36311

Приведите и поясните основные принципы управления

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Управление по возмущению управление без обратной связи по регулируемой величине разомкнутые системы управления.Управление по отклонению управление с обратной связью по регулируемой величине замкнутые системы управления. Управление по возмущению В таких системах выходная величина объекта у не измеряется управляющее воздействие не зависит от у. Управление в разомкнутых системах может осуществляться: а в виде программного управления: при этом регулятор УУ действует по заранее заданной...

Русский

2013-09-21

23.52 KB

4 чел.

  1.  Приведите и поясните основные принципы управления.

В ТУ используются 2 осн-ых принципа упр-я и их комбинаций:

1.Управление по возмущению (управление без обратной связи по регулируемой величине – разомкнутые системы управления).

2.Управление по отклонению (управление с обратной связью по регулируемой величине – замкнутые системы управления).

3.Комбинированные.

Управление по возмущению

В таких системах выходная  величина  объекта  у  не  измеряется, управляющее воздействие  не  зависит  от  у. Управление  в  разомкнутых  системах  может  осуществляться:

а) в  виде  программного  управления:

при  этом  регулятор (УУ)  действует  по заранее  заданной  жесткой  программе.

б) управление  по  принципу  компенсации  возмущений:

В системе происходит компенсация возмущ-го воздействия путем его измерения и подачи на вход. Система вырабатывает управ-е воздействие с учетом возмущения. Недостатки: не возможно скомпенсировать все возмущения.

Управление по отклонению

Отклонение  от заданного значения u. В таких системах сигнал рассогласования используется для формирования на объект, которое продолжается до тех пор, пока y = u, . Такой процесс называется регулированием, а СУ замкнутой. Замкнутая СУ реагирует  на  любые  отклонения  y  от  задания  независимо от причин, вызвавших  это  отклонение, т.е. независимо  от     возмущающих  воздействий  внутри  замкнутого  контура. В замкнутых СУ присутствует обратная связь. Достоинством таких систем является: высокая точность, пониженные требования к изготовлению элементов управления, а недостатками: низкое быстродействие, так как система реагирует на следствие, пониженная устойчивость.

Комб-ый способ сочетает достоинства 2-х предыдущих способов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66831. Молекулярна фізика. Основні формули 1.02 MB
  Сили поверхневого натягу діють на внутрішню та зовнішню поверхні трубки. Враховуючи невелику товщину стінок трубки, можна вважати радіуси кривини поверхонь рідини біля стінок капіляра однаковими за величиною всередині та ззовні трубки.
66832. ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ 357.5 KB
  Змістом контрольних робіт є розв'язування певної кількості відповідних задач. Вміння розв'язувати задачі є одним з головних критеріїв оволодіння фізикою. І саме розв'язування задач викликає найбільші труднощі у студентів.
66833. Електромагнетизм. Магнітне поле електричного струму 1.27 MB
  Закон Біо-Савара-Лапласа в скалярному і векторному вигляді відповідно: де dB – магнітна індукція поля, яке створюється елементом провідника з струмом; - магнітна проникність; - магнітна постійна, яка дорівнює 410-7 Гн/м ; - вектор, який дорівнює довжині dl провідника і співпадає з напрямом струму...
66834. ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА, ФІЗИКА АТОМА, ОСНОВИ КВАНТОВОЇ МЕХАНІКИ, ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 351.5 KB
  Матеріал розділів поділено на параграфи. На початку кожного з них подано короткий перелік формул і законів, які стосуються розв'язування задач певної теми. Ці формули дозволяють студентові скласти уявлення про обсяг теоретичного матеріалу, який необхідно опрацювати...
66835. ОСНОВИ КВАНТОВОЇ МЕХАНІКИ. ЯДЕРНА ФІЗИКА 490 KB
  Атом водню за теорією Бора Основні формули Момент імпульсу електрона на стаціонарних орбітах: L = m vn rn = nħ n = 123.1 де m маса електрона rn радіус орбіти vn швидкість електрона на орбіті n головне квантове число ħ постійна Дірака: ħ= h 2 де h постійна Планка. Енергія електрона що знаходиться на nй орбіті...