36400

Стандартные сужающие устройства. Основные параметры для расчета сужающих устройств

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

К стандартным сужающим устройствам относятся диафрагмы сопла и сопла Вентури. По двум сторонам диафрагмы располагаются отверстия по средствам которых снимается давление перед и после диафрагмы. Здесь благодаря наличию диффузора потери давления значительно меньше чем у сопла или диафрагмы.

Русский

2013-09-21

127.31 KB

39 чел.

Вопрос 13. Стандартные сужающие устройства. Основные параметры для расчета сужающих устройств. К стандартным сужающим устройствам относятся диафрагмы, сопла и сопла Вентури. Диафрагма является самым простым в изготовлении сужающим устройством. Диафрагма представляет собой тонкий диск с отверстием круглого сечения, центр которой лежит по оси трубопровода. По двум сторонам диафрагмы располагаются отверстия, по средствам которых снимается давление перед и после диафрагмы. В качестве регистрирующего прибора чаще используются U-образные манометры. Расход можно определить как функцию от перепада давлений, при известных параметрах устройства и среды.

Сопло выполнено в виде насадки с круглым концентрическим отверстием, имеющим плавно ссужающуюся часть на входе и развитую цилиндрическую часть на выходе. Система менее восприимчива к возмущениям потока.

Сопло Вентури состоит из цилиндрического входного участка, плавно ссужающейся части, переходящей в цилиндрический участок и из расширяющейся конической части диффузора. Здесь благодаря наличию диффузора потери давления значительно меньше чем у сопла или диафрагмы.  Представляет собой сопло с диффузором, причём параметр Р2 снимается в на соединении диффузора с насадкой. Такие сопла предотвращают вихревые движения в струе.

Расход жидкости в массовом исчислении:

Объемный расход:

ρ – плотность вещества

В – постоянный коэффициент


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69124. Поняття архітектури комп’ютера. Архітектура комп’ютера фон Неймана. Типи комп’ютерів. Програмне забезпечення 192 KB
  Поняття архітектури обчислювальних систем є одним з основних в інформатиці. Уперше термін «архітектура комп’ютера» був введений фірмою IBM при розробці обчислювальних систем серії IBM 360 і застосований до тих засобів, які може використовувати програміст під час написання програм на рівні машинних команд.
69125. Засоби створення програм. Класифікація мов програмування. Технологія створення программ 74 KB
  Основна функція всіх мов програмування крім машинної полягає у тому щоб надати програмісту засоби абстрагування від характеристик та особливостей апаратного забезпечення на якому виконуватимуться програми. Такий спосіб написання програм називається програмуванням у числових кодах...
69126. Поняття алгоритму й основні алгоритмічні структури. Властивості та способи опису алгоритму. Алгоритмічна структура розгалуження і перетворення 56.5 KB
  Одним з базових понять інформатики є поняття алгоритму. Алгоритм вказує, які операції, пов’язані з обробкою даних, і в якій послідовності треба виконати, щоб отримати розв’язок задачі. Алгоритм розрахований на певного виконавця, з погляду котрого вказівки мають бути елементарними...
69127. Робота у середовищі Borland Pascal 7.0 202.5 KB
  Інтегроване середовище розробки Borland Pascal 7.0 - далі IDE (Integrated Development Environment) Borland Pascal 7.0 - складається з текстового редактора, компілятора, компонувальника, налагоджувача і довідкової системи. Стандартна поставка IDE Borland Pascal 7.0 являє собою...
69128. Словник мови та загальна структура програми. Алфавіт та словник мови 58 KB
  У будь-якій мові програмування програма — це набір зрозумілих компілятору команд. Для створення програм треба знати синтаксис мови, тобто правила запису команд і використання лексичних одиниць мови. Знайомство з мовою розпочнемо з алфавіту.
69129. Прості типи даних. Операції над даними 93 KB
  Поняття типу даних є одним із фундаментальних понять програмування. Тип даних визначає: множину допустимих значень яких може набувати змінна або константа зазначеного типу; множину допустимих операцій що застосовуються до даних певного типу; спосіб зображення даних...
69130. Константи, змінні, вирази. Найпростіші оператори. Процедури введення, виведення 126.5 KB
  Будь-які значення, що використовуються у програмі, - це або значення змінних, або константи. Принципова відмінність між змінними і константами полягає у тому, що для зберігання значень змінних під час виконання програми відводяться ділянки...
69131. Алгоритмічний вибір альтернатив. Вкладеність конструкцій вибору 48 KB
  Під час програмування деяких розгалужень виникає потреба у використанні операторних блоків що розглядатимуться у розділі 3. У цьому ж розділі буде пояснено як орієнтуватися в коді великих програм що містять численну кількість конструкцій вибору та операторних блоків.
69132. Алгоритмічна конструкція повторення. Цикл з передумовою, постумовою, лічильником. Переривання циклу 83.5 KB
  У заголовку циклу зазначається умова завершення циклу а тіло циклу являє собою блок операторів що повторюються. Кожне виконання операторів тіла циклу супроводжується перевіркою умови завершення циклу і називається його ітерацією.