато води.

Запам’ятай!

При першій же підозрі на отруєння ліками викликай швидку допомогу!

Довідкове бюро Всезнайка

(Прочитай разом з батьками)

Аптека в лісі.

Коли людина захворіє, вона хоче якомога швидше вилікуватись і йде до лікаря. Лікар призначає ліки, яких в аптеках величезна кількість. Але лихо в тому, що майже всі пігулки, лікуючи один орган, можуть боляче «вдарити» по іншому. Від прийомів ліків страждають шлунок, нирки, печінка… Деякі пігулки взагалі заборонено вживати маленьким дітям.

А навколо нас (в лісі, у степу, в полі) безліч ліків, які не зашкодять здоровим органам. Звичайно, якщо ними правильно користуватись.

Трава і квіти, дерева і кущі… Лікування хвороб травами називається фітотерапією.

Кількість лікарських рослин величезна. Це і глід, і хвощ, і цикорій, і валеріана. Це кропива, дуб, материнка. Це і крушина, і лобода, і кульбаба. Це і символ щастя і спокою українців береза.

Лікарські трави

Барвінок. Ще з часів Київської Русі дивувались люди на тендітну рослину, яку не могли здолати ні холод, ні вітри, ні морози: її листя зеленіло навіть з-під снігу. Дивувались і вчились так само стійко витримувати випробування, які посилала доля. В народі барвінок завжди був символом хлопця: молодого, вродливого козака. Обізнані люди з давнини лікують барвінком серцеві недуги. Застосовують як зміцнювальний, кровоочисний, в’яжучий засіб. Але потрібне суворе дозування, бо у великій кількості його вважають отрутою. Легенда розповідає, що п’ять пелюсток цієї квітки – це п’ять умов щасливого подружнього життя: краса, ніжність, незабутність, злагода, вірність.

Грицики. Легенда розповідає, що одного разу сільський пастушок Гриць пас у полі худобу й ненароком поранив собі ногу. Оскільки під рукою нічого іншого не було, хлопчик вирвав пучечок якоїсь трави, що росла неподалік, і приклав її до рани. Як же здивувався він, коли біль поступово затих, перестала ціпеніти кров. Отак і назвали люди цю рослину грициками – на честь пастушка Гриця. У народній медицині її використовують як знеболюючий і кровоспинний засіб, роблять салати. Це добра приправа до смаженого мяса.

Звіробій. Люди називають його травою від 99 хвороб. В природі немає рослини, подібної до звіробою. Це найголовніша лікарська рослина з усіх відомих.

Завжди запитують: «Як так сталося, що ця рослина людей лікує, а звірів убиває». Це неправда. Звіробій не отруйний і звірів не вбиває. А назва походить від казахського «джерабай», що означає «цілитель ран».

Як без борошна не спекти хліба, так і без звіробою не можна лікувати багато які хвороби людей і тварин. Його використовують при лікуванні печінки, шлунка, наривів…

Конвалія. В українському фольклорі є чудова поетична розповідь про квіти конвалії та їх виникнення. В ній говориться, що ці квіточки подібні до перлин, є не що інше як застиглий сріблястий сміх лісової русалки Мавки, яка вперше відчула радість великого, щасливого кохання. Наукова назва цієї квітки – «лілія долин».

Увага! Конвалія належить до отруйних рослин, тому її червоні ягідки куштувати не можна ні в якому разі.

Були випадки отруєння людей, що випили воду, в якій стояли конвалії. Разом з тим, з конвалії виготовляють ліки для хворого серця.

Медунка. Своїми квітами вона подає сигнали бджолам. Адже на одному стеблі у медунки розміщені рожеві, малиново-фіолетові та сині квіти. Перші сигналізують про те, що солодкого соку ще немає; малиново-фіолетові вказують, що нектару багато; а сині – що сік закінчився.

Медунку застосовують при запаленні легенів, різних кровотечах, недокрів’ї. Із зеленої медунки можна готувати оздоровлюючі весняні салати і супи.

Підсніжник. Використовують як лікарську рослину від нервових хвороб та у хірургії. Легенда розповідає: «В той час, коли перші міфічні люди були вигнані з раю, ішов сніг і Єва дуже замерзла. Щоб її зігріти і подати надію на кращі часи, декілька ажурних сніжинок перетворилися на ніжні квіти підсніжника – провісника тепла, символ сподівань на краще майбутнє».

Подорожник. Його називають «слідом білої людини», бо завойовники Америки самі того не знаючи, завезли на своїх черевиках насіння подорожника на індійські землі. Тому й називається він «подорожником», бо вміє подорожувати.

Лікують подорожником хвороби шлунку, рани. Це добрий кровоспинний засіб.

Ромашка. Вона примандрувала до нас аж з Америки. Але якщо овочі спеціально звідти завозили, то на непоказну квіточку ніхто із завойовників і уваги не звернув. Коли 200 років тому вчені запримітили її у придорожніх рівчаках, – здивуванню не було меж.

А вона стала однією з найголовніших лікарських рослин нашого краю; її використовують при гнійних ранах, виразках, для полоскання горла, промивання очей. Ромашка допомагає лікувати шлунок, кишечник, захворювання органів дихання.

Ряст. Коли він зацвітає – це справжнісінька повінь суцвіть-китиць з білими, рожевими, кремовими, бузковими квітками. І лине з лісу запах меду з ваніллю.

Легенда розповідає: «В одному лісі жила відьма. За ніч вона намотається на своїй мітлі, а вдосвіта повертається до своєї хатини, щоб заховатись від людських очей і відпочити. Лише задрімає, вже півень починає кукурікати і спати відьмі не дає. Розсердилась вона на півня та й перетворила його на квітку ряст, яка своєю формою скидається на голову півня». Деякі види рястів використовують при лікуванні нервових хвороб, у психіатрії, а також проти глистів.

Здавна хворі і старі люди повесні відшукували кущики рясту і топтали їх. Вважалось, хто цієї весни потопче, той і до наступної доживе.

Сон-трава. Існує легенда про мисливця, котрий побачив, як ведмідь лизав корінь сон-трави, після чого солодко заснув. Мисливець теж спробував полизати корінець і заснув поряд з ведмедем.

Увага!

Не повторюйте дослід мисливця, бо рослина містить отруйні речовини. Проте після висушування вони зникають.

Є стародавнє повіря, яке говорить, якщо покласти сон-траву на ніч під голову, то уві сні побачиш своє майбутнє. Рослину й справді використовують як заспокійливий та снодійний засіб. Вона гальмує зубний біль, допомагає при водянці, ревматизмі, хворобах вуха, коклюші, бронхіті.

Спориш. Це невибаглива рослина. Скільки не топчи її , вона росте. Та ще й квітує все літо. Спориш – родич нашій гречці. Багатий на вітамін С – в ньому його більше, ніж у лимоні. Має й лікувальні властивості – допомагає при захворюванні шлунку, кишечника, нирок.

Спориш люблять і вівці, і кури, і корови, і кози. Та й люди готують з нього салати та борщі.

Дерева та кущі – на варті здоровя людини

Береза. Легенда розповідає, що у давні часи над сивим Дніпром жив молодий красень Доброслав. Одинак у матері. Та сталося лихо: напали на рідну землю вороги. Пішов син воювати, серце материнське кровю обливалося, сльози туманили очі… Якось почула стара мати кінське іржання коло воріт. Осідланий, стояв без вершника кінь. Заплакала гірко мати, схилилась на ворота у тузі. Цілу ніч отак стояла, а на ранок побачили люди на тому місці білокоре дерево. І тому, мабуть, що хата вдовина стояла при самому березі, то й назвали те дерево березою. Від материнського доброго серця має береза багато цілющих ліків, її називають деревом чотирьох справ. Перша – «світ осіяти», бо колись селянські хати освічувались березовою скіпкою. Друга – «крик втихомирювати»: із бересту одержували дьоготь – чорну масляну пахучу рідину. Цим дьогтем змащували колеса возів і карет, щоб не рипіли і не пищали.

Третя – «хворих зцілювати»: березовий сік, березові бруньки, кора – добрі лікарські засоби.

Четверта – «дотримуватись чистоти». З березових гілочок роблять віники та мітли, а ще віники для лазні: березові листочки мають цілющі властивості.

Бузина. В середні віки ягодам бузини приписували чудодійну силу. Ось що розповідає старовинна книга з природознавства ХVІІ ст. “Якось князь полював за своїм почтом у лісі і відстав. Блукаючи, помітив хатину і зайшов до неї. Там він побачив сивого старого, який познайомив його зі своїм батьком та дідом – дуже древніми старими. Князь почав розпитувати, як їм вдалось досягти такого віку, і ті пояснили, що своїм довголіттям завдячують ягодам бузини, котрі їдять щосезону».

Не всім відомо, що ця рослина дуже корисна. Квіти її містять аскорбінову кислоту (вітамін С), викликають посилене виділення поту. Тому при простуді рекомендується пити чай, а настоями полоскати горло.

Квіти годяться і в їжу. Із свіжих пелюсток можна приготувати варення та бузиновий мед (сироп).

Верба. В народі кажуть: де срібліє вербиця, там здорова водиця.

Розповідають, що одна жінка жила вдень зі своєю родиною, а вночі перетворювалася на вербу. Якось про це дізнався її чоловік, узяв та й зрубав вербу. Разом з вербою померла і жінка. Тільки материнська любов продовжувала жити в деревині зрубаної рослини. Зроблена з неї колисочка колисала осиротілого хлопчика, а коли підріс, з гілок верби зробив собі сопілочку, і вона розмовляла з хлопчиком, як ніжна мати. Правду люди кажуть: не рубай вербу, накличеш біду.

Це дерево має лікувальні властивості. Відваром верби миють голову, щоб зняти головний біль. Вербою лікують ревматизм, збивають гарячку. Товчене листя з верби кладуть на рану. Кора застосовується при розладах шлунку., простуді, захворюваннях шкіри.

Наші предки спостерігали ще одну властивість верби – бути природним фільтром всіх природних домішок, що містяться у водах всіх річок і озер. Ось чому воду для пиття завжди беруть у річці під вербою.

У селах люди в колодязі кладуть вербову дощечку. Такий вербовий кусник дезинфікує воду, поліпшує її смакові якості, надаючи їй «вербного духу», що його утворюють смолисті речовини. «Вербний дух» люблять і бджоли. Перший узяток ранньої і теплої весни вони беруть з жовтих вербних сережок. Правда, вербовий мед менш корисний, ніж липовий або гречаний, проте з нього виходить найсмачніший медівник.

Калина. Калина – це рослинний оберіг України. З нею пов’язано багато обрядів, звичаїв. Вона найулюбленіша рослина нашого народу. Існує така легенда. Колись давно-давно в одному селі жила привітна ласкава дівчина. Звали її Калинкою. Дуже вона любила квіти і переносила їх із свого саду до лісу. У неї було таке добре та щире серце, Що жодна стеблинка, жоден кущик не зівяв.

Навесні Калинка, як завжди пішла в ліс. На курному шляху не росло ні кущика, ні деревця. Ось і надумалась дівчина щось там посадити. Так і зробила. Викопала в гущавині лісу тоненьке стебельце та й посадила край шляху. А щоб воно прийнялось, аж від своєї хати носила воду. І маленьке стебельце розрослось у великий крислатий кущ.

Іде якось шляхом подорожній. Присів, відпочив у холодку під кущем, усміхнувся і сказав: «Спасибі тим рукам, що цей кущ посадили, і тому доброму серцю, що його викохало». Тут ураз весь кущ стрепенувся і одразу укрився білим-білим цвітом. Дивиться перехожий – що ж далі буде? Обсипався цвіт, замість нього ягоди червоні, як намистинки виблискують.

І дивно – в кожній ягідці заховане зернятко, схоже на маленьке серце. А кущ шепоче: «Це на згадку про добре Калинчине серце. А щоб люди про неї не забули, я візьму собі її імя».

Відтоді всі так і називають той кущ калиною.

З калини виготовляють желе, мармелад, варення. Чай з неї допоможе вилікувати кашель. Свіжі ж ягоди з медом та водою вживалися при серцевих захворюваннях, для покращення травлення, зниження тиску крові. Соком навіть очищали обличчя, щоб рум’янилося. В її плодах міститься цукор, каротин, вітамін С і Р.

Липа. У зеніті літа по дібровах розливається солодкий медовий запах. Зацвіла липа. Ось вона вся облита кремовим цвітом. Тисячі дрібних квіточок виділяють такий аромат, що його відчуєш і на значній віддалі.

Дзвенить дерево. То бджоли збирають нектар. Виявляється, що 6 тисяч років тому у Стародавньому Єгипті липовий цвіт вважався дуже цінним продуктом і лікувальним засобом. Здавна його цінували і в Київській Русі: торгували ним з Візантією, іншими країнами. Тільки збирали в ті часи мед дикі бджоли, які влаштовували свої житла у дуплах дерев, а бортники (була й така професія) знаходили їх, збирали заготовлений продукт і доставляли його на князівські двори.

Одна бджолина сімя з кожної розквітлої липи може зібрати за день до 5 кг нектару, а за весь період цвітіння – до 50 кг.

Не тільки нектар цінується у квітах липи. Народні лікарі знають їх як чудодійний засіб від багатьох хвороб. Липовий чай «проганяє» простуду, збиває високу температуру, викликає посилене виділення поту. Ним лікують шлунок, кишечник, кашель, ангіну. А свіжий листок липи, коли його прикласти до скронь, втамовує головний біль.

В давнину липа людей ще й одягала. Селяни носили личаки (взуття), сплетені з липового лика. Лико – це кора дерева, яку обдирали з молоденьких липок, вимочували і плели личаки. Липа виділяє багато кисню і водночас затримує пил, поглинає отруйні речовини (свинець, продукти згорання бензину). В місті дерево живе не більше 60 років, а у лісі – не менше 300.

Шипшина. Є легенда й про неї. «Якось розгнівалась троянда на шипшину, звинуватила її в тому, що вона затуляє їй сонце. Шипшина побачила, що тінь від неї, таки й справді падає на квіти троянди. Стало їй боляче. І вона звернулась до матінки Покрови. Щоб та їх розсадила.

Богиня рослинності вислухала шипшину і вирішила виконати прохання. А тоді прикрасила колюче тіло шипшини колючими ягідками, сказавши: «Ти будеш не тільки красивою, а й корисною, будеш завжди щедрою і доброю до людей. А колючки нехай лишаються з тобою. Краса не повинна бути безборонною. Листя, квіти і ягоди твої віками лікуватимуть людей!»

І справді, з шипшини роблять сиропи, що лікують запалення печінки і жовчного міхура. Настій із самої шкірочки плодів шипшини вживають при запаленні січового міхура, каменю і піску у нирках. Шипшина має багато вітамінів.

Лікують лісові ягоди

Брусниця. Кислуваті і приємні на смак вітамінні ягоди довго не псуються. Їх використовують при ревматизмі, хворобах кісток, бо вони «вимивають» відкладення солей, знижують температуру тіла.

В давнину в пивні невеликі барильця засипали свіжі ягоди брусниці, заливали сирою джерельною водою, отвір закривали і кидали бочку у криницю. Витягали її десь під Великдень і мали на свято не тільки здоровий вітамінний напій, але й Живі» ягоди, ніби щойно зібрані. Брусниця не гниє і не псується довго, бо в ній багато такої речовини, яка вбиває мікроби.

Ожина. Народ визнає за ожиною велике лікувальне значення і лікує нею кишкові захворювання, недокрів’я, очищає кров.

В ягодах містяться вітаміни С, В, фосфор, мідь, залізо.

Суниця. «У тому домі, де їдять суниці і чорниці, лікареві робити нічого» - кажуть в народі. Наукова медицина рекомендує їсти ягоди суниці при хворобах нирок, печінки, шлункових захворюваннях. Суничний сезон триває 3 – 4 тижні. Суниць треба їсти так багато, щоб на третьому тижні вони вже набридли і ви примушували себе їх їсти.

Можна їсти самі ягоди, можна з молоком, вершками, сметаною, цукром. Особливо багато суниць повинні їсти діти. Суниця – не розкіш, це такий же необхідний для здоровя продукт, як хліб, крупи, картопля.

Але не всі люди можуть їсти безкарно ці смачні ягоди, бо деяким організмам ягоди суниці шкодять. Це трапляється при такій хворобі, як алергія. Все тіло вкривається висипом, набряком, починається сверблячка, біль у животі, запаморочення, блювання. Люди, що страждають на алергію і близько не повинні підходити до суниць. Для всіх інших це справжня аптечка вітамінів і здоров’я, що містить багато заліза.

Чорниця. Дуже смачна і цінна ягода. Здавна люди казали: «В сімях, де є діти, без чорниць не обійтись». Це одна з найпопулярніших лікарських рослин. Ягоди вживають при хворобах шлунку та кишечника, проносах, для покращення зору. Ці прекрасні ягоди включають в раціон космонавтів.

А в суміші з ягодами лісової суниці це незамінний, надзвичайно вітамінізований, необхідний для здоровя продукт харчування.

В м’якоті чорниці багато вітамінів А, В, С, є залізо, марганець.

Правила збирання лікарських рослин.

 •  Перш за все треба вміти відрізняти лікарські рослини від схожих нелікарських.
 •  Треба знати, яка частина рослини має найбільше поживних речовин (листки, плоди, квіти, насіння, бруньки, кора, корені, кореневища, бульби).
 •  Заготовляють лікарську сировину тоді, коли вона містить найбільшу кількість поживних речовин (для кожної рослини свої періоди збирання).
 •  Сушать в затінку, зберігають в паперових пакетах в темному сухому місці.
 •  Ніколи не збирай тих рослин, яких в твоїй місцевості обмаль. Не чіпай їх до повного дозрівання, а потім розсій їх на більшому просторі.
 •  Не виривай рослини з корінням, бо така «заготівля» призводить до повного знищення рослини.
 •  Якщо у твоїй місцевості багато лікарських рослин, збирай їх так, щоб на ділянці у 4 квадратних метри залишилося не менше як 10 рослин цього виду.

Заборонено збирати лікарські рослини:

 •  біля доріг з інтенсивним рухом автомашин, де у повітрі багато відпрацьованих газів;
 •  на полях і біля них, де рослини обробляють різними отрутохімікатами;
 •  поблизу нафтопроводів і заводів;
 •  на звалищах і смітниках;
 •  уздовж залізничних колій.

 

 

 

 

 

 

 

Підтримання маси тіла в рекомендованих межах є одним із принципів здорового харчування. Якщо людина має зайву вагу, це завжди свідчить про те, що вона неправильно харчується.

Наявність надлишку ваги визначити дуже просто, варто лише порівняти її з нормальними значеннями, відповідними до даного віку. Визначити нормальну масу тіла людини можна за допомогою певних нескладних формул.

Орієнтовно розрахунок маси тіла у дітей віком від 2 до 10 років можна проводити за такою формулою:

 М(кг) = 10 + 2n,

 де: n – вік дитини (в роках),

10 – маса дитини у віці одного року,

2 – річна добавка в масі.

Такою формулою розрахунку можна користуватися до 10-річного віку. Вважається, що середня маса тіла дитини у 10-річному віці становить 30 кг. Надалі щороку дитина в середньому набирає 4 кг. Таким чином, для дітей старше 10 років нормальна маса тіла розраховується за формулою:

 М)кг) = 30 + 4(n – 10),

 де n – вік дитини в роках.

Що стосується довжини тіла, то вважають, що в 4 роки зріст є вихідним для орієнтовних розрахунків і становить у середньому 100 см. Тому зріст дітей старше 4 років можна визначити за формулою:

 L = 100 + 6(n – 4),

 де: L – зріст,

n – вік дитини в роках.

Також орієнтовні показники маси тіла та зросту дітей різного віку можна визначити за спеціальними таблицями. Як наприклад наводимо таблицю 1.

  

   Таблиця 1.

Орієнтовні масово-ростові показники тіла дітей різного віку

Вік,

років

Хлопчики

Дівчатка

Маса тіла, кг

Зріст,с м

Маса тіла, кг

Зріст, см

6

22 – 23

116

21 – 22

116

7

25 – 28

124 – 128

25 – 26

124 – 128

8

28 – 31

130 – 132

26 – 27

129 – 130

9

31 – 34

135 – 138

31 – 33

134 – 136

10

34 – 37

140 – 142

34 – 36

140 – 141

11

36 – 41

143 – 148

36 – 37

144 – 145

12

41 – 42

150 – 151

42 – 44

151 – 153

13

44 – 46

157 – 158

48 – 50

157 – 160

14

50 – 51

163 – 165

51 – 53

161 – 162

 Необхідно пам’ятати про так звані «стрибки» росту в певні періоди життя. Ці періоди характеризуються ростом, тобто високою інтенсивністю пластичних процесів, які потребують надходження достатньої кількості пластичних речовин та енергії із їжею. Перший «стрибок» або період «витягування» припадає на вік 5 – 8 років, другий – 11 – 15 років. При цьому період «витягування» у дівчаток спостерігається у віці 10 – 12 років, а в хлопчиків пізніше – у 13 – 15 років. У період 8 – 10 років відбувається більш інтенсивне нарощування м’язової маси, спостерігаються періоди «округлення». Чергування періодів «витягування» і «округлення» пояснюється особливостями енергетичного обміну. Так, в період «стрибків» росту в організмі дитини досягається максимальний рівень енергетичного обміну, а в періоди «округлення» інтенсивність цього обміну досягає рівня 50 % від максимального. Ці особливості треба враховувати при визначенні раціону харчування для титини певного віку.

Для оцінки маси тіла людини віком старше 18 років науковці використовують індекс маси тіла (біомас індекс) Кете – ІМТ.

 ІМТ = М/ЗР в квадраті,

 де: М – маса тіла (кг);

ЗР – зріст (м).

Оцінка ІМТ проводиться за спеціальною таблицею. Як приклад наводимо таблицю 2.

   

   Таблиця 2.

Оцінка стану харчування за величиною індексу маси тіла (ІМТ)

Показник ІМТ

Оцінка стану харчування

Жінки

Чоловіки

< 16,00

< 16,00

Недостатня вага ІІ ступеня

16,00 – 17,99

16,00 – 16,99

Недостатня вага ІІ ступеня

18,00 – 20,00

17,00 – 18,49

Недостатня вага І ступеня

20,10 – 24,99

18,50 – 23,80

Адекватне харчування

(діапазон коливань)

25,00

23,80

Адекватне харчування

(оптимальна величина)

25,00 – 29,99

23,90 – 28 – 50

Надмірна вага І ступеня

30,00 – 39,99

28,60 – 38, 99

Надмірна вага ІІ ступеня

> 40,00

> 39,00

Надмірна вага ІІІ ступеня

 

ЗЕЛЕНА АПТЕКА

Кропива  Конвалія

Ти вздовж дороги і в садку У лісових

Зустрінеш кропиву жалку.  Мальовничих куточках

Її торкнешся пальцями –  Квітнуть конвалії

Відразу вколе жальцями.  Білі дзвіночки.

Та не лякайся друже мій – Це запашна,

Цілющий сік в рослині тій. Дуже цінна рослина:

Вона є кровоспинна,  Серце лікує

Корисна й вітамінна.  Вона у людини.

Кульбаба  Черемха

В кульбаби – жовта пишна квіточка, Оспівана поетом

При корені довгасте листячко, Черемха запашна.

Насіння кулькою пухнастою, У травні та у червні

І милувались нею часто ви.  Завжди цвіте вона

В ній – фосфор, кальцій, Високий кущ, як дерево,

Вітамінів скарби.  І корені міцні.

Зробіть салат поживний Плоди черемхи вяжучі

Із кульбаби!  І протизапальні.

  На ліки йдуть її листки,

Ромашка  Кора цілюща і квітки.

Її помітити неважко –

Віночок білий у ромашки.  Суниця

Голівкою киває дітям:  Ти до кущика суниці

«Швиденько ви мене зірвіте-но! Не лінуйся нахилиться.

Я лікуватиму животик; Невеличкого він зросту,

Зніму запалення у роті, І знайти його не просто.

Очищу дихальні шляхи. Та знайди, візьми в долоню

Дружіть зі мною, дітлахи!» Ніжну ягідку червону

  І згадай-но, що суниця –

М’ята   Для здоров’я рятівниця.

Цій запашній травиці  Запашна і апетитна,

Теж варто вам вклониться.  Біль серцевий зніме спритно;

Приємніші до страви  Підлікує нирки, шлунок,

Із м’ятою приправи.  І для шкіри порятунок.

Вона дає надію  Наче з казки чарівниця,

І проти болю діє.  Лісова краса-суниця!

Безсоння подолати  

Вам допоможе м’ята,  

І вижене застуду,  

І другом вашим буде!  

Алтея  Материнка

Алтею знають з правіків, Зустрінете цілющу цю рослину

Вона лікує кашель, втому. На камянистих схилах України,

В ній душі наших вояків, В степу, чагарнику і на узліссі,

Що не вернулися додому. У хвойному й березовому лісі.

  Давайте зберемо квітки і листя,

Берізка  Насушимо, складемо в банки чисті

У саду на видноколі  І додаватимемо до чаю взимку

Дві берізки білокорі  Корисну, ароматну материнку.

До схід сонечка вставали –

Усіх соком частували. Мати-й-мачуха

 Тільки сніг під теплим сонечком зійде –

Дягель  Жовтий вінчик на підгір’ї розцвіте.

Дягель дуделем ще звали, Мати-й-мачухою зветься неспроста:

Дітям шлунки лікували. Таємниця: в особливостях листа:

Має він терпке насіння Віддає він зверху холодом цупким,

Та ще й ангельське коріння. Знизу ж –теплий він, ласкавий і мякий.

  Цю рослину у народі звуть «підбіл».

Живокіст  Ліки з неї додають здоровя й сил.

Живокіст кістки лікує

І здоров’я всім дарує. Алое

Той, хто живокіст вживає, Це – столітник, або просто алое.

Чималеньким виростає. Володіє силою немалою.

 Він, мов деревце – стрункий, невисокий,

Зимолюбка  А колюче листя – сховище соку.

У сосновому бору  За здоровям допоможе він стежить.

Зимо любку я зберу. Кілька крапель– і відпустить вас нежить

Її листячко зелене  Опеклись ви – знов цей сік допоможе.

Стане ліками для мене. Апетит поліпшити теж він може.

 За алое доглядайте з любовю,

Їжачник  Бо додасть він краплину здоровя.

А їжачник –анабазис

Не терпітиме образи! Спориш

Хоч цілющий злак цей буйний, Побіжу і накошу

Та буває і отруйним. Молодого споришу.

* * *  Дам дідусю квіти білі,

Йдеться тут про всі рослини, Аби ноги не боліли,

Про червоні, білі, сині Дам бабусі квіточок –

І жовтенькі квіточки, Без усяких болячок.

Що так люблять діточки.

 

Нагідки  Калина

Нагідки лікарські – Низький уклін аж до землі калині.

Однорічні трави,  Вже хилить сонце до землі, вже іній,

Розцвітають вони  А у калини стільки сил у гронах…

Кошиком яскравим: Скоріше китицю зірви червону!

І оранжевим,  І нерви, й серце більш міцні в людини,

І золотаво-жовтим.  Коли вона п’є з медом сік калини.

Цвіт збираємо  Лікуються узимку нею люди.

Від червня аж до жовтня. Вкинь в чай її – цілющим чай той буде.

Як «календула»

Відома ця рослина. Горобина

В ній – цілющі  Це дерево звуть горобина.

І корисні речовини. Його вшановує людина.

Від недуги нагідки Плоди кулясті і червоні,

Завжди у нагоді. Ретельно зібрані у грона.

Хай ростуть вони  І їх тоді зриваєм ми,

В саду чи на городі! Коли вже ознаки зими.

  Це добрий полівітамін,

Журавлина  І сечогін, і жовчогін.

Вже настала осіння  Гіпертонію, гепатит

Негода печальна.  Лікує цей цілющий плід.

Журавлі відлетіли  Чорниця

Ось коли дозріва  Кущики низенькі

Журавлина звичайна. З голими гілками

На болоті так важко Вкриються у травні

Збирати її!  Листям і квітками.

Та немає ціни  В липні достигають

Соковитій цій ягоді: Темно-сині кульки,

В організмі напевно Та чорніє кожна,

Все буде у злагоді, Лиш потрапить в руки.

Якщо є журавлина  Користі в цій ягоді

На вашім столі,  Міряно-не-міряно.

Сік із неї, варення  В бій іде з хворобами –

І квас, киселі…  Це вже перевірено.

Добра слава про неї  І малі, й дорослі –

Давно уже лине.  В будь-якому віці

Для здоровя завжди  Любимо усі ми

Споживай журавлину.  Ягоди чорниці.

Фіалка  Хвилівник

Ось фіалка триколірна – Хвилівник чудово знає

Хлопчикам підмога вірна, Про людську довіру,

Хто чайок із неї п’є – Бо мікроби він вбиває,

Дужим парубком стає. Ще й лікує шкіру.

Смородина  Малина

Чорне намисто  Лісова й садова,

Гне гілку додолу. Запашна й медова,

Диво-рослина ця Визріла під сонечком малина,

Всім вам відома. Росами умита,

Ягоди в червні  Ніжна, соковита,

Хазяйки збирають, Для здоровя справжня це перлина.

Варять, із цукром  Сік на сьогодення,

Її розтирають.  Про запас варення

З неї напій  Ягода дарує славнозвісна.

Виліковує горло. Як настане днина –

Дуже корисна  Швидше про малину

Ця ягода чорна! Поспішайте з кошиком до лісу!

Знов нам дарує

Смородину літо. Обліпиха

Люблять її  Її не лякають

І дорослі і діти. Сніги чи то грози.

 Вона достигає

Шипшина  У перші морози.

Шипшина цвіте, Безцінна для нас

Мов маленька троянда. Її лікарська дія.

Але ми квітки не чіпаєм. Рятує людей

Для нас її плід – З обліпихи олія.

Лікувальна принада. Смачні і корисні

Його ми все літо чекаєм. Желе, сік і джеми,

Нагадую вам –  І їх готувати

Вона колеться, діти, Навчилися вже ми.

Шипами на гілці. Нам листя й кора

Хоч варто терпіти: Можуть стати в нагоді.

Настрій із шипшини – Як добре, що є

Хворобам заслін. Обліпиха в природі.

Міцнішими стати

Поможе вам він. Звіробій

 Ось рослина ще одна,

Усаня Добра і цілюща.

Нечуйвітер волохатенький Для здоровя - дивина

Поселився біля хатоньки. Звіробою кущик.

Його люди здавна знали, Заспокоїть нерви вам,

Нирки й шлунок лікували. З грипом вступить в бійку.

 Заболіла голова?

Чистотіл  Вас турбують нирки?

Чистотілом чистять тіло. Щось із шлунком негаразд?

Хто візьме його невміло Хворі ви й печальні?

І скуштує жовтий сік, Засіб є. Врятує Вас

Той отруїться навік. Звіробій звичайний!

Знати, щоб жити

 

Ведучий. Звали його Парацельсом. Це він перший сказав, що організм людини складається з трьох основ – ртуті, сірки та солі.

І баланс між ними є профілактикою від усіх хвороб. І хоча сьогодні вже відомо, що організм людини складається із значно більшої кількості елементів, основа теорії Парацельса залишилася незмінною – порушення балансу хімічних елементів призводить до різноманітних захворювань.

Які ж хімічні елементи найважливіші для людини?

 Хімік. У порівняно великих кількостях організму необхідні кальцій, фосфор. Калій, сульфур, натрій, хлор. У невеликих кількостях він використовує магній, ферум, йод і в мінімальній кількості – силіцій, фтор, купрум, кобальт, бром, цинк, мангам, арсен, алюміній. Всі ці елементи безпосередньо або опосередковано впливають на кислотно-лужну рівновагу. Але якщо розмістити їх за ступенем важливості, то на першій сходинці неодмінно виявляються натрій та калій.

Солі натрію та калію в організмі людини неможливо замінити ніякими іншими. Вони забезпечують нормальне функціонування всіх клітин.

Найбільша кількість натрію поступає у вигляді кухонної солі, оптимальна добова доза якої 10 – 15 г. Якщо людина вживає більше цієї норми солі, то це може стати причиною захворювання на гіпертонічну хворобу.

Солі калію організм отримує з рослинною їжею, особливо картоплею. За недостатності іонів калію відбувається порушення скорочень серцевого м’яза.

Кальцій необхідний для будови кісток. Він також впливає на згорання крові, яка доставляє кисень тканинам організму.

Цинк – присутній у підшлунковій залозі, яка регулює білково-вуглеводний обмін.

Мідь – забезпечує нормальне функціонування клітин головного мозку та печінки.

Хлорид на кислота – входить до складу шлункового соку, бере участь у процесах перетворення їжі, знищує хвороботворні мікроорганізми. Щоб зберегти рівновагу внутрішнього середовища, людині необхідно дотримуватися режиму харчування, використовувати різноманітні продукти.

Однак ця рівновага навіть за умови раціонального харчування порушується вживанням алкоголю, нікотину, наркотиків.

 

 Ведучий. Алкоголь, нікотин, наркотики – відомі та підступні вороги людства. Значна його частина перебуває у полоні цих речовин, недарма названих дурманом, зіллям, травою.

 Історик. Тютюнопаління – один із видів побутової наркоманії. Це шкідлива звичка, сутність якої – одержання задоволення від вдихання диму від тютюну, що тліє.

Паління тютюну має майже 500-річну історію. Відкриття Колумбом у 1492 році Америки пов’язане з відкриттям багатьох видів нових рослин, серед яких був тютюн. Незважаючи на сувору заборону великого мореплавця, дехто з його моряків таємно привозив листя та насіння тютюну в Європу. Спочатку тютюн вважали зцілювальною травяною рослиною. Іспанці ретельно охороняли монополію на його виготовлення і торгівлю. Але 1558 року один із придворних лікарів вивозить в Португалію насіння тютюну, хитро сховане у перуці. Таким чином Іспанія втратила свою монополію на тютюн. Який дуже швидко розповсюдився по всьому світу. Приблизно в середині ХVІІІ ст.. у Бразилії з тютюну починають виробляти цигарки, а на початку ХІХ ст.. – сигарети .

За останні 20 років зросла кількість курців в Україні. Особливо це стосується жінок, які проживають у містах. Так, вчетверо підвищилася поширеність цієї шкідливої звички серед 20 – 20 річних жінок. Згідно зі статистикою, палить майже кожна третя жінка та більш ніж половина чоловіків цього віку. Цей факт загрозливий не лише для їхнього здоровя, а й для здоровя їхніх дітей, адже означений вік – репродуктивний.

 Ведучий. Лікарі, які краще за інших знають наслідки паління, піднімають свій голос проти цієї суспільної загрози.

 Біолог. Хоча куріння відоме давно, лише в останні десятиріччя було доведено. Що дія тютюну на організм людини різнобічна, тому є всі підстави назвати його ворогом людства. На жаль, багато курців недооцінюють токсикогенний вплив тютюну на організм.

Відомо понад 4 200 речовин, які входять до складу тютюнового диму. Багато з них канцерогенні. Але найбільший канцерогенний ефект мають знайдені в тютюновому димі Арсену ІІІ оксид та радіоактивний полоній-210. Тютюновий дим можна поділити на дві фази: газоподібну та тверду. В газоподібній фазі міститься 90% речовин тютюнового диму. Це чадний газ, аміак, сірководень, метан та багато інших. До твердої фази тютюнового диму відносять нікотин, сполуки Арсенію, різноманітні смоли (тютюновий дьоготь). Заядлі курці протягом року вдихають біля 800 г тютюнової смоли у завислому стані. Кислоти тютюнового диму (масляно-пропіонова, оцтова та інші) легко розчиняють осаджені в дихальних шляхах канцерогені і з кров’ю розносять їх по всьому організму.

Статистика свідчить, що рак легенів у курців зустрічається в 30 разів частіше, ніж у тих. Хто не палить. Окремо необхідно дати характеристику нікотину – головного компоненту тютюнового диму, який має наркотичні властивості й є сильною нервово-паралітичною отрутою. Смертельна доза нікотину для людини – 100 – 125 мг, а в одній цигарці міститься 1 – 2,5 мг нікотину. Він легко потрапляє через легені в організм людини, де всмоктується кровю. Там він, в першу чергу, діє на центральну нервову систему. В малих дозах нікотин збуджує дихальні м’язи. Він сповільнює серцеву діяльність, зменшує кількість гормонів, впливає на кровообіг у судинах серця. Так, 1936 року на змаганнях курців переможець, який викурив 60 цигарок, після досягнення свого «рекорду» помер. Порівняно з основною дозою диму, яку вдихає курець, повітря навколо нього більш шкідливе для оточуючих, оскільки містить удвічі більше нікотину. Медична статистика свідчила, що 75% людей, які померли від інфаркту міокарда, були курцями, що один із десяти курців помирає від раку легенів, що кожен курець вкорочує собі життя на 5 – 10 років. Для організму людини і підлітка тютюнопаління особливо шкідливе, адже вплив його – в затримці росту і розвитку організму. Крім того, діти і підлітки. Які курять, погано переносять інфекційні хвороби, внаслідок зниження захисних функцій організму, ослаблення імунної системи. То чи варто людині ризикувати своїм здоровям і вкорочувати собі життя через сумнівне задоволення – тютюнопаління.

Доцільно продемонструвати дослід. Для цього беремо прозору пластикову пляшку, яка імітує легені. В горловину пляшки кладемо трохи зволоженої вати. Далі пляшку закриваємо корком, у якому робимо два отвори. В один із отворів вставляємо цигарку і підпалюємо її. Кілька разів злегка стискаємо пляшку і відпускаємо її, імітуючи вдих і видих. Пляшку заповнює дим, а волога вата стає чорною від тютюнового диму.

 Ведучий. У наш час важко знайти людину. Яка б не знала, що пристрасть до спиртних напоїв згубна для здоровя. За своєю фізіологічною дією на організм етанол є небезпечним наркотиком, оскільки при його систематичному споживанні, особливо з поганим харчуванням, дуже швидко розвивається хворобливий потяг до нього – алкоголізм.

 Історик. Вважають, що вино та інші спиртні напої міцністю 10 – 13 градусів стало можливим виготовляти приблизно за 8 тисяч років до н.е. – з появою керамічного посуду. До того часу, коли людина прилучилася до спиртного, її еволюція була в основному закінчена. Завдяки властивості викликати ейфорію, вино розповсюдилось в багатьох країнах Стародавнього світу. Цьому сприяло його використання під час багатьох свят та обрядів. Вино виготовляли із соку плодів та ягід, з меду та зерна.

 В Росії виробництво та продаж міцних алкогольних напоїв відоме з ХVІ ст. Право виробляти спиртні напої належало спочатку казні. В часи Івана Грозного в Москві, а потім і по всій країні, були створені так звані цареві шинки. Щоб збільшити прибуток держави, казенний продаж горілки поступово замінили відкупною. Купуючи право на продаж горілки, відкупщик отримував цілий ряд пільг. Усе це швидко породжувало алкогольні традиції. «П’яним народом легше керувати», – говорила

Катерина ІІ.

На жаль, в Україні існує тенденція до надмірного вживання алкогольних напоїв. Аналізуючи загальну тенденцію до зростання загальної кількості хворих на алкоголізм, слід зробити висновок, що вона досить стабільна.

 Біолог. Слово «алкоголь» – має арабський корінь – «Аl-kogol», що означає: « те, що одурманює». ЦЕ наркотична речовина, яка викликає у людини, що випила, розслаблення, полегшення, приємні відчуття – так звану ейфорію. Завдяки цьому алкоголь привернув увагу і отримав розповсюдження в усьому світі. Дослідами І. Павлова Доведено, що алкоголь не має збуджувальної дії на центральну нервову систему, а навпаки, , гальмує клітини кори великих півкуль. Чутливість людини до токсичної дії алкоголю тим вища, чим людина молодша. Так, для дітей смертельна доза алкоголю становить приблизно 3 г (на кг маси тіла) для однорічної дитини – 100 г горілки, для підлітків – 4 -5 г (0,25 – 0,5 л горілки). Підраховано, що люди, які систематично вживають алкоголь, скорочують своє життя на 10 років, а хронічні алкоголіки живуть в середньому на 15 – 20 років менше.

 Лікар-нарколог. Відомо, що 90% вжитого алкогольного напою поглинає мозок. Алкоголь гальмує утворення хімічних медіаторів та нейрогормонів, які відіграють велику роль у діяльності мозкових структур. Після всмоктування в кров і проходження через печінку алкоголь потрапляє в загальний кровообіг і шкідливо впливає на кров, судини, серце. Алкоголь руйнує еритроцити та лейкоцити, що погіршує імунобіологічні властивості крові.

Слід відзначити, що алкоголь згубно діє не лише на кровоносну та нервову системи, а й на всі інші життєво важливі органи і системи людини: травну, видільну, дихальну, репродуктивну. Так, часте вживання алкоголю призводить до жирового переродження серцевого м’яза. Алкоголь підвищує зсідання крові, судини стають ламкими, це може призвести до різних хвороб (інфаркту, інсульту, тромбофлебіту), печінка для алкоголю – орган-мішень. Токсичні продукти, вражаючи клітини печінки, викликають запальні процеси та її жирове переродження.

Можуть заперечити, що спирт широко використовують у медицині, що він знижує збудників багатьох хвороб, є ідеальним розчинником для багатьох ліків, але, щоб отримати в крові пацієнта концентрацію спирту, достатню для знищення хвороботворних мікробів, потрібно зразу випити 25 л горілки. Кожному зрозуміло, що вже на початку цього загине хворий, а не мікроб.

 

 Алкоголізм – це хронічна хвороба. Вона вражає всі органи та тканини організму. Хворі на алкоголізм у 60% випадків страждають на панкреатит, у 20% випадків – на гастрит та виразку шлунку, у 15 – 20% - на туберкульоз. У питущих в 22 рази частіше виявляються хвороби серцево-судинної системи, у 18 разів кишково-шлункового тракту. Особливо шкідливе вживання алкоголю для підлітків, адже їхній організм надто вразливий до дії алкоголю. Якщо у дорослої людини період розвитку хвороби може тривати від 3 до 5 років, то підліток, за умови регулярного вживання алкоголю, стає хронічно хворим уже через рік.

 Чому ж люди пють?

За результатом соціологічних досліджень, наведених В. Левіним у статті збірника «Думка небайдужих», причини такі: 38% опитаних не могли назвати причини («хотів і напився»); 26% - зустріч з друзями; 10% - свято; 3,1% - самотність, не щастить у житті; 0,7% - сімейні драми. Жодний не назвав тяжкий матеріальний стан або погані умови праці. При цьому у 90% опитаних не мали чіткої уяви про дію алкоголю на організм.

 Ведучий. Наркоманія – це порожні очі, що оживають, тільки побачивши шприц або таблетки. Це тіла, які корчаться в судомах «ломки» – важкого стану наркотичного голоду. Це важке враження мозку, серця, печінки, всіх внутрішніх органів. Це інфекційні та венеричні хвороби. Це СНІД – найстрашніше захворювання. Це страшні злочини заради миттєвого полегшення фізичного та духовного страждання. Це горе мільйонів батьків та матерів, чоловіків та жінок, це зруйновані сім’ї, невикористані таланти, зламані долі. І все це - страшна плата за дуже коротку мить хімічної радості.

Історик. Наркоманія – слово грецького походження (заціпеніння, безглуздість). Цим терміном об’єднують групу захворювань, для яких характерний потяг до постійного вживання наркотичних речовин. У давнину використання наркотичних речовин та рослин обмежувалося релігійно-племінними традиціями та моральними нормами. Тому впродовж довгого часу наркотики використовували головним чином з лікувальною метою, в основному як знеболюючі, а також для проведення релігійних обрядів. Найдавнішою наркоманією є алкогольна наркоманія, пізніше зявилась опіоманія, яка швидко розповсюдилася серед народів Сходу. За останніми даними в Україні на офіційному обліку перебуває більше, ніж 800 000 хворих наркоманічного профілю, що становить 1,6% від кількості всього населення. Але слід відзначити, що кількість наркотично залежних людей зростає великими темпами, мовою математики – у геометричній прогресії.

 Нарколог. Класифікація наркотичних речовин за способом дії на організм має умовний характер. Кожна наркотична речовина діє специфічно та вибірково на ЦНС. Тому, залежно від виду речовини та від її кількості, організм людини може бути доведений до різних станів, від простого заціпеніння до уявної смерті – повного наркозу, від сну до гіпнозу, від часткового знеболювання – місцевого наркозу, до галюцинацій..

Головною метою використання наркотиків у сучасній медицині є подолання реакції організму на хірургічну операцію і перш за все – почуття болю. Більшість із них викликає ейфорію, і людина дуже часто звикає до них. Ось чому кажуть, що наркотики можуть грати подвійну роль: бути помічником людини, коли їх використовують у медицині, і бути ворогом, коли свідомо або несвідомо зловживали ними.

На сьогодні відомо декілька сотень природних або отриманих штучно речовин, які мають наркотичні властивості. Їх поділяють на 4 групи.

ДО ПЕРШОЇ ГРУПИ входять препарати, виготовлені з опіумного маку, а також синтетичні препарати, що мають морфіноподібні властивості. Найдавніший наркотик – це опіум. Він паралізує ЦНС та різні центри системи травлення. З нього виготовляють морфій та кофеїн. Це важкі наркотики. Вони бувають причиною загибелі багатьох наркоманів.

ДРУГА ГРУПА – об’єднує різноманітні стимулятори ЦНС (кокаїн та його похідні).

ТРЕТЯ – барбітурати та інші заспокійливі речовини.

ДО ЧЕТВЕРТОЇ входять речовини, які добувають з коноплі (гашиш, анаша, марихуана).

Хвороблива тяга до наркотиків – так звана психічна залежність – характеризується великою силою і звичайно переважає над усіма нормальними інтересами і потребами. Вчені довели, що під дією різних наркотиків порушуються складні біохімічні процеси, які впливають на психіку людини, вони блокують природні захисні сили організму людини, обеззброюють його. Щоб підтримати уявну рівновагу, треба знову і знову використовувати наркотики. Так поступово утворюється хибне коло. Поганий емоційний настрій – наркотик; поглиблення пригніченого настрою – збільшення дози наркотику, іншими словами – наркоманія. Лікувати наркомана дуже важко. І не тільки через «ломку». Людину ніби ламає, все всередині болить – кістки, суглоби ніби розламуються, розтікаються, розриваються. Справа в тому, що наркомана, який зробив наркотик єдиною метою свого життя, доводиться вчити жити спочатку. Психічну залежність від наркотиків нейтралізувати дуже важко.

Кінцева стадія захворювання – загальне виснаження, незворотні зміни ЦНС, як наслідок – смерть. Як свідчать учені, більшість наркоманів – молоді люди. Пояснюється це тим, що основний приплив у середовище наркоманів здійснюється в основному за рахунок молодих людей: один наркоман залучає 6 – 7 осіб. Крім того, тривалість життя наркоманів досить обмежена: 3 – 10 років вживання наркотиків – і більшість із них просто не доживає до зрілого віку.

 Ведучий. Ми сподіваємося, що допомогли вам зорієнтуватися у складних і гострих проблемах, які торкаються кожного з нас окремо; а також всіх у нашій сімї, школі, у всьому суспільстві в цілому.

 

Біда великою буває

Вчитель. Останнім часом у суспільстві виникло, чи то стало більш помітнішим, багато явищ, пов’язаних із дітьми та молоддю. Ці проблеми змушують дуже серйозно замислитися над їхніми наслідками у майбутньому. Йдеться про наркоманію, алкоголізм, токсикоманію, венеричні захворювання, паління і дитячу проституцію. Не можна сказати, що колись цих проблем не існувало, але сьогодні усе виглядає інакше. Запанувала якась нездорова атмосфера вседозволеності та апатії. А навколишні реалії немов провокують дітей і молодь якнайшвидше скуштувати забороненого плоду. При цьому немає перепон.

 Мозковий штурм: (продовж речення):

 1.  Паління – це…………………………., тому що…………………….. .
 2.  Цигарка в руці – це ознака………………., тому що………………… .
 3.  Наркоманія – це………………., тому що ……………………………. .
 4.  Алкоголь – це…………………., тому що……………………………. .

Діти заповнюють піктограми: (асоціації, які викликають дані слова)

Паління

Алкоголь

Наркоманія

Шкідливі звички, що формуються у підростаючого покоління в шкільному віці, катастрофічно впливають на подальше особисте життя людини, соціальний та економічний стан суспільства, моральне та фізичне здоровя нації. Однією з причин появи негативних звичок в учнів є відсутність нахилів до змістовної діяльності. Поведінка таких учнів стає все більш ситуативною, такі школярі легко піддаються випадковим впливам, спокусам.

Відомо, що більш поширеною шкідливою звичкою серед школярів є паління.

Учень. Дитя цигарку витягає,

Бо хочеться дорослим стать.

Та сильним, гарним він не стане!

Бо зріст вповільнюватись став.

Усе, що в світі є погане,

Хлопчина в організм запхав.

Та й ще в залежність від цигарки

Потрапив хлопець, як в капкан.

Робота в групах за методом «Акваріум»

Вчитель. Паління справедливо називають епідемією людства, яка не припиняється. До середини минулого століття тютюн вживали переважно чоловіки. У наступні десятиліття до цього захоплення чоловіків почали приєднуватися жінки, молоді люди, підлітки і навіть діти.

(Прочитати інформацію на картці, дати стисле повідомлення з прочитаного).

Завдання для І групи.

Дослідження в багатьох країнах засвідчили, що паління значно помолодшало і темп росту вживання тютюну дівчатами відбувається швидше, ніж у юнаків. Під час опитування тільки 7% курців вказували на те, що вони можуть обійтися без цигарки. Для решти цигарка – насущна потреба, і якщо позбавити їх цього задоволення, то них змінюється навіть психіка: вони стають агресивними, роздратованими, нервовими.

Головним діючим складником тютюну є нікотин. Цей алкалоїд уперше в чистому вигляді виділили німецькі вчені 1828 року.

У хімічному чистому вигляді нікотин виглядає як прозора, масляна речовина з пекучим присмаком. Саме такий смак відчуває курець, коли докурює недопалок, де осідає нікотин. У фільтрі цигарки накопичується така кількість нікотину, якої досить, щоб убити мишу.

Нікотин – надзвичайно сильна отрута, він діє на нервову, серцево-судинну та дихальну системи, систему травлення.

Завдання для ІІ групи.

Ось як влучно описав л. Толстой симптоми отруєння тютюном у повісті «Дитинство, отроцтво, юність»»: «Запах табака был очень приятен, но во рту было горько и дыхание захватывало. Однако, скрепив сердце, я довольно долго втягивал в себя дым, пробовал пускать кольца и затягиваться, скоро комната вся заполнилась голубоватыми облаками дыма, трубка начала хрипеть, горячий табак подпрыгивать, а во рту я почувствовал горечь и в голове маленькое кружение. Я хотел уже перестать и только посмотреть в зеркало с трубкой, как, к удивлению моему, зашатался на ногах; комната пошла кругом, а, заглянув в зеркало, к которому я с трудом подошёл, я увидел, что лицо моё было бледно, как полотно. Едва я успел упасть на диван, как почувствовал такую тошноту и такую слабость, что вообразил себе, что трубка для меня смертельная, мне показалось, что я умираю, я серьёзно испугался… и со страшной головной болью, расслабленный долго лежал на диване».

І це тільки від затяжки однієї порції тютюну у трубці! Відомий випадок (США), коли один молодий чоловік на конкурсі випалив 60 цигарок, а після того замість нагороди він помер, а інші учасники конкурсу були доставлені в лікарню в тяжкому стані.

Завдання для ІІІ групи.

Зявився навіть новий термін – «хвороби курців! За даними Всесвітньої організації охорони здоровя, щорічно на планеті гине 2,5 млн осіб.

Медичні дослідження засвідчили, що з 205 людей, померлих від інфаркту у віці 44 років, тільки 2 не курили. Ще паління приводить до такої страшної хвороби, як гангрена ніг, коли вражаються кровоносні судини.

Особливої шкоди завдає нікотин жіночому здоровю. Жінки-курці рано старіють, у них утрачається колір обличчя, грубішає голос.

Слід зауважити, що курці соціально небезпечні для оточуючих. Мало того, що вони втягують у своє згубне заняття оточуючих, залучають до паління своїх друзів, створюють загрозу пожежі, вони ще й отруюють усе живе навкруги.

Людина, яка довгий час знаходилася у прокуреному приміщенні, скаржиться на головний біль, часте серцебиття, погіршення загального стану.

Завдання для ІV групи.

Діти, батьки яких палять, удвічі частіше хворіють на бронхіт, запалення легенів.

Підліток 11 – 15 років, який щоденно вдихає дим батька-курця, «випалює» 80 цигарок на рік, маленька дитина – цигарка на 3 дні.

У всіх країнах світу вживають заходів для боротьби з палінням. У США заборонено палити в автомобілях. Дослідження свідчать про те, що у прокуреній машині швидкість реакції водія знижується, навіть у тому випадку, коли палить не він сам, а пасажир. Курці потрапляють в аварію у 2,5 рази частіше, ніж некурці.

У канадській провінції Квебек заборонено палити в лікарнях, школах, коледжах, концертних залах, бібліотеках, автобусах, метро. Інакше – штраф від 20 до 2 000 канадських доларів. Аналогічна заборона діє на Філіппінах.

Якщо шведський студент навчається в Осло або Копенгагені й хоче отримати стипендію, то він має розпрощатися з цією звичкою.

(Виступи представників груп).

Вчитель. Діти, давайте занотуємо почуту інформацію в криптограмі:

Паління

Алкоголь

Наркоманія

(Учні записують тільки результати впливу тютюну на організм).

Вчитель. Діти часто беруть до рук цигарки як забавку, наслідуючи когось, не задумуючись про тяжкі наслідки. Крім того, учні, які вже мають таку звичку, важко навчаються у школі, адже вони не можуть зосередитися на навчальному матеріалі, мають погану память.

Є ще одна звичка, яка приносить людям горе, зло, руйнує життя, долі, позбавляє радощів та розуму, це – алкоголь. Ось як про це говорить народна мудрість _діти читають написані на дошці прислів’я):

* Що у тверезого на умі, те у п’яного на язиці.

* Хміль не вода – чоловіку не біда!

* Як до праці – руки дрижать, а чарочку – добре держать!

* Де чарка, там і сварка.

* П’яному і море по коліна.

* Намогоричився до самого підборіддя!

* Хто горілку любить, той сам себе губить.

* Хвали себе не при чарці, а на косарці.

 

На розвиток пияцтва серед молоді значною мірою впливають художні фільми, в яких досить часто демонструються ситуації вживання спиртного. Поступово ці «сцени» формують позитивне ставлення молоді до вживання алкогольних напоїв.

 Вчитель. Як впливає алкоголь на організм людини, розкаже нам група експертів.

 1 експерт. Із давніх-давен алкоголь називають викрадачем розуму. Про п’янкі властивості спиртних виробів люди знали близько 10 тисяч років тому. Відомий мандрівник Міклухо-Маклай спостерігав за папуасами Нової Гвінеї, які не вміли ще видобувати вогонь, проте володіли прийомами виготовлення хмільних напоїв.

Історія не зберегла для нащадків імя першої людини, яка відкрила світу алкоголь. Але ті, хто відкрили спирт, напевне, були настільки вражені його надзвичайними властивостями, що дали йому постійну назву – алкоголь («ніжний», «Благородний»). Деякі алхіміки охрестили його «вогняною водою», оскільки людина у стані алкогольного сп’яніння ставала веселою, рухливою.

Але дуже скоро приходило розчарування «вода життя» дуже жорстоко жартувала з людиною: свідомість її одурманювалася, а насолода була несправжньою, уявною. І тоді вчені та лікарі перейменували алкоголь у «аквамотіс», тобто «вода смерті».

 2 експерт. Особливо небезпечний алкоголь молодому організму. Підтвердженням цьому може служити сумний факт. Фізично здоровий 15-річний підліток випив на весіллі своєї сестри чарку горілки і келих вина. По дорозі додому він втратив свідомість і помер. Поставлений лікарем діагноз був однозначний: смерть наступила внаслідок впливу етилового спирту.

3 експерт. У підлітків, які зловживають алкоголем, спостерігаються різні розлади в емоційній і вольовій сферах. Падає суспільна активність, зникають трудові навички, страждає здоровя. Вони стають грубими, запальними, безтурботними, безініціативними. Вони стають неуважними до близьких, а іноді й жорстокими, у стосунках з друзями – нещирі, холодні, замкнуті, недовірливі.

Суд над алкоголем

(За сценою чути шум).

 •  Що це за шум?
 •  Це дівчата з дискотеки повертаються.

(Звучать 4 рядки пісні «Напилася я п’яна»)

 Виходять дві дівчини (переодягнені хлопці), назустріч іде гурт хлопців, вони співають пісню А. Скупника «Я на тебе никогда не женюсь…».

 Вчитель. Діти нині прилучаються до алкоголю в середньому в 11,5 років, а до повноліття спиртні напої відомі практично всій молоді. Цей факт не може позначитися на їхній поведінці. За різними даними, 40 – 70% злочинів підлітки скоюють у стані сп’яніння, при цьому 8 із 10 порушень, як правило припадає на протиправні дії, вчинені після пиятики в компанії старших.

 (Учні записують тільки результати впливу).

Проте найбільш загрозливим явищем на сьогодні є наркоманія, зокрема серед шкільної молоді. Якщо алкоголізм приводить до втрати соціально-духовних якостей, то наркотики, як правило, – до швидкої втрати морального і фізичного життя. Наркомани, які звикли збуджувати себе зіллям, стають соціально-небезпечними, йдуть на все, щоб придбати необхідний для них препарат. Якщо наркоман не пройде соціального лікування. То настає передчасна смерть.

Учень. Дівчата і хлопці – слабаки,

Під вплив частенько підпадають,

Спочатку все це, наче сміх,

Та час летить вони, вони страждають.

Наркотики – страшна біда.

І молодими помирають…

А вороття нема… Шкода…

Робота в групах методом «Ажурної пилки»

Завдання 1.

Наркотики – це речовини, які викликають токсичне отруєння, психологічну і фізичну залежність організму. Вживання наркотиків створює загрозу для життя людини, суспільства, призводить до скоєння правопорушень.

Речовини, які вважаються наркотиками, визначені міжнародними конвенціями від 1961, 1971, 1988 років та Національним переліком речовин, що визначаються наркотиками.

Наркотики – це такі речовини, які за трьома критеріями (медичними, соціальними, правовими) завдають величезного лиха як особі, так і суспільству в цілому. Замість назви «наркотики» використовуються терміни «наркотичні речовини», «психоактивні речовини».

Згідно з Класифікацією ВООЗ десятого перегляду (1989 року) до переліку наркотичних речовин включено:

 •  алкоголь;
 •  опіати;
 •  седативи (гіпнотичні);
 •  кокаїн;
 •  стимулятори (у тому числі кофеїн);
 •  галюциногени;
 •  тютюн;
 •  легкі речовини (клей, аерозолі, розчинники);
 •  не ідентифіковані речовини, що приймаються з наркотичною метою.

Головна ознака наркотичних речовин – наявність визначеного або невизначеного психоруйнівного (психоделічного) ефекту.

Відповідно до специфіки дії їх можна поділити на такі групи:

 •  гіпотетичні засоби (алкоголь, екстрагований опій, морфін, кодеїн, героїн, барбітурати, транквілізатори);
 •  стимулюючі засоби (амфетаміни, , кокаїн, крек, екстазі);
 •   галюциногенні засоби (маріхуана, гашиш, інгалятори – бензин, клей, аерозоль);
 •  не ідентифіковані засоби (наркотичні речовини вибіркової дії: тютюн, деякі з інгаляторів);
 •  незаборонені наркотичні речовини (це група рослин, грибів, мінералів).

Наркотичні речовини можна диференціювати і відповідно до соціальної оцінки.

Легалізовані: тютюн, алкогольні напої, ліки, кава, чай, засоби побутової хімії, рослини та гриби.

Не легалізовані: конопля, героїн, кокаїн та інші. Нелегальні наркотики поділяються на легкі та важкі.

Завдання 2.

Структура наркотизації представлена в Україні наркотичними речовинами різних видів і груп. Наркотики, які виготовляють з певних видів конопель, мають особливо велике поширення. Вони відомі під такими назвами: анаша, гашиш, марихуана тощо. Особливо поширене вживання цих наркотиків (серед підлітків відома їхня узагальнена назва – «дур») у колективній формі. Сигарета з наркотиком, як правило, передається по колу, нібито символізуючи єднання. Така сигарета , що є сумішшю конопель і тютюну, згорає нерівномірно з різних боків, тому на жаргоні вона носить назву «косяк». Анаша, марихуана, гашиш бувають різних кольорів: зеленого, сірого, коричневого, чорного, червоного.

Стероїди. Поширеним є міф про те, що вживання стероїдів підвищує продуктивність фізичної діяльності, тому їх треба вживати для досягнення значних спортивних результатів. Насправді стероїди збільшують вагу і масу м’язів, проте водночас спричиняють важкі наслідки для організму людини. Вони погіршують настрій, призводять до запалень шкіри, ушкодження кісток, зниження потенції.

Під дією психостимуляторів (кокаїн, фенамін, ефедрин) людина часто вживає безглузді акти насильства, проявляє нічим невмотивовану озлобленість, бажання завдати болю іншому, познущатись.

Завдання 3.

Транквілізатори належать до групи ліків, які використовуються для розслаблення або заспокоєння центральної нервової системи. Вживання препаратів цієї групи може викликати ціаноз – нестачу кисню в крові. Одночасне вживання транквілізаторів і алкоголю є однією з найпоширеніших причин передозування. При одночасному вживанню алкоголю та депресантів приводить до незворотного ушкодження мозку. Хворі перебувають у коматозному стані протягом декількох днів, місяців, років і навіть можуть взагалі не опритомніти. Зловживання цими препаратами або снодійними, людина, в першу чергу, впливає на порушення власної інтелектуальної діяльності. Це виявляється у виснаженні, розладах уваги, неможливості зосередитись, порушення пам’яті, розлади мови, в ряді випадків виникають затяжні депресивні стани.

Барбітурати – лікарські препарати, які використовуються як снодійний засіб. Вони не є менш шкідливими наркотиками, ніж опіум. При вживанні цих речовин короткочасний стан розслаблення тривалістю 1 – 2 хвилини змінюється станом збудження, який характеризується зниженням самоконтролю, гальмуванням рухів, різкими змінами настрою, з’являється страх переслідування. Через таку дію їх називають «скаженими таблетками». Зловживання барбітуратами супроводжується найтяжчими, порівняно з дією інших лікувальних препаратів, емоційними порушеннями – напади злоби, агресії, суїцид альні депресії. Швидкодіючі барбітурати можуть паралізувати частину мозку, яка контролює процес дихання, і тим самим причинити смерть.

Завдання 4.

Інгаляційні наркотичні речовини і засоби побутової хімії. Йдеться про ряд органічних речовин, таких як розчинники, клеї, бензин, ефір, легкі речовини, що потрапляють в організм унаслідок їх вдихання. Це призводить до виникнення відчуттів, близьких до алкогольної інтенсикації. Вживання таких речовин може призвести до серйозного незворотного ураження нервової системи, мозку, шлунка, легенів, кісткового мозку, печінки, часто викликає смерть. Інгалянти проникають в організм через ніс, що може причинити нежить і кровотечу з носа. Можуть постраждати також очі та дихальна система. Інгалянти настільки уповільнюють діяльність дихальної системи, що людина перестає дихати. Смерть може настати від зупинки серця.

В Україні найбільш поширені речовини оплатної групи, їх отримують з олійного та опіумного маку.

Останнім часом у молодіжному середовищі різних країн набули значного поширення синтетичні наркотики. Ці речовини синтезують на основі лікарських препаратів. Підлітків приваблює їх порівняно невисока ціна та значний ейфорійний ефект, але часто молодь не знає про наслідки.

Завдання 5.

Наркоманія – це захворювання, під час якого психічний і фізичний стан людини, її самопочуття та настрій цілком залежать від наявності наркотиків в організмі. За його відсутності розвивається абстинент ний синдром, або синдром позбавлення (відміни) – дуже тяжкий стан, який супроводжується судомами, сильним болем у мязах і внутрішніх органах.

Як же виявляється психічна залежність? Стан психічної залежності виявляється в тому, що людина за допомогою наркотику бажає досягти внутрішньої рівноваги і прагне і знову і знову випробувати дії наркотику. Наркотик, його дія поступово замінюють собою всі звичайні для людини позитивні емоції. На цьому етапі людина ще зберігає здатність контролювати вживання, вона ще може вибрати , в яких ситуаціях і в який момент прийняти наркотик, але бажання вжити зберігається завжди. Часткова можливість контролювати прийом наркотику створює в людині ілюзію того, що наркотик ще не впливає на її життя, а вона вільна у своїх рішеннях і зможе припинити вживання у будь-який момент.

Завдання 6.

Механізм розвитку залежності.

Залежність стає згубною, коли вона:

 1.  обмежує можливості особистості в самореалізації;
 2.  негативно впливає на стосунки з людьми;
 3.  руйнує сімейний бюджет;
 4.  створює конфліктні ситуації між особистістю і суспільством;
 5.  веде до тенденції постійного збільшення дози;
 6.  спричиняє також психологічну і фізичну залежність.

Розвиваючись, залежність послідовно проходить кілька стадій – соціальну, психологічну, фізіологічну.

Соціальна залежність – людина ще не почала вживати наркотичні речовини, але потрапила в середовище тих, хто їх вживає. Вона переймає стиль поведінки, ставлення до наркотиків. У такій ситуації людина часто внутрішньо вже готова почати вживання наркотичних речовин. Неодмінною умовою цієї стадії є наявність групи, де вживають наркотики.

Психологічна залежність – на цій стадії змінюється поведінка людини. Вона починає вживати наркотики з метою відчути певні емоції. Ця стадія формується після одного-двох прийомів.

Фізіологічна залежність – настає після того, як організм включає наркотики у процес обміну речовин. Це – непереборна фізична потреба, яка виникає в результаті постійного або періодичного вживання наркотиків. У цьому випадку різку припинення вживання наркотичної речовини викликає фізичний розлад різного ступеня тяжкості, який називають абстинент ним синдромом, або синдромом позбавлення. На цій стадії людина потребує лікування.

Вчитель. Слід зауважити, що більшість наркотичних речовин викликають залежність вже після 1 – 2 спроби.

(Учні записують лише результати впливу наркотиків).

Вчитель. Діти, впишіть у кола спільні риси шкідливих звичок.

Склалося так, що ми більше знаємо про навколишній світ, ніж про самих себе. А незнання себе, невміння керувати собою призводять до помилок, конфліктів, розчарувань та життєвих безвиходів. Кожному доводиться вибирати, якою дорогою йти. Для того, щоб зробити правильний вибір, людина повинна усвідомити: хто вона є, ким хотіла б стати в житті, що слід зробити, щоб досягти цього. Тоді вона може відмовитися від шкідливих звичок.

У майбутнє ми робимо крок

Сценарій виступу агітбригади

1 ведучий. Увага! Дорогенькі,

Великі і маленькі,

Вельмишановне панство

Та інший контингент!

На сцені виступатимуть

Артисти супер-клас!

2 ведучий. Програму цю музичну,

Круту та ще й фізичну,

Місцями фантастичну

Побачити спішіть.

3 ведучий. У зал чекаєм дужих,

До справи не байдужих,

А вхід хоч безкоштовний,

Та вартість є життя!

(Звучить пісня «Маленькая страна»).

(На сцені декорація:»Вхід у майбутнє». Із боку майбутнього – сонце, квіти. З іншого боку – чорні хмари, гори, кущі без листя. Звучить мелодія, виходять діти, тримаючи в руках цигарки, пляшки від пива…).

1 хлопець. Гей, нове тисячоліття,

Йди ворота відчиняй!

Забувай про лихоліття,

Нас скоріше зустрічай!

2 дівчина. Подолаєм всі дороги,

В кого хочеш запитай,

Залишай свої турботи

Ти дітиськам довіряй!

З хлопець. Часу старого лихоліття

У минулім залишай.

Нам, господарям століття,

Право вибору давай!

(Хлопці починають стукати у ворота. Несподівано чується голос).

Голос. Стояти! Ані руш! Хто такі? Чого прийшли?

(Від несподіванки хлопці остовпіли).

Голос. Хто такі, питаю?!

(Діти здивовано переглядаються_.

1 хлопець. (злякано). Ой, хто це?

2 дівчина. (здивовано). Це що – галюцинації?

3 хлопець. (оптимістично). Здалося!

Голос. Із вами говорить голос майбутнього!

1 хлопець. То так би відразу і говорив…

2 дівчина. А ми, ми між іншим, люди!

3 хлопець. Чув, що ми говорили? То ворушись, бо ми маємо намір потрапити у майбутнє – чисте і світле!

Голос. Я вас чув. Та тільки непросто сюди потрапити! У майбутньому всі дружать зі спортом. Спорт для всіх – і великих, і малих!

1 хлопець. А ми…

2 дівчина. Та ну, тебе!

3 хлопець. Пиво, цигарки – оце сила, а спорт – могила!

Голос. Тоді йдіть собі геть! У майбутньому шкідливим звичкам місця немає. У майбутньому всі люди сильні, дужі та здорові.

(Діти співають пародію на мотив пісні Шапокляк).

 Діти. Хто спортом займається,

Той тратить час даремно.

Адже спортом вже ніяк, друзі,

Прославитись не можна, ха-ха!

Голос. Ні, ви не праві. От хлопців із нашого гурту знають не тільки в нашому селі. Вони виступають і на обласних сценах. Ось подивіться, що вони вміють.

(Виконується брейк-танець).

1 хлопець. Клас!

2 дівчина. Я теж так умію (пробує, але у неї не виходить).

3 хлопець. І не барись, у нас так не вийде.

Голос. Ви повиходили з цигарками…

1 хлопець. А що таке?

2 дівчина. Одне другому не заважає!

3 хлопець. І взагалі: цигарки – це кльово!

(Виходять ведучі).

1 ведучий. Ви помиляєтесь! Адже внаслідок куріння у будь-який час можуть з’явитися невиліковні хвороби: рак легенів, гортані, стравоходу, нирок – незалежно від кількості викурених цигарок і стажу куріння.

2 ведучий. Тютюн викликає таку саму залежність, як і «важкі» наркотики – героїн і кокаїн. 85% курців хочуть кинути курити, але вдається зробити це лише 10 – 15% із них.

3 ведучий. Небезпека від куріння залишається завжди. Тепер ви маєте вибір: курити чи ні. І цей вибір залежить лише від вас!

(Діти кидають пачки від цигарок і цигарки).

1 хлопець. Все, ми покинули.

2 дівчина. Ніяких цигарок!

3 хлопець. Та ну їх!

Голос. Ну от і молодці. Для вас зараз заспіває ваш друг, а так співати можна тільки тоді, коли дотримуєшся здорового способу життя.

(Звучить пісня).

Голос. Ми бачили, що наші герої постійно ходили з пивними пляшками. А чи знаєте ви, що пиво – це алкогольний напій?

1 ведучий. Алкоголь – це отруйна речовина. І в першу чергу під дією алкоголю потерпає кора головного мозку, в результаті чого мозок перестає функціонувати нормально. Внаслідок одного сильного сп’яніння гине до 20 тисяч клітин головного мозку, які не поновлюються.

2 ведучий. Алкоголь знищує і клітини печінки. Хоча ці клітини поновлюються, інтенсивне вживання алкоголю порушує баланс між загибеллю та відновленням цих клітин. Хвороби печінки, внаслідок вживання алкоголю, можуть бути виліковними, а можуть бути і невиліковними. Цироз – це приклад невиліковної хвороби.

3 ведучий. Також інші органи та системи можуть бути пошкоджені внаслідок пияцтва, як наприклад: серцево-судинна система, шлунково-кишковий тракт, тканина м’язів та нерви. Ці органи мають більше шансів захворіти на рак.

1 хлопець. Гаразд!

2 дівчина. Майже переконав.

2 хлопець. Але не до кінця.

Голос. Це ще не все. Зараз ви побачите як танцює наш гурт. І це завдяки постійним тренуванням та фізичним вправам. Ці молоді люди підтримують здоровий спосіб життя! Отож, зустрічайте гурт!

1 хлопець. Ну, молодці!

2 дівчина. Переконав ти нас, Голосе із майбутнього!

3 хлопець. А як же нам займатися цією… фіз…. Фізкультурою?

Голос. Зараз нам про це заспівають наші наймолодші вихованці.

(Звучить пісня).

1 дівчинка. А тепер, ми вам допоможемо і навчимо робити зарядку. Ви погоджуєтеся?

1 хлопець. Так, так.

2 дівчина. Так, адже ми хочемо потрапити у майбутнє!

2 дівчинка. Та для цього вам потрібно кидати шкідливі звички.

3 хлопець. Ми погоджуємося. І вже з нетерпінням чекаємо першого уроку.

1 учень. Сонце в вікна світить зранку

І чекає нас на ганку –

Олімпійські в нас порядки:

Починаєм день з зарядки.

2 учень. Руки – ззаду, ноги – разом,

Тіло грає кожним мязом.

Ось ми витяглись в струну

Стрибнути у довжину.

3 учень. Руки – вгору, руки – прямо,

Навпаки, тепер так само,

А якщо зробити махи –

Спис злітає в небо птахом.

4 учень. Запрягайте, хлопці, коні,

Та й поплюйте на долоні –

Хай мигтять прозорі спиці

Бойової колісниці.

5 учень. Раз, два, три, чотири,

Не жалій себе надміри.

Олімпійські в нас порядки,

Починаєм день з зарядки.

1 хлопець. Спасибі, вам діти!

2 дівчина. Ой, як чудово!

3 хлопець. Я відчув у собі сили!

1 хлопець. Більше ніяких шкідливих звичок!

2 дівчина. Фізкультура і спорт – ось наші друзі!

(Звучить пісня «Раз, два, три, четыре»).

Голос. Ну от і молодці.

3 хлопець. А як же мода? Я хочу бути модним!

Голос. Ти – людина нового тисячоліття! Нове сьогодення несе нову моду. Ось подивіться на цих дівчат.

(Виконується танок «Годинник»).

3 хлопець. Я зрозумів, хирляві, зелено шкірі створіння, що випускають клуби диму – неактуальний «еталон» краси для молоді нового часу, нового тисячоліття.

1 хлопець. Сучасна мода одна – здоровя!

2 дівчина. Бути здоровим – модно, стильно, красиво!

Голос. Що ж , я бачу, ви все правильно зрозуміли і тому відчиняю перед вами дорогу у май буднє.

(Відчиняються ворота, виходить дівчина котра співає пісню «Прекрасное далеко». А за нею всі артисти, тримаючи в руках квіти).

Увага! Алкогольна атака

(Вплив алкоголю на організм)

 Дія алкоголю на організм руйнуюча. Він впливає на органи травлення і кровообігу, на головний мозок та нервову систему. У процесі прийняття алкоголю кровоносні судини людини розширюються, відчувається приплив тепла, а через деякий час починається уповільнення мови, порушення координації рухів, подвоєння в очах, тремтіння рук, порушення свідомості і, як наслідок, втрата контролю над своїми вчинками.

Алкоголь не лише затьмарює розум, але й убиває: тисячі людей щорічно помирають виключно через алкогольне отруєння. Помиляється той, хто вважає, що для смерті людини потрібна велика кількість алкоголю, цілком достатньо дози, яку не витримає серце, або з якою не впорається печінка!

Ступінь сп’яніння залежить від ваги людини, кількості алкоголю та швидкості його вживання, його міцності та стану здоровя конкретного організму на даний момент.

Увага: для сп’яніння підліткові треба набагато менше алкоголю, ніж дорослій людині.

Дехто думає, що існує значна різниця між дією міцних спиртних напоїв (горілки, коньяку) та слабких (пива, вина). Наївна помилка: 330 мл пива (тобто одна холодненька «гарненька» баночка), 150 г вина (тобто келих) і 50 г горілки (чарка) містять однакову кількість алкоголю.

Пияцтво завжди супроводжується похміллям, симптомами якого є головний біль, пригніченість, нудота, невгамовна спрага, загальна слабкість. Дехто помилково вважає, що позбутися наслідків дії алкоголю можна, прийнявши додаткову дозу спиртного для поліпшення стану. Але це не так. Вживанням алкоголю в стані похмілля можна позбутися лише поганого самопочуття, проте людина буде п’яна доти, доки весь алкоголь не виведеться з організму.

Часто люди не замислюються над наслідками впливу алкоголю на організм людини. Перечитай їх і зроби висновки.

Швидкі наслідки впливу алкоголю на організм:

 •  уповільнення реакції на зовнішні подразники;
 •  послаблення координації;
 •  зниження здатності ясно мислити;
 •  погіршення памяті;
 •  блювота;
 •  подвоєння в очах;
 •  затьмарення свідомості;
 •  відсутність самоконтролю;
 •  втрата свідомості;
 •  кома;
 •  смерть.

Відстрочені наслідки впливу алкоголю на організм:

 •  провали в пам’яті;
 •  погіршення травлення;
 •  серцеві захворювання;
 •  захворювання алкоголізмом;
 •  цироз печінки;
 •  пошкодження головного мозку;
 •  пошкодження нервової системи;
 •  підвищення ризику нещасних випадків (наприклад, при керуванні автомобілем у нетверезому стані);
 •  скорочення тривалості життя.

Причини вживання алкоголю

(Перші кроки до залежності)

Якщо люди знають, що алкоголь небезпечний, чому ж вони починають його тоді вживати?

Серед причин можна виділити: економічні, психологічні, соціальні. Підраховано, що кожен підліток за роки до досягнення повноліття переглядає по телевізору до 75 тисяч сцен, у яких фігурує випивка. У дуже позитивному контексті показує алкоголь і реклама.

Пиво, наприклад, у рекламі виглядає істинно «чоловічим» напоєм: сильні, засмаглі хлопці потягують пиво після спільної важкої роботи. Як здорово!

А вино асоціюється із чимось романтичним: ніжна музика, мяке світло, чоловік і жінка закохано дивляться один на одного, він наповнює її келих благородною рідиною. Теж привабливо!

Складається враження, що телевізійні рекламні герої не мислять життя без склянки спиртного!

Ми часто наслідуємо героїв, яких нам нав’язують засоби масової інформації

Підлітки прагнуть якнайшвидше стати дорослими, а вживання алкоголю, асоціюючись з можливостями дорослих, створює ілюзію незалежності вседозволеності.

Та не тільки кіно, телевізор та реклама сприяють випивці. Найбільшою мірою на процес становлення та виховання особистості впливає сім’я. Якщо в сім’ї є місце алкоголю, то значно підвищує ризик виникнення у дітей шкідливих звичок.

Традиційно вважається. Що алкоголь нібито надає відчуття впевненості, допомагає розслабитися. На вечірках, щоб подолати комплекси, молоді люди спочатку випивають пару склянок, а потім спілкуються, вважаючи себе привабливішими, сильнішими, кмітливішими. При цьому втрачається здатність адекватно сприймати реакцію оточуючих. Вони не помічають, що п’яна поведінка викликає обурення і огиду.

Юля завагітніла після останньої вечірки, де вона так багато випила, що втратила над собою контроль. Жінка п’яніє значно швидше від чоловіка, навіть, якщо випиває менше. До того ж, алкоголь впливає на жінку сильніше, діє довше. Коли люди напиваються, вони нерідко втрачають контроль над собою і здійснюють вчинки, на які у тверезому стані ніколи б не зважилися. Так трапилося і з Юлею: вона не заперечувала, коли малознайомий молодий чоловік запропонував її підвезти. І, навіть, не могла протистояти його бажанню зайнятися сексом. Як наслідок – небажана вагітність. Тепер дівчині доведеться приймати важливе рішення: залишити дитину або зробити аборт.

Нудьга, бажання позбутися обридлих проблем теж зумовлює вживання алкоголю. Для багатьох підлітків випивка – це свого роду діяльність, спосіб прикрасити монотонне існування, а розповіді про те, як випивка здобувалася, як відбувалася і які були «приколи» після, стають головною темою розмов. Але невже це найцікавіше, що ти можеш розповісти про себе і почути від інших?

Взагалі, зовсім необов’язково пити в компанії для того, щоб привернути до себе увагу і почуватися гарно і комфортно. Якщо зможеш зарекомендувати себе як цікаву, неординарну особистість, то успіх та справжнє захоплення – гарантовані.

Шлях до залежності

(Подальші кроки)

Наступний перелік прочитай уважно: якщо якісь ознаки з нього притаманні тобі, – ти в групі ризику і можеш потрапити в цілковиту залежність від алкоголю.

Людина вживає алкоголь, коли:

 •  багато проблем; щоб вистояти в стресових ситуаціях;
 •  їй подобається пити на самоті більше, ніж веселитися з друзями;
 •  намагалася кинути пити, або пити менше, і спроби були невдалі;
 •  починає пити зранку: перед заняттями або перед роботою;
 •  випивка потрібна для нормального самопочуття;
 •  ковтає випивку, немов хоче вгамувати спрагу;
 •  хоче позбавитися наслідків похмілля.

При цьому спостерігається:

 •  провали в памяті;
 •  швидке сп’яніння;
 •  фахові та навчальні навички стають гіршими;
 •  виникнення агресії;
 •  втрата самоконтролю;
 •  неприємності як результат випивки.

Навіть одна із цих ознак значно підвищує ризик виникнення алкогольної залежності. А наявність у твоєму переліку кількох означає пряму дорогу до алкоголізму.

Кожен, хто п’є, може стати алкоголіком.

Твоє майбутнє у твоїх руках

Мета. Ознайомити учнів із шкідливим впливом на організм людини тютюну, алкоголю, наркотиків; навчити підлітків аналізувати і пізнавати себе; популяризувати здоровий спосіб життя; застерігати дітей від шкідливих звичок; виховувати почуття милосердя, доброти, співчуття.

 Обладнання. Рекламні плакати (вислови відомих людей, народна мудрість про шкідливі звички).

«Посієш учинок – пожнеш звичку,

Посієш звичку – пожнеш характер,

Посієш характер – пожнеш долю».

«Поведінка – дзеркало, у якому кожний показує своє обличчя».

   Й.В. Гете

«Ніяка зовнішня краса не може бути повною, якщо її не освітлює краса внутрішня»   

   В. Гюго

«Думай гарно, і думки твої визріють гарними вчинками»

  Л.М. Толстой

Епіграф заходу:

 Життя короткочасне, як зорепад.

Дуже часто ідеш невпопад,

Ритм земний не зумівши відчути,

Важко й самотньо нам бути!

Та заклик Господа хай буде із тобою:

Живи в гармонії з природою й собою.

  М. Зайцева

Хід заняття

І. Вступне слово вчителя

Дорогі друзі! Ви вступаєте в дуже відповідальний і надзвичайно важкий період вашого життя – юність. Перед вами постає безліч запитань, що хвилюють вашу думку, примушують сумніватися, навіть страждати. Адже серед вас немає жодного, хто був би повністю задоволений собою, хто не бажав би краще розвинути свої розумові і фізичні здібності, а головне – зміцнити здоровя. Раз у раз перед вами постає потреба удосконалити себе. Кожен повинен знати себе, свої цінності та цілі життя. Якщо не знати себе й не розуміти й не розуміти зовнішнього впливу на особистість, то прийняті нами рішення можуть бути не зовсім правильними.

Рішення курити чи ні, пити чи ні краще приймати після того, коли зявиться розуміння того, хто ми і ким би хотіли стати в майбутньому, що потрібно зробити для того, щоб чогось досягти в житті. А щоб зробити правильний вибір, слід багато знати про предмет вибору.

Сьогодні ми постараємось відкрити вам очі на речі, про які ви ще мало знаєте: що таке куріння? Алкоголізм? Наркоманія? І який їх вплив на організм людини, на її подальше життя, на долю?

Чи пам’ятаєте ви одну із десяти заповідей Божих: «Не сотвори собі кумира» і як вона пов’язана із сьогоднішньою нашою темою?

 ІІ. Виступи учнів

Статист. Мільйони людей на планеті курять цигарки, що спричиняє багато захворювань, призводить до передчасної смерті. Дедалі частіше жертвами тютюнового агресора стають молоді люди, учнівська молодь, а також жінки. Майбутні матері, які курять, не лише занепащають своє здоров’я, але й народжують неповноцінне потомство, тому що тютюнова отрута уражає його генетичний апарат, затримує фізичний і психічний розвиток.

 •  Легені людини, яка курить 20 цигарок на день протягом року містять літр осаду смоли.
 •  Одна цигарка скорочує життя на 8 хвилин.
 •  90% людей, які курять, признаються у тому, що хотіли б кинути цю згубну звичку.
 •  Учені Чікагського та Пітсбургського університетів зробили висновок, що у вагітних жінок, які курять по 10 цигарок за день, народжується 80% нездорових дітей.

Доктор медицини. Тютюн – причина 95% випадків захворювання на рак легенів. Ті, що багато курять, хворіють на рак легенів у 15 – 30 разів частіше, ніж некурці. Курці у 13 разів частіше хворіють на стенокардію і в 10 разів частіше на виразку шлунку, а також на бронхіт. У дитини, яка дихає тютюновим димом, порушується обмін речовин і, насамперед, засвоєння цукру необхідного для живлення тканин організму. Це проявляється у роздратованості, відставанні у фізичному розвитку.

Довідка біолога. Тютюн – це однорічна рослина пасльонових, висушене листя якої подрібнюють і використовують для куріння. До складу листя тютюну входить нікотин, вуглеводи, органічні кислоти, смоли та ефірні олії. Основна особливість тютюну – вміст нікотину, однієї з найсильніших отрут. Недарма сказано: «Крапля нікотину вбиває коня».Дуже чутливі до нікотину птахи, риби, земноводні. Якщо затятому курцю поставити медичну п’явку, то вона дуже швидко відпадає і гине у судомах, бо всмоктує кров із вмістом нікотину.

Довідка хіміка. До складу отруйного диму входить близько 30 отруйних речовин: аміак, синильна кислота, чадний газ. Близько 8% тютюнового диму становить окис вуглецю. Таким чином, під час куріння втрачається здатність організму постачати тканинам кисень. . Настає кисневе голодування, сповільнюється ріст, людина почувається кволою, у неї виникає головний біль, запаморочення.

Під час згорання 1 кг тютюну утворюється 70 г дьогтю. Крізь легені за рік проходить близько 300 г такого дьогтю, який буквально заліплює кисневі пухирці (альвеоли) легень, що призводить до утворення злоякісних пухлин. Викуривши 1 пачку цигарок, людина одержує дозу радіації, що в 7 разів перевищує допустиму норму, визнану міжнародною угодою із захисту від радіації.

Читці. 1. О Господи, прости, я збочив

І вірний шлях Твій залишив,

Допоможи, щоб дні і ночі

В присутності Твоїй ходив.

2. Ісусе мій, дай впевненість мені,

Благослови мою слабеньку віру,

Спасінням дай радіти в усі дні,

Вмий серце спокоєм і миром.

Лікар Айболить. Покинути куріння кожен зможе і зробити це потрібно вже сьогодні – це буде найкращим рішенням.

По-перше, поставте перед собою чітку установку: «Хочу позбутися цього диявольського зілля!», «Прагну почати нове життя!», «хочу займатися спортом, навчитися танців!», «хочу бути здоровим!»

Опісля перейдіть на овочево-фруктову дієту (мяса, міцної кави та чаю не вживати).

Випивайте по 2 – 2,5 літра води, соків, молока щодня. Напишіть перелік речей, які б ви хотіли придбати для себе або комусь на подарунок, біля кожної речі поставте ціну в одиницях цигарок; гроші, не витрачені на цигарки, складайте в скриньку.

Відвідайте стоматолога й почніть нове життя із блискучими білими зубами.

Уникайте компаній курців, азартних ігор, стресових ситуацій. Дихайте глибше, затримуйте дихання до 15 – 40 секунд, спокійно вдихайте носом і повільно видихайте. Це допоможе уникнути стресу.

За кожний відвойований день похваліть себе, усміхніться собі перед дзеркалом, переможно підніміть кулак. Курс лікування – не більш як два тижні. Покинути курити – дуже важлива справа, а найкраща – не починати курити!

Читці. 1. Любить Вітя закурити

Так, від нічого робити,

Ще й трима цигарку згорда –

Отака тепер є мода.

2. Лікар Вітю оглядав

І таке йому сказав:

«Нікотин легені зїв,

Що ж ти, хлопче, наробив?

3. З розуму дурного він почав курити,

А тепер не знає, що йому робити.

4. В кімнаті накуреній будеш сидіти,

Не буде у тебе тоді апетиту,

І біль в голові будеш ти відчувати,

А в розвитку фізичному будеш відставати.

5. Млявим ти будеш і нездоровим,

Бо дуже шкідливим є дим тютюновий.

6. Думають діти: якщо закурили –

Значить дорослі вже, чи особливі.

Насправді це, друзі, скажу вам, не так.

Курець – лиш здоровя губити мастак!

7. Десь на задвірках знайома картинка –

Душаться хлопці: цигарка-малинка.

А поруч дівчата цигарочки смокчуть,

Бо хочуть вони сподобатись хлопцям.

8. Любі дівчатка, вам скажемо прямо:

 Забудьте, покиньте, звички погані.

Подумайте краще, що буде із вами –

Ви ж бо майбутні дружини і мами!

9. Почати нелегко, покинуть – ще гірше!

Хай рішення ваше буде наймудріше.

Куріння шкідливе, курець – це не жарти,

Тож краще курити не починайте!

  Я. Зеліско

Доктор медицини. Другим жахливим ворогом людини є алкогольна залежність.

Алкоголь – це специфічна паралітична отрута. Він вражає насамперед головний мозок. За наявності невеликої концентрації алкоголю в крові (0,05%) блокується кора головного мозку, центри уваги й самоконтролю. Людина стає балакучою, рухливою, утрачає контроль над своїми словами, учинками. Якщо більша концентрація в крові. То зникає почуття страху, переоцінюються власні можливості. Що штовхає людину на ризиковані вчинки. А якщо велика кількість алкоголю (0,15%), то притупляється діяльність моторних центрів мозку і людина втрачає контроль над своїми рухами.

В алкогольну залежність людина потрапляє поступово. Спочатку – кухоль пива, потім – склянка вина, далі – склянка горілки, а тоді і пляшки замало. Людина перетворюється на потенційного алкоголіка. А це проблема, як і для самого алкоголіка, так і для його родини та суспільства.

Статист. В історії людства були спроби запровадити «сухий закон», підкріплений навіть жорстокими мірами, аж до смертної кари. Однак у багатьох країнах світу за останні 20 років куріння зросло: В Німеччині на 12%, Бельгії – на 19%, США – на 32%, Канаді – на 32%, Великобританії – на 34%.

За американськими дослідженнями, ¾ дорослого населення країни вживає спиртні напої, а затрати на них зросли в 3,3 рази за останні 20 років і досягли 30 млрд. доларів.

Алкоголь є однією із причин дорожньо-транспортних пригод, 50% аварій на дорогах пов’язано із вживанням водіями спиртного.

Лікар Айболить. П’янство – це захворювання добровільне, яке спричиняє низку інших захворювань: порушення функцій нервової системи, зміни в психіці, захворювання внутрішніх органів. У алкоголіків розвивається алкогольний психоз: хворий не може заснуть, виникають зорові галюцинації (гадюки, павуки, щури, чорти). Хворий хоче врятуватися від них, бере сокиру або ніж і рубає навколо себе. А від цього можуть постраждати люди. Часто алкоголіки мають слухові галюцинації: чують голоси невідомих людей або сусідів, друзів, які нібито переслідують їх, на щось намовляють.

Перебуваючи у стані відчаю, хворі можуть бути небезпечними для навколишніх. Таких хворих слід госпіталізувати. Одним із проявів психічного розладу є алкогольна депресія. У такому стані хворі можуть накласти на себе руки.

Майже всі алкоголіки страждають на захворювання внутрішніх органів, оскільки весь організм отруєний алкоголем: ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, виразкова хвороба шлунка, кишечника, запалення нирок, цироз печінки, гепатит, туберкульоз легень, венеричні захворювання, невралгії, неврити. Практично уражені усі системи і органи людини.

Статист. Працездатність таких людей зменшується на 15 – 30 % порівняно з тверезими людьми. Економіка країни страждає від таких людей, оскільки їм часто доводиться оплачувати лікарняні листи, бо вони хворіють у 10 – 20 разів частіше, ніж звичайні люди. У п’яниць у 4,3 рази вищий рівень травматизму, ніж у тверезих.

Литовські вчені констатують, що в стані сп’яніння замерзають 82,2% осіб, серед повішаних – 58%, серед утоплених – 54,3% . За даними американської поліції, близько 55% порушників закону – люди, що перебували в стані сп’яніння.

У Франції нараховується 3 млн. розумово відсталих через те, що 60; батьків із цих сімей уживали алкоголь. Французькі вчені дослідили, що з 819 дітей, батьки яких уживали алкоголь, 16 – мертвонароджених, 37 – недоношені, 38 – недорозвинуті, 145 – душевнохворі, 121 – передчасно померлі.

Учитель. Як бачите, картина дуже сумна. Дуже важко лікувати алкоголізм. Краще запобігти привиканню організму до спиртних напоїв. Дітям ні в якому разі не можна вживати алкоголь. Склянка пива може вбити немовля. Мама, яка годує дитину грудьми і сама випиває, прирікає своє дитя на смерть. Тож будьмо розумними, обачними, не забувайте про страшні наслідки.

Всезнайко. У народі з давніх-давен негативно ставились до пияцтва, кажучи:

 •  Коли вино в людині, то розум у пляшці.
 •  Хто вино любить, той сам себе губить.
 •  Пияцтво роботі не товариш.
 •  Річка починається з потічка, а пияцтво – з чарочки.
 •  Вино входить – розум виходить.
 •  І розумні з часом від вина дуріють.
 •  Добрі діти – батькам вінець, а погані – кінець.

Читці. 1. Ніколи не кажи й одного злого слова –

 Поспішного, недоброго, пустого!

О Боже мій, де істину шукати?

Так важко досконалості надбати.

2. Знай, що на суд підуть твої діла.

Пильнуй, бо ж ти собі не ворог!

Якщо у праці Господу хвала –

Вона не перетвориться на порох.

3. Ти бачиш: світ наш пропадає.

В пітьму Земля поринула.

Хто блудить в світі, той страждає,

Бо звісно, сильний сатана.

4. А Бог в стократ його сильніший!

Хай же відкриються врата,

Тоді диявол не зуміє

Зітерти світ цей до кінця!

5. Та ми чомусь глухими стали,

Забули Бога пияки.

Невже нам горя й сліз замало?

Одумаймося, грішники!

 Я. Зеліско

Учитель. Однією з найсташніших загроз для нашої молоді та й для всього людства є наркоманія – чума ХХ століття, яка зробила свій крок і в ХХІ століття і поширюється з космічною швидкістю на планеті. А все – від незнання, не усвідомлення наслідків цього потворного явища.

Всезнайко. Наркоманія (від грец. narke – заціпеніння і mania – безумство, захоплення) – хвороба, що характеризується непереборним потягом до наркотиків, які викликають у малих дозах ейфорію – стан підвищеного настрою, безтурботність, задоволення, а у великих дозах – заціпеніння, наркотичний сон, а далі – смерть.

Учитель. А чи є різниця між наркоманією і токсикоманією? Ні! Різниця лише в хімічних сполуках. Які застосовуються для одурманення.

Якщо людина зловживає препаратами, офіційно віднесеними до груп наркотиків, то це наркоманія. В усіх інших випадках – це токсикоманія, як до речі, більше поширена. Цьому посприяв бурхливий розвиток побутової хімії. Нюхання бензину, отруйних засобів проти комах, лакофарбових виробів, зловживання лікарськими препаратами – все це токсикоманія.

Історична довідка. Наркоманія відома ще з давніх часів. Наприклад, у поемі «Одіссея» Гомера головний герой змушений рятувати свою команду, одурманену запахом квітки лотоса, у давньо-індійських книгах згадується таємниче Сома – це назва «божественного гриба» – мухомора. Стародавні звичаї вживання наркотиків збереглися в Східній Азії й арабських країнах. У Європі наркоманія поширилась після Другої світової війни. У 60-ті роки з появою руху хіпі почалося поширення наркотичної речовини в США.

Довідка хіміка. Які ж препарати вживають наркомани?

 1.  Опій – сильнодіючий наркотик, який добувають з особливих сортів маку. З нього виробляють морфін, героїн та інші знеболювальні медичні препарати, на що полюють наркомани.
 2.  Марихуана, гашиш, анаша – препарати з індійських конопель, які використовуються для куріння впереміш із тютюном.
 3.  Мес колін – алкалоїд, токсичний компонент, який добували з деяких кактусів.
 4.  Псилоцибін – алкалоїд певного виду грибів.

Окрему групу наркотиків становлять психостимулятори центральної нервової системи: кокаїн, ефедрин, фенамін.

Читці. 1. Наркоманія – це біда.

А наркоман – її творіння,

Нанюхавшись отрути досхочу,

Перебуває в своєрідній ейфорії.

2. Він горя завдає собі й близьким,

Не думає про наслідки погані.

Сьогодні вперше кайф зловив,

А завтра став токсикоманом.

3. Він відчуває потяг хворобливий,

І потяг той такий магічний,

І зовсім він не розуміє,

Що кайф приносить наслідки трагічні.

4. Запам’ятайте, діти, ці слова,

Щоб не змогли ніколи ви забути:

«Хай жоден з вас отрути не візьме

І кайф не побажає цей відчути!!!»

 Я. Зеліско

Учитель. Наркотики – не лікують, вони калічать організм людини, особливо молодої, роблять її інвалідом, призводять до злочинності, самогубства.

Наркоманам властиво шукати собі подібних. Вони можуть групуватися у своєрідні клуби зі своїми лідерами та своїми статутами, швидко тягнуть у своє болото новачків, дають пробувати зловити кайф безкоштовно кілька разів, а потім примушують діставати зілля, а це штовхає молодь на злочини, адже наркотики коштують дорого.

Лікар Айболить. Поступово захисні функції організму втрачаються, виникає щоденна, щогодинна потреба організму в отруті. Людина втрачає апетит, розвивається авітаміноз, зменшується опір організму різним хворобам, виникають зміни в психіці, відбувається деградація особистості. Людина втрачає людську подобу, стає фізично й духовно калікою, організм старіє, шкіра висихає, береться зморшками, людина худне, виснажується та помирає, не доживши часом і до 30 років.

Читці. 1. Ну що ж зробити нам такого,

Щоб світ від злоби вберегти

І від погибелі страшної

Нам грішний люд застерегти?

Як біда, то волаєш до неба,

Звинувачуєш всіх і усе.

Усвідомити ж добре нам треба:

Кожен з нас гріхи роду несе.

Все, що предки і ми сотворили,

Наші діти і внуки пожнуть.

В чистоті і любові прожили – л

Світла й добра їм стелиться путь.

Тож стараймось в житті не смітити,

Очищаймо чорнобиль душі,

Щоб світельцем горіти, світити,

А гріхи не бувають чужі.

 Л. Микитюк

2. У Бога попросимо прощення

За всі земні гріхи,

Просимо віри і натхнення…

Ти, Боже, нас охорони!

Прийди до всіх у цьому світі,

До серця кожного торкнись,

Щоб відпустить гріхи, провини.

Разом. Ми хочемо з Тобою жить!

 М. Зайцева

Що треба знати про алкоголь

Алкоголь як форма прояву девіантної поведінки у дітей

Особливості дитячого алкоголізму

 

Про дитячий алкоголізм говорять у тому випадку, коли його ознаки вперше зявляються до досягнення дитиною 18-річного віку.

У дітей алкоголізм, на відміну від дорослих, має ряд характерних рис:

* швидке звикання до спиртних напоїв: якщо в дорослої людини перехід від пияцтва до алкоголізму займає 5 – 10 років, то в дитини формування хронічного алкоголізму відбувається в 3 – 4 рази швидше. Це пояснюється анатомо-фізіологічною будовою дитячого організму. Мозкова тканина дитини на відміну від дорослого, багатша водою і бідніша білком. У воді алкоголь добре розчиняється і засвоюється організмом, тільки 7% його виводиться легенями і бронхами. Інші 93% діють як отрута, виявляючи руйнівну дію на всі органи й системи, викликаючи швидке звикання організму до цієї отрути;

* злоякісний перебіг хвороби: це пояснюється тим, що в підлітковому і юнацькому віці організм перебуває в стадії формування й стійкість ЦНС до дії алкоголю знижена, внаслідок чого відбуваються глибокі й незворотні процеси її руйнування;

* прийняття дитиною більших доз алкоголю: це пов’язане з тим, що прийняття алкоголю не схвалюється суспільством, тому підлітки, як правило, п’ють крадькома, звичайно, не закусуючи, вживаючи всю дозу одночасно;

* швидкий розвиток запійного пияцтва: для підлітків стає нормою пити з-будь-якого приводу, при цьому в стані легкого сп’яніння вони починають почувати себе невпевнено. Більше того, тверезість стає для них дивним станом. Тому характерним є прагнення до повного сп’яніння – тільки в цьому випадку випивка розцінюється як вдала, повноцінна;

* низька ефективність лікування: у широкого кола підлітків уживання алкоголю включається в структуру потреб, про що свідчить високий рівень поширеності вживання спиртних напоїв серед неповнолітніх і їх товаришів; висока активність (у тому числі й протиправна) у пошуках алкогольних напоїв або засобів для їхнього придбання; широкий набір приводів для вживання алкоголю; систематичне вживання алкогольних напоїв.

Пияцтво серед неповнолітніх тісно пов’язане з їхньою поведінкою. В основі цього зв’язку лежить найголовніша для підлітків небезпека алкоголізму – він різко послабляє самоконтроль.

Взаємозв’язок пияцтва й злочинності неповнолітніх проявляється в декількох формах:

 

* більшість злочинів неповнолітні скоюють у нетверезому стані (22% крадіжок приватної власності, 76% хуліганських дій, 61% зґвалтувань, 56,6% розбоїв). Найбільш часто у нетверезому стані відбуваються насильницькі (агресивні) злочини. Це обумовлене тим, що сп’яніння знімає діючі у звичайних умовах навички соціально схвалюваної поведінки;

* багато злочинів відбуваються з метою отримання спиртного або засобів для його придбання (40,5% підлітків, засуджених за майнові злочини, зробили розкрадання для придбання спиртних напоїв);

* пияцтво сприяє формування у неповнолітніх мотиву й наміру на здійснення багатьох злочинів ( у кримінології навіть є термін «п’яна» мотивація);

* пияцтво сприяє створенню кримінальної ситуації;

* пияцтво виступає засобом прилучення неповнолітніх до групи однолітків з антигромадською поведінкою;

* пияцтво є способом залучення неповнолітніх до злочинної діяльності, організаторами якої виступають дорослі.

 Причини й наслідки дитячого алкоголізму

 До проблеми дитячого алкоголізму зверталися різні вчені: медики, педагоги, психологи, які виділяли причини алкого