36305

Аналитические методы оптимизации работы хорошо определённых объектов

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Хорошо определённые объекты это объекты модели которых достаточно точно формализованы известны параметры математических соотношений и формализована целевая функция. А записывают уравнение или систему уравнений модели объекта Yj= j=1m Б записывают выражение для целевой функции например сумму квадратов отклонений от заданного значения F= Yj заданное значение В из выражения для F исключают Y подстановкой уравнения модели получают формулу критерия оптимальности G= где...

Русский

2013-09-21

21.73 KB

10 чел.

Вопрос 1. «Аналитические методы оптимизации работы хорошо определённых объектов».

    Хорошо определённые объекты – это объекты, модели которых достаточно точно формализованы, известны параметры математических соотношений и формализована целевая функция. В ряде случаев функции, описывающие связи вход-выход, входящие в критерий непрерывны, детерминированы и имеют производные. Используют следующую последовательность построения алгоритма (реализующего управление в разомкнутой системе, т.е. без ОС).

А) записывают уравнение или систему уравнений модели объекта

  Yj=,                     j=1…m

Б) записывают выражение для целевой функции, например сумму квадратов отклонений от заданного значения

  F=,   Yj – заданное значение

В) из выражения для F исключают (Y) подстановкой уравнения модели, получают формулу критерия оптимальности

 G=, где Gj – весовой коэффициент, определяющий зависимость отклонения по каждому конкретному выходу j)

Г) приравнивают к нулю частные производные и решают систему уравнений относительно (Хi):, знак экстремума (мах, мин) определяется по второй производной.

    Общий вид решения системы будет иметь вид: Xiопт=, где Kj – условный коэффициент который определяется через (Gj) и (Aji). Полученное значение (Xiопт) будет оптимальным управлением, т.к. при заданных значениях Yj, они обеспечивают мин отклонение от заданного хода процесса или состояния объекта.

    Широкий круг задач оптимизации решается методом линейного программирования (симплекс-метод). Применяется в тех случаях, когда линейны модель, ограничения и целевая функция.

   Qj minAjiXi<Qj max – модель (j=1…m)

    Rj min<Xi<Ri max – ограничения (i=1…m)

    Критерий оптимальности:  G=RiXi – критерий.

    В данных выражениях А и В – коэффициенты.

    Разработаны программы симплекс-метода, позволяющие определить значения линейной целевой функции при линейной модели.

    Формула критерия будет следующей G=B1X1+B2X2+…+BmXn max (min).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64426. Створення вихідного матеріалу та гібридів соняшнику з підвищеним вмістом гліцеридів пальмітинової кислоти в олії 408.5 KB
  Оптимальним вирішенням важливого наукового завдання щодо створення гібридів соняшнику з підвищеним вмістом гліцеридів пальмітинової кислоти є генетичне поліпшення культури що дозволяє одержувати високоякісні олії...
64427. ВІТРАЖ ЦИВІЛЬНОЇ БУДІВЛІ ЯК ФАКТОР ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕННЯ ЗА ЛІТНІХ УМОВ 787.5 KB
  Нерідко в приміщеннях з вітражами виникають дискомфортні умови в літній період такі як підвищена температура внутрішнього повітря висока температура поверхонь світлопрозорого огородження негативний вплив на людину теплового опромінювання з боку вітража.
64428. Поліпшення діяльності підприємств автосервісу на основі оптимізації виробничих процесів 252 KB
  За сучасних умов робота підприємств автосервісу ПАС має бути спрямована на найбільш повне задоволення споживачів шляхом надання різноманітних якісних послуг які б позбавили споживача від усіх проблем повязаних з використанням автомобіля за прийнятну для споживачів ціну.
64429. Покращення діяльності підприємств автосервісу на основі оптимізації виробничих процесів 157.5 KB
  Необхідність філософського аналізу ціннісних установок особистості в освітньому процесі полягає не тільки в тому аби втілити до досліджень філософії новий аспект а й тому що такий аналіз освіти перебуває...
64430. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АПК УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 303 KB
  В сучасних умовах посилення глобалізації світових господарських звязків питання забезпечення конкурентоспроможності продукції АПК у сфері зовнішньої торгівлі належить до пріоритетних завдань національного економічного розвитку.
64431. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДОЛОГIÏ ФОРМУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТI ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ ПРОДУКТIВ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПЛОДIВ ТА ОВОЧIВ 372 KB
  Окисленi форми речовин редокссистеми морквяного соку Вiдновленi форми речовин редокссистеми морквяного соку Окисленi форми речовин редокссистеми капустяного соку Вiдновленi форми речовин редокссистеми капустяного соку...
64432. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 134 KB
  Теорія та практика адміністративного судочинства надають особливого значення важливому елементу структури адміністративнопроцесуальних відносин субєктам які згідно із Законом мають статус учасників судового процесу.
64433. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МІКРОДУГОВОГО ОКСИДУВАННЯ СПЛАВІВ АЛЮМІНІЮ У ЛУЖНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 549 KB
  Поширене застосування алюмінію і його сплавів як сучасних конструкційних матеріалів та носіїв для активних систем різноманітного призначення обумовлено особливостями їх фізикомеханічних та хімічних властивостей.
64434. СТАНОВЛЕННЯ БІПОЛЯРНОСТІ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ ЯК ФАКТОР ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 260 KB
  Зі створенням валютної системи в рамках Європейського Союзу та введенням в обіг спільної грошової одиниці в межах світової економіки виникає принципово нова система валютних відносин що базується на функціональній взаємодії двох основних...