36398

Поясните сущность частотных методов синтеза корректирующих устройств

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Основаны на графическом построении и являются достаточно простыми хорошо разработанными и наглядными методами синтеза. Существует несколько видов частотного синтеза. Для таких ОПФ ЛАЧХ и ЛФЧХ однозначно определяют друг друга и для синтеза достаточно рассматривать лишь ЛАЧХ разомкнутой САУ.

Русский

2013-09-21

26.46 KB

20 чел.

  1.  Поясните сущность частотных методов синтеза корректирующих устройств.

Основаны на графическом построении и являются достаточно простыми, хорошо разработанными и наглядными методами синтеза. Существует несколько видов частотного синтеза. Наиболее полно разработан и используется метод Солодовникова. Он основан на соответствии между ЛАЧХ разомкнутой САУ и её статическими и динамическими свойствами в замкнутом состоянии. Метод используется только для систем, ОПФ которых не имеет нулей и полюсов в правой полуплоскости комплексной плоскости. Для таких ОПФ ЛАЧХ и ЛФЧХ однозначно определяют друг друга и для синтеза достаточно рассматривать лишь ЛАЧХ разомкнутой САУ.

.

Если устойчивость и необходимые качества не м.б. достигнуты простым изменением параметров сист, то задача синтеза решается введением в систему дополнительных устройств и синтез производится в 2 этапа: синтез САУ по точности и динамический синтез.

Значение порядка астатизма ν и добротности k выбирают в процессе синтеза системы по точности, исходя из заданных ошибок ε в установившемся режиме. Выбором показателей качества переходных характеристик σ и tуст гарантируется необходимое быстродействие системы и её динамическая точность, а заданные запасы устойчивости обеспечат требуемую колебательность п.п.

В некоторых случаях необходимо, чтобы ускорение регулируемой координаты не превышало некоторого значения ω. Такое ограничение необходимо в механических системах. Оно предупреждает появление в объекте и исполнительном элементе недопустимых перегрузок. После решения задачи синтеза по точности  пусть Wраз(p) имеет вид: . 

Необходимо синтезировать корректирующее устройства, обеспечивающие заданные динамические свойства сист, т.к. как правило после синтеза по точности сист явл-ся неуст-й. Для этого необходимо трансформировать заданные показатели качества, переходные характеристики и заданные запасы устойчивости в коэффициенты некоторой ОПФ, которую назовем желаемой:

Частотные методы синтеза предполагают включение корректирующих устройств, трансформирующих Wисх(p). Это можно сделать, включив корректирующие звенья сдвигающие фазу. Возможны два вида коррекции: 1) положительный поворот фазы в районе средних частот;   2) отрицательный поворот фазы в диапазоне верхних частот.

Метод синтеза корректирующих устройств сводится к обеспечению равенства ОПФ разомкнутой скорректированной системы и ОПФ разомкнутой желаемой системы, путем включения дополнительных корректирующих звеньев.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22809. Наступ царату на автономію України. Остаточна ліквідація гетьманського правління 28.5 KB
  Наступ царату на автономію України.Політику Петра І щодо України продовжували самодержавні імператори Росії з більшою чи меншою жорстокістю і фанатичною впертістю.Певні позитивні зміни в політиці щодо України були можливими після того як російський престол перейшов до дочки Петра І Єлизавети.Розумовський добився того що зносинами Росії з Україною займалися не в Сенаті а в колегії закордонних справ під владу гетьмана було повернуто Київ і Запорожжя з України виведено російські військові підрозділи.
22810. Три поділи Речі Посполитої 70.5 KB
  Австрія та Пруссія перелякавшись що Росія зможе поступово прибрати до рук усю Річ Посполиту вирішили поділити її між собою. За таких обставин пропозиція прусського короля Фрідріха II у 1771 році про поділ польських земель знайшла сприятливий грунт. І 5 червня 1772 повноважні представники Прусії Австрії та Росії підписали в Петербурзі договір про поділ польських земель за яким відбирали на свою користь так звані санітарні смуги тобто території по периметру Речі Посполитої.
22811. Руська трійця 33.5 KB
  Руська трійця У першій половині XIX ст. Тут на початку 30х років виникло напівлегальне демократичнопросвітницьке та літературне угруповання Руська трійця засновники М. Головацький яке виступило на захист української мови термін руська для галичан означав українська. Особливістю виникнення та діяльності громадськокультурного об'єднання Руська трійця було те що воно будучи яскравим самобутнім представником культурницького етапу українського національного руху одночасно зберігало певні риси етапу фольклорноетнографічного і...
22812. Кири́ло-Мефо́діївське бра́тство 54 KB
  Історія створення Ініціаторами створення братства виступили Василь Білозерський Микола Гулак Микола Костомаров Пантелеймон Куліш Опанас Маркевич. Знаком братства став перстень з написом Св. Крім організаторів до братства незабаром увійшли: Георгій Андрузький Олександр Навроцький Дмитро Пильчиков Іван Посяда Микола Савич Олександр Тулуб. У квітні 1846 року до братства вступив Тарас Шевченко.
22813. Соціально-економічний розвиток У. у складі Росії у І пол. 19 ст 37 KB
  Для перевезення такої кількості використовувалися щонайменше 120130 тис. Приблизно в середині 40х років фабрична продукція активно витискує мануфактурну з ринку. із 146 тис. 50х років на У діяло 25 тис.
22814. Українське національне відродження 45.5 KB
  Період зародження нової української культури характеризується виникненням посиленого інтересу до історичної минувшини рідного народу його побуту і мистецьких здобутків. Котляревському належить велика заслуга й у відродженні української драматургії. Входження української культури в загальнословянський та світовий культурний процес 18401880 рр. на Правобережжі та поширення на ці землі українського національнокультурного руху з Лівобережжя у відповідь на посилену русифікаторську політику царизму зробило центром української романтики та...
22815. Українське питання 49.5 KB
  Українське питання Перша світова війна розпочата через суперечності між двома ворожими військовополітичними блоками що сформувалися на зламі ХІХХХ ст.Посилили суперечності що виникли між двома блоками національні питання у Східній Європі.Посилили суперечності що виникли між двома блоками національні питання у Східній Європі.Отже британський уряд задекларував намагання розв'язувати національні проблеми народів поневолених ворогами Антанти прагнучи використати національні питання як зброю проти держав австронімецького блоку.
22816. Україна в роки І Світової війни 33.5 KB
  АвстроУгорщина претендувала на Поділля та Волинь. Більшість західноукраїнців вирішили взяти бік АвстроУгорщини. Для досягнення цієї мети Союз вважав за доцільне співробітництво з Німеччиною та АвстроУгорщиною. Австроугорське командування повірило в провокаційні чутки розповсюджувані польською адміністрацією провінції про таємні симпатії українців до росіян унаслідок чого відступаючі габсбурзькі війська вдалися до переслідувань українців яких постраждали тисячі.
22817. Політичне становище в Україні після повалення царського режиму. Організація і діяльність Центральної ради. Проголошення Української Народної Республіки 38.5 KB
  2й військовий з'їзд червень того ж року запропонував Центральній Раді домогтися національної автономії України. Тоді ж у Києві відбувся 1й селянський з'їзд котрий також висловився за автономію України і обрав Раду селянських депутатів як складову частину Центральної Ради. відбулися переговори делегації ЦР із Тимчасовим урядом і Петроградською Радою щодо офіційного визнання автономії України у складі Росії. ЦР оприлюднила свій І Універсал в якому проголошувалась автономія України а Центральна Рада найвищим органом держави.