36349

Функциональная схема АСУ ТП. Состав и назначение основных узлов

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Все кто непосредственно отвечает за операционное управление процессом. РУ ручное управление. ДУ дистанционное управление. ЛУ локальное управление.

Русский

2013-09-21

22.46 KB

14 чел.

Вопрос 5. Функциональная схема АСУ ТП. Состав и назначение основных узлов.

1-ТОУ - технологический объект управления. Это источник информации в АСУТП в виде набора технологических параметров и  потребителей информации в виде набора регулирующих воздействий. В качестве ТОУ может быть использована вся технологическая цепочка, отдельные её узлы и агрегаты.

2-Датчики.

3-Преобразователи.

4-АР - автоматические регуляторы + ВП - вторичные приборы. - средства локального регулирования. ВП служат средством  визуальной информации для оперативного персонала.

5-ИМ - исполнительные механизмы + РО - регулирующие органы - средства реализации управляющих воздействий на технологический ОУ.

6-УВК - управляющий вычислительный комплекс, включает все средства вычислительной техники в том числе и специализированные ЭВМ, предназначенные для вычислений и реализаций функций АСУТП.

7-обслуживающий персонал - технологи, специалисты по автоматизации, операторы ЭВМ программисты, системотехники, электронщики, т.е. все кто непосредственно отвечает за операционное управление процессом.

8-блок связи - средства телевизионной, телефонной, компьютерной и организационной связи АСУТП с вышестоящей АСУП.

9-АСУП - календарное планирование, доставка сырья и сбыт готовой продукции, маркетинг, финансирование и т.д.

РУ - ручное управление.  ДУ - дистанционное управление. ЛУ - локальное управление.  НЦУ - непосредственное цифровое управление.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68932. Форми в HTML-документах. Елементи форм 109.5 KB
  Форма в HTML-документі реалізується тегом-контейнером FORM, в якому задаються всі елементи, що управляють, — поля введення, кнопки і т.д. Якщо елементи, що управляють, вказані поза вмістом тега FORM, то вони не створюють форму, а використовуються для побудови призначеного для користувача...
68933. Перехоплення всіх виняткових ситуацій 32 KB
  Обробка виняткових ситуацій в мові C++ володіє додатковими властивостями і нюансами, які полегшують її застосування. Ці особливості описуються нижчим. Перехоплення всіх виняткових ситуацій В деяких випадках немає сенсу обробляти окремі типи виняткових ситуацій...
68934. Потоки. Класи потоків С++. Вбудовані потоки C++ 35 KB
  Потоки. Система введення-виводу мови C++, як і її аналог в мові С, оперує потоками. Потік (stream) — це логічний пристрій, одержуючий або передавальний інформацію. Потік пов’язаний з фізичним пристроєм введення-виводу. Всі потоки функціонують однаково, хоча фізичні пристрої
68935. Функції введення-виведення в потік 58.5 KB
  Бібліотека потоків C++ пропонує набір функцій-членів, які є загальними для всіх операцій введення-виводу потокових файлів. У даному розділі представлені ці функції-члени. Функція-член open відкриває потоковий файл для введення, виводу, дописування (у кінець файлу) і введення-виводу.
68936. Форматування за допомогою членів класу ios 105 KB
  Зокрема можна самостійно задавати різні прапори форматування визначені усередині класу ios або викликати різноманітні функціїчлени. Розглянемо спочатку засоби форматованого введеннявиводу за допомогою прапорів і функцій членів класу ios.
68937. Перевантаження операторів „«“ і „»“ 45 KB
  Оператор виведення називається оператором вставки insertion opertor тому що він вставляє символи в потік. Функції що перенавантажують оператори вставки і витягання називаються функціями вставки inserters і витягання extrctors відповідно. Створення власних функцій вставки...
68938. Створення власних маніпуляторів 41.5 KB
  Систему введення-виводу можна удосконалити, створивши свої власні маніпулятори. Ця можливість є важливою по двох причинах. По-перше, можна зосередити декілька операцій введення-виводу в одному маніпуляторі. Наприклад, досить часто в програмах виконується одна і та ж послідовність операцій введення-виводу.
68939. Історія об’єктно-орієнтованого програмування 35.5 KB
  Оскільки стимулом розробки мови C++ було об’єктно-орієнтоване I програмування (ООП), необхідно розуміти його основні принципи. Обєктно-орієнтоване програмування — досить могутній механізм. З моменту винаходу комп’ютера методології програмування різко змінилися, в основному із-за зростаючої складності програм.
68940. Класи та об’єкти в мові С++ 45 KB
  Клас є абстрактним типом даних, який визначається користувачем, і є моделлю реального обєкту у вигляді даних і функцій для роботи з ними. Дані класу називаються полями (по аналогії з полями структури), а функції класу — методами. Поля і методи називаються елементами класу.