36342

SCADA-система iFIX

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Такие системы обеспечивают получение данных в реальном времени как персоналом предприятия так и прикладным программным обеспечением установленным на предприятии. Представление данных в реальном времени является ключевым для более эффективного использования ресурсов и персонала и для большей степени автоматизации . Для сбора данных системе iFIX не требуется уникальное оборудование. Основой программного обеспечения iFIX является база данных процесса.

Русский

2013-09-21

71.9 KB

47 чел.

5. SCADA-система iFIX

Система iFIX является SCADA-системой для работы в АСУТП. Такие системы обеспечивают получение данных в реальном времени как персоналом предприятия, так и прикладным программным обеспечением, установленным на предприятии. Представление данных в реальном времени является ключевым для более эффективного использования ресурсов и персонала, и для большей степени автоматизации .

iFIX является программной системой. В её основе лежит один основной компонент, называемый Workspace, который можно назвать ядром системы. Ядро системы выполняет основные функции, которые позволяют конкретным приложениям выполнять свои задачи.

Для сбора данных системе iFIX не требуется уникальное оборудование. С устройствами ввода/вывода, установленными на местах, она напрямую связывается через программный интерфейс под названием драйвер ввода/вывода. Для программного обеспечения iFIX имеется обширный каталог драйверов ввода/вывода, которые поддерживают и широко распространенные и специализированные устройства ввода/вывода.

После того, как данные собраны, они обрабатываются и направляются в соответствии с запросами прикладного программного обеспечения. Этот процесс называется управлением данными.

После этого можно реализовать все остальные функции SCADA-системы, такие как мониторинг, контроль, диспетчерское управление, управление, создание архивов, отчётов.

Потом управляющие воздействия по этим же каналам могут быть посланы обратно на технологический объект. Таким образом, устанавливается важная двунаправленная связь, которая необходима для эффективного взаимодействия с объектом. Функции работы с данными и поток информации в системе iFIX проиллюстрированы на следующем рисунке.

Основой программного обеспечения iFIX является база данных процесса. База данных – это представление  логики процесса обработки данных в SCADA - системе с помощью цепи блоков.

База данных процесса, состоит из блоков и цепей. Блок (называемый также тег) - это закодированный набор управляющих инструкций, которые выполняют определенную задачу. Каждый блок обладает набором параметров, которые характеризуют протекающий в данном блоке процесс обработки данных.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

9609. Вивчення та випробування схеми випрямляча 128 KB
  Вивчення та випробування схеми випрямляча МЕТА-вивчення роботи напівпровідникових випрямлячів. Для випрямлення змінного струму, що змінюється за величиною та напрямом, використовуються різноманітні пристрої. Найпростішою є схема, зроблена на напівпровід...
9610. Визначення питомої теплоти фазового переходу першого роду при темпратурі кипіння 59 KB
  Визначення питомої теплоти фазового переходу першого роду при темпратурі кипіння Мета роботи -вивчення явища фазового переходупершогороду у процесах пароутворювання і конденсації води. Переход речовини з однієї фази до іншої може супрово...
9611. Визначення постійної дифракційної решітки 76 KB
  Визначення постійної дифракційної решітки. Мета: Визначити умови спостерігання дифракційних максимумів визначити довжину падаючого світлавизначити період дифракційної решітки. Обладнання: Лінійка на підставці, лазер, набір дифракційних решіток, шт...
9612. Зняття статистичних характеристик германієвого плоского тріоду. Визначення параметрів тріоду по статистичним характеристикам 24.5 KB
  Зняття статистичних характеристик германієвого плоского тріоду. Визначення параметрів тріоду по статистичним характеристикам. Мета роботи: вивчення роботи напівпровідникового тріоду та розрахунок параметрів плоского тріоду по його статистичним харак...
9613. Деякі джерела помилок та заходи по їх обліку або запобіганню 160 KB
  Вступ Однією з основних задач лабораторного практикуму, окрім сприяння кращому засвоєнню ідей та законів фізики, є виховання у студентів навичок самостійної практичної роботи та, насамперед, правильного виконання вимірів фізичних величин. Під час пр...
9614. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин з допомогою торзіонних терезів 57 KB
  Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідин з допомогою торзіонних терезів Мета роботи: ознайомлення з роботою торзіонних терезів та визначення коефіцієнта поверхневого натягу різних рідин. Молекули поверхневого шару рідини, на відміну від моле...
9615. Дослідження підсилювача постійного струму на біполярному транзисторі 56 KB
  Тема: Дослідження підсилювача постійного струму на біполярному транзисторі Мета: Отримати вхідну та вихідну вольт-амперну характеристику (ВАХ) біполярного транзистора, обраховувати коефіцієнт підсилення потужності Обладнання: Стенд з двома рег...
9616. Теоретичні відомості до лабораторних робіт Т1 та Т2 Фізика твердого тіла 225.5 KB
  Теоретичні відомості до лабораторних робіт Т1 та Т2 Фізика твердого тіла Напівпровідникові прилади можна розподілити на дві групи: прилади з точковими контактами та прилади з площинним контактами. Ми обмежимось розглядом площинних діодів та тр...
9617. Дослідження вольт амперної характеристики діоду 57.5 KB
  Тема: Дослідження вольт амперної характеристики діоду Мета: Отримати кількісну залежність струму від напруги для прямого і зворотнього напрямку напруги на напівпровідниковому p-n переході. Дослідити функціональну залежність струму. Облад...