36184

Конструкции и материалы самонесущих и навесных наружных стен

Доклад

Архитектура, проектирование и строительство

Помимо различных дифференциаций можно выделить 2 типа стен: cамонесущие навесные Самонесущие стены опирающиеся на фундамент и несущие нагрузку от собственного веса включая нагрузку от балконов эркеров парапетов и других элементов стены по всей высоте но не воспринимающие нагрузки от других частей здания. В соответствии со строительной системой каждый тип стены содержит несколько видов конструкций: бетонные стены из монолитного бетона крупных блоков или панелей; каменные стены ручной кладки стены из каменных блоков и панелей;...

Русский

2013-09-21

18.67 KB

18 чел.

Конструкции и материалы самонесущих и навесных наружных стен

Стена — отделяет помещение от внешнего пространства (наружные стены) или от других помещений (внутренние стены), выполняя тем самым ограждающую функцию. Помимо различных дифференциаций можно выделить 2 типа стен:

 1.  cамонесущие
 2.  навесные

Самонесущие – стены, опирающиеся на фундамент и несущие нагрузку от собственного веса (включая нагрузку от балконов, эркеров, парапетов и других элементов стены) по всей высоте, но не воспринимающие нагрузки от других частей здания.

По материалу различают четыре основных типа конструкций стен:

 1.  бетонные;
 2.  каменные;
 3.  деревянные.

В соответствии со строительной системой каждый тип стены содержит несколько видов конструкций:

бетонные стены — из монолитного бетона, крупных блоков или панелей;

каменные стены — ручной кладки, стены из каменных блоков и панелей;

деревянные стены — рубленые из бревен или брусьев каркасно-обшивные, каркасно-щитовые, щитовые и панельные.

Навесные - наружные панели в некоторых типах панельных зданий. Навешиваются к перекрытиям или на несущий каркас, т. н. – фахверковые системы.

Фахверк - тип строительной конструкции, при котором несущей основой служит пространственная секция из диагональных балок.

Фахверковые дома имеют жёсткий несущий каркас, который является основной отличительной особенностью конструкции фахверка, состоящего из:

 1.  стоек (вертикальных элементов);
 2.  балок (горизонтальных элементов);
 3.  раскосов (диагональных элементов).

Раскосы придают жёсткость и прочность каркасам фахверковых домов.

Навесные стены содержат 3 основных слоя:

 1.  наружный слой, который является защитным (от осадков и пр.);
 2.  промежуточный – теплоизоляция;
 3.  внутренний – отделочный, интерьерный.

Внутренний слой:

Толщина - от 40 до 80 мм

Материал – в зависимости от интерьера

Промежуточный слой:

Толщина - определяется теплотехническим расчетом

Материал – жесткий пенопласт, минеральная вата

Наружный слой:

Толщина - от 30 до 60 мм

Материал - декоративный бетон с втопленной в него мраморной, стеклянной, керамической крошкой, облицовкой керамической или стеклянной мозаичной плиткой.

 

Вместе (наружный и внутренний слои) обеспечивают достаточную жесткость конструкции. По контуру панели соединяют арматурными стержнями сеток.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47954. Страхування. Конспект лекцій 2.22 MB
  Конспект лекцій Страхування для студентів спеціальностей Банківська справа Фінанси та Облік і аудит Харків: ХБІ УАБС 2005. Конспект лекцій підготовлений відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни Страхування . Складається із вступу мета і завдання дисципліни її місце у навчальному процесі; навчальнометодичного забезпечення яке розкриває сутність та зміст основних питань курсу âСтрахування â з кожної теми; рекомендованої літератури.
47955. Сучасні технології в рекламі та ПР-діяльності 59 KB
  Соціальний ПР може допомогти створити і підтримати позитивний імідж компанії використовуючи спеціальні технології у тому числі благодійність довгострокові соціальні програми. Вони дозволяють підвищити рейтинг компанії і організацій сприяють формуванню позитивної оцінки її діяльності в цілому появи зацікавленості суспільства а також влада в стабільності і процвітанні. У результаті втрачали не тільки громадяни але і компанії чий авторитет поступово знижувався. Щоб відповідати цим очікуванням потрібно планомірний комплексний підхід до...
47956. Сучасні технології в рекламі та ПР-діяльності 955 KB
  Несвоєчасне подання інформації заперечення факту знищення фінансових документів клієнтів і через кілька днів його визнання наполегливі спроби заперечувати свою провину коли ФБР не тільки вже зібрало всі докази але частина з них оприлюднило завдали такого удару по репутації nderson що від нього почали йти клієнти. Ними можуть бути представники виконавчої та законодавчої влади аналітики ринку інвестори й акціонери засоби масової інформації споживачі продукції. Процеси обміну тобто купівлі та продажу товарів характеризуються...
47957. Словотвір як учення про творення слів і загальні принципи їх мотивації 337.5 KB
  Творення відведення це розділ мовознавства який вивчає слова за способами і засобами їх творення та словотвірною структурою. Словотворення зароджується одночасно зі словами базується на них і є засобом їх формування. Розділ мовознавчої науки який вивчає процес творення слів його механізм правила способи моделі словотвірну структуру слова і словотвірну систему мови називається словотвором. Зв'язок словотворення із синтаксисом виявляється в тому що: 1 синтаксична одиниця словосполучення становить для деривації...
47958. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 96.5 KB
  Вступ до курсу Історія України Історія України як наука та навчальна дисципліна Історія України як галузь історичної науки і як навчальна дисципліна. Періодизація історії України. Міжпредметний зв'язок у вивченні історії України.
47960. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 966.5 KB
  Предмет теорії держави і права. Методологія теорії держави і права. Функції теорії держави і права.
47961. Технічна естетика. Предмет, завдання та зміст курсу 308.5 KB
  Розвиток станків форми машин завжди був повязаний із стилевим напрямком архітектури відповідно епохи. Зручність і краса форми важливі критерії композиції різного обладнання та предметів побуту призначених для забезпечення матеріальних та побутових благ і потреб людини. Яка вивчає закономірності утворення форми принципи і методи художнього конструювання направлені на створення оптимальної форми виробів. До головних якісних характеристик архітектоніки належать такі ознаки: q рівень вдосконаленості внутрішнього змісту обєкта; q ...
47962. Масообмінні процеси 1.96 MB
  Використання таких технологічних методів як повторний стиск пари дозволяє значно зекономити енергію. Трьохкорпусний випарний апарат з прямотечійним рухом пари і розчину 1 Явище перенесення тепла в рідинах газах або сипких середовищах потоками самої речовинине важливо вимушено чи мимоволі. В кожному корпусі кількість утвореної пари менша від кількості сконденсованої пари внаслідок збільшення прихованої теплоти пароутворення при зниженні тиску і температури. Труднощі пов'язані із транспортуванням в'язких розчинів можна вирішити шляхом...