36017

Оператор SELECT. Переименование атрибутов и отношений в операторе SELECT. Ключевое слово WHERE. Сортировка результатов запросы по значению атрибута

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Раздел WHERE используется совместно с SQL DML операторами в следующей форме: SQLDMLвыражение FROM TBLE_NME WHERE predicte Все записи для которых значением предиката раздела WHERE является истина будут задействованы или возвращены в SQL DML выражении или запросе. Типы предикатов используемых в предложении WHERE: сравнение с использованием реляционных операторов = равно не равно = не равно больше меньше = больше или равно = меньше или равно BETWEEN IN LIKE CONTINING IS NULL EXIST NY LL SELECT first_nme lst_nme dept_no FROM...

Русский

2013-09-20

31 KB

11 чел.

Оператор SELECT. Переименование атрибутов и отношений в операторе SELECT. Ключевое слово WHERE. Сортировка результатов запросы по значению атрибута.

Операция переименования атрибутов воплощается следующим алгоритмом:

1) в списке имен атрибутов фразы Select перечисляются те атрибуты, которые необходимо переименовать;

2) к каждому указанному атрибуту добавляется специальное ключевое слово as;

3) после каждого вхождения слова as указывается то имя соответствующего атрибута, на которое необходимо поменять имя исходное.

WHERE — оператор в SQL, указывающий, что оператор языка управления данными (DML) должен действовать только на записи, удовлетворяющие определенным критериям. Критерии должны быть описаны в форме предикатов. Раздел WHERE — не обязательный раздел в SQL (DML) предложениях. Он используется в качестве условия в SQL-запросе для ограничения записей обрабатываемых в выражениях SQL (DML) или возвращаемых запросом.

WHERE — зарезервированное слово языка SQL. Раздел WHERE используется совместно с SQL DML операторами в следующей форме:

SQL-DML-выражение

FROM TABLE_NAME

WHERE predicate

Все записи, для которых значением предиката раздела WHERE является истина — будут задействованы (или возвращены) в SQL DML выражении (или запросе). Записи, для которых значение предиката будет ложь или неопределенность (NULL) — исключатся из SQL DML выражения или выборки.

Типы предикатов, используемых в предложении WHERE:

сравнение с использованием реляционных операторов

= равно

<> не равно

!= не равно

> больше

< меньше

>= больше или равно

<= меньше или равно

BETWEEN

IN

LIKE

CONTAINING

IS NULL

EXIST

ANY

ALL

SELECT first_name, last_name, dept_no

FROM employee

WHERE job_code = "Admin"

SELECT first_name, last_name, dept_no,  job_country

FROM employee

WHERE job_country <> "USA"

SELECT first_name, last_name, salary

FROM employee

WHERE salary BETWEEN 20000 AND 30000

SELECT first_name, last_name, salary

FROM employee

WHERE last_name BETWEEN "Nelson" AND "Osborne"

SELECT first_name, last_name, salary

FROM employee

WHERE last_name BETWEEN "Nel" AND "Osb"

SELECT first_name, last_name, job_code

FROM employee

WHERE job_code IN ("VP", "Admin", "Finan")

SELECT first_name, last_name, job_country

FROM employee

WHERE job_country NOT IN

     ("USA", "Japan", "England")

% - замещает любое количество символов (в том числе и 0),

_ - замещает только один символ.

SELECT first_name, last_name

FROM employee

WHERE last_name LIKE "F%"

SELECT first_name, last_name

FROM employee

WHERE first_name LIKE "%er"

SELECT first_name, last_name

FROM employee

WHERE first_name LIKE "Jacq_es"

SELECT first_name, last_name

FROM employee

WHERE last_name CONTAINING "ne"

SELECT first_name, last_name

FROM employee

WHERE salary NOT CONTAINING 2000

SELECT department, mngr_no

FROM department

WHERE mngr_no IS NULL

SELECT * FROM Salespeople WHERE city = ANY ( SELECT city FROM Customers )

ELECT DISTINCT model, price

FROM Laptop

WHERE price > ALL (SELECT price  FROM PC )

SELECT * FROM Request

WHERE IncomingDate > ALL (SELECT IncomingDate

FROM Request

WHERE FailureCD=2);.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73669. Гнучкі елементи вантажопідйомних машин 259.5 KB
  Неметалеві канати. Металеві дротяні канати Якщо ці елементи є складовою частиною механізму підйому то вони називаються вантажними якщо вони використовуються для переміщення вантажів то вони називаються тяговими якщо вони використовуються для обвязування вантажу що транспортується то їх називають чалочними. Пластинчасті ланцюги застосовуються головним чином в гарячих і хімічних цехах де дротяні канати швидко окислюються і виходять з ладу.
73670. Блоки і поліспасти у ВПМ 259 KB
  Якщо нерухомий блок служить тільки для зміни напряму гнучкого елементу то рухомий блок служить як для виграшу в силі так і швидкості. Гнучкі елементи вживані в ВПМ не є абсолютно гнучкими тілами а володіють певною жорсткістю яка виражається у тому що набігаюча гілка гнучкого елементу не відразу укладається на блоці а збігаюча гілка не відразу випрямляється на що потрібна витрата додаткового зусилля. У реальних умови з урахуванням цих втрат або тут Gгр вага вантажу що розуміється...
73671. Деталі для навівки і звивання гнучких елементів 440.5 KB
  Барабани для багатошарової навівки каната застосовуються у виняткових випадках при вельми великих довжинах навиваного каната коли при одношаровій навівки потрібен надзвичайно великі розміри барабана. У гладких барабанах завжди є бурти. Нижній шар каната при багатошаровій навівки стикається з циліндровою поверхнею барабана по лінії унаслідок чого виникають високі контактні напруги...
73672. Механізми вантажопідйомних машин 338.5 KB
  Залежно від типу вантажопідйомної машини її призначення можуть бути різні комбінації механізмів основним з яких є механізм підйому. Механізми підйому ГПМ Механізми підйому служать для вертикального переміщення вантажів. Залежно від типу приводу розрізняють механізми підйому з ручним і машинним приводом будівельна лебідка мал.
73673. Механізми пересування 351.5 KB
  У вантажопідйомних машинах загального призначення механізми пересування по конструктивній ознаці розрізняють: а механізми пересування з ручним приводом б механізми пересування з машинним приводом електричний і ДВС. По конструкції опорноходової частини механізми пересування підрозділяються: а на рейкові б на без рейкові. За принципом роботи механізми пересування підрозділяються на дві принципові схеми: а механізми у яких переміщення здійснюється за рахунок сил зчеплення приводних ходових коліс з рейкою або грунтом б механізми у...
73674. Вимоги до антен по параметрах електромагнітної сумісності 370 KB
  Вимоги до антен по параметрах електромагнітної сумісності Розвиток супутникових систем звязку супроводжується зростаючим завантаженням діапазонів радіочастот. Передумови для рішення проблеми ЭМС створюють відомі просторова й частотна вибірковості антен. При аналізі діаграми спрямованості апертурних антен широко застосовуваних у супутниковому...
73675. Розрахунок механізму пересування з тяговим елементом 242 KB
  Ходові колеса кранів і рейки У вантажопідйомних машинах загального призначення залежно від типу машини призначення а також величини навантаження і швидкості пересування ходові колеса виготовляються сталевими і чавунними з циліндровим і конічним ободом. Як рейки у вантажопідйомних машинах застосовується квадратна або смугова сталь а також залізничні рейки
73676. Механізми повороту 471.5 KB
  Конструкція механізмів повороту визначається призначенням і конструкцією вантажопідйомної машини умовами експлуатації діючими навантаженнями і іншими особливостями крана. У вантажопідйомних машинах залежно від конструктивного виконання механізму повороту крана можуть бути дві принципово відмінні схеми приводу механізму повороту. По першій схемі прівод механізму повороту розташовується на неповоротній частині вантажопідйомної машини мал.
73677. Механізми зміни вильоту стріли 249.5 KB
  В цьому випадку приймають середню вантажопідйомність крана з перевантаженнямпо перекидаючому моменту в межах 1520 На практиці зміна вильоту стріли виробляється в двох випадках: Настановна зміна вильоту стріли. Маневрова зміна вильоту стріли. Зміна вильоту стріли виробляється в процесі роботи крана для горизонтального радіального переміщення оброблюваного вантажу.