36342

SCADA-система iFIX

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Такие системы обеспечивают получение данных в реальном времени как персоналом предприятия так и прикладным программным обеспечением установленным на предприятии. Представление данных в реальном времени является ключевым для более эффективного использования ресурсов и персонала и для большей степени автоматизации . Для сбора данных системе iFIX не требуется уникальное оборудование. Основой программного обеспечения iFIX является база данных процесса.

Русский

2013-09-21

71.9 KB

51 чел.

5. SCADA-система iFIX

Система iFIX является SCADA-системой для работы в АСУТП. Такие системы обеспечивают получение данных в реальном времени как персоналом предприятия, так и прикладным программным обеспечением, установленным на предприятии. Представление данных в реальном времени является ключевым для более эффективного использования ресурсов и персонала, и для большей степени автоматизации .

iFIX является программной системой. В её основе лежит один основной компонент, называемый Workspace, который можно назвать ядром системы. Ядро системы выполняет основные функции, которые позволяют конкретным приложениям выполнять свои задачи.

Для сбора данных системе iFIX не требуется уникальное оборудование. С устройствами ввода/вывода, установленными на местах, она напрямую связывается через программный интерфейс под названием драйвер ввода/вывода. Для программного обеспечения iFIX имеется обширный каталог драйверов ввода/вывода, которые поддерживают и широко распространенные и специализированные устройства ввода/вывода.

После того, как данные собраны, они обрабатываются и направляются в соответствии с запросами прикладного программного обеспечения. Этот процесс называется управлением данными.

После этого можно реализовать все остальные функции SCADA-системы, такие как мониторинг, контроль, диспетчерское управление, управление, создание архивов, отчётов.

Потом управляющие воздействия по этим же каналам могут быть посланы обратно на технологический объект. Таким образом, устанавливается важная двунаправленная связь, которая необходима для эффективного взаимодействия с объектом. Функции работы с данными и поток информации в системе iFIX проиллюстрированы на следующем рисунке.

Основой программного обеспечения iFIX является база данных процесса. База данных – это представление  логики процесса обработки данных в SCADA - системе с помощью цепи блоков.

База данных процесса, состоит из блоков и цепей. Блок (называемый также тег) - это закодированный набор управляющих инструкций, которые выполняют определенную задачу. Каждый блок обладает набором параметров, которые характеризуют протекающий в данном блоке процесс обработки данных.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73338. Українська мова в контексті української культури. Українська мова в «діалозі культур». Українська мова у світі. Українська діаспора 76.77 KB
  Поглибити знання про роль української мови як однієї з основних національно-культурних цінностей українського народу, подати відомості про українську діаспору, навчити виявляти особливості української мови на фоні інших у міжкультурній комунікації; розвивати пам’ять, збагачувати й удосконалювати мовлення учнів, формувати вміння вільно виражати свої думки
73339. Елементи розвитку музики: повтор, контраст 345.98 KB
  Однак напевне для всіх вас одним із найулюбленіших видів мистецтва є мультики І корисно Пригадайте музичні мультики які в першому та другому класах допомагали вивчити мелодії пісень. Продовження розучування пісні Мультики Тепер ми можемо співати з нот Також можна дивитися на ноти і слідкувати за мелодичною лінією як ми робили завжди. Тоді пригадайте мелодичну лінію пісні Мультики і заспівайте її зі словами усіх куплетів. Пісня Мультики Сл.
73340. Таблиці в текстових документах 625.2 KB
  Комірка стовпчик рядок; формувати вміння: створювати таблиці; редагувати таблиці; навчити: використовувати інструменти для креслення й настроювання властивостей таблиць у текстовому документі; створювати в текстовому документі таблиці довільного рівня складності різними способами; використовувати набуті знання на практиці; розвивати: креативність; аналітичне мислення; виховувати: інформаційноосвічену особистість. Тема нашого уроку Таблиці в текстових документах....
73341. ПОНЯТТЯ СТИЛЮ МОВЛЕННЯ: МОВНІ І ПОЗАМОВНІ ОЗНАКИ (СФЕРА СПІЛКУВАННЯ, УМОВИ І МЕТА СПІЛКУВАННЯ). СТИЛІ МОВЛЕННЯ. ЗМІСТ І СТРУКТУРА ТЕКСТІВ КОЖНОГО ІЗ СТИЛІВ, ЇХНІ ХАРАКТЕРНІ МОВНІ ЗАСОБИ, ОСНОВНІ ЖАНРИ. СКЛАДАННЯ УСНОГО ТВОРУ 161.07 KB
  Мета: розширити відомості школярів про стилі мовлення та їхні характерні ознаки жанри; навчати одинадцятикласників послідовно будувати власне висловлювання проводячи відбір потрібної інформації; систематизувати виклад своїх думок добирати необхідні мовні засоби дотримуючись стильової приналежності висловлювання; удосконалювати комунікативні вміння учнів...
73342. Ввод и вывод информации 1.71 MB
  Укажите наименьшую единицу измерения информации: а байт; б бит; в килобайт; г мегабайт. Выберите неверное высказывание а принтер устройство вывода информации; б CDROM устройство хранения информации; в клавиатура устройство ввода информации; г монитор устройство ввода. а передачи информации от машины человеку б передачи информации от человека машине в обработки вводимых данных г реализации алгоритмов обработки накопления и передачи информации 11.
73343. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ. ПІДРОЗДІЛИ СТИЛІСТИКИ: СТИЛІСТИКА МОВИ (ПРАКТИЧНА) І СТИЛІСТИКА МОВЛЕННЯ (ФУНКЦІОНАЛЬНА). СКЛАДАННЯ ПИСЬМОВОГО ТВОРУ 86.73 KB
  Подати відомості про підрозділи стилістики зокрема про стилістику мови і стилістику мовлення; вдосконалювати вміння логічно послідовно викладати свої думки на письмі враховуючи особливості стилю мовлення та добираючи відповідні стилістичні засоби; виховувати любов та повагу до рідної землі культурних традицій рідного народу...
73344. Розпад світової колоніальної системи. Японія у другій половині XX — на початку XXI столыття 104.96 KB
  Характеризувати етапи деколонізації процес здобуття незалежності народами Азії та Африки шляхи розвитку незалежних держав азійського та африканського регіонів; пояснювати суть японського економічного дива визначити особливості розвитку Японії наприкінці XX на початку XXI ст...
73345. Объекты графического редактора 285.25 KB
  Цели урока: Обучающая: познакомить с инструментом Штамп; формировать навыки рисования с помощью графического редактора; Развивающая: развивать внимание умение анализировать информацию и делать выводы развивать творческие способности учеников. Тип урока: комбинированный урок. Время урока: 40 минут.