36027

Философия Платона, основные идеи Платона

Доклад

Логика и философия

Платон кличка широкий родился в Афинах в 428 или 427 г. Платон отправился в Египет и эта древняя цивилизация произвела на него глубокое впечатление. Платон вернулся в Афины в возрасте сорока лет он основал Академию в которой преподавал до конца своих дней.

Русский

2015-01-19

34.5 KB

1 чел.

Философия Платона.

Платон (кличка – широкий) родился в Афинах в 428 или 427 г. до н.э. в аристократической семье, стал учеником Сократа, оказавшего на него решающее влияние.
Платон отправился в Египет, и эта древняя цивилизация произвела на него глубокое впечатление. Из Египта перебрался в Южную Италию, задержавшись в Кирене у математика и астронома Феодора. В Италии он вступил в контакты с пифагорейцами, из своего пребывания среди пифагорейцев он извлек величайшую любовь к жизни и общественному благу.
Платон вернулся в Афины, в возрасте сорока лет, он основал Академию, в которой преподавал до конца своих дней. Академия была обращена в сторону Востока. Платон он жил в уединении, ограничившись кругом своих учеников. Платон умер в 348 или 347 г.

Платон не оставил после себя произведений.

Его творчество можно подразделить на 5 групп:

 •  Где выражается учение Сократа
 •  Где появляется термин эйдос – идея
 •  Зрелый Платон
 •  Зрелый Платон
 •  Монолог «Законы»

Творчество делится на:

 1.  онтология – учение о бытии
  1.  гносеология – учение о познании
  2.  физика
  3.  политика
  4.  космология

Основные диалоги «Федр», «Тет-а-тет»(что такое знание?), «Государство»

Главный герой в диалогах Платона – Сократ, он говорит его устами

Учение Платона об идеях.

Эйдос – образ, вид, наружность

Идея – форма, вид, наружность

Идея или эйдос – это та умопостигаемая сущность предмета, которая познается непосредственно без помощи органов чувств.

Идея – сущность вещи, ее бытии, понятие о ней, истинность знания о ней.

Идея бытия примерно идея блага (=солнце=разум)

Разум делает мир идей познаваемым.

4 основных идеи:

 •  бытия
 •  движения
 •  покоя
 •  тождественного

+иного

По Платону зло несубстантивированно,  зло – изучение того, что не существует

У Платона центральная проблема воли человека, выбора.

Учение о душе.

Диалоги Федр и Государство

З типа людей:

 1.  в которых побеждает вожделеющее начало
 2.  разумное начало
 3.  воля

Интеллектуальные способности: разум и рассудок

Чувственные способности: вера и мнение

Диалог «Политика»

Построение идеального государства

Выделяет несколько типов государств:

 •  монархия
 •  тирания
 •  олигархия
 •  тимократия (аристократия)
 •  демократия

Космология – в ее состав входят следующие вопросы:

Как сотворен мир? Космос?

Демиург - созидатель


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22673. Нелінійна поляризованість. Явище генерації гармонік 50.5 KB
  Теорія лінійної поляризованості всановлює залежність показника заломлення від частоти. Нелінійна квадратична поляризованість вміщує різні комбінаційні частоти початкових електромагнітних хвиль. Отже породжені єю вторинні хвилі мають тіж самі різні комбінаційні частоти і росповсюджуються з різними швидкостями в відповідності до закону дисперсії. Інтерференція може відбуватися лише між хвилями однакової частоти випроміненими в різних точках середовища.
22674. Хвильові властивості частинок. Хвилі де Бройля 42 KB
  Хвилі де Бройля. Згідно гіпотези де Бройля для частинки речовини виконується співвідношення: E= =2 p=mV – імпульс частинки  довжина хв. де Бройля співвідношення де Бройля.де Бройля що описує вільний рух матеріальної частинки має вид : А – амплітуда плоскої монохроматичної хвилі радіус вектор частинки t – час.
22675. Рівняння Шредінгера. Інтерпретація хвильової функції 65.5 KB
  В квантовій механіці рівняння Шредінгера відіграє ту ж роль що і рівняння руху Ньютона в класичній механіці і рівняння Максвела в електродинаміці.Розглянемо тримірне хвильове рівняння і застосуємо його до хвиль де Броля. Найбільш важливим частковим випадком рішення хвильового рівняння є рішення виду: 2. Оскільки [потенціальна енергія ] рівняння 3 набуває вигляду стаціонарне рівняння Шреденгера оскільки вважалося що а значить і не залежать від часу.
22676. Співвідношення невизначеності Гейзенберга та приклади його проявів 63.5 KB
  Дві фізичні величини не можуть мати одночасно певні значення в жодному стані якщо їх оператори не комутують. В довільному стані фізичні величини відповідні цим операторам мають середнє значення визначені інтегралами: . З цієї формули випливає що якщо в деякому стані імпульс має певне значення =0 то координата х в цьому стані невизначена зовсім і навпаки. Згідно отриманій нерівності мікрочастинка не може знаходитись у стані строгого спокою який характеризується значеннями .
22677. Енергетичний спектр атома водню. Правила відбору 67 KB
  Сукупність спектральних ліній – спектральні серії. Пізніше були досліджені серії в ультрафіолетовій і інфракрасній обл. Перша лінія кожної серії відповідає мінімальному значеню n і має мінімальну частоту. По мірі збільшення n лінії кожної спектральної серії згущуються частота їх зростає.
22678. Хвильові функції. Системи тотожних частинок. Принцип Паули 65.5 KB
  Системи тотожних частинок. Вони тотожні є симетрія: при перестановці місцями частинок не змінюється. Нехай оператор перестановки частинок: ; Т. Для N – частинок N парних перестановок; оператор перестановок .
22679. Розподіл Фермі-Дірака і Бозе-Ейнштейна 132 KB
  Бозони – частинки з цілим або або нульовим спіном можуть знаходитись в межах даної системи в однаковому стані і в обмеженій кількості. Тоді енергія системи ; число част в му стані. що знаходяться в стані. Нехай номер енергетичного рівня; кратність його виродження число станів на му рівні що мають одне значення енергії тоді ; позначимосереднє число частинок в одному стані.
22680. Фізичне пояснення періодичної системи елементів 41.5 KB
  При заданому n : = 0 sоболонка 1pоболонка 2dоболонка 3fоболонка. S – оболонка – 2 ; р – оболонка – 221=6 d – оболонка – 10 . Якщо оболонка містить максимальну кількість е то вона заповнена ns2 np6 nd10 nf14 Період. іонів n 1 2 3 4 5 оболонка K L M N O макс.
22681. Атоми у зовнішніх полях. Ефект Штарка 507.5 KB
  Ефект Штарка Явище розщеплення в електричному полі енергетичних рівнів і пов’язане з ним розщеплення спектральних ліній називають ефектом Штарка. Розщеплення рівнів спостерігається як в однорідних так і в неоднорідних електричних полях зі складною просторовою конфігурацією.Наявність електричного поля що змінюється з часом також призводить до розщеплення рівнів енергії.Енергетична віддаль між компонентами розщеплення рівня в однорідному електричному полі росте зі збільшенням його напруженості.