36389

тема или АИС это совокупность различных программноаппаратных средств которые предназначены для автомат.

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Учет снабжения Финансовый учет Информация опоставке информация об оплате Бухгалтерский учет Требования на отпускинформация о поступлении груза цены на ресурсы данные о качестве Учет производства и контроль качества Учет вспомогательно прва Управление и анализ Отчетность по снабжению указания и планы Подсистема Учет снабжения предназначена для ввода и обработки информации по обеспечению оборудованием и материалами предоставляемой отделами и службами предприятия. Данная подсистема осуществляет интенсивный обмен информацией с подсистемой...

Русский

2013-09-21

28.78 KB

1 чел.

Вопрос 10.Учет снабжения.

автоматизированная информационная система или АИС — это совокупность различных программно-аппаратных средств, которые предназначены для автоматизации какой-либо деятельности, связанной с передачей, хранением и обработкой различной информации.

Требования на отпуск

Таможенные декларации, счета-фактуры, приемные акты,накладные,требования, реестр расхода.

Учет

снабжения

Финансовый

учет

Информация опоставке,

информация об оплате

Бухгалтерский

учет

Требования на отпуск,информация о поступлении

груза, цены на ресурсы,

данные о качестве

Учет  производства

и контроль качества

Учет

вспомогательно

пр-ва

Управление и анализ

Отчетность по снабжению,

указания и планы

Подсистема "Учет снабжения" предназначена для ввода и обработки информации по обеспечению оборудованием и материалами, предоставляемой отделами и службами предприятия. Данная подсистема осуществляет интенсивный обмен информацией с подсистемой "Бухгалтерский учет" (в части приходования материалов и инвентаризации) и с подсистемами "Учет производства и контроль качества" и "Учет деятельности вспомогательного производства" (в части оформления требования на выдачу материалов со склада).

Для всех операций по перемещению материалов, предусмотрено несколько возможных схем, что позволяет четко и безошибочно учитывать прибывающие/убывающие товары, вне зависимости от наличия тех или иных документов или проведения тех или иных мероприятий (например, оформление таможенной декларации).

Особое внимание уделено реализации связи с подсистемой Управления и Анализа. В эту подсистему поступает как оперативная информация по деятельности служб снабжения, так и всевозможная отчетность за различные периоды по всем аспектам деятельности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5436. Україна у другій світовій війні 75 KB
  Україна у другій світовій війні Німецький окупаційний режим в Україні в 1941-1944pp. (самостійне вивчення). Фашисти на плановій основі вивозили до Німеччини харчі, сировину, промислову продукцію і навіть чорнозем. Будь який непослух або пору...
5437. Україна в повоєнний період 1945-1953 рр 58 KB
  Україна в повоєнний період 1945-1953 рр. Економічне і політичне становище України після ІІ Світової війни. Загострення політичної боротьби у Західних областях України Десталінізація Нові методи управління народним господарством Шестидес...
5438. Суспільно-політичні та соціально-економічні процеси в україні в середині 50-х – першій половині 60хх рр 67 KB
  Суспільно-політичні та соціально-економічні процеси в україні в середині 50-х – першій половині 60хх рр. Україна в другій половині 60 х  - 80 х рр. 1. Зростання кризових явищ у політичному житті. 2.Дисидентський рух в Україні. 3.Криза у соціаль...
5439. Україна в умовах проголошення та утвердження державної незалежності 66 KB
  Україна в умовах проголошення та утвердження державної незалежності. Серпневі події 1991р. у Москві, їх спрямованість і наслідки. Акт проголошення Незалежності України. Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності. Прийняття Кон...
5440. Фізична культура як суспільне явище 131.5 KB
  Фізична культура як суспільне явище Метою лекції єознайомлення студентів з основними завданнями дисципліни Вступ до спеціальності фізичне виховання,визначення місця фізичної культури в загальній культурі суспільства та оволодіння основ...
5441. Предмет, метод, система трудового права 56.5 KB
  Предмет, метод, система трудового права Предмет регулювання трудового права України. Метод правового регулювання трудових відносин. Функції трудового права України. Система трудового права України. Предмет регулювання трудового пр...
5442. Джерела трудового права україни 47 KB
  Джерела трудового права україни План 1. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація. 2. Конституція України як основне джерело трудового права. 3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові ві...
5443. Основні історичні етапи розвитку науки 81.5 KB
  Основні історичні етапи розвитку науки План Передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Особливості класичної науки. Революція в природознавстві в кінці ХІХ ст. - початку ХХ ст. і формування...
5444. Теоретичні основи процесу навчання у вищій школі 81 KB
  Теоретичні основи процесу навчання у вищій школі План Педагогічний процес у вищому навчальному закладі та особливості його організації. Закономірності та принципи навчання у ВНЗ. Методи і засоби навчання у вищій школі. Основні поня...