36375

Моделирование как способ изучения, прогнозирования поведения и отображения объектов. Типы объектов. Виды моделирования

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Существует два класса моделей: 1 физические которые представляют собой установки устройства воспроизводящие в том или ином масштабе исследуемый объект при сохранении физического подобия объекта. 2 абстрактные модели в них производится описание объекта на какомлибо языке как то речь чертеж схема математика. Совокупность математических соотношений описывающих характеристики объекта называется математической моделью объекта. Математическая модель отображает алгоритм функционирования объекта.

Русский

2013-09-21

11.57 KB

6 чел.

Вопрос 9. Моделирование как способ изучения, прогнозирования поведения и отображения объектов. Типы объектов. Виды моделирования.

Модель должна отображать объект, т.е. она должна быть адекватна ей. На модели можно рассматривать прогноз, как ведет себя объект при тех или иных воздействиях.

Существует два класса моделей:

1) физические, которые представляют собой установки, устройства, воспроизводящие в том или ином масштабе исследуемый объект при сохранении физического подобия объекта.

2) абстрактные модели, в них производится описание объекта на каком-либо языке (как то речь, чертеж, схема, математика). Совокупность математических соотношений, описывающих характеристики объекта называется математической моделью объекта. Математическая модель отображает алгоритм функционирования объекта. Все многообразие математических моделей можно разделить на две большие группы: теоретические и экспериментальные

Кроме физического моделирования применяется моделирование на аналоговых вычислительных комплексах.

В настоящее время при исследовании сложных объектов и разработке соответствующих систем управления применяются методы цифрового моделирования. Современное программное обеспечение и средства ВТ, а также наличия соответствующих математических методов позволяют моделировать на  ЭВМ практические любые технологические объекты.

Типы объектов:

- отдельный агрегат, комплекс, участок, цех и т.д.

- простые, сложные.

- объекты с сосредоточенными и рассредоточенными параметрами


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58922. Реформи адміністративно-полiтичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні 88 KB
  Розвивати історичне мислення учнів та вміння порівнювати реформи минулого з сучасними перетвореннями сприяти критичному осмисленню минулого; виховувати у школярів громадянську свідомість дух патріотизму сприяти утвердженню демократичних ідеалів.
58923. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома 92.5 KB
  Мета. вдосконалювати вміння аналізувати порівнювати встановлювати причиннонаслідкові звязки застосовувати теоретичні знання для прогнозування; повторити і узагальнити основні поняття з теми закріпити вміння за електронною формулою атома...
58924. Звук (ж). Позначення його буквами «Ж», «ж» (же) 122.5 KB
  Обладнання: паперові сонечка жучки за кількістю учнів на лапках яких букви А О У И І Е малюнок сонця яке посміхається паперові промінчики сонця на кожного учня паперові бджілки 2 ілюстрації жуків хруща мармурового бронзівки золотистої плавунця...
58925. Повторення і закріплення вивчених літер українського алфавіту. Вправляння у звуко-буквенному аналізі слів 60 KB
  Мета. Продовжити роботу над звуковим аналізом слів, учити розрізняти голосні та приголосні звуки; будувати короткі зв язні висловлювання; розширювати знання учнів про квіти-первоцвіти; розвивати зв’язне мовлення;
58926. Лист. Адреса 58 KB
  Повідомлення теми мети й завдань уроку Знаєте діти отримала нещодавно листа але від кого незрозуміло. Привіт Напесать листа до вас Змусили проблеми. Простенького листа неспроможний написати. Робота з таблицею Типи листів Листи Особисті приватні Службові офіційні...
58927. Ідея віротерпимості й національної толерантності у романі В. Скотта «Айвенго» 86 KB
  Мета: навчати учнів робити висновки з прочитаного ознайомити з поняттям толерантності віротерпимості конфлікту компромісу; розвивати уміння аналізувати отриману інформацію та робити висновки; виховувати повагу до думок інших людей.
58928. Шкільні речі. Кольори 42.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з новими лексичними одиницями з теми «Шкільні речі»; формувати лексичні навички шляхом багаторазового повторення; розвивати фонематичний та інтонаційний слух, слухову та зорову пам’ять...
58929. Земля — планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі 63 KB
  Мета: дати дітям поняття про планету Сонячної системи Землю ознайомити з розмірами формою особливостями руху планети пояснити процеси що відбуваються в сонячній системі та на Землі. Основні поняття і терміни...
58930. Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах, на межі значущих частин слова та основ 34 KB
  Мета: систематизувати і поглибити знання учнів з орфографії; розвивати орфографічну увагу; виховувати потребу в удосконаленні орфографічної грамотності.