36410

Приведите алгоритм дискретной обработки и получите передаточные функции и импульсную характеристику дискретной САУ

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

При построении дискретной САУ реализуется 2 подхода: Частота с которой ПК рассчитывает процессы так велика что интервал гораздо меньше всех постоянных времен НЧ. Если при этом и шаг квантования мал то САУ практически не отличается от непрерывной системы и если исполнительный механизм и объект меняются то и цифровая САУ меняется. В этом случае САУ нужно считать дискретными и процессы в них необходимо описывать с применением специального математического аппарата.

Русский

2013-09-21

535.95 KB

1 чел.

  1.  Приведите алгоритм дискретной обработки и получите передаточные функции и импульсную характеристику дискретной САУ.

При построении дискретной САУ реализуется 2 подхода:

  1.  Частота с которой ПК рассчитывает процессы так велика, что интервал гораздо меньше всех постоянных времен НЧ. В этом случае ни исполнительный механизм, ни объект не замечают, что сигнал дискретный. Если при этом и шаг квантования мал, то САУ практически не отличается от непрерывной системы и если исполнительный механизм и объект меняются, то и цифровая САУ меняется.
  2.  Интервал дискретизации сопоставим с длительностью переходного процесса в системе. Такая ситуация возникает, когда один и тот же процессор  используется для управления многими объектами. В этом случае САУ нужно считать  дискретными и процессы в них необходимо описывать с применением специального математического аппарата. Для того чтобы цифровая САУ была эквивалентна непрерывной необходимо при выборе частотной дискретизации учитывать не только граничную частоту сигнала, но и граничную частоту полосы пропускания.

 

В этом случае с помощью фильтров можно убрать боковые спектры состояния и в качестве КПФ учитывать только главный лепесток.

Выполнив все замены получаем:

g(m) – импульсная харрактеристика дискретной САУ, ее можно определить как отклик дискретной системы на сигнал единичного импульса.

Для физически реализуемой системы:

Для дискретных систем возможны два вида импульсных харрактеристик:

  1.  Бесконечной длительности

Такую импульсную харрактеристику имеют рекурсивные алгоритмы, поэтому их часто называют алгоритмы с бесконечной импульсной харрактеристикой.

  1.  Конечной длительности

Нерекурсивные цифровые алгоритмы имеют конечные импульсные харрактеристики. Это означает, что дискретные временные свертки можно непосредственно использовать при реализации нерекурсивных алгоритмов. В выражении дискретной временной свертки число слагаемых также ограничено.

Рекурсивные алгоритмы вследствие бесконечности их импульсной харрактеристики невозможно реализовать по алгоритму свертки, так как при этом требуется бесконечное время и объем вычислений.

Рисунок.1. Нерекурсивный и рекурсивный алгоритмы обработки.

Рисунок.2. Бесконечная и конечная импульсные харрактеристики.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31710. Основні види діяльності 59 KB
  У дошкільному віці провідним різновидом діяльності є гра у шкільному навчання а в зрілому праця. Гра та навчання властиві і людям і тваринам. Але вона відрізняється від навчання та праці.
31711. Колектив як соціокультурне середовище виховання і розвитку 52.5 KB
  Емоціональний рівень ввзаємодії в колективі відображає домінуючі емоціональні стани дітей їх спільні переживання стосунки симпатій чи антипатій між членами колективу гуманістичні та суспільно значимі мотиви. Ініціатива творча позиція особистості зростання самостійності і самоуправління дітей ціннісний зміст їх спільної діяльності є індикаторами виховного потенціалу дитячого колективу. Підходи до розробки колективу та індивідуальності. Погляди на проблеми колективу відобразили сутність суспільних культурноісторичних процесів розвитку...
31712. Двіжущіе сили та умови розвитку особистості 99 KB
  Двіжущіе сили та умови розвитку особистості Розвиток особистості слід розуміти як процес формування особистості як соціальної якості індивіда в результаті його соціалізації та виховання. Володіючи природними анатомофізіологічними передумовами до становлення особистості в процесі соціалізації дитина вступає у взаємодію з навколишнім світом опановуючи досягненнями людства. Створювані в ході цього процесу здібності і функції відтворюють в особистості історично сформувалися людські якості. Оволодіння дійсністю у дитини здійснюється в його...
31713. Соціалізація особистості 95.5 KB
  socilis суспільний характеристика це процес входження індивіда в суспільство соціалізації особистості активного засвоєння ним соціального досвіду соціальних ролей норм цінностей необхідних для успішної життєдіяльності в даному суспільстві. У процесі соціалізації в людини формуються соціальні якості знання вміння відповідні навички що дає їй змогу стати дієздатним учасником соціальних відносин. Отже основа соціальнопсихологічного розуміння соціалізації особистості грунтується на характеристиці соціальнопсихологічного типу...
31714. Загальні поняття про особистість 49 KB
  В особистості немовби концентруються особливості суспільства основні його риси. Тому зрозуміти життя особистості можна тільки розглядаючи її у конкретних суспільних умовах в діяльності та стосунках з іншими людьми аналізуючи її соціальний статус та місце в суспільних відносинах. Усі особистості – індивіди але не кожен індивід – особистість. Паригіна модель особистості котра повинна зайняти місце в системі психології припускає поєднання двох підходів: соціологічного й загальнопсихолоігчного.
31715. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 105 KB
  Метод спостереження може використатися як один із центральних самостійних методів дослідження. Метод спостереження здійснюється також з метою збору первинного матеріалу дослідження а також для контролю отриманих емпіричних даних. Класифікація спостереження виконується на різних підставах.
31716. Соціалізація старшокласників у школі 89.5 KB
  Ціннісні орієнтації референтної групи істотною мірою визначають соціальнопсихологічне обличчя підлітка. Оскільки група єдина площина соціальнопсихологічного досвіду в якій може проявити себе підліток яку він може засвоїти й через яку пізнати сукупність суспільних відносин то саме група стає формівною силою в соціалізації підлітка. Тут надзвичайно суттєвим є питання про те що визначає референтну значущість тієї чи іншої групи в очах підлітка або навпаки сприяє її зниженню.
31717. Структура педагогічної психології 35.5 KB
  До кожної теми подано список літератури щоб читач міг поперше більш докладно вивчити певний аспект теми яка його зацікавила подруге мав уявлення та добре орієнтувався у працях авторів які займаються проблемами та дослідженнями в галузі психології навчання та виховання. Предмет і задачі педагогічної психології Предметом педагогічної психології є психологія навчання психологія виховання психологія вчителя та педагогічної діяльності. Основний зміст педагогічної психології складають психологічні закономірності процесів навчання та...
31718. Загальна характеристика процесу виховання 43.5 KB
  Соціальня ситуація розвитку особистості Становлення людини як індивіда та особистості за Л. Виготським передбачає діалектичну взаємодію двох відносно автономних однак нерозривно пов'язаних процесів розвитку природного і соціального. Кожному віку притаманна певна специфічна соціольна сипгуаціярозвитку тобто особливе співвідношення внутрішніх процесів розвитку і зовнішніх умов яке є типовим для кожного вікового етапу зумовлює динаміку психічного розвитку протягом відповідного вікового періоду і нові якісно своєрідні психологічні утворення...