36317

Импульсные характеристики статических объектов. Определение параметров объекта по импульсным характеристикам

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Определение параметров объекта по импульсным характеристикам. При снятии кривых разгона приходится вносить длительные и достаточно существенные возмущения в работу объекта. При этом возмущение в работу объекта вносят на сравнительно короткое время но при этом его величина может быть значительно больше чем при ступенчатом. Для объекта без самовыравнивания Коб=.

Русский

2013-09-21

16.59 KB

16 чел.

Вопрос 2. Импульсные характеристики статических объектов. Определение параметров объекта по импульсным характеристикам.

При снятии кривых разгона приходится вносить длительные и достаточно существенные возмущения в работу объекта. Это не всегда допустимо при исследовании объектов, включенных в реальный технологический процесс. По этому используют не переходные, а импульсные переходные характеристики. Для статических объектов целесообразно использовать не ступенчатое, а импульсное входное воздействие. При этом возмущение в работу объекта вносят на сравнительно короткое время, но при этом его величина может быть значительно больше, чем при ступенчатом.

Импульсной характеристикой называется кривая изменения во времени выходной величины в переходном процессе вызванном однократным импульсным возмущением входной величины, т.е. таким импульсом когда нанесённое ступенчатое возмущение  спустя некоторый промежуток времени t также ступенчато полностью снимается.

Коб= Тоб=

По импульсной характеристике можно определить динамические параметры объёкта – Тоб,Коб,об. Запаздывание об определяется отрезком отсечённым на оси времени касательной проведённой в точке максимальной скорости изменения выходной величины.

    Для объекта без самовыравнивания – Коб=.

Эксперимент прекращают на статических объектах по снятию импульсных характеристик когда выходная переменная вернулась к исходному значению.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22882. Формула Муавра 74 KB
  Доведемо що формула Муавра вірна для будьяких цілих степенів. Приклад застосування формули Муавра Виразити і через . За формулою Муавра маємо а з іншого боку за формулою Бінома: прирівняємо дійсні та уявні частини:.
22883. Тригонометрична форма комплексного числа 64 KB
  Нехай `відповідає комплексному числу позначимо через довжину вектора а через кут який утворює цей вектор з додатним напрямком осі тоді тригонометрична форма комплексного числа. Назвемо модулем комплексного числа а аргумент комплексного числа якщо то аргумент не визначається. Нехай тоді Для даного комплексного числа його модуль визначається точно а аргумент з точністю до періода.
22884. Корені комплексного числа 114 KB
  Запишемо в тригонометричній формі: тоді за фомулою Муавра маємо: прирівняємо модулі . Розглянемо варіанти: тоді і ; тоді ; тоді ; тоді ; тоді тоді Покажемо що справедлива наступна нерівність: і співпадає з одним із чисел Поділимо на з залишком де і тоді де .
22885. Алгоритм знаходження НСД 71 KB
  Поділимо на з залишком і стст якщо то процес закінчуємо інакше ділимо на при цьому стст якщо то процес закінчуємо інакше лідимо на і так далі. Оскільки на кожному кроці степінь залишку зменшується то за скінченну кількість кроків процес закінчиться.
22886. Теорема про найбільший спільний дільник 149 KB
  Доведення Припустимо і ненульові многочлени. Позначимо через таку множину многочленів зрозуміло що . Якщо і довільний многочлен який не обовязково належить то і .
22887. Теорема про найбільший спільний дільник (доведення іншим способом) 90 KB
  Нехай і для визначеності стст. Покажемо що стст. Припустимо що стст тоді стстст що неможливо. Нехай і взаємнопрості тоді існують многочлени і такі що причому і можна вибрати так що стст стст.
22888. Схема Горнера та її застосування 109 KB
  Прирівняємо коефіцієнти при відповідних степенях маємо: Приклад застосування.
22889. Незвідні многочлени та основна теорема про подільність многочлена 63 KB
  Аналогічним чином в кільці многочленів є незвідні многочлени . Многочлен є незвідним над полем якщо з того що і слідує що степінь одного із многочленів рівна нулю тобтохоч один із многочленів рівний . Аналогічно основній теоремі арифметики будьякий многочлен відмінний від можна розкласти в добуток незвідних многочленів.
22890. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ 120 KB
  Склад, класифікація і оцінка довгострокових активів. Методи розрахунку і облік амортизації основних засобів. Облік надходження і вибуття основних засобів. Облік природних ресурсів та їх виснаження.