36027

Философия Платона, основные идеи Платона

Доклад

Логика и философия

Платон кличка широкий родился в Афинах в 428 или 427 г. Платон отправился в Египет и эта древняя цивилизация произвела на него глубокое впечатление. Платон вернулся в Афины в возрасте сорока лет он основал Академию в которой преподавал до конца своих дней.

Русский

2015-01-19

34.5 KB

1 чел.

Философия Платона.

Платон (кличка – широкий) родился в Афинах в 428 или 427 г. до н.э. в аристократической семье, стал учеником Сократа, оказавшего на него решающее влияние.
Платон отправился в Египет, и эта древняя цивилизация произвела на него глубокое впечатление. Из Египта перебрался в Южную Италию, задержавшись в Кирене у математика и астронома Феодора. В Италии он вступил в контакты с пифагорейцами, из своего пребывания среди пифагорейцев он извлек величайшую любовь к жизни и общественному благу.
Платон вернулся в Афины, в возрасте сорока лет, он основал Академию, в которой преподавал до конца своих дней. Академия была обращена в сторону Востока. Платон он жил в уединении, ограничившись кругом своих учеников. Платон умер в 348 или 347 г.

Платон не оставил после себя произведений.

Его творчество можно подразделить на 5 групп:

 •  Где выражается учение Сократа
 •  Где появляется термин эйдос – идея
 •  Зрелый Платон
 •  Зрелый Платон
 •  Монолог «Законы»

Творчество делится на:

 1.  онтология – учение о бытии
  1.  гносеология – учение о познании
  2.  физика
  3.  политика
  4.  космология

Основные диалоги «Федр», «Тет-а-тет»(что такое знание?), «Государство»

Главный герой в диалогах Платона – Сократ, он говорит его устами

Учение Платона об идеях.

Эйдос – образ, вид, наружность

Идея – форма, вид, наружность

Идея или эйдос – это та умопостигаемая сущность предмета, которая познается непосредственно без помощи органов чувств.

Идея – сущность вещи, ее бытии, понятие о ней, истинность знания о ней.

Идея бытия примерно идея блага (=солнце=разум)

Разум делает мир идей познаваемым.

4 основных идеи:

 •  бытия
 •  движения
 •  покоя
 •  тождественного

+иного

По Платону зло несубстантивированно,  зло – изучение того, что не существует

У Платона центральная проблема воли человека, выбора.

Учение о душе.

Диалоги Федр и Государство

З типа людей:

 1.  в которых побеждает вожделеющее начало
 2.  разумное начало
 3.  воля

Интеллектуальные способности: разум и рассудок

Чувственные способности: вера и мнение

Диалог «Политика»

Построение идеального государства

Выделяет несколько типов государств:

 •  монархия
 •  тирания
 •  олигархия
 •  тимократия (аристократия)
 •  демократия

Космология – в ее состав входят следующие вопросы:

Как сотворен мир? Космос?

Демиург - созидатель


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40899. Об’’ємні резонатори 117.5 KB
  З урахуванням граничних умов на бокових стінках (стінках хвильовода): Накладемо ще дві граничні умови: звідки одержимо - неправильно. Це тому, що не врахували відбиття від торців; правильно буде записати:
40900. Відкриті резонатори 118.5 KB
  Тут не можна використовувати геометричні наближення потрібно розв’язувати рівняння Максвела. Розв’яжемо рівняння Максвела для сферичного діелектричного резонатора. Щоб отримати саме хвильове рівняння де була б ще й похідна необхідно зробити заміну: . Розв’яжемо простіше рівняння для та методом відокремлених змінних: тоді .
40901. Метод магнітної стінки 112.5 KB
  Обернена ситуація – хвиля виходить з металу або діелектрика в вакуум. Зліва – стояча хвиля справа – біжуча звичайна зі сталою амплітудою. вакуум метал Пряма хвиля ідбита хвиля Граничні умови:.
40902. Ортогональність власних хвиль у хвильоводі 125.5 KB
  Запишемо лему Лоренца для цього випадку. ( - стала розповсюдження.) У вигляді хвилі візьмемо властивість хвилі у хвильоводі: ; - позначення. бо розглядаємо власні хвилі і зовнішніх струмів немає.
40903. Збудження обємних резонаторів 136.5 KB
  Таким чином маємо ортонормованість власних функцій резонатора з нормою яку легко знайти. Таким чином МП – псевдовектор ЕП – вектор. Таким чином для гармонічних полів: . Таким чином довели строге рівняння Пуансона для електростатичної частини полів.
40904. Неоднорідності у хвильоводі 151 KB
  Таким чином ми розв’язали рівняння Максвела, не розв’язуючи їх. (Зауваження: ми не враховували електростатичних полів). Тепер зашиємо розв’язки справа та зліва, наклавши граничні умови при (всі поля повинні бути неперервні)
40905. Струми і напруги в техніці НВЧ 139 KB
  Опір хвильовода теж можна визначити порізному: . Таким чином повний опір залежить від координат. Опір в точці в точці навантаження: . Якщо тобто ми розглянули точку знаходження навантаження маємо опір .
40906. Виявлення сигналів НВЧ 107.5 KB
  Еквівалентна схема діодадетектора: Ідеальна частота оскільки лише та покращити не можна. Визначимо потужність яку цей діод може зареєструвати: знайдемо чутливість приймача на базі квадратичного детектора. Якість детектора .
40907. Лінійний детектор змішувач 143 KB
  Шум завжди підсилюється більше ніж сигнал, тому показує, у скільки разів шум підсилюється більше, ніж сигнал. , бо немає схем в яких . , де - шум, згенерований всередині. Позначено - ми виносимо джерело струму за підсилювач. Погано в формулі те, що залежить від , тобто від оточуючого середовища. Домовились, що . Тоді для добрих приймачів: , де - еквівалентна температура входу (шуму) приймача.