36303

Адаптивные регуляторы

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

А СНС по отклонению Б СНС по возмущению АР применяются для упря ТП и агрегатами с нестационарными т. Принцип работы самонастраивающейся системы СНС: Для системы задается некоторый функционал качва Qз который зависит от параметров системы и внешних воздействий. Q = Qмин СНС с использованием эталонной модели на основе принципа упря по отклонению рис. Б СНС по возмущению.

Русский

2013-09-21

57.67 KB

6 чел.

Вопрос 1. Адаптивные регуляторы.

А) СНС по отклонению

Б) СНС по возмущению

АР применяются для упр-я ТП и агрегатами с нестационарными, т.е. с изменяющимися во времени динамич. хар-ми, выполняются на базе элементов и средств цифровой ВТ. Принцип работы самонастраивающейся системы СНС:

Для системы задается некоторый функционал кач-ва Qз –который зависит от параметров системы и внешних воздействий. В процессе работы функционал качества ФК изменяется при изменении вх воздействия и динамических хар-к объекта. Самонастройка системы сводится к решению 2-х осн.задач:

1.стабилизация динамических или статических хар-к СУ,т.е. обеспечение условия Q=Qз Q – текущее значение ФК

2.оптимизация динамических или статических хар-к СУ, т.е. Q = Qмин

СНС с использованием эталонной модели на основе принципа упр-я по отклонению (рис.А) ЭМС – эталонная модель системы, ВУ, Р, ОУ, ЭС – элемент сравнения. Основной контур упр-я  (ОК) – ОУ и регулятор с настраиваемыми параметрами. ВУ на основании информации о входных воздействиях  g и f и выходных координат Хм (модели) и Х объекта и заданного значения регулируемой величины Х0, составляет вектор настраиваемых параметров V для Р, на основании которого Р выдает управляющее воздействие У. Адаптация в данной системе осущ-ся с помощью замкнутого контура ОС. Применение компенсационных сигналов по внешним возмущающим воздействиям обеспечивает повышение качества адаптации.Рис. Б) – СНС по возмущению.

БОП – блок оценки параметров ОУ, БНП – блок настройки параметров регулятора. Управление в такой системе осущ-ся на основе беспоисковой оценки параметров ОУ и настройки Р по разомкнутому циклу. Этот тип АР особенно эффективен в тех случаях, когда удается выделить один технологич.параметр от которого зависят все настраиваемые параметры Р.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64286. Закономірності формування структури і фізико-механічних властивостей вольфрамових важких сплавів з високим вмістом нікель-залізної зв’язки 1.7 MB
  Закономірності отримання порошків вольфраму встановлені Меєрсоном Г. свідчать про те що у процесі відновлення вольфраму воднем з вихідних вольфрамвмісних речовин реалізуються декілька стадій що впливають на морфологію та дисперсність частинок кінцевого продукту.
64287. РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В РИНКОВИХ УМОВАХ 326.5 KB
  З цього приводу необхідні чітко відпрацьовані в теоретичному та практичному аспектах підходи до формування та реалізації регіональної промислової політики держави.
64288. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВЗАЄМОЗВ‘ЯЗОК МАСОГАБАРИТНИХ Й ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСФОРМАТОРІВ 247.5 KB
  Зокрема в Україні як під впливом сусідства з Росією так й у зв‘язку з розвитком співробітництва в області трансформаторобудування із країнами Євросоюзу і в країнах Близького Сходу через відсутність у них власної електромашинобудівної індустрії...
64289. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ З КОНВЕРСІЄЮ ДОВЖИНИ ХВИЛІ 850.5 KB
  Проте методи маршрутизації в повністю оптичних мережах з використанням конверсії довжини хвилі а також методи оптимального розташування конвертерів для мінімізації їх числа не зважаючи на величезне число робіт в даний час відсутні.
64290. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДИНАМІКИ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 188 KB
  Розвиток людини як суб'єкта діяльності стає метою сучасної освіти та важливою проблемою психології. Категорія суб'єкт має давню історію у вітчизняній психології.
64291. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 146.5 KB
  Актуальність теми дослідження зумовлена стрімким поширенням новітніх комунікаційних та інформаційних технологій та потребою віднайти адекватні правові форми для регулювання відносин щодо набуття зміни та припинення цивільних прав...
64292. БЕЗКОНФЛІКТНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ВЗАЄМОДІЯМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 514 KB
  Відомо, що машинобудівний комплекс є сполучною ланкою між металургійною, гірничою, хімічною та багатьма іншими галузями промисловості і визначає рівень загального розвитку економіки країни.
64293. ЗАХИСТ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОСОБИСТУ СВОБОДУ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 136.5 KB
  Можна відзначити що сутність цього соціального феномену полягає в запереченні свободи людини у звязку з чим головною засадою протидії таким порушенням слід вважати відповідний захист свободи.
64294. РОЗВИТОК Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 231.5 KB
  Забезпечення ефективності вирішення складного комплексу цих проблем вимагає повноцінних теоретичних концепцій соціальної роботи як професійної діяльності насамперед розвитку адекватної і гармонійної Я-концепції самого працівника соціальної сфери наявність...