36395

Приведите классификацию и примеры методов синтеза закона управления линейных САУ

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Методы аналитического синтеза. Эти методы позволяют решить задачу синтеза и провести полное исследование полученного решения. Корневые методы синтеза модальное управление 2.

Русский

2013-09-21

43.77 KB

6 чел.

  1.  Приведите классификацию и примеры методов синтеза закона управления линейных САУ.

Методы определяются критериями качества.

  1.  Методы аналитического синтеза. Эти методы позволяют решить задачу синтеза и провести полное исследование полученного решения. К ним относятся: 1. Корневые методы синтеза (модальное управление), 2. Методы синтеза с помощью корневого годографа, 3. Метод стандартных переходных характеристик, 4. Инженерные методы структурно – параметрического синтеза. 5. Вариационные методы динамического программирования, аналит. конструир. регул-в.
  2.  Графоаналитические методы структурно – параметрического синтеза или корректирующего звена.

Они основаны на частотных характеристиках.

  1.  Частотный метод синтеза на заданный показатель колебательности М.
  2.  Метод синтеза с помощью логарифмических характеристик.
  3.  Численные решения задач структурно – параметрического синтеза на ПК.

Задача синтеза САУ решается в 2 этапа:

  1.  Синтез САУ на заданную точность (синтез установившихся режимов САУ)
  2.  Динамический синтез (синтез переходных процессов на заданные показатели качества).

1-Обеспечить в установившихся режимах заданную точность САУ. В результате должен быть выбран порядок астатизма и коэффициент передачи регулятора кр.

1)объект статический

Задана ошибка системы:

-ошибка системы должна быть равна 0: eустu=0 => нужно ввести интегрирующее звено.

-ошибка системы должна быть равна 0: eустf=0 => нужно ввести интегрирующее звено.

-eустu=euзад>0

 

Таким образом, в зависимости от требуемых заданных ошибок в установившемся режиме, можно рассчитать структуру регулятора и его параметры.

2) объект астатический

 

Пусть:

- eустu=0  => любой закон управления

- eустf =0  =>    =>  нужно ввести интегрирующее звено

- eустf=efзад>0   =>      =>  efуст=1/кр    =>кр>=1/efзад 

Таким образом, если объект управления содержит интегрирующее звено, то по каналу управления ошибка=0 обеспечит любой ЗУ.  Ошибка по каналу подавления зависит от интегрирующих звеньев в законе управления.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65659. Комплексна оцінка впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд 1.21 MB
  В Україні в останні десятиріччя розробляється та здійснюється ряд проектів великих гідротехнічних споруд (ГТС). Створення ГТС спричиняє істотні впливи на навколишнє природне середовище (НПС), які полягають у техногенному забрудненні...
65660. Раціоналістичні тенденції в українській філософській думці ХІ – поч. ХVІІ століття 188 KB
  Актуальність дослідження раціоналістичних тенденцій в українській філософській думці зумовлена пожвавленим осмисленням ідентичності української філософії зміною парадигм раціональності. Таким чином здійснення історико-філософського дослідження зумовлене потребами...
65661. МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ 1.47 MB
  Досягнення цієї мети можливе через здійснення ефективної координації роботи різних видів транспорту загального користування а саме: авіаційного автомобільного водного та залізничного. Серед пріоритетів Транспортної стратегії щодо авіаційного транспорту є приведення його інфраструктури...
65662. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ СОСНОВИХ ПИЛЬЩИКІВ ТА НАСЛІДКИ ЇХ ВПЛИВУ НА ДЕРЕВОСТАНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ 267.5 KB
  Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є визначення особливостей поширення соснових пильщиків у насадженнях Центрального Полісся та впливу пошкодження крон личинками на стан і приріст дерев сосни в осередках.
65663. ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА СЕМАНТИКА 180.5 KB
  Україна морська держава тому закономірно що українська мова має розгалужену систему військовоморської лексики яка потребує докладного вивчення. Актуальність дослідження визначається необхідністю простежити формування розвиток а також сучасний стан української військовоморської терміносистеми.
65664. Інформаційна технологія формування стеганографічних систем для цифрових графічних середовищ на основі використання багатопараметричної адаптації 1.29 MB
  Проблема захисту інформації в цифрових комп’ютерних системах являє собою важливий напрямок досліджень в галузі інформатики, що досить інтенсивно розвивається. Це обумовлюється необхідністю захисту користувачів інформації від втрат, до яких може призвести неуповноважене використання даних...
65665. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 230.5 KB
  Однією з основних передумов якісно нових перетворень в житлово-комунальному господарстві України є формування конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг ЖКП як дієвого механізму виходу галузі з кризи.
65666. Регулювання зайнятості населення в умовах міжнародної трудової міграції 786.5 KB
  Формування зайнятості з метою забезпечення населення місцями праці в умовах добровільного вибору різноманітних видів діяльності для задоволення власних потреб є одним з найважливіших завдань у кожній державі світу. В значній мірі це пояснюється тим що на зламі ХХ і ХХІ століть в багатьох країнах...
65667. Технологія навчання техніки вправ з обручем на основі спеціальної фізичної підготовки юних гімнасток 4.6 MB
  Обов’язковою умовою цього процесу є необхідність удосконалення методики підготовки юних гімнасток. Зокрема у вітчизняній науковометодичній літературі дослідження у сфері предметної підготовки й розвитку спеціальних здібностей гімнасток у вправах з обручем відсутні що...