36305

Аналитические методы оптимизации работы хорошо определённых объектов

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Хорошо определённые объекты это объекты модели которых достаточно точно формализованы известны параметры математических соотношений и формализована целевая функция. А записывают уравнение или систему уравнений модели объекта Yj= j=1m Б записывают выражение для целевой функции например сумму квадратов отклонений от заданного значения F= Yj заданное значение В из выражения для F исключают Y подстановкой уравнения модели получают формулу критерия оптимальности G= где...

Русский

2013-09-21

21.73 KB

11 чел.

Вопрос 1. «Аналитические методы оптимизации работы хорошо определённых объектов».

    Хорошо определённые объекты – это объекты, модели которых достаточно точно формализованы, известны параметры математических соотношений и формализована целевая функция. В ряде случаев функции, описывающие связи вход-выход, входящие в критерий непрерывны, детерминированы и имеют производные. Используют следующую последовательность построения алгоритма (реализующего управление в разомкнутой системе, т.е. без ОС).

А) записывают уравнение или систему уравнений модели объекта

  Yj=,                     j=1…m

Б) записывают выражение для целевой функции, например сумму квадратов отклонений от заданного значения

  F=,   Yj – заданное значение

В) из выражения для F исключают (Y) подстановкой уравнения модели, получают формулу критерия оптимальности

 G=, где Gj – весовой коэффициент, определяющий зависимость отклонения по каждому конкретному выходу j)

Г) приравнивают к нулю частные производные и решают систему уравнений относительно (Хi):, знак экстремума (мах, мин) определяется по второй производной.

    Общий вид решения системы будет иметь вид: Xiопт=, где Kj – условный коэффициент который определяется через (Gj) и (Aji). Полученное значение (Xiопт) будет оптимальным управлением, т.к. при заданных значениях Yj, они обеспечивают мин отклонение от заданного хода процесса или состояния объекта.

    Широкий круг задач оптимизации решается методом линейного программирования (симплекс-метод). Применяется в тех случаях, когда линейны модель, ограничения и целевая функция.

   Qj minAjiXi<Qj max – модель (j=1…m)

    Rj min<Xi<Ri max – ограничения (i=1…m)

    Критерий оптимальности:  G=RiXi – критерий.

    В данных выражениях А и В – коэффициенты.

    Разработаны программы симплекс-метода, позволяющие определить значения линейной целевой функции при линейной модели.

    Формула критерия будет следующей G=B1X1+B2X2+…+BmXn max (min).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55754. РОСЛИНИ ЛІСУ. В. СУХОМЛИНСЬКИЙ «ХЛОПЧИК ТА ДЗВІНОЧОК КОНВАЛІЇ» 62.5 KB
  Мета: сприяти цілісності процесу навчання; формувати уявлення про різноманітність природи України; закріплювати вміння читати свідомо та виразно; формувати вміння правильно інтонувати речення під час читання...
55755. День народження музею кімнатних рослин 132.5 KB
  Розробка позакласного заходу на заявлену тему мета якого формування в учнів нової екологічної культури; розвиток креативного мислення; дослідити яке значення мають квіти в житті людини...
55756. Генеративні органи квіткових рослин 68.5 KB
  Мета: повторити, закріпити, узагальнити й систематизувати знання, про генеративні органи, які забезпечують розмноження квіткових рослин;розвивати практичні навички роботи з наочністю...
55757. Вплив умов середовища на проростання насінини. Ріст і розвиток рослин 96 KB
  Мета: Ознайомити учнів із особливостями проростання насінини росту і розвитку рослин та факторами що на них впливають розвивати вміння спостерігати робити висновки виховувати уявлення про взаємозалежність процесів у природі...
55759. Портфоліо – перспективна форма представлення індивідуальної спрямованості професійного саморозвитку і самоактуалізації педагога 36 KB
  Мета створення портфоліо забезпечення відслідковування індивідуального прогресу вчителя в широкому освітньому контексті демонстрація його здібності до практичного застосування освітніх надбань.
55760. Формирование критического мышления путем использования интерактивных технологий обучения 87.5 KB
  Интерактивное обучение построено на основе критического мышления. Готовить детей к жизни помочь им стать образованными и конкурентоспособными помогает и выбранная мной педагогическая технология критического мышления на современном этапе самая продуктивная. Принципы активного обучения и критического мышления. Мною изучено научнометодическое пособие по проблемам развития критического мышления в американском издании презентация интерактивного курса проработаны восемь пособий рекомендаций Международной Ассоциации Читателей.
55761. Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація вірусів 29.5 KB
  Антивірусні програмні продукти, як правило, об`єднують основні функції детектора — доктора — ревізора. Антивірусні програми постійно поновлюються (не рідше 1 разу на місяць). Вони можуть захистити ПК від вірусів, що відомі на даний момент.
55762. ВІДЧУВАТИ В СОБІ ВІЛЬНУ ЛЮДИНУ 49 KB
  €œНавчання - це лише одна з пелюсток тієї квітки що називається вихованням у широкому розумінні цього поняття. Отже виховання не просто складова освіти а її внутрішня сутність що й виражене в завданні освіти €œсформувати людину.