36348

Общие сведения о графических и буквенно-цифровых условных обозначениях элементов схем автоматизации

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

преобразователей и приборов устанавливаемых по месту принято единое графическое обозначение в виде окружности или овала в зависимости от объёма вписываемых буквенных обозначений. В отличии от обозначений приборов исполнительные механизмы изображают кругом меньшего диаметра: Регулирующий орган изображают аналогично трубопроводной арматуре Для получения полного обозначения прибора или средства автоматизации в его УГО в виде круга или овала вписывают буквенное условное обозначение которое и определяет назначение вфполняемые функции...

Русский

2013-09-21

34.36 KB

28 чел.

5. Общие сведения о графических и буквенно-цифровых условных обозначениях элементов схем автоматизации.

Для измер. преобразователей и приборов, устанавливаемых по месту, принято единое графическое обозначение в виде окружности или овала, в зависимости от объёма вписываемых буквенных обозначений. Тоже обозначение, но разделённое горизонтальной чертой на 2 половины соответствует приборам устанавливаемым на щите или пульте.

В отличии от обозначений приборов исполнительные механизмы изображают кругом меньшего диаметра:

Регулирующий орган изображают аналогично трубопроводной арматуре

Для получения полного обозначения прибора или средства автоматизации в его УГО в виде круга или овала вписывают буквенное условное обозначение, которое и определяет назначение, вфполняемые функции, характеристики работ. В таблице 1.приведены основные значения первой буквы в условном обозначении.

 Дополнительное обозначение первой буквы(Табл.2)

ФункцииА – сигнализация; I – показания; R – регистрация; C – регулирование; S – вкл/выкл, переключение; Н – верх. предел измерения; L – ниж. пр. изм.

Допол. букв. обозн. функц. призн. приборов.

Е – чувствительный элемент; Т – дистанционная передача; Y – преобразование, вычислительные функции.

Допол. букв. обозн. хар-к. работы приборов.

Е – электр-я; Р – пневмат-я; G – гидравлическая; А – аналоговая; D – цифровая.

Принципы построения буквенно-цифровых обозначений.

Основное буквенное обозначение вписывают в верхнее поле УГО. В поле под чертой указывают позиционное обозначение данного прибора в конкретной схеме измерения, регулирования или управления, сигнализации.Сначала записывают обозначение основной измерительной величины и её уточнения, если требуется. Затем указывают функциональные признаки приборов, которые если их несколько у приборов, также записывают в строго определённой последовательности, а именно показание, регистрация, регулирование(управление), вкл/выкл (перекл-е),сигнализация.Следует помнить, что в УГО прибора вносят буквенные символы только тех его функциональных признаков, которые используются в данной конкретной схеме.В ряде случаев необходимо в УГО прибора передать объём информации больший, чем закодированный в буквенном обозначении, вписанном в графическом обозначении. В этих случаях дополнительную информацию записывают справа от графического обозначения.

Всем приборам и средствам автоматизации изображаемым на функциональных структурных схемах присваивается позиционное обозначение, сохраняющееся во всех материалах проекта. Позиционные обозначения приборов и средств автоматизации образуются из 2-х частей, а именно обозначения числами номера функциональной группы и строчными буквами русского алфавита номеров приборов и средств автоматизации в данной функциональной группе. Позиционные обозначения электроаппаратуры на функциональных структурных схемах должны соответствовать обозначениям, принятым в принципиальных электрических схемах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69627. Теорія прийняття рішень в задачах управління та контролю 32 KB
  Торгівельна фірма що продає взуття оптовим покупцям на вітчизняному ринку повинна вирішити яку кількість пар потрібно виготовити щоб задовольнити попит покупців і отримати максимальний прибуток. Закупівельна ціна однієї пари взуття становить 95 якщо партія менша 1000 штук та 90 якщо...
69628. Формування матриці альтернатив, використання класичних критеріїв вибору 48.91 KB
  Мета: набути навиків у проведенні аналізів варіантів рішень та формуванні матриці альтернатив. Завдання Сформувати матрицю рішень відповідно до поставленої задачі. Задача №1 Завод випускає тонізуючий напій у 40-літрових бочках. Витрати на виробництво одного літра напою складають...
69629. МАІ – метод аналізу ієрархій. Метод Сааті 111 KB
  Побудувати дерево ієрархії відповідно до своєї теми, на якому вказати мету, критерії та альтернативи. Визначити експертів, які будуть оцінювати альтернативи за даними критеріями за 9 – ти бальною шкалою. Визначити пріоритети критеріїв, в які входять : компоненти власного вектору...
69630. Інформаційні управляючі системи і технології 485.5 KB
  Мета методичних вказівок – допомогти студентам заочної форми навчання вирішувати задачі прийняття рішень з використанням математико-статистичних моделей та нових інформаційних технологій. Основна форма занять студентів заочної форми навчання – самостійне опрацювання навчального матеріалу...
69631. Теорія прийняття рішень в задачах управління і контролю: Методичні вказівки 633.5 KB
  Вирішення Наносимо фактичні значення на графік який представлено на рисунку 1. Формуємо таблицю 2 за результатами розрахунків суми кожної партії за 4 квартали ковзні середні за 4 квартали і центровані ковзні середні значення стовпці...
69632. МАІ – метод аналізу ієрархій. Метод Сааті 202.5 KB
  Розрядність системи. Система може бути 32–ох та 64–ох розрядною. Звичайно, якщо розрядність більша, тим більше окремих функцій комп’ютера буде доступно для користувача. Тактова частота. Основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних...
69633. Розроблення, аналіз та визначення адекватності прогнозованих адитивних моделей при прийнятті рішень 204 KB
  Проаналізувати вихідні дані та згладити їх методом ковзного середнього. Побудувати прогнозну модель з адитивною компонентою з урахуванням показників сезонності. Визначити адекватність моделі тренда. Зробити прогноз на найближчі 2 квартали.
69634. Обчислення пропускної здатності каналу зв’язку 126 KB
  Якщо вважати що канал зв’язку це сукупність засобів призначених для передачі інформації від джерела повідомлень до адресата то під пропускною здатністю каналу зв’язку можна вважати його максимальну швидкість передачі інформації.
69635. Особливості застосування ентропії 283 KB
  Поняття ентропії Ентропія в теорії інформації міра хаотичності інформації невизначеність появи будь якого символу первинного алфавіту. Якщо ж врахувати що деякі поєднання символів зустрічаються дуже рідко то невизначеність ще більше зменшується у цьому випадку говорять...