36407

Разработайте и поясните эквивалентную расчетную схему дискретной САУ

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

При разработке расчетной схемы будем использовать допущения: Операция квантования по уровню нелинейна = ЦСАУ нелинейна. Операция дискретизации сигнала линейна поэтому в дальнейшем нелинейные ЦСАУ заменим дискретными линейными САУ. В этой схему удобно объединить два блока работающих в непрерывном режиме Получена расчетная схема ЦСАУ эквивалентная по дискретной составляющей исходной САУ с цифровым регулятором. Эта схема позволяет ввести понятие переходной функции ЦСАУ в дискретном пространстве.

Русский

2013-09-21

20.14 KB

0 чел.

  1.  Разработайте и поясните эквивалентную расчетную схему дискретной САУ.

При разработке расчетной схемы будем использовать допущения:

Операция квантования по уровню нелинейна => ЦСАУ нелинейна. Примем допущение, что шаг квантования стремится к нулю.

.    ,  

Операция дискретизации сигнала линейна, поэтому в дальнейшем нелинейные ЦСАУ заменим дискретными линейными САУ.

Для дискретизации непрерывного сигнала будем использовать идеализированные моделированные  – импульсные последовательности.

Для преобразования дискретного сигнала в непрерывный будем использовать простейший преобразователь-фиксатор нулевого порядка с идеализированной импульсной характеристикой.

В качестве АЦП используем идеальное импульсное звено с шагом дискретизации t.

Полученная схема не может быть использована как расчетная, т.к. она не может быть охарактеризована передаточной функцией, связывающей . Это связанно с тем, что при дискретизации происходит размножение спектра исходного сигнала вдоль всей оси частот с периодом .

Для получения расчетной схемы необходимо полученную схему представить таким образом, чтобы на входе и выходе системы действовал цифровой сигнал, т.к. между дискретными сигналами существует пропорциональная зависимость. Разработаем такую схему.

В этой схему удобно объединить два блока, работающих в непрерывном режиме

Получена расчетная схема ЦСАУ, эквивалентная по дискретной составляющей исходной САУ с цифровым регулятором. Эта схема позволяет ввести понятие переходной функции ЦСАУ в дискретном пространстве. Т.к. нелинейными эффектами при квантовании по уровню пренебрегаем => процессы описываются линейными разностными уравнениями. В силу этого для анализа и синтеза ЦСАУ можно использовать хорошо развитые методы анализа и синтеза линейных систем, модифицируя их для ЦСАУ.

Выходной сигнал в расчетной схеме дискретный. Это означает, что он совпадает с реальным непрерывным сигналом только в моменты взятия отсчета. Поведение непрерывного сигнала между отсчетами  определяется соотношением между шагом дискретизации T и постоянной времени непрерывной части, т.е.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52721. Dora, the Explorer 241 KB
  Dora is an adventurous1 who lives inside a computer. Determined, positive, helpful2 and caring, Dora is always ready for adventure. She's filled with a sense of wonder, as she explores her world with her faithful3 Backpack, Map and her best friend Boots.
52722. Сценарій новорічного свята «Зоряна доріжка» 47.5 KB
  Сценарій новорічного свята Зоряна доріжка для учнів початкових класів Ведмедик Мудрійко Зайчик Косько Рисеня Русько Білочка Їжачок Тітонька Сова Вірус 1 Вірус 2 Дракон Змія Снігуронька Святий Миколай Лісова галявина перед головною ялинкою. Їжачок: І взяти її штурмом Білочка: Можна зліпити сніговика Зайчик: А коли замерзне ставок то можна кататися на ковзанах Мудрійко: А головне це Новий рік Рисеня: Це подарунки ялинка хороводи та різні розваги Білочка: А ви вже написали листа Святому...
52724. До майстерності – через передовий досвід 69 KB
  Авторська школа О. Як це починалось Знайомтесь Авторська школа О. Сахнівська школа славилась Літописом надзвичайних справ а саме: майстрували повітряну кулю; майстрували дво чи триступінчасті ракети які запускали зі шкільного Байконуру; створили розумні двері з кодовим замком для контрольних робіт; створили обчислювальні машини Ромашка і Ромашка 2 ; створили Музей бойової слави; будівництво Палацу здоровя; спорудження Криниці совісті; випуск шкільної газети Дівочі гори та інші. І ще...
52725. Створення умов для самореалізації особистості кожного учня на уроках математики 75.5 KB
  Досягти освітньої мети означає озброїти учнів максимумом знань з основ алгебри та геометрії; сприяти формуванню математичних навичок; ознайомити їх з доступними методами сучасної науки математики; показати її місце в суспільнокорисній діяльності. Практичноприкладні цілі передбачають формування в учнів умінь і навичок повязувати теорію з практикою: розвязувати задачі виробничого і життєвого характеру математично осмислювати навколишні явища тощо. Учитель не лише має можливість а і зобовязаний активно формувати в учнів науковий...
52726. Пізнавальний інтерес 269.5 KB
  Так справді нинішній стан навчання учнів молодшого шкільного вікузасвідчує що 80 дітей залишаються пасивними на уроці і ця пасивністьспостерігається упродовж багатьох років навчання в школі. При цьому навчально пізнавальна діяльність організовується так щоб діти шукали різницю між новими та вже отриманими знаннями приймають альтернативні рішення мають змогу зробити відкриття формулювали свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів навчальної співпраці. При цьому ситуативний інтерес який проявляється через позитивні...
52727. Досвід роботи з упровадження інтерактивних і мультимедійних технологій на уроках української літератури як засобу формування компетентної особистості 76 KB
  Моя система роботи будується на сучасних педагогічних технологіях головна мета яких зробити процес навчання творчим особистісно зорієнтованим. Під час етапу цілеутворення та планування роботи учні спільно працюють на уроці з учителем. Продумуючи кожен свій крок надаю перевагу таким формам роботи котрі сприяли б виробленню в учнів психологічних установок на самовдосконалення націлювали б їх на високі моральні цінностівідповідальне ставлення до життя.
52728. Реалізація соціальної, мотиваційної, функціональної компетенцій на уроках української мови та літератури 60 KB
  Насамперед учні мають засвоїти поняття мови і мовлення; стилі мовлення; монологічне і діалогічне мовлення;текст його ознаки; тему та основну думку тексту; типи мовлення. Хто є адресантом а хто адресатом мовлення У чому полягає діяльність адресанта і діяльність адресата Які умови потрібні щоб відбулося спілкування Від чого залежить успішність спілкування 2. Чи добре ви засвоїли зміст слів мова і мовлення Поширте поданий текст вибравши зі слів у дужках ті які підходять за змістом і поставивши їх у потрібному відмінку. Діти засвоюють...
52729. Формування життєвих компетентностей через проектну діяльність 346.5 KB
  Світові тенденції розвитку середньої загальної освіти характеризуються переходом від традиційної репродуктивної моделі школи до розвиваючої конструктивної моделі, орієнтованої на результат. Обновилася функція школи: не тільки навчання і виховання, але і соціалізація школяра, формування життєвої компетентності, розвиток соціально - значимих якостей особистості.