36362

Пирометр полного излучения. Принцип действия и используемые закономерности

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Пирометр полного излучения. 6 В пирометрах полного излучения радиационных пирометрах используется зависимость температуры от величины суммарной энергии излучаемой объектом. Излучение от нагретого тела 1 пройдя через объектив 2 и диафрагму 3 попадает на чувствительный элемент 4 который поглощая энергию излучения вырабатывает пропорциональный ей а следовательно и температуре электрический сигнал который поступает в измерительную схему вторичный преобразователь и вторичный измерительный прибор градуированный в...

Русский

2013-09-21

52.41 KB

44 чел.

Вопрос 7. Пирометр полного излучения. Принцип действия и используемые закономерности.          6

В пирометрах полного излучения (радиационных пирометрах) используется  зависимость температуры от величины суммарной энергии, излучаемой объектом.

Излучение от нагретого тела 1, пройдя через объектив 2 и диафрагму 3, попадает на чувствительный элемент 4, который, поглощая энергию излучения, вырабатывает пропорциональный ей, а следовательно, и температуре электрический сигнал, который поступает в измерительную схему (вторичный преобразователь и вторичный измерительный прибор, градуированный в градусах Цельсия). В качестве чувствительного элемента используется термобатарея, состоящая из нескольких последовательно соединенных миниатюрных термопар. Окуляр 6 служит для удобства визирования пирометра на тело 1. Все элементы датчика размещаются в корпусе 5.

Лучи, выходящие из различных точек поверхности объекта и попадающие в линзу объектива концентрируются на рабочей поверхности термобатареи, ограниченной отверстиями диафрагмы. ТЭДС термобатареи, устанавливающаяся в результате воздействия на нее потока лучистой энергии и теплообмена с окружающими деталями измеряется в измерительной схеме.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7672. Поняття і показники виробничої потужності підприємства 55.82 KB
  Поняття і показники виробничої потужності підприємства Кожне підприємство як товаровиробник має певну виробничу потужність, яка справляє вирішальний вплив на багато важливих параметрів його виробничої діяльності. Під виробничою потужністю розуміють ...
7673. Системи оперативно–календарного планування виробництва 52.91 KB
  Системи оперативно–календарного планування виробництва Зміст і завдання оперативно-календарного планування Сформована на кожному етапі планування виробнича програма підприємства повинна бути деталізована у часі та доведена до конкретних виробни...
7674. Склад і завдання енергетичного господарства підприємства 19.19 KB
  Склад і завдання енергетичного господарства підприємства Склад і основні задачі Енергетичне господарство підприємства постачає його виробничі і господарсько-побутові служби усіма видами енергії (електроенергія, теплова енергія палива, пари, га...
7675. Склад і завдання інструментального господарства 21.54 KB
  Склад і завдання інструментального господарства Інструментальне господарство - це сукупність загальнозаводських і цехових підрозділів, які зайняті постачанням, виготовленням, ремонтом, відновленням інструменту і технологічної оснастки, їх облік, збе...
7676. Склад і завдання ремонтного господарства підприємства 18 KB
  Склад і завдання ремонтного господарства підприємства Високі темпи розвитку промисловості супроводжуються швидким ростом основних засобів і особливо їх активної частини - машин і обладнання. В забезпеченні найбільш ефективного їх використання в...
7677. Склад і структура виробничого процесу 84.18 KB
  Склад і структура виробничого процесу Сутність та елементний склад структури. Первісним ланцюгом в організації виробничого процесу та базовим осередком (елементом) виробничої системи є робочі місця, на яких виконуються робітниками (групою робітників...
7678. Типи організації виробництва та їх характеристика 18.18 KB
  Типи організації виробництва та їх характеристика Виробництво - це процес створення матеріальних благ, необхідних для існування і розвитку суспільства.Виробничий процес є послідовною зміною стану предмета праці при перетворенні його з матеріалів і с...
7679. Форми побудови дільниць, цехів та служб підприємства 37.95 KB
  Під виробничою структурою цеху розуміють складу входять до нього виробничих ділянок, допоміжних та обслуговуючих підрозділів, а також звязки між ними. Ця структура визначає розподіл праці між підрозділами цеху, тобто внутріцехове спеціалізацію и кооперирование производства...
7680. Складське господарство 19.5 KB
  Складське господарство Умовою безперервного перебігу виробничих процесів на підприємствах є створення певних запасів сировини, матеріалів, палива, комплектувальних виробів, а також міжцехових і внутрішньоцехових запасів напівфабрикатів власного виго...