36401

Уровни автоматизации управления

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Уровни автоматизации управления Уровни автоматизации управления обычно совпадают с принятыми уровнями управления. На предприятии ряда отраслей промышленности в общей смене автоматизированного управления предприятия выделяют 3 уровня: автоматизации управления технологическими процессами; автоматизации управления на уровне производств; автоматизации управления на уровне предприятия. На верхней ступени решаются технические и в основном экономические...

Русский

2013-09-21

61.35 KB

4 чел.

Вопрос 13. Уровни автоматизации управления                                              Уровни автоматизации управления обычно совпадают с принятыми уровнями управления. На предприятии ряда отраслей промышленности в общей смене автоматизированного управления предприятия выделяют 3 уровня:

  1.  автоматизации управления технологическими процессами;
  2.  автоматизации управления на уровне производств;
  3.  автоматизации управления на уровне предприятия.

СПВ – системы сбора, первичной обработки и выдачи информации.

1. На нижней ступени решаются технические задачи:

  1.  соблюдение технологических режимов;
  2.  соблюдение правил эксплуатации оборудования;
  3.  соблюдение техники безопасности.

На этой ступени автоматизация обеспечивает в основном стабилизацию параметров, постоянную или оптимальную в данных условиях производительности агрегатов.

Для этого применяют: локальные системы стабилизации и регулирования параметров, поисковую автоматику, некоторые элементы вычислительной техники, автоматическую сигнализацию, блокировку, регистрацию и т.п.

2. На средней ступени определяется экономически обоснованное распределение нагрузок между цехами и агрегатами, оптимальный режим технологического процесса, а также вырабатываются и передаются команды АСУ нижней ступени.

Для этого используют системы централизованного сбора информации и ЭВМ для анализа деятельности производств и выработки заданий АСУ нижней ступени.

3. На верхней ступени решаются технические и в основном, экономические задачи, планируется производство отдельных цехов и участков, выполняются учетные работы, осуществляется управление транспортом, складами, энергоресурсами, определяются показатели для оперативного управления, которые передаются в соответствующие АСУ средней ступени.

Здесь применяют системы сбора информации о работе основных и вспомогательных производств и ЭВМ для анализа деятельности всего предприятия, планирования, учета, оперативного управления и выдачи необходимой отчетной информации.

Управление производством включает координацию деятельности всего персонала предприятия, управление движением всех элементов производства.

Управление производством распространяется на все фазы его существование – создание, функционирование, совершенствование, ликвидацию.

Структурная схема автоматизации промышленного предприятия


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55190. Методика підготовки та проведення діагностичної бесіди 107.5 KB
  Прийоми техніки: складання обмірковування плану бесіди інтервю Встановлення контакту контакт очей; привітання; знайомство; визначення дистанції імя; розмова про спільні інтереси приємне цікаве; âтакâреакція; тон привітний...
55191. Методика підготовки та проведення гри 71.5 KB
  МЕТА: Сформувати уявлення щодо методики підготовки та проведення гри. Зясуйте соціальне і психолого-педагогічне значення гри. Класифікуйте ігри за ознакою мети за місцем проведення за кількістю учасників за конкурсністю тощо.
55192. КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 738.12 KB
  Сущность и элементы маркетинговых коммуникаций. Особенности рекламы в сфере туризма. Стимулирование сбыта. Личная продажа и прямой маркетинг.
55193. Загальна характеристика технологій математичної освіти 37.5 KB
  Методичний орієнтир: Педагогічна технологія це системний метод планування реалізації та оцінювання всього процесу навчання й засвоєння знань із урахування технічних та людських ресурсів та їх взаємодії для досягнення ефективнішої форми освіти.
55194. Цивільні правовідносини 36 KB
  Завдання 4 Про який вид юридичних фактів іде мова у нижченаведених ситуаціях Свою відповідь обґрунтуйте. Ситуація 1. Ситуація 2. Ситуація 3.
55195. Класифікація і поведінка витрат 56.5 KB
  Основні поняття: витрати прямі та непрямі витрати постійні та змінні витрати основні та допоміжні витрати релевантні та нерелевантні витративиробнича собівартість повна собівартість граничні витрати контрольовані...
55196. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГА ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 81.28 KB
  Организация взаимодействия маркетинговой службы с другими подразделениями компании. В организационной структуре туристских фирм служба маркетинга является звеном, координирующим деятельность всех без исключения структурных подразделений.
55197. Наукова комунікація як складова фахової діяльності 179 KB
  Користуючись тлумачним словником поясніть значення наведених слів. Українські термінологічні словники. Павлову Загальномовні словники й довідники Волощак М. Російсько-український словник сталих словосполучень.
55198. Облік і аудит. Методичні рекомендації 351.5 KB
  Практичні рекомендації спрямовуються на набуття студентами навиків застосування теоретичних знань і методологічних підходів до формування показників звітності вітчизняних публічних корпорацій. Вивчення цієї дисципліни сприяють формуванню прикладних навичок фахівців з бухгалтерського обліку...