36224

Инкапсуляция. Вызов функций – членов класса

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Вызов функций членов класса. В объектноориентированном программировании данные и функции их обрабатывающие могут быть объединены вместе в рамках одного класса как бы помещены в 1 капсулу что и является инкапсуляцией. Обычно данные класса объявляются рrivte и работа с ними возможна только методами данного класса. можно вызывать их за пределами класса.

Русский

2013-09-21

24.5 KB

2 чел.

100 . Инкапсуляция. Вызов функций – членов класса.

В объектно-ориентированном программировании данные и функции, их обрабатывающие, могут быть объединены вместе в рамках одного класса, как бы помещены в 1 капсулу, что и является инкапсуляцией.

Обычно данные класса объявляются рrivate и работа с ними возможна только методами данного класса. А методы, обычно объявляются общими (рublic) и посредством их можно манипулировать данными, т.е. можно вызывать их за пределами класса. Таким образом данные скрываются и гарантия их сохранности возрастает.

Пусть есть класс, который содержит данные типа int– день, месяц, год (d,m,y) и функции по их увеличению. Эти функции называются методами данного класса.

Class DATE

{  int d,m,y;

рublic

void add_year (int n);

void add_month (int n);

void add_day (int n);

};

Методы класса описываются ниже, При этом надо указать имя класса, потом операцию «::», а затем имя метода:

void DATE :: add_year (int n)

 { y+ = n;  }

Как видно, в методах класса можно использовать данные этого класса.

Чтобы вызвать функцию – метод класса в той части программы, которая не является частью класса, надо использовать имя объекта и операцию «.» (операцию доступа к методу класса).

Т.е. если есть 2 объекта (а и b) класса DATE:

DATE а,  b ;

И надо, чтобы отработала функция add_year объекта а, то вызывается она так:

а.add_year (5)

При этом будет увеличен год объекта а на 5.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52463. Галицько- Волинська держава. Данило Галицький 110.78 KB
  Мета: ознайомити учнів з виникненням Галицько Волинської держави; на прикладах особистостей Романа Великого та Данила Галицького продовжити формування вмінь складати характеристику видатних історичних діячів; виховувати почуття гордості за славне минуле свого народу повагу до історичних діячів. Обладнання: підручник карта Галицько Волинська держава портрети Романа і Данила зошит Власова роздатковий матеріал схеми таблиці вислови речення. ' Основні поняття і терміни: Галицько Волинська...
52464. American Holidays. Thanksgiving Day 338 KB
  The pilgrims celebrted the first Thnksgiving Dy in the fll of 1621. The pilgrims siled to meric from Plymouth Englnd in September 1620. Wht joy the pilgrims hd when they relized where they were There were people living in meric before the pilgrims rrived. The pilgrims first winter in the New World ws difficult.
52467. Декартові координати на площині 198.5 KB
  Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми; розвивати пам’ять, логічне мислення,здібності учнів; виховувати інтерес до математики, увагу, самостійність;формувати вміння працювати.
52468. Толерантность 351.5 KB
  Дело № 1 Методическое пособие для Ученика конкурс учебных судов Пилотное издание серии Живое право в рамках проектов Развитие толерантности посредством учебных судов Гражданское образование: развитие профессионального потенциала Мозаика граждановедения Дело № 1 О фотографиях в паспорте РФ СанктПетербургский институт права имени Принца П. Конкурс был организован СанктПетербургским институтом права имени Принца П. Институтом права организуется региональный тур конкурса для СанктПетербурга и Ленинградской...
52469. СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 103 KB
  Целями проведения деловой игры Судебное заседание по уголовному делу являются: практическое изучение процесса судебного разбирательства его стадий; обучение правовой оценке исходной фактической правовой ситуации анализу материалов дела законодательства разработке правовой позиции по делу принятию процессуальных решений; формирование практических навыков реализации полномочий профессиональными субъектами уголовного судопроизводства в ходе судебного разбирательства составления процессуальных документов устных...
52470. Спільні властивості компонентів середовища програмування Delphi 212.5 KB
  Мета: ознайомити студентів з основними властивостями компонентів обєктноорієнтованого середовища програмування Delphi особливостями їх застосування; порівняти методи застосування властивостей компонентів при створенні програмних продуктів; розвивати пізнавальний інтерес студентів вміння порівнювати аналізувати узагальнювати робити логічні висновки; виховувати інтерес до вивчення дисципліни як науки яка є основою для вивчення технологій розробки програмного забезпечення різного рівня здобуття умінь та навичок своєї професії...
52471. Шлях до демократії 106 KB
  З метою розвитку лідерського потенціалу учнівської молоді її громадянської ініціативи набуття нею досвіду активної та компетентної участі в громадському житті складовою частиною системи виховної роботи я вбачаю реалізацію проекту учнівського самоврядування âШлях до демократіїâ результатом якого є створення âміні республіка âВеселкаâ що сприяє обєднанню зусиль для добрих і корисних справ розвитку здібностей і талантів вихованню компетентної й успішної особистості вихованню громадянина України носія національних...