36326

Задачи распределения ресурсов

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Задачи распределения ресурсов Предприятие можно рассматривать в виде некоторой системы переработки ресурсов по участкам производства или операциям. В качестве ресурсов рассматривают материалы средства труда деньги. В качестве модели объекта при решении задач распределения ресурсов являются соответственно его производственная или операционная структура которая охватывает элементы потребления рассматриваемых ресурсов. Структура металлургического завода Таким образом всегда имеется комплекс операций а некоторые операции можно выполнить...

Русский

2013-09-21

32.62 KB

15 чел.

Вопрос 3. Задачи распределения ресурсов

Предприятие можно рассматривать в виде некоторой системы переработки ресурсов  по участкам производства или операциям. В качестве ресурсов рассматривают материалы, средства труда, деньги. В качестве модели объекта при решении задач распределения ресурсов являются соответственно его производственная или операционная структура, которая охватывает элементы потребления рассматриваемых ресурсов. Например, производственная структура металлургического завода, приведенная на рис. 2, является моделью объекта управления при решении задачи определения загрузки производства во времени для выполнения заказов. В этом случае параметры загрузки производств (труд) являются ресурсом, который требует распределения.

Рис. 2. Структура металлургического завода

Таким образом, всегда имеется комплекс операций, а некоторые операции можно выполнить различными способами (с разным назначением ресурсов на операцию).

Различают три типа задач распределения ресурсов.

Для задач первого типа характерно, что количество ресурсов задано и их достаточно для выполнения операций при некоторых способах их распределения, но не хватает для выполнения всех операций оптимальным способом. Задача состоит в определении такого распределения ресурсов по операциям, при котором достигается максимальная эффективность выполнения всего комплекса операций. В качестве критерия оценки эффективности распределения может быть принят уровень суммарных затрат (задача минимизации затрат) или общая прибыль при выполнении комплекса операций (задачи максимизации показателя эффективности).

Задачи второго типа отличаются тем, что количество ресурсов задано, но их не хватает для выполнения всех операций. Задача состоит в выборе комплекса операций, подлежащих выполнению, и таком распределении ресурсов по выбранным операциям, чтобы достигалась максимальная эффективность.

В задачах третьего типа задано исходное количество ресурсов, возможно изменение общего количества ресурсов и известны функции затрат, связанных с таким изменением. Задача состоит в определении размеров ресурсов, при которых достигается максимальная эффективность выполнения комплекса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8300. Інформатика. Курс лекцій 7.4 MB
  Навчальний предмет ІНФОРМАТИКА - це нормативна дисципліна з підготовки бакалаврів - майбутніх податківців за напрямом Економіка і підприємництво. Предмет дисципліни - засоби автоматизації інформаційних процесів обробки та використання економічної інформації...
8301. Конспект лекцій з патологічної фізіології 647.5 KB
  Предмет і завдання патологічної фізіології, та її місце в системі підготовки лікаря ветеринарної медицини. Методи патологічної фізіології. Історія розвитку патологічної фізіології та огляд теорій про походження хвороб...
8302. Активізація суспільних та політичних рухів на початку ХХ століття 52.5 KB
  Тема уроку. Активізація суспільних та політичних рухів на початку ХХ століття. Мета: пояснити причинно-наслідкові звязки та перебіг суспільно-політичний рухів на початку ХХ століття розвивати аналітичні вміння при вивченні всесвітньої історії...
8303. Основи охорони праці, техніка безпеки 878 KB
  Дисципліна Основи охорони праці займає особливе положення у формуванні майбутніх фахівців харчової промисловості. Її особливість полягає у нормативному характері знань та умінь фахівців, які спрямовані на збереження здоровя і працездатності людини у процесі трудової діяльності...
8306. Система органів виконавчої влади в Україні 68 KB
  Система органів виконавчої влади в Україні З метою управління економікою всієї країни, реалізації функцій у різних сферах виконавчо-розпорядчої діяльності в державі діє розгалужена і різноманітна система органів виконавчої влади, які утворюються зал...