36391

Приведите и поясните постановки задач синтеза линейных САУ

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

При синтезе задается множество М систем на котором производится выбор сист по заданному критерию оптимальности. Задача не тривиальна когда множество М содержит более 1го элемента т. 1 Параметрический синтез Элты мнва М различаются параметрами при этом мнва М2 второго ранга неопределенности представляет собой множество полностью определенных сист М3 и с допустимым диапазоном изменения параметров Q M2={ M3 Q} Пр: М2: Wpp=K1K21 p M3: K1 K2 G т. 2 Структурный синтез Элементы исходного множества отличаются...

Русский

2013-09-21

42.84 KB

0 чел.

  1.  Приведите и поясните постановки задач синтеза линейных САУ.

Целью синтеза сист является построение ММ сист, удовлетворяющей общесист-ым требованиям (устойчивость, инвариантность, ковариантность, робастность, критерий оптимальности). В зависимости от степени неопределенности, постановки задач синтеза классифицируются: параметрический синтез, структурный и топологический.

При синтезе задается множество М систем, на котором производится выбор сист по заданному критерию оптимальности. Задача не тривиальна, когда множество М содержит более 1-го элемента, т.е. имеется исходная неопределенность. Синтез представляет собой задачу уменьшения неопределенности или повышения ранга модели, за счет привлечения информации о пожелании технолога или проектировщика, которые д.б. сформулированы в виде критерия оптимальности.

1) Параметрический синтез

Эл-ты мн-ва М различаются параметрами, при этом мн-ва М(2) (второго ранга неопределенности) представляет собой множество полностью определенных сист М(3) и с допустимым диапазоном изменения параметров Q 

M(2)={ M(3), Q}

Пр: М2: Wp(p)=K1+K2*1/p

      M3: K1, K2  G, т.е. M(3) различаются параметрами k1 и k2.

В такой постановке задачи синтеза необходимо найти k1* и k2*, удовлетворяющих заданному критерию оптимальности.

2) Структурный синтез

Элементы исходного множества отличаются структурами звеньев, при этом множество М является моделью первого ранга неопределенности, включающей в себя полностью определенные модели 2-го ранга неопределенности

М(1) = { M(2), G}

В результате решения этой задачи выбирается структура, например выбирается ЗУ. После выполнения струк-го синтеза необходимо будет провести параметр. синтез и определить параметры выбранного ЗУ.

3) Топологический синтез

Множество М является моделью нулевого ранга неопределенности, т.е. представляет собой множество систем с различной топологией.

М(0) = { M(1), Т}

В такой постановке необходимо выбрать топологию системы. Применительно к пром. системам, необходимо выбрать структуру всей сист. После решения этой задачи необходимо решить задачи структурного и параметрического синтезов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72692. Перевірка рівня сформованості основних навичок роботи з електронними таблицями 104 KB
  Права частина служить для переміщення по таблиці вправо уліво а ліва частина що містить ярлички аркушів дозволяє переміщатися між аркушами. Створення таблиці Створіть заготівлі таблиці самостійно застосовуючи наступні операції: запуск Excel; форматування рядка заголовка.
72693. Дослідження мультивібратора на напівпровідникових транзисторах 2.58 MB
  Відповідно, параметри транзисторів повинні бути повністю ідентичні. І така ідеальна схема буде непрацездатною: обидва транзистори будуть відкриті. Неможливість реально забезпечити абсолютну симетрію і наявність додатного зворотного зв’язку призводять до того, що після подачі напруги живлення...
72696. Знайомство з можливостями баз даних Excel 103 KB
  Уявіть себе власником невеличкого магазину. Необхідно вести постійний облік приходу і витрати товарів, щодня мати перед очима реальний залишок, мати можливість роздрукувати найменування товарів по відділах і т.д. Допомогти у цьому може Excel.
72697. ДОСЛІДЖЕННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ВИПРЯМЛЯЧІВ 823 KB
  Трансформатор використовується для перетворення напруги мережі до необхідної величини а також для розділення кіл постійного і змінного струмів. Електричний вентиль здійснює перетворення змінної напруги в пульсуючу де частота пульсації залежить від використання схеми за якою побудовано випрямляч.
72698. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДСИЛЮВАЧА НА ТРАНЗИСТОРІ 650 KB
  Схема підсилювача із загальним емітером наведена на рис. Так як схема підсилювача містить у собі реактивні елементи а якості транзистора залежать від частоти то коефіцієнт підсилення має різнізначення на різних частотах. Це явище називається частотними викривленнями підсилювача.
72699. Дослідження транзисторів по схемі із спільним емітером 104 KB
  Зняти вхідну і вихідну статичні характеристики визначати коефіцієнт підсилення по струму і вхідний опір транзистора. Як основну схему включення біполярного транзистора застосовують схему включення із спільним емітером. Схема для зняття характеристик транзистора із спільним емітером приведена на малюнку.