36348

Общие сведения о графических и буквенно-цифровых условных обозначениях элементов схем автоматизации

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

преобразователей и приборов устанавливаемых по месту принято единое графическое обозначение в виде окружности или овала в зависимости от объёма вписываемых буквенных обозначений. В отличии от обозначений приборов исполнительные механизмы изображают кругом меньшего диаметра: Регулирующий орган изображают аналогично трубопроводной арматуре Для получения полного обозначения прибора или средства автоматизации в его УГО в виде круга или овала вписывают буквенное условное обозначение которое и определяет назначение вфполняемые функции...

Русский

2013-09-21

34.36 KB

20 чел.

5. Общие сведения о графических и буквенно-цифровых условных обозначениях элементов схем автоматизации.

Для измер. преобразователей и приборов, устанавливаемых по месту, принято единое графическое обозначение в виде окружности или овала, в зависимости от объёма вписываемых буквенных обозначений. Тоже обозначение, но разделённое горизонтальной чертой на 2 половины соответствует приборам устанавливаемым на щите или пульте.

В отличии от обозначений приборов исполнительные механизмы изображают кругом меньшего диаметра:

Регулирующий орган изображают аналогично трубопроводной арматуре

Для получения полного обозначения прибора или средства автоматизации в его УГО в виде круга или овала вписывают буквенное условное обозначение, которое и определяет назначение, вфполняемые функции, характеристики работ. В таблице 1.приведены основные значения первой буквы в условном обозначении.

 Дополнительное обозначение первой буквы(Табл.2)

ФункцииА – сигнализация; I – показания; R – регистрация; C – регулирование; S – вкл/выкл, переключение; Н – верх. предел измерения; L – ниж. пр. изм.

Допол. букв. обозн. функц. призн. приборов.

Е – чувствительный элемент; Т – дистанционная передача; Y – преобразование, вычислительные функции.

Допол. букв. обозн. хар-к. работы приборов.

Е – электр-я; Р – пневмат-я; G – гидравлическая; А – аналоговая; D – цифровая.

Принципы построения буквенно-цифровых обозначений.

Основное буквенное обозначение вписывают в верхнее поле УГО. В поле под чертой указывают позиционное обозначение данного прибора в конкретной схеме измерения, регулирования или управления, сигнализации.Сначала записывают обозначение основной измерительной величины и её уточнения, если требуется. Затем указывают функциональные признаки приборов, которые если их несколько у приборов, также записывают в строго определённой последовательности, а именно показание, регистрация, регулирование(управление), вкл/выкл (перекл-е),сигнализация.Следует помнить, что в УГО прибора вносят буквенные символы только тех его функциональных признаков, которые используются в данной конкретной схеме.В ряде случаев необходимо в УГО прибора передать объём информации больший, чем закодированный в буквенном обозначении, вписанном в графическом обозначении. В этих случаях дополнительную информацию записывают справа от графического обозначения.

Всем приборам и средствам автоматизации изображаемым на функциональных структурных схемах присваивается позиционное обозначение, сохраняющееся во всех материалах проекта. Позиционные обозначения приборов и средств автоматизации образуются из 2-х частей, а именно обозначения числами номера функциональной группы и строчными буквами русского алфавита номеров приборов и средств автоматизации в данной функциональной группе. Позиционные обозначения электроаппаратуры на функциональных структурных схемах должны соответствовать обозначениям, принятым в принципиальных электрических схемах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22709. Нетарифні заходи ЗЕД 32.5 KB
  Ліцензування це комплекс питань повязаних з підготовкою та поданням переліку документів потрібних для отримання ліцензії. Вимоги до системи ліцензування: коли не обмежує конкуренцію коли створені чіткі і прозорі ліцензійні умови коли використання ліцензій сприяє розвитку окремого виду діяльності. Ліцензування має бути логічним послідовним економічно обґрунтованим умови зрозумілі для всіх підприємств.
22711. Протиріччя у зовнішньополітичному курсі президента Дж. Кеннеді 38.5 KB
  Кеннеді. Піднесення національновизвольного руху у країнах третього світу примусило адміністрацію Кеннеді розглядати цей регіон як пріоритетний. Попри наполягання американських військовиків Кеннеді заборонив повторний повітряний наліт як і перебування американських кораблів та підводних човнів в межах 20мильної зони ЗО км від місця висадки десанту. Для Кеннеді це був важкий удар.
22712. Основні напрямки зовнішньої політики адміністрації Л. Джонсона 27.5 KB
  Він продовжив політику нормалізації відносин з СРСР: всупереч позиції конгресу надав московському урядові кредити на закупівлю хліба в американських фермерів; 1964 року оголосив доктрину наведення мостів розвиток торговельних і гуманітарних зв'язків із деякими соціалістичними країнами 1968 року підписав Договір про нерозповсюдження ядерної зброї а під завісу свого урядування готувався до переговорів щодо обмеження стратегічних озброєнь ОСО1.Джонсон все ж 1965 року проголосив нову доктрину названу його ім'ям Доктрина Джонсона яка...
22713. Доктрина ядерного стримування у зовнішній політиці США 32 KB
  Доктрина ''ядерного стримування'' у зовнішній політиці США. Ядерное оружие играет важнейшую роль в системе обороны США их союзников и друзей. Этот ядерный потенциал обладает уникальными свойствами которые позволяют США решать важные стратегические и политические задачи. Интересы США и их союзников необязательно потребуют нанесения ядерных ударов.
22714. Доктрина Джонсона 19 KB
  €Доктрина Джонсона€.Джонсон все ж 1965 року проголосив нову доктрину названу його ім'ям Доктрина Джонсона яка передбачала право США на військові дії на латиноамериканському континенті з метою захисту своїх громадян . Более подробно о внешней политике Джонсона см.
22715. Доктрина Ніксона 24.5 KB
  Согласно этой доктрине США обязывались и в дальнейшем участвовать в обеспечении обороны своих союзников и заявляли о своем праве определять масштабы формы и сферы своего вмешательства в региональные события руководствуясь своими национальными интересами. В послании президента Никсона Конгрессу 18 февраля 1970 эта доктрина прежде всего относившаяся к угрозе коммунистической экспансии в странах Азии получила дальнейшее развитие как руководящий принцип политики США и в других регионах. Но насущной проблемой нового президента была война во...
22716. Політика адміністрації Дж. Картера на Близькому та Середньому Сході 28.5 KB
  Картера на Близькому та Середньому Сході. Картер достаточно рано дал понять что готов искать новые возможности для решения ближневосточного конфликта. Эти сначала неловко начатые усилия развились в диалог между Израилем и Египтом который Картер решительно ускорил пригласив израильского премьерминистра Бегина и египетского президента Садата в свою загородную резиденцию КемпДевид. После тринадцатидневных переговоров в которых Картер как посредник играл решающую роль в сентябре 1978 года было заключено мирное соглашение.