36017

Оператор SELECT. Переименование атрибутов и отношений в операторе SELECT. Ключевое слово WHERE. Сортировка результатов запросы по значению атрибута

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Раздел WHERE используется совместно с SQL DML операторами в следующей форме: SQLDMLвыражение FROM TBLE_NME WHERE predicte Все записи для которых значением предиката раздела WHERE является истина будут задействованы или возвращены в SQL DML выражении или запросе. Типы предикатов используемых в предложении WHERE: сравнение с использованием реляционных операторов = равно не равно = не равно больше меньше = больше или равно = меньше или равно BETWEEN IN LIKE CONTINING IS NULL EXIST NY LL SELECT first_nme lst_nme dept_no FROM...

Русский

2013-09-20

31 KB

4 чел.

Оператор SELECT. Переименование атрибутов и отношений в операторе SELECT. Ключевое слово WHERE. Сортировка результатов запросы по значению атрибута.

Операция переименования атрибутов воплощается следующим алгоритмом:

1) в списке имен атрибутов фразы Select перечисляются те атрибуты, которые необходимо переименовать;

2) к каждому указанному атрибуту добавляется специальное ключевое слово as;

3) после каждого вхождения слова as указывается то имя соответствующего атрибута, на которое необходимо поменять имя исходное.

WHERE — оператор в SQL, указывающий, что оператор языка управления данными (DML) должен действовать только на записи, удовлетворяющие определенным критериям. Критерии должны быть описаны в форме предикатов. Раздел WHERE — не обязательный раздел в SQL (DML) предложениях. Он используется в качестве условия в SQL-запросе для ограничения записей обрабатываемых в выражениях SQL (DML) или возвращаемых запросом.

WHERE — зарезервированное слово языка SQL. Раздел WHERE используется совместно с SQL DML операторами в следующей форме:

SQL-DML-выражение

FROM TABLE_NAME

WHERE predicate

Все записи, для которых значением предиката раздела WHERE является истина — будут задействованы (или возвращены) в SQL DML выражении (или запросе). Записи, для которых значение предиката будет ложь или неопределенность (NULL) — исключатся из SQL DML выражения или выборки.

Типы предикатов, используемых в предложении WHERE:

сравнение с использованием реляционных операторов

= равно

<> не равно

!= не равно

> больше

< меньше

>= больше или равно

<= меньше или равно

BETWEEN

IN

LIKE

CONTAINING

IS NULL

EXIST

ANY

ALL

SELECT first_name, last_name, dept_no

FROM employee

WHERE job_code = "Admin"

SELECT first_name, last_name, dept_no,  job_country

FROM employee

WHERE job_country <> "USA"

SELECT first_name, last_name, salary

FROM employee

WHERE salary BETWEEN 20000 AND 30000

SELECT first_name, last_name, salary

FROM employee

WHERE last_name BETWEEN "Nelson" AND "Osborne"

SELECT first_name, last_name, salary

FROM employee

WHERE last_name BETWEEN "Nel" AND "Osb"

SELECT first_name, last_name, job_code

FROM employee

WHERE job_code IN ("VP", "Admin", "Finan")

SELECT first_name, last_name, job_country

FROM employee

WHERE job_country NOT IN

     ("USA", "Japan", "England")

% - замещает любое количество символов (в том числе и 0),

_ - замещает только один символ.

SELECT first_name, last_name

FROM employee

WHERE last_name LIKE "F%"

SELECT first_name, last_name

FROM employee

WHERE first_name LIKE "%er"

SELECT first_name, last_name

FROM employee

WHERE first_name LIKE "Jacq_es"

SELECT first_name, last_name

FROM employee

WHERE last_name CONTAINING "ne"

SELECT first_name, last_name

FROM employee

WHERE salary NOT CONTAINING 2000

SELECT department, mngr_no

FROM department

WHERE mngr_no IS NULL

SELECT * FROM Salespeople WHERE city = ANY ( SELECT city FROM Customers )

ELECT DISTINCT model, price

FROM Laptop

WHERE price > ALL (SELECT price  FROM PC )

SELECT * FROM Request

WHERE IncomingDate > ALL (SELECT IncomingDate

FROM Request

WHERE FailureCD=2);.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58820. Українське відродження (кінець ХVIII – перша половина ХІХ ст.) 153.5 KB
  У межах цієї теми учні знайомляться з багатовіковими державотворчими традиціями українського народу. Але у процесі проведення уроку за темою у вчителя виникають певні труднощі: фрагментарність знань які учні отримують через брак часу...
58821. Урок ґендерної грамотності 92 KB
  Мета уроку: ознайомити учнів: з поняттями: ґендер ґендерна рівність ґендерна рівноправність; з міжнародними правовими документами про рівноправність жінок і чоловіків; з становищем жінок в різних державах та ставленням до ролі жінки...
58822. London sightseeing tour 115 KB
  Bank of England, Buckingham Palace, Big Ben, British Museum, bury C: crown, church, Covent Garden, column, Changing the Guards F: financial, fashionable, fortress, famous H: Houses of Parliament, Horse Guards, Hyde Park, House of Lords, House of Commons
58823. Подвійні зорі. Фізичні змінні зорі 68.5 KB
  Мета уроку: дати загальні уявлення про подвійні та фізичні змінні зорі їхні фізичні характеристики та процеси що в них проходять; про метод цефеїд визначення відстаней до галактик; розвивати вміння робити висновки; виховувати в учнів інтерес до астрономії; формувати науковий світогляд.
58824. Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників 55 KB
  Вміти влучно використовувати слова в прямому і переносному значенні застосовувати в мовленні багатозначні іменники. Хвилинка каліграфії зашифроване слова праця з творчим завданням. Підберіть будьласка спільнокореневі слова до слова праця таким чином щоб вони були різними частинами мови...
58825. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Розпізнавання дієслів у реченнях 42 KB
  Мета: Закріплювати вміння відрізняти дієслова від інших частин мови правильно вживати їх у мовленні. Чи потрібні дієслова у нашому мовленні Прочитаємо текст. Визначіть дієслова в тексті і спробуйте прочитати його без дієслів.
58826. Свято Миколая: виховний захід для учнів 1-5кл 70 KB
  Ведучий2: Сядьно тихо мій глядаче І прислухайся на мить: Правда ж чути десь неначе Дивна музика бринить Звідки звуки долинають Здогадався ти чи ні Так звичайно витинають Музиканти чарівні . звучить пісня бременських музик...
58827. Тушение пожаров 1.21 MB
  Тушение пожара это действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожара (ликвидация горения). Тушение пожаров является одной из основных функций системы обеспечения пожарной безопасности.
58828. Процесс сбора, расчета, хранения, обработки и предоставления информации об проведенных судьями дел, судьях, подсудимых и мониторингах 969.5 KB
  При разработке программного продукта важным моментом является осознание того, в какой информационной среде он будет использоваться, полноценное исследование данной области позволит достичь максимального эффекта при его использовании. Именно поэтому на стадии анализа необходимо уделить большое внимание описанию предметной области функционирования продукта.