36384

Моделирование на ЭВМ типовых звеньев САУ

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Моделирование на ЭВМ типовых звеньев САУ В состав структурных схем большинства систем автоматического управления САУ входит достаточно ограниченный набор типовых звеньев. В основу процедуры моделирования многих типовых звеньев положен метод РунгеКутта. Апериодическое звено первого порядка Реальное дифференцирующее звено Пропорциональноинтегральное звено Структурные схемы некоторых типовых звеньев. При моделировании более сложных звеньев таких как апериодическое пропорциональноинтегральное дифференциальное и т.

Русский

2013-09-21

59.29 KB

26 чел.

Вопрос 10. Моделирование на ЭВМ типовых звеньев САУ 

В состав структурных схем большинства систем автоматического управления (САУ) входит достаточно ограниченный набор типовых  звеньев. Наиболее  часто  встречаются  интеграторы, апериодические и дифференцирующие элементы, пропорционально-интегральные регуляторы, реле, функциональные преобразователи, усилители и т.д.

Для того чтобы лучше уяснить роль каждого звена в системе регулирования, необходимо хорошо представлять, как именно преобразуются входные сигналы или воздействия этим звеном системы в соответствующие выходные. В изучении этого вопроса может помочь программа моделирования типовых элементов САУ.

В основу процедуры моделирования многих типовых звеньев положен метод Рунге-Кутта. Применительно к простому интегратору он может быть представлен таким образом:

,

В конечных приращениях то же самое можно записать в виде:

;

где T – постоянная интегрирования звена; Xn, Yn – соответственно вход и выход звена на n-м шаге расчета; t – величина интервала времени, в течение которого входное воздействие считается постоянным.

Суммирование (интегрирование) выходного параметра производится через интервалы времени t=S, в связи с чем этот интервал получил название шаг интегрирования S (в дальнейшем использовано обозначение S).

Упрощенная блок-схема расчета интегратора.

Апериодическое звено первого порядка

Реальное дифференцирующее звено

Пропорционально-интегральное звено

Структурные схемы некоторых типовых звеньев.

Блок-схема программы, моделирующей простейший интегратор, представлена на рис. 1. При моделировании более сложных звеньев, таких, как апериодическое, пропорционально-интегральное, дифференциальное и т.д., используется то обстоятельство, что сложные звенья могут быть представлены в виде комбинации простейших: интеграторов и безынерционных усилителей. На рис. 2 представлены структурные схемы апериодического, реального дифференцирующего и пропорционально-интегрального звена. По аналогии разработаны процедуры для колебательного, пропорционально-дифференциального и других типов звеньев.

При разработке подпрограмм моделирования нелинейных элементов САУ (реле, АЦП, квадратичный преобразователь, люфт, делительные и множительные устройства) учитывалась логика работы данного устройства и аналитическая зависимость между его входом и выходом


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7894. Історія Київської Русі 71 KB
  Історія Київської Русі 1.Київська Русь. Загальна характеристика. За часів князювання Володимира Великого (980-1015 рр.) було завершено формування території Київської Русі. Вона займала територію від Чудського, Ладозького й Онезького озер на пі...
7895. Правопорядок і правопорушення. Юридична відповідальність 57 KB
  Правопорядок і правопорушення Мета: Розглянути правопорядок, законність як важливі суспільно-правові явища, визначити зміст поняття правопорушення та його структуру формувати в учнів позитивну правосвідомість розвивати критичне мислення. Обладнанн...
7896. Правоохоронні органи України 58.5 KB
  Правоохоронні органи України Мета: закріплення знань про правоохоронні органи України, їхню структуру та функції розвиток вміння використовувати на. практиці знання, набуті на уроках з правознавства виховання поваги до органів державної влади (у ц...
7897. Орест Субтельний. Україна: Історія. 3.76 MB
  Орест Субтельний. Україна: Історія. Історія України Ореста Субтельного - ґрунтовний підручник з української історії нерадянського штабу, на якому згодом вчилося не одне покоління вітчизняних студентів. Підручник став справжньою класикою навчально-іс...
7898. Цінності та перспективи християнської моралі 97.16 KB
  Цінності та перспективи християнської моралі Зміст Вступ Поняття християнська мораль,її особливості тасутність Основні моральні цінності Перспективи християнської моралі Висновки Література Вступ Тема роботи,на мо...
7899. Поняття політики. Політика і влада 53 KB
  Поняття політика (від грецького поліс - місто-держава, і похідного від нього - політикос - усе, що повязано з містом — держава, громадянин, управління та ін.) має особливу історію. Загальновизнаною є думка, що цей термін набув поширення під впливом трактату Арістотеля Політика...
7900. Суспільний характер свідомості. Пізнання та його розуміння 66.5 KB
  Суспільний характер свідомості Природа свідомості, яка має різноманітні форми свого прояву, особливого статусу набуває в суспільному характері свого існування. І якщо раніше мова йшла насамперед про індивідуальну свідомість, то зараз ітиметься про...
7901. Кризові явища в Римській імперії. Солдатські та сенатські імператори. Вторгнення варварів 20.71 KB
  ТЕМА: Кризові явища в Римській імперії. Солдатські та сенатські імператори. Вторгнення варварів. МЕТА: створити умови для всебічного розуміння учнями всіх кризових явищ в Римській імперії розвивати вміння зіставляти та порівнювати інформацію з різн...
7902. Велич і трагедія оборони Києва 15.72 KB
  Велич і трагедія оборони Києва З весни 1240 р. кияни під проводом залишеного Данилом Романовичем воєводи Дмитра розпочали  підготовку до відбиття можливого нападу монгольських завойовників. Упродовж літа Батий збирав військо, чисельність якого сягну...