36223

Понятия класса, объекта

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Одним из самых главных понятий языка С является понятие класса с1аss. Понятие класса напоминает понятие записи в языке PSCL. По умолчанию все элементы класса приватные поэтому ключевое слово рrivаte можно опустить.

Русский

2013-09-21

25 KB

1 чел.

  1.  Понятия класса, объекта.

Одним из самых главных понятий языка С++  является понятие класса (с1аss). В языке С++ для того, чтобы определить объект (оbjесt), надо сначала определить его форму с помощью ключевого слова с1аss. Понятие класса напоминает понятие записи в языке PASCAL.

Класс может содержать приватную часть (рrivаte) и общую часть (public). По умолчанию все элементы класса приватные, поэтому ключевое слово рrivаte можно опустить. Приватные Приватные элементы не могут использоваться никакими функциями, не являющимися членами класса. Это один из путей реализации принципа инкапсуляции -доступ к элементам  контролируется объявлением их приватными. Можно также определить и приватные функции, которые могут вызываться только другими функциями - членами класса.

Для того чтобы объявить другую часть класса общей, т. е. сделать переменные и функции класса доступными из других частей программы, следует объявить их после ключевого слова рublic.

Благодаря возможности объявить режим доступа (рrivаte, рublic) есть возможность соблюдать принцип сокрытия данных. Обычно сами данные объявляются приватными, а функции класса, посредством которых возможно манипулирование данными, объявляются общими.

Пусть есть класс, который содержит данные типа int– день, месяц, год (d,m,y) и функции по их увеличению. Эти функции называются методами данного класса.

Class DATE

{  int d,m,y;

рublic

void add_year (int n);

void add_month (int n);

void add_day (int n);

}

Объект – это экземпляр класса. Соотношение объект – класс, такое же, как переменная – тип переменной. В приведенном примере дано описание класса DATE. И указаны 2 объекта этого класса d1 и d2. Их можно объявить и отдельно от описания класса:

DATE  d1,d2;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3583. Здоровий спосіб життя. Методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 1.59 MB
  Здоров’я школярів багато в чому залежить від їхніх теоретичних знань і практичних навичок, які сприяють збереженню здоров’я. Найбільш серйозні соціальні проблеми й проблеми охорони здоров’я, поширені в наш час, багато в чому виз...
3584. Механічні коливання і хвилі 17.83 KB
  Механічні коливання і хвилі Мета уроку: повторити, узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Механічні коливання і хвилі», розвивати вміння творчо мислити, вчити цінувати думку та працю інших, виховувати етику та культуру спілкування. Тип...
3585. Електричний струм в електролітах. Застосування електролізу 39.45 KB
  Електричний струм в електролітах. Застосування електролізу Мета: дати учням уявлення про електроліз як окисно-відновний процес: розвивати вміння спостерігати, аналізувати фізичні й хімічні явища, робити висновки; закріпити поняття «електролітична ди...
3586. Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди у газах. 27.41 KB
  Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди у газах. Мета: розкрити фізичну природу електричної провідності газів з точки зору електронної теорії, з'ясувати види розрядів; розвивати логічне мислення; виховувати спостережливість, увагу...
3587. Закони постійного струму. Урок-змагання 71.68 KB
  Закони постійного струму. Урок-змагання. Узагальнити і поглибити знання учнів за темою «Закони постійного струму»; закріпити уміння і навички розв'язування розрахункових та експериментальних задач; формувати навички колективної праці в поєднанні з індивідуальною.
3588. Сценарій Вернісаж особистостей 14.63 KB
  Сценарій Вернісаж особистостей Ведуча: шановні учні, вчителі! Сьогодні ми зібрались в цій залі, щоб подумати, помріяти, відпочити і підтримувати учасників «Вернісаж особистостей». У конкурсі приймають участь 15 учасників. Ведучий: і як водиться, на ...
3589. Випускний вечір 2012 118.5 KB
  Випускний вечір 2012 Святково прибрана актова зала. Під тиху музику ведуча звертається до присутніх. Ведуча: Доброго вам вечора, шановні батьки, вчителі, гості! Здається, що тільки вчора пролунав останній дзвоник, позаду - напружена пора іспитів, і ...
3590. Відпрацювання навиків розв’язування вправ на застосування відсоткових відношень 112.5 KB
  Відпрацювання навиків розв’язування вправ на застосування відсоткових відношень. розвивати елементи логічного мислення, виховувати культуру математичної мови та запису. Обладнання: ілюстрації до задач, картки із самостійною роботою у вигл...
3591. Використання комп’ютерних мереж у навчальному процесі 114.5 KB
  Використання комп’ютерних мереж у навчальному процесі Відомий американський вчений науковець Джон Нейсбіт в минулому виконавчий директор ІБМ (IBM - International Business Machine Corp., одна з найвідоміших корпорацій у світі, яка займається вип...