36391

Приведите и поясните постановки задач синтеза линейных САУ

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

При синтезе задается множество М систем на котором производится выбор сист по заданному критерию оптимальности. Задача не тривиальна когда множество М содержит более 1го элемента т. 1 Параметрический синтез Элты мнва М различаются параметрами при этом мнва М2 второго ранга неопределенности представляет собой множество полностью определенных сист М3 и с допустимым диапазоном изменения параметров Q M2={ M3 Q} Пр: М2: Wpp=K1K21 p M3: K1 K2 G т. 2 Структурный синтез Элементы исходного множества отличаются...

Русский

2013-09-21

42.84 KB

1 чел.

  1.  Приведите и поясните постановки задач синтеза линейных САУ.

Целью синтеза сист является построение ММ сист, удовлетворяющей общесист-ым требованиям (устойчивость, инвариантность, ковариантность, робастность, критерий оптимальности). В зависимости от степени неопределенности, постановки задач синтеза классифицируются: параметрический синтез, структурный и топологический.

При синтезе задается множество М систем, на котором производится выбор сист по заданному критерию оптимальности. Задача не тривиальна, когда множество М содержит более 1-го элемента, т.е. имеется исходная неопределенность. Синтез представляет собой задачу уменьшения неопределенности или повышения ранга модели, за счет привлечения информации о пожелании технолога или проектировщика, которые д.б. сформулированы в виде критерия оптимальности.

1) Параметрический синтез

Эл-ты мн-ва М различаются параметрами, при этом мн-ва М(2) (второго ранга неопределенности) представляет собой множество полностью определенных сист М(3) и с допустимым диапазоном изменения параметров Q 

M(2)={ M(3), Q}

Пр: М2: Wp(p)=K1+K2*1/p

      M3: K1, K2  G, т.е. M(3) различаются параметрами k1 и k2.

В такой постановке задачи синтеза необходимо найти k1* и k2*, удовлетворяющих заданному критерию оптимальности.

2) Структурный синтез

Элементы исходного множества отличаются структурами звеньев, при этом множество М является моделью первого ранга неопределенности, включающей в себя полностью определенные модели 2-го ранга неопределенности

М(1) = { M(2), G}

В результате решения этой задачи выбирается структура, например выбирается ЗУ. После выполнения струк-го синтеза необходимо будет провести параметр. синтез и определить параметры выбранного ЗУ.

3) Топологический синтез

Множество М является моделью нулевого ранга неопределенности, т.е. представляет собой множество систем с различной топологией.

М(0) = { M(1), Т}

В такой постановке необходимо выбрать топологию системы. Применительно к пром. системам, необходимо выбрать структуру всей сист. После решения этой задачи необходимо решить задачи структурного и параметрического синтезов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68186. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗВУКОВИХ ІМПУЛЬСІВ У ХВИЛЕВОДАХ, ЗАПОВНЕНИХ ІДЕАЛЬНОЮ РІДИНОЮ 1.25 MB
  Наукова новизна отриманих результатів: показана можливість використання моделі нестаціонарної пружної хвилі у вигляді періодичної послідовності часових відрізків синусоїди за відсутністю або наявності частотної модуляції з метою дослідження процесу розповсюдження імпульсу у хвилеводі...
68187. ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІПЕРРЕАЛЬНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ 3.44 MB
  Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: визначити лінгвосеміотичну природу гіперреальності в художньому тексті жанру фентезі; розробити методику аналізу знаків гіперреальності в англомовному художньому тексті жанру фентезі; змоделювати фрейм гіперреальності в художніх...
68188. ПРЕФІКСАЛЬНА КОНВЕРГЕНЦІЯ РОСІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ 148.5 KB
  У сучасній дериватології як динамічній підсистемі мови загалом й у царині дослідження окремих словотвірних процесів зокрема дієслівної префіксації спостерігається пошук нових шляхів дослідження. Колібаби на матеріалі віддієслівних іменників Н. Лахно...
68189. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 261.5 KB
  Запровадження оподаткування нерухомого майна є одним з пріоритетних завдань реформування податкової системи України, реалізацію якого передбачено Податковим кодексом. Податки на нерухоме майно як інструмент фіскальної політики застосовуються у багатьох країнах світу з різними формами державного устрою...
68190. Удосконалення технології радіально-прямого видавлювання деталей зі сферичною порожниною із порошкових пористих заготовок 661.5 KB
  У сучасних умовах підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняного машинобудування пов’язано з удосконаленням технологій видавлювання для виготовлення біметалічних деталей які дозволяють одержати вироби високої якості з використанням вторинних ресурсів при мінімальних...
68191. Соціально-політичний розвиток Греції в умовах європейської інтеграції 165 KB
  Трансформація суспільної свідомості в бік визнання переваг демократичного ладу поступово призвела до переконання щодо необхідності більш активної участі у загальноєвропейських процесах свідченням чого став процес інтеграції Греції до структур ЄС.
68192. МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 483 KB
  Динамічні зміни в усіх сферах життєдіяльності, реформування освіти України та загальна інформатизація навколишнього середовища спонукають до переусвідомлення чинних і пошуку нових концептуальних засад щодо вдосконалення якості освіти.
68193. СИНТЕЗ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 1.97 MB
  Великий клас електромагнітних систем які знайшли широке застосування як основа електромагнітів електричних апаратів і інших електромеханічних пристроїв та механізмів являють собою електромагніти з осьовою симетрією.