36352

Корреляционный, факторный и регрессионный методы анализа

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Корреляционный факторный и регрессионный методы анализа Методами корреляционного факторного и регрессионного анализа получают статические модели объекта с помощью которых устанавливаются количественные связи между переменными в установившихся режимах. С помощью факторного анализа оценивается влияние различных факторов технологического процесса на его результат.В начале методами факторного анализа выбирся наиб.

Русский

2013-09-21

18.32 KB

5 чел.

Вопрос 6. Корреляционный, факторный и регрессионный методы анализа

Методами корреляционного, факторного и регрессионного анализа получают статические модели объекта, с помощью которых устанавливаются количественные связи между переменными в установившихся режимах.

1. С помощью факторного анализа оценивается влияние различных факторов технологического процесса на его результат.

Определяются нормальные эксплуатационные значения входных элементов. По каждой из переменных будет проведено два эксперимента с отклонением в стороны уменьшения и увеличения переменной. Существуют Хi0, Δi : Хi= Хi0Δi. Составляется таблице плана эксперимента. В результате проведения эксперимента получается самая первая, очень приближенная модель объекта.

Y=a0x0+ a1x1+…+anxn

;     ; i=1…n  .

i – номер фактора, j – номер опыта.   

2. Корреляционный анализ. Позволяет установить функционал-ю связь м/д случайн. вел-ми. Основной областью применения явл-ся процессы со случ-ым характером управляющих и возмущающих возд-ий. В этих процессах ставится задача выявить слабоощутимые закономерности в измен-ии случ. переменной во времени(автокорреляция) или же установление взаимосвязи и взаимовлияние м/д 2-мя случ-ми перем-ми-это коэффиц-т корреляции.Установив знач-ие коэффиц-ов корреляции м/д случайно изменяющимися входными и выходными перем-ми можно затем установить точную количеств-ю связь м/д теми переменными на вх. и вых.,кот-е связаны тесной функц-ой завис-ю, а затем опр-ть вид ф-ии, кот-я их связывает.Корреляц-й анализ-метод обраб-ки рез-ов пассив-го эксперим-та.   

3. Регрессионный анализ. Обеспеч-ет подбор ф-ий, описывающих объект, т.е. позв. Получить статич-ю модель о. Обычно, разр-ка моделей начинается со статич-х хар-к.В начале, методами факторного анализа выбир-ся наиб. существенне перем-е,затем в режиме нормальной эксплуатации регистрируются изменяющиеся знач-я вх. вых. перем-х о.

В рез-те обраб-ки полученных данных получаем уточненную модель о. в установ. Режиме.Задача регресс.анализа-подобрать именно то уравнение, при кот-ом отклонение теоретич-х знач-ий, расч-ых по ур-ию  и знач-ий, получ-ых в рез-те эксперим-та наименьшее.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80363. АРХІТЕКТУРА ТЕАМ FOUNDATION SERVER 237 KB
  У TFS використана логічна трирівнева архітектура, що розділяється на клієнтський рівень, а також рівні додатків і даних. Клієнти TFS взаємодіють з рівнем додатків за допомогою різних веб-cлужб. У свою чергу, рівень додатків підтримується різними базами даних на рівні даних.
80364. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 94.66 KB
  Доказування і сучасна модель кримінального судочинства М. ВСТУП Завданнями кримінального судочинства є захист особи суспільства та держави від кримінальних правопорушень охорона прав та законних інтересів учасників кримінального провадження а також забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування з тим щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений і жодна особа не була...
80365. Зняття інформації з електронних інформаційних систем 35.82 KB
  Зняття інформації з електронних інформаційних систем. Зміст поняття та правові засади негласної слідчої розшукової дії зняття інформації з електронних інформаційних систем. Прийнятий КПК змінює процесу здобування інформації негласним шляхом. Зокрема втручання в приватне спілкування є: аудіо та або відеоконтроль особи; арешт огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем.
80367. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата 133 KB
  Наймана праця і заробітна плата Вступ до теми Сучасна економічна наука трактує капітал як складну багатоаспектну категорію еволюція якої відобразила історичний процес розвитку природи форм руху динаміки та структури товарного виробництва. Метою сьогоднішнього заняття є дослідити капітал як економічну категорію первісне нагромадження капіталу перетворення грошей у капітал. Капітал як економічна категорія.
80368. Витрати виробництва і прибуток 134 KB
  Витрати виробництва і прибуток Вступ до теми Актуальність Метою сьогоднішнього заняття є дослідити суть та економічне значення витрат класифікацію витрат прибуток як економічна категорія види прибутку. У процесі виробництва здійснюються витрати ресурсів більшість яких купується на ринках і має вартісну форму. Тому витрати це не просто витрати а витрати ресурсів що набувають на ринку вартісної форми. Поперше з точки зору всього суспільного виробництва витрати виробництва поділяються на витрати суспільства і витрати його первинних...
80369. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення 502.5 KB
  Моделі ринку. Кожен має право чинити на ринку так як йому заманеться. Пол Самуельсон Метою сьогоднішнього заняття є розглянути суть ринку класифікацію ринків; з’ясувати умови виникнення та необхідність функціонування ринку; охарактеризувати роль та види конкуренції; сутність антимонопольної політики держави. Функції ринку.
80370. ФІНАНСИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 226 KB
  Сутність види та галузева структура житловокомунального господарства. Сутність та особливості організації фінансів житловоексплуатаційних підприємств. Необхідність і зміст реформи житловокомунального господарства в Україні. Сутність види та галузева структура житловокомунального господарства.
80371. Домогосподарство в системі економічних відносин 159.5 KB
  Мета заняття: розглянути сутність і функції домогосподарств; визначити походження доходів та витрат домогосподарств; означити та зясувати сутність диференціації доходів населення а також поняття Крива Лоренца. На самостійне опрацювання виносяться такі питання: Місце домогосподарства в кругообігу продуктів ресурсів і доходів. Диференціація доходів населення. Щоб домогосподарства успішно виконували свої функції вони повинні отримувати певний обсяг доходів.