36359

Математические модели объектов

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Математические модели объектов. Математические модели являются частью математического обеспечения АСУТП и представляют собой описание объекта на формальном математическом языке уравнения формулы и т. Эти модели испся при оптимальном упри. По свойствам: статические модели позволяют рассчитывать параметры процесса без учета времени.

Русский

2013-09-21

12.39 KB

0 чел.

Вопрос 7. Математические модели объектов.

Математические модели являются частью математического обеспечения АСУТП и представляют собой описание объекта на формальном математическом языке (уравнения, формулы и т.д.). Математическая модель сложного объекта дает его упрощенное или приближенное описание. Математическая модель – алгоритм функционирования объекта.

Классификация математических моделей:

По назначению: для исследований – дают возможность исследовать объект без экспериментов с целью его совершенствования, а в некоторых случаях разрабатывать новые ТП. Должны быть достаточно точными; - для управления должны давать информацию для управления или рассчитывать управляющее воздействие. Они более просты и ограничиваются временем счета на ЭВМ.

По выполняемым функциям: - контролирующие применяются для расчета тех величин процесса, которые невозможно определить непосредственными измерениями на объекте (отсутствие датчика) или когда применяются для расчета комплексных величин, которые лучше характеризуют процесс, чем измеряемая величина; - прогнозирующие – позволяют рассчитывать изменение выходных величин или их значений в какой то будущий момент времени, т.е. прогнозировать ход процесса. Эти модели исп-ся при оптимальном упр-и.

По свойствам: - статические модели позволяют рассчитывать параметры процесса без учета времени. Они применяются для расчета некоторых комплексных параметров на основе измерения величин в данный момент времени. К статическим относятся и модели для расчета конечных значений управляемых величин, они состоят из алгебраических ур-ний.; - динамические – дают возможность рассчитывать значения вых величин и управляющих воздействий во времени используя дифф.ур-я.

По способу построения: - детерминированные (теоретические), Строго детерминированные можно построить для простых объектов. Они строятся на основе теоретических представлений о процессе с использованием химических и физических закономерностей;  экспериментально-статистические модели – строятся когда нет четкого представления о процессе или когда описываются сложные объекты. Для их построения используются экспериментальные данные или результаты длительной эксплуатации агрегата, затем подвергаются статической обработке (регрессионный, факторный, корреляционный анализы); - комбинированные модели используют принципы построения как детерминированных так и экспериментально - статистических методов.(уравнения – теоретически, коэффициенты – экспериментально).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65329. НАУКОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ МЕРЕЖ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 544 KB
  Мережа гірничих виробок вугільної шахти є важливим її елементом який визначає надійність функціонування й технікоекономічні показники роботи. Питома вага витрат пов'язаних зі спорудженням гірничих виробок під час будівництва...
65330. Визначення контрольованих параметрів арматури експлуатованих залізобетонних конструкцій методом локального руйнування 7.43 MB
  Завдання досліджень: узагальнити результати досліджень в області визначення контрольованих параметрів матеріалів конструкцій при різних впливах неруйнівними методами обґрунтувати необхідність проведення досліджень у цій області сформулювати передумови і припущення...
65331. ДІАГНОСТУВАННЯ РУЙНУВАННЯ КРИХКИХ ВКЛЮЧЕНЬ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ 5.45 MB
  Таким чином за початок руйнування матеріалу втрату його міцності можна вважати розтріскування у ньому крихких включень. Особливо актуальними вони є у випадку діагностування руйнування крихких включень оскільки останні...
65332. ОДНОФАЗНI ПЕРЕТВОРЮВАЧI ЗМIННОЇ НАПРУГИ НА ПОСТIЙНУ З КОРЕКЦIЄЮ КОЕФIЦIЄНТА ПОТУЖНОСТI ТА ГАЛЬВАНІЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ ВХОДУ З ВИХОДОМ 346 KB
  Останнім часом все більше електроенергії споживається за допомогою систем електроживлення СЕЖ з ланкою постійної напруги. Перспективним вирішенням зазначеної проблеми при якому також покращується комплекс техніко-економічних показників...
65333. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 611 KB
  Україна проходить складний і незворотний шлях державного та громадянського становлення. Реалізується стратегія забезпечення прискореного та випереджального розвитку освіти і науки, створюються умови для самоствердження...
65334. Створення генетичних джерел групової расоспецифічної стійкості проса до сажки (Sorosporium destruens (Schlecht) Yanki) 329 KB
  Актуальність теми обумовлена обмеженістю в існуючому світовому генофонді проса генетичних джерел стійкості до окремих рас сажки та відсутністю джерел одночасної стійкості до різних груп патотипів збудника цього захворювання.
65335. Розвиток і реалізація технології, методів розрахунку й управління параметрами процесів виробництва холоднокатаних штаб із високою площинністю та якісною поверхнею 1.08 MB
  Інтенсифікація швидкісних режимів холодної прокатки й зменшення середньої товщини холоднокатаних штаб у сортаменті більшості станів посилили вплив динамічного і температурного факторів процесу на показники якості готових штаб.
65336. Обґрунтування параметрів транспортно-технологічних схем проведення дільничних виробок при розширенні меж шахтних полів 1.73 MB
  Проблема доробки запасів біля меж шахтних полів особливо актуальна для шахт Західного Донбасу, виробничі потужності яких обмежені порівняно низькою вугленосністю родовища, нерівномірним розповсюдженням робочої потужності пластів...
65337. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 237.5 KB
  Успіх перетворень залежить насамперед від професіоналізму державних службовців їх ефективної діяльності на всіх рівнях управління практичного впровадження ними інноваційних форм і методів роботи. Вирішення проблеми можливе за умови системного підходу...