36309

Интегрированная система управления (СУ)

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Интегрированная система управления СУ является иерархической многоуровневой. Разделение функционирования подсистем входящих в интегрированную систему управления по уровням обусловлено задачами решаемыми каждой из подсистем и в целом на предприятии. Рассмотрим разделение уровней в интегрированной системе управления предприятием и взаимосвязь выделенных уровней.Автоматизированная система управления предприятием обеспечивает административный персонал предприятия оперативной информацией о состоянии производства.

Русский

2013-09-21

36.78 KB

6 чел.

1.Интегриров-ые сис-мы проект-я и упр-я произв-ми. Системный анализ функц-я предпр-я и объед-я. 

Интегрированная система управления (СУ) является иерархической многоуровневой. Разделение функционирования под-
систем, входящих в интегрированную систему управления, по
уровням обусловлено задачами, решаемыми каждой из подсистем и в целом на предприятии. Так, подсистемы АСНИ, САПР, 
АСТПП являются внешними по отношению к АСУП и обеспечивают АСУП информацией, исходя из которой АСУП составляет задание для ГАП, которое распределяется по ГАУ.

Рассмотрим разделение уровней в интегрированной системе управления предприятием и взаимосвязь выделенных уровней. Важной составной частью интегрированной СУ предприятием является АСУП, которая решает задачи текущего, перспективного, календарного и оперативного планирования производства, учета и контроля людских, сырьевых и материальных ресурсов.Автоматизированная система управления предприятием
обеспечивает административный персонал предприятия оперативной информацией о состоянии производства.В свою очередь, обеспечение АСУП оперативной информации для решения перечисленных задач осуществляют АСНИ, 
САПР, АСТПП, ГАП, Анализ этой информации позволяет правильно планировать снабжение предприятия материалами, комплектующими изделиями, заготовками, инструментом и т. п.,
своевременно координировать деятельность предприятия для
выполнения плановых заданий. Согласно календарному плану,
составленному АСУП, функционирует ГАП. На уровне ГАП решаются задачи материального и организационного взаимодействия цехов, линий, технологических установок, участков,
непосредственное управление компонентами исполнительной системы ГАП, т. е. выполняются функции нижнего уровня интегрированной системы управления предприятием.Таким образом, можно выделить четыре уровня управления
в комплексной интегрированной системе управления предприятием (рис.):

Системный анализ функционирования предприятий и объединений требует рассматривать изучаемые явления и процессы комплексно, с учетом их внешних и внутренних связей, существенных с точки зрения целей,  поставленных перед     системой.

Системный анализ заключается в следующем:-Выделяются локальные объекты управления.

-Устанавливается структура целей и задач объекта управления.-Определяются  цели ИАСУ.

-Выделяются и анализируются существенные внешние и внутренние связи объекта управления. -Устанавливается способ функционирования объекта и выделенных частей в динамике.

-Определяются способы комплексирования задач управления.

-Внедряются в интегрированную систему локальные системы и достигаются локальные цели.

-Осуществляется переход к совместному функционированию локальных частей интегрированной системы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81965. ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ «ВОДА – НАЙВАЖЛИВІШИЙ МІНЕРАЛ» 1.29 MB
  Мета: Розширити і збагатити знання учнів про воду, дати уявлення про значення води на планеті Земля, закріпити знання про властивості води та її народногосподарське призначення, в тому числі в рідному краї. Виховувати в учнів бережне ставлення до води та бажання зберегти запаси прісної води чистими для себе і майбутніх поколінь.
81966. Вода. Кругообіг води 248 KB
  Мета: На основі вивченого матеріалу систематизувати знання учнів про властивості води, стани води, кругообіг води, значення води в природі і для людей; формувати вміння застосовувати засвоєні знання. Розвивати вміння аналізувати природні явища, робити висновки.
81967. Земля – голуба планета. Водойми України 59.5 KB
  Повторити і розширити поняття про водойми України їх різноманітність джерело річка її будова складові частини; озеро болото море значення та охорону; продовжувати формувати вміння учнів працювати з фізичною картою зошитом підручником; розвивати уміння логічно мислити працювати у групі...
81968. Практичне заняття «Вогонь – друг, вогонь – ворог» 69 KB
  Мета: продовжити формувати уявлення про причини виникнення пожежі в побуті та її наслідки; вчити учнів правильно діяти у випадку виникнен ня пожежі в сусідів чи на інших об’єктах; розвивати навички самозахисту; виховувати розсудливість, почуття відповідальності за свої вчинки.
81969. Хай вічно горить вогонь пам’яті 42.5 KB
  Яка б річниця визволення нашої країни від німецько-фашистських загарбників не наступала, думка про те, що настала тиша, прийшов довгожданий, вистражданий, оплачений дорогою ціною мир, бентежить душу. Зараз ми послухаємо у грамзаписі спогади учасників боїв.
81970. Вогонь — друг, вогонь — ворог (Сценарій виступу) 35.5 KB
  Через необережне поводження з вогнем щорік гинуло все більше і більше людей. Вогонь — ворог! Він залишив свої криваві сліди в історії всіх епох і народів. Тисячі міст і сіл зникли в полум’ї вогню. Безцінні твори попередніх поколінь перетворились на порох. Вогонь згубив мільйони людей.
81971. УРОК ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ. ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 48.5 KB
  Цели урока: проверить знания учеников, развивать логическое мышление, привлечь интерес к интеллектуальным играм, воспитывать познавательный интерес, стремление к победе. Оборудование урока: вращающийся волчек со стрелкой, круг с цифрами, десять конвертов с вопросами...
81972. Захворювання статевих органів. Венеричні хвороби. СНІД 157 KB
  Зустрічаючись люди зазвичай говорят це гарне добре слово бажаючи один одному здоровя. А що таке здоровя За визначенням Всесвітньої організації охорони здоровя це не тільки відсутність хвороб але й стан повного фізичного душевного й соціального благополуччя.
81973. Доброта та жорстокість 44.5 KB
  Мета: ознайомити дітей з поняттям «доброта», «жорстокість». Розвивати вміння творити добро, усувати прояви жорстокості в своїй поведінці. Виховувати чуйне ставлення до людей і всього навколишнього світу.