36185

Конструкции и материалы самонесущих и навесных наружных стен. Их особенности

Доклад

Архитектура, проектирование и строительство

Стена отделяет помещение от внешнего пространства наружные стены или от других помещений внутренние стены выполняя тем самым ограждающую функцию. Помимо различных дифференциаций можно выделить 2 типа стен: cамонесущие навесные Самонесущие – стены опирающиеся на фундамент и несущие нагрузку от собственного веса включая нагрузку от балконов эркеров парапетов и других элементов стены по всей высоте но не воспринимающие нагрузки от других частей здания. В соответствии со строительной системой каждый тип стены содержит несколько...

Русский

2013-09-21

16.22 KB

6 чел.

Конструкции и материалы самонесущих и навесных наружных стен.

Стена — отделяет помещение от внешнего пространства (наружные стены) или от других помещений (внутренние стены), выполняя тем самым ограждающую функцию. Помимо различных дифференциаций можно выделить 2 типа стен:

 1.  cамонесущие
 2.  навесные

Самонесущие – стены, опирающиеся на фундамент и несущие нагрузку от собственного веса (включая нагрузку от балконов, эркеров, парапетов и других элементов стены) по всей высоте, но не воспринимающие нагрузки от других частей здания.

По материалу различают четыре основных типа конструкций стен:

 1.  бетонные;
 2.  каменные;
 3.  деревянные.

В соответствии со строительной системой каждый тип стены содержит несколько видов конструкций:

бетонные стены — из монолитного бетона, крупных блоков или панелей;

каменные стены — ручной кладки, стены из каменных блоков и панелей;

деревянные стены — рубленые из бревен или брусьев каркасно-обшивные, каркасно-щитовые, щитовые и панельные.

Навесные - наружные панели в некоторых типах панельных зданий. Навешиваются к перекрытиям или на несущий каркас, т. н.  – фахверк.

Фахверк - тип строительной конструкции, при котором несущей основой служит пространственная секция из диагональных балок.

Фахверковые дома имеют жёсткий несущий каркас, который является основной отличительной особенностью конструкции фахверка, состоящего из:

 1.  стоек (вертикальных элементов);
 2.  балок (горизонтальных элементов);
 3.  раскосов (диагональных элементов).

Раскосы придают жёсткость и прочность каркасам фахверковых домов.

Навесные стены содержат 3 основных слоя:

 1.  наружный слой, который является защитным (от осадков и пр.);
 2.  промежуточный – теплоизоляция;
 3.  внутренний – отделочный, интерьерный.

Внутренний слой:

Толщина - от 40 до 80 мм

Материал – в зависимости от интерьера

Промежуточный слой:

Толщина - определяется теплотехническим расчетом

Материал – жесткий пенопласт, минеральная вата

Наружный слой:

Толщина - от 30 до 60 мм

Материал - декоративный бетон с втопленной в него мраморной, стеклянной, керамической крошкой, облицовкой керамической или стеклянной мозаичной плиткой.

 

Вместе (наружный и внутренний слои) обеспечивают достаточную жесткость конструкции. По контуру панели соединяют арматурными стержнями сеток.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65361. САМОУЩІЛЬНЮЮЧІ БЕТОНИ З КАРБОНАТНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ 3 MB
  Мета досліджень науково-технічне обґрунтування ефективності використання карбонатного наповнювача для виготовлення самоущільнюючого бетону. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: виявити особливості самоущільнюючих бетонів...
65362. ТРИБОВІБРОГРАВІТАЦІЙНА СЕПАРАЦІЯ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ 1.16 MB
  Одним із напрямів збільшення виробництва палива є його вилучення із вуглевміщуючих матеріалів, під якими розуміються високозольне крупно-кускове рядове вугілля, шахтна порода, відходи та промпродукт вуглезбагачувальних фабрик.
65363. ВПЛИВ ПАРАТИПОВИХ ФАКТОРІВ НА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ 581.66 KB
  Мета роботи –дослідження природної резистентності стану здоров'я жеребцівплідників української верхової породи за дії різних абіотичних факторів мікроклімат стаєнь якість годівлі способи утримання та інтенсивність використання тварин.
65364. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВИБУХОВИМ РОЗВАНТАЖЕННЯМ ПОРІД ПОКРІВЛІ 4.18 MB
  Більше 70 гірничих виробок кріплять металевим податливим кріпленням з них близько 1520 знаходиться в незадовільному стані. Для охорони виробок найбільше застосовують на шахтах пасивні способи ремонти й заміну кріплення які лише усувають негативні наслідки гірського тиску.
65365. Покращення структури і властивостей деталей електровозів, відновлених електрошлаковим наплавленням 3.73 MB
  Роботу відновлених деталей їх робочий ресурс експлуатаційну надійність в деяких випадках лімітує якість зони сплавлення та зон термічного впливу. Присутність в цих зонах несприятливої крихкої структури плівкових неметалевих вкраплень пор дефектів газового походження викликає...
65366. Інформаційно-інтелектуальні системи для оперативного керування електроенергетичними об’єктами 697.5 KB
  Причини такого стану справ досить очевидні оскільки побудова ІІС для ОК ЕЕО потребує від їх розробників відповідних знань не лише в галузі інформатики програмування та обчислювальної техніки але також і знань що стосуються технологічних процесів...
65367. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 185 KB
  Насамперед це стосується програмного забезпечення світовий ринок якого розвивається високими темпами й становить близько 200 млрд. Специфіка ринку розробки програмного забезпечення ПЗ така що на ньому можливе швидке подолання навіть глибокого технологічного відставання.
65368. Залізобетонні фундаменти теплових агрегатів, які працюють в умовах впливу температури на основу 301 KB
  Досвід експлуатації промислових споруд що зазнають дії технологічних температур свідчить про значну деформацію основ і конструкцій їх фундаментів. Недостатня вивченість поводження цих конструкцій вимагає вдосконалювання теоретичної і експериментальної наукової...
65369. Студентська субкультура: становлення та еволюція (на матеріалах російських університетів XIX – поч. XX ст.) 173.5 KB
  Відповідно стан історіографії зумовлює подальші дослідження про студентство зокрема перед істориками постає завдання здійснити цілісний аналіз студентської субкультури Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст. В тому числі це стосується й студентства...