36413

Приведите нелинейные модели САУ

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Каждая СУ состоит их линейных и НЛЗ. Наличие одного НЛЗ делает всю САУ нелинейной. По матму описанию процессов НЛЗ делятся на статиче и динамиче. Описывся алгебраичми зависимочтями выхй величины от вхй Динамиче НЛЗ процессы котх описся НЛ ДУ например: Принципы нелинейности: а коэфты уря зависят от перх б степень произвх выше 1 и самой произвой в коэфт К зависит от самой производной ДУ будет НЛ если присутт хотя бы один из признаков нелинейности.

Русский

2013-09-21

16.25 KB

0 чел.

  1.  Приведите нелинейные модели САУ.

Каждая СУ состоит их линейных и НЛЗ. Наличие одного НЛЗ делает всю САУ нелинейной. По мат-му описанию процессов НЛЗ делятся на статич-е и динамич-е.

  1.  Статич. (безынерционные ли звенья 1-го пор-ка)

z(x)=f(x), f – НЛ зависимость. Описыв-ся алгебраич-ми зависимочтями вых-й величины от вх-й

  1.  Динамич-е НЛЗ, процессы кот-х опис-ся НЛ ДУ, например:

Принципы нелинейности:

а) коэф-ты ур-я зависят от пер-х

б) степень произв-х выше 1 и самой произв-ой

в) коэф-т К зависит от самой производной

ДУ будет НЛ, если присут-т хотя бы один из признаков нелинейности.

Звенья принято описывать с пом-ю ДУ:

  1.  0-го пор-ка: n=0; z=f(x), f – НЛЗ
  2.  1-го пор-ка: n=1; z=f(x, x’); z=f1(x)+f2(x’); f, f1, f2 – НЛ фун-и
  3.  2-го пор-ка: n=2; f2(z, z’)=f1(x, x’); f1, f2 – НЛ фун-и

Нелинейности 1-го пор-ка можно представить в виде стр-х схем, сост-х из безынерц-го НЛЗ и инерц-го лин-го звена.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80346. Контроль за вчиненням злочину 40.62 KB
  В Україні проведення контрольованої поставки здійснюється згідно з положеннями пункту 1 частини першої статті 271 Кримінального процесуального кодексу України у порядку визначеному нормативноправовими актами Міністерства внутрішніх справ України податкової міліції Державної податкової служби України Служби безпеки України Державної митної служби України погодженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України. У Законі України Про оперативнорозшукову діяльність далі –ОРД у пункті 2 частини...
80347. ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 75.46 KB
  Під кримінально-процесуальною дією в кримінальному судочинстві треба розуміти дію, передбачену та детально врегульовану нормами кримінально-процесуального права, що провадиться виключно органами, які уповноважені законом на здійснення кримінально–процесуальної діяльності
80349. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 43.58 KB
  Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами ОВС на стадіях документування злочинних дій реалізаціїоперативних матеріалів розслідування кримінальної справи та її розгляді в суді : наказ МВС України від 07 верес.
80352. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві 51.98 KB
  Правові засади використання результатів негласних слідчих розшукових дій у кримінальному судочинстві Використання результатів негласних слідчих розшукових дій для формування доказів у кримінальному судочинстві – це проблема яка виникла з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України та розглядається на стику кримінального процесу та оперативнорозшукової діяльності а також має як теоретичний так і прикладний аспект. 254 КПК України – якщо у протоколі про проведення негласної слідчої дії міститься інформація щодо...
80353. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 59.35 KB
  Поняття суть і значення стадії судового розгляду. Загальні положення судового розгляду у кримінальному провадженні. Межі судового розгляду. Процедура судового розгляду.
80354. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 72.33 KB
  Поняття, завдання та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій. Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила злочин.