36296

САSЕ – средства, классификация

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Аббревиатура САSЕ Соmputеrаidеd Softwre Епgineering автоматизированная разработка ПО обозначает специальный тип программного обеспечения предназначенного для поддержки отдельных этапов создания ПО таких как разработка требований проектирование кодирование и тестирование программ. Поэтому к САSЕсредствам относятся редакторы проектов словари данных компиляторы отладчики средства построения систем и т. САSЕтехнологии предлагают поддержку процесса создания ПО путем автоматизации которых этапов разработки а также создания и...

Русский

2013-09-21

26 KB

2 чел.

САSЕ – средства, классификация.

Аббревиатура САSЕ (Соmputеr-аidеd Software Епgineering— автоматизированная разработка ПО) обозначает специальный тип программного обеспечения, предназначенного для поддержки отдельных этапов создания ПО таких, как разработка требований, проектирование, кодирование и тестирование программ. Поэтому к САSЕ-средствам относятся редакторы проектов, словари данных, компиляторы, отладчики, средства построения систем и т.п.

САSЕ-технологии предлагают поддержку процесса создания ПО путем автоматизации которых этапов разработки, а также создания и предоставления информации, необходимой для разработки. Приведем примеры тех процессов, которые можно автоматизировать с помощью САSЕ-средств.

1. Разработка графических моделей системы на этапах создания спецификации и проектирования.

2. Проектирование структуры ПО с использованием словарей данных, хранящих информацию об объектах структуры и связях между ними.

3. Генерирование пользовательских интерфейсов, на основе графического описания интерфейса, создаваемого в диалоговом режиме.

4. Отладка программ на основе информации, получаемой в ходе выполнения программы.

5. Автоматическая трансляция программ, написанных на устаревших языках программирования (например. СОВОL), в программы, написанные на современных языках.

Фактически это повышение составляет примерно 40%. Хотя и это повышение весьма значительно, САSЕ-технологии не совершили революции в инженерии программного обеспечения, как ожидалось.

Расширение применения САSЕ-технологии ограничивают два фактора.

1. Создание ПО, особенно этап проектирования, во многом является творческим процессом. Существующие САSЕ-средства автоматизируют рутинные процессы, попытки привлечь их к решению интеллектуальных и творческих задач проектирования особым успехом не увенчались.

2. Во многих организациях-разработчиках создание ПО результат работы команды специалистов по программному обеспечению. При этом много времени тратится на "пустое" общение между членами команды разработчиков. В этой ситуации САSЕ-технологии не могут предложить ничего такого, что способно повысить производительность труда разработчиков.

Классификация САSЕ-средств

Существует несколько различных классификаций САSЕ-средств, и каждая предлагает свой взгляд на эти программные продукты. В этом разделе рассматриваются следующие классификации.

1. Классификация по выполняемым функциям.

2. Классификация по типам процессов разработки, которые они поддерживают.

3. Классификация по категориям, где САSЕ- средства классифицируются по степени интеграции программных модулей, поддерживающих различные процессы разработки:

  •  Вспомогательные САSЕ  -программы поддерживают отдельные процессы разработки (tools - инструментальные средства);
  •  Инструментальные САSЕ - средства поддерживают некоторое множество взаимосвязанных процессов разработки  (toolkit - пакет разработчика);
  •  Рабочие САSЕ - среды обеспечивают поддержку всех или большинства процессов, выполняемых при создании ПО  (workberch - верстак).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52517. Літературні диктанти 169.5 KB
  Учень відразу ж записує у зошит відповіді на запитання вчителя. Лінійні диктанти полегшують діяльність учнів тим що остання літера кожного слова відповіді є першою літерою наступного слова. Зразки літературних диктантів 5 клас Народна казка “Мудра дівчина†Акродиктант Якщо ви правильно дасте відповіді на всі питання то з других літер сліввідповідей складете словощо вкаже різновид казки “Мудра дівчинаâ€. Що в світі прудкіш над усе Скільки ліктів полотна...
52518. Типи і приклади літературних диктантів 594.5 KB
  Літературними диктантами називаються такі види роботи які дають змогу швидко і різнобічно перевірити знання учнів з теми що вивчається. Літературні диктанти подібні до тестових завдань. Літературні диктанти як правило можуть проводитись на початку уроку перевірка домашнього завдання актуалізація опорних знань чи в його кінці підсумок узагальнення виконуються в зошитах чи на окремих аркушах можливе їх...
52519. Усі уроки географії у 6 класі 3.11 MB
  Посібник містить розробки усіх уроків географії у 6 класі за Програмою 12-річної школи із використанням сучасних методів та прийомів навчання. Особливу увагу автор приділив рекомендаціям щодо проведення етапу мотивації, а також варіативності завдань для актуалізації та закріплення. Пропонуються також додаткові матеріали, завдання творчого рівня.
52520. Усі уроки географії. 7 клас 1.61 MB
  Посібник підготовлено відповідно до нової програми Міністерства освіти і науки України. Він представляє собою детальні розробки уроків відповідно до авторського календарного планування, причому кілька тем уроків представлені двома альтернативними варіантами. Для кожного уроку зазначено: мету, як навчальну з предмета, так і виховну, розвивальну; тип; найдоступніше обладнання; опорні та базові поняття; об’єкти географічної номенклатури.
52521. Усі уроки географії. 8 клас 1.16 MB
  Завершальним етапом роботи учнів на уроці є підсумок уроку. Здебільшого пропонуються прийоми, які дозволяють учням зробити його самостійно. Розробку уроку завершують різні види домашнього завдання. Представлені уроки тематичного оцінювання, завдання яких складені подібно до завдань, які використовувались під час ЗНО, відповідають програмним вимогам щодо знань і вмінь.
52522. Ділення раціональних чисел 153.5 KB
  Обладнання: фізична карта світу макет козацької чайки піратського корабля сигнальні картки карткизавдання; підручник для 6го класу: Математика Мерзляк А. Щоб зорієнтуватися в просторі нам треба розвязати завдання за правильними відповідями відшукати слово яке вкаже на курс нашої подорожі. ІІІ етап Поповнення запасів їжі і питної води Робота з сигнальними картками: Тестові завдання учні підіймають картку з правильною на їх думку відповіддю...
52523. Найбільший спільний дільник кількох чисел ( НСД) 34 KB
  Мета: сформулювати поняття спільного дільника кількох чисел найбільшого спільного дільника взаємно простих чисел; домогтися засвоєння алгоритму знаходження НСД кількох чисел. Коротко це можна записати так: НСД45, 30 = 15. Для довільних чисел і b пишуть так НСД; b.
52524. Елементи методики роботи вихователя з колективом класу. Ділова гра 105.5 KB
  МЕТА: Озброєння вихователів школи навичками відбору та використання оптимальних форм та методів роботи з колективом класу; Вдосконалення організаторських здібностей. Обладнання: схеми на яких показані взаємовідношення командира лідера із членами колективу при індивідуальній груповій колективній формах роботи. Завдання: Визначте яка форма роботи зображена на схемі.
52525. Година спілкування 9 клас. Україна – наш спільний дім 512.5 KB
  Ознайомити учнів з основними державотворчими подіями становлення незалежної України вивчення основних засад демократичного та суспільного ладу України її досягнень за останні роки. Узагальнити і систематизувати знання дітей про державні символи нашої Вітчизни: герб прапор гімн Основний Закон України Конституцію. 1 Удосконалювати вміння добирати прикметники до іменника Україна утворювати множину іменників назв мешканців міст України. Вдосконалювати в учнів навички виразного читання поезій про державні прапор...