36413

Приведите нелинейные модели САУ

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Каждая СУ состоит их линейных и НЛЗ. Наличие одного НЛЗ делает всю САУ нелинейной. По матму описанию процессов НЛЗ делятся на статиче и динамиче. Описывся алгебраичми зависимочтями выхй величины от вхй Динамиче НЛЗ процессы котх описся НЛ ДУ например: Принципы нелинейности: а коэфты уря зависят от перх б степень произвх выше 1 и самой произвой в коэфт К зависит от самой производной ДУ будет НЛ если присутт хотя бы один из признаков нелинейности.

Русский

2013-09-21

16.25 KB

0 чел.

  1.  Приведите нелинейные модели САУ.

Каждая СУ состоит их линейных и НЛЗ. Наличие одного НЛЗ делает всю САУ нелинейной. По мат-му описанию процессов НЛЗ делятся на статич-е и динамич-е.

  1.  Статич. (безынерционные ли звенья 1-го пор-ка)

z(x)=f(x), f – НЛ зависимость. Описыв-ся алгебраич-ми зависимочтями вых-й величины от вх-й

  1.  Динамич-е НЛЗ, процессы кот-х опис-ся НЛ ДУ, например:

Принципы нелинейности:

а) коэф-ты ур-я зависят от пер-х

б) степень произв-х выше 1 и самой произв-ой

в) коэф-т К зависит от самой производной

ДУ будет НЛ, если присут-т хотя бы один из признаков нелинейности.

Звенья принято описывать с пом-ю ДУ:

  1.  0-го пор-ка: n=0; z=f(x), f – НЛЗ
  2.  1-го пор-ка: n=1; z=f(x, x’); z=f1(x)+f2(x’); f, f1, f2 – НЛ фун-и
  3.  2-го пор-ка: n=2; f2(z, z’)=f1(x, x’); f1, f2 – НЛ фун-и

Нелинейности 1-го пор-ка можно представить в виде стр-х схем, сост-х из безынерц-го НЛЗ и инерц-го лин-го звена.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68941. Контейнери 23.5 KB
  Іншими словами ви оголошуєте клас який містить члени даних які самі є екземплярами інших класів або покажчиками на інші класи. За допомогою контейнера класгосподар отримує доступ до відкритих членів класів що містяться. Деякі знавці C вважають за краще використовувати контейнери а не множинне спадкоємство...
68942. Inline функції 36.5 KB
  Визначення функцій що підставляються усередині класу Мова C володіє важливою властивістю: у нім існують функції inline functions що підставляються які широко використовуються в класах. Щоб замінити виклик функції підстановкою перед її визначенням слід вказати слово inline.
68943. Статичні члени класу 43.5 KB
  Якщо перед оголошенням змінної-члена поставити ключове слово static, компілятор створить тільки один екземпляр цієї змінної, який використовуватиметься всіма об’єктами даного класу. На відміну від звичайних змінних-членів, статичні змінні-члени не копіюються для кожного об’єкту окремо.
68944. Статичні функції-члени 28 KB
  Функції-члени також можуть бути статичними, але на них розповсюджується декілька обмежень. Вони мають прямий доступ тільки до інших статичних членів класу. (Зрозуміло, глобальні функції і дані також доступні статичним функціям-членам.) Статична функція-член не має покажчика this.
68945. Передача об’єктів функціям. Повернення об’єктів 37.5 KB
  Об’єкти можна передавати функціям, як звичайні змінні. Для цього застосовується звичайний механізм передачі параметрів по значенню. Не дивлячись на зовнішню простоту, цей процес може привести до несподіваних наслідків, що стосуються конструкторів і деструкцій.
68946. Покажчик this 29 KB
  При виклику функції-члена їй неявно передається покажчик на зухвалий об’єкт. Цей покажчик називається this. Розглянемо програму, в якій описаний клас pwr, призначений для обчислення ступеня деякого числа.
68947. Вказівники на члени класу 32 KB
  Вказівник такого вигляду називається вказівником на член класу. Цей незвичайний вказівник задає зсув усередині об’єкту відповідного класу. Оскільки вказівники на члени класу не є вказівниками в звичайному сенсі слова до них не можна застосовувати операторів.
68948. Перевантаження операторів 40 KB
  Перевантаження скорочених операторів присвоєння Обмеження на перевантаження операторів З перевантаженням функцій тісно пов’язаний механізм перевантаження операторів. У мові C можна перенавантажувати більшість операторів набудувавши їх на конкретний клас.
68949. Перевантаження операторів new і delete 53.5 KB
  У мові C++ можна перенавантажувати операторів new і delete. Це доводиться робити, якщо виникає необхідність створити особливий механізм розподілу пам’яті. Наприклад, можна зажадати, щоб процедура розподілу пам’яті використовувала жорсткий диск як віртуальну пам’ять, якщо купа вичерпана.