36322

SCADA-пакеты как наиболее популярные средства для ППО САТП

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Разработка современной SCD системы требует больших вложений и выполняется в длительные сроки поэтому разработчикам управляющего ППО представляется целесообразным приобретать осваивать какойлибо готовый инструментарий. SCDпакеты явлся одним из наиболее популярных срв для программирования систем автоматизации ТП и предназначены для создания интерфейсов человекмашина регистрирования и архивирования данных АСУТП Применение SCDпрограмм как средства разработки ПО для СУ. Применение SCD программ как срва разработки ПО для СУ вызвана...

Русский

2013-09-21

13.9 KB

3 чел.

3 SCADA-пакеты как наиболее популярные средства для ППО САТП.

Приступая к разработке ППО для создания СУ выбирают обычно один из сущ. Утей.

1)прогр-ие с исполб-ем традиционных ср-в.2) исполь-ие уже готовыхср-в.

Путь 2 наиболее оптим. Разработка современной SCADA системы требует больших вложений и выполняется в длительные сроки, поэтому разработчикам управляющего ППО представляется целесообразным приобретать, осваивать какой-либо готовый инструментарий.

SCADA-пакеты явл-ся одним из наиболее популярных ср-в для программирования систем автоматизации ТП и предназначены для создания интерфейсов человек-машина, регистрирования и архивирования данных АСУТП

Применение SCADA-программ как средства разработки ПО для СУ.

Применение SCADA –программ как ср-ва разработки ПО для СУ вызвана следующими причинами: универсальность современных пакетов, позволяющая исп-ть их при автоматизации практически все предприятия. Предоставляемые SCADA пакеты графические ср-ва программирования дают возможность отказаться от стандартных языков программирования на наиб. Трудоемких этапах проектирования СУ. С помощью SCADA программ реализуются большинство типичных для АСУ ф-ий.

Составляющие SCADA-систем.

 Структура аппаратных средств АСУТП.

Согласно традиционной структуре аппаратных средств АСУТП SCADA-сист. в иерархии программного обеспечения сист. промышленной автоматизации находятся на 2 и 3 уровнях.

АСУП

Уровень3  IBMPC совместимые промыш. и настольн. компы

Уровень2   IBMPC совместимые контроллеры

Уровень1   контроллеры

Уровень0   датчики, ИМ

Необходимо отличать обеспечение SCADA, функционирующие в составе АСУТП конкретного объекта, и набор инструментальных средств, предназначенных для разработки такого ПО. Соответственно и критерии оценки средств разработки SCADA-сист., их пригодности для реализации той или иной прикладной задачи, отличаются от требований к прикладному ПО верх.ур. АСУТП. Обе разновидности ПО тесно связаны.

SCADA-сист. включают в себя 3 неотъемлемых составляющих:

  1.  RTU (Remote Terminal Unit) -удаленный терминал, реализующий задачи контроля и упр-я в режиме реального времени.
  2.  MTU (Master Terminal Unit)-диспетчерский пункт управления, осущ. обработку данных и упр-е высокого уровня.
  3.  CS (Communication System)-коммуникационная система, для передачи данных с удаленных точек или объектов на центральный интерфейс оператора-диспетчера и передачи сигнала управления на RTU  или на конкретный объект.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70233. Критичний утопічний соціалізм 26.5 KB
  Вихідними пунктами його плану з одного боку стала переконаність у провідній ролі індустріалів у суспільному житті а з іншого його ставлення до організації промисловості як одного з найважливіших чинників досягнення суспільного блага. Мислитель розглядав державну владу як основний засіб...
70234. Розвиток і особливості політичної думки в Росії 51 KB
  Слов’янофільство - вияв приязні, симпатії до слов’янства, зацікавлення ним з боку різних громадсько-політичних та культурних діячів, які, виходячи з етнічної та мовної спорідненості слов’ян, підтримували ідею їхнього тісного єднання. Форми вияву слов’янофільства були найрізноманітнішими...
70235. Діалектико-матеріалістичні погляди К. Маркса, Ф.Енгельса, В.І. Леніна 99.5 KB
  Перший виклад диалектичного матерiалiзму здiйснений 6ув Марксом у групi праць, написаних мiж 1844-м i 1848 роком пiд впливом Фоєр6ахової матерiалiстичної iнтерпретацii Гегеля, i його можна вважати епiзодом у Марксовому зростаннi як революцiйного соцiалiста.
70236. Політичні концепції ХХ століття 72 KB
  Значною мірою на формування сучасної парадигми політичної науки вплинули праці німецького філософа соціолога історика Макса Вебера 1864-1920. Як бачимо вирішальне значення відведено вождеві й бюрократії другорядна роль парламенту що пояснюється негативною оцінкою їм політичних партій...
70237. Політичні погляди в Київській Русі 56 KB
  У IX—XII ст. в Київській Русі відбулося формування феодального суспільства і, звісно, стали розвиватися держава і право, політичні погляди, наука, література, філософія тощо. Важливу роль у цьому процесі, як і в усьому житті, відігравало християнство, яке сприяло розвиткові духовного...
70238. Платон, Сократ і проекти ідеального політичного устрою 36 KB
  Він вів пошуки раціонального логічно-понятійного обґрунтування обєктивного характеру етичних норм моральної природи держави і права. Основу нормального функціонування держави її благополуччя він вбачав у непорушності законів підпорядкуванні їм усіх громадян.
70239. Політичні вчення Арістотеля 53 KB
  У центрі політичного вчення Арістотеля перебувають проблеми походження сутності та форми держави. Форму держави Арістотель характеризує як політичну систему що визначається верховною владою в державі. Трьома правильними формами держави виступають монархія аристократія і політія а трьома...
70240. Соціально-політичні погляди періоду Середньовіччя та епохи Відродження 59.5 KB
  Вершини своєї могутності i впливу римо-католицька церква, папство досягли у ХIII ст. Тодi ж завершилось створення системи схоластики - релiгiйної фiлософiї католицизму, спрямованої на виправдання постулатiв вiри рацiональними,
70241. Політичні ідеї французьких просвітителів 38 KB
  Ідеї закономірності та принципи рівних в роботах Руссо Вольтера Дідро. Ідеї закономірності та принципи рівних в роботах Руссо Вольтера Дідро. Руссо 1712-1778 рр. Джерелом протиріч цивілізації Руссо визнав соціальну нерівність зумовлену нерівністю майновою.