36415

Поясните методы анализа устойчивости равновесных режимов нелинейных САУ

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

методыне дают полн. Методы анализа динамики НС: 1.Точные методы исследия динамики: метод прова сост: фазовой плоскости; изоклин; метод припасовывания метод точечного преобразования 2.

Русский

2013-09-21

16.92 KB

4 чел.

  1.  Поясните методы анализа устойчивости равновесных режимов нелинейных САУ.

Особенности анализа НСУ: не применим принцип суперпозиции; нет единого метода решения НДУ; испол. приближ. методы(не дают полн. инф. о сво-вах сист.); возможны автокалебательные режимы(уст. незатух. колеб.)

Методы анализа динамики НС:

1.Точные методы исслед-ия динамики:

-метод про-ва сост: фазовой плоскости; изоклин;

-метод припасовывания

-метод точечного преобразования

2. Приближ. методы исслед-ия динамики(испол-ся, если НС мало отлич-ся от ЛС): малого анализа; Пуанкаре; Булгакова; Вандерполя

3. Приближ методы исслед-ия автоколебательных режимов: гармонической линеаризации, гарм. баланса.

4.Если НДУ можно линеар-ть в окр-ти раб. т., динамика НС изуч-ся методами анализа ЛС.

Методы анализа равновес.(статич) режимов:

1) аналитический

- по статич хар-ке: Y(x)=y{z(t)}=y{z(x)}

- метод фазовой плоскости

2) графический

- по статич хар-ке: Z(x),Y(z)→Y(x)

-метод фаз про-ва

Фаз. про-во - про-во сост. для автономной системы. Фаз. плоскость-след движения т. в фаз. ро-ве. Фаз. портрет-совок-ть фаз. тр-рий для всех н.у. вместе с особ точками и траект-ми.

3) методы, опред-щие уст-ть НС:

-критерий абсолютной уст-ти Попова

Критерий Попова: замкнутая СУ, сост-ая из лин. части, удовл-ей гипотезе фильтра, и нелин. части – гипотезе сектора, абсолютна уст-ва, если выполн-ся Крит. абсол.уст-ти:

Re[(1+jwq)Wл(jw)]+1/k=δ>0,

где k-коэф передачи нелин звена, q-произвол действ число, δ- произвол действ «+» число.

- прямой метод Ляпунова


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40914. Параметричний підсилювач на НП-діодах 103.5 KB
  Останнім часом роблять малим, отже дуже велика, і її не використовують. Можна використовувати .Розглянемо телевізійний параметричний підсилювач. - позначені частоти відповідних резонаторів.
40915. Транзистори НВЧ 109 KB
  Ці транзистори є видозміненими звичайними транзисторами. Серійно випускають транзистори з . Використовують транзистори.
40916. Підсилювачі на НВЧ транзисторах 59.5 KB
  Аналогічно створюється резонанс та узгодження по опору на виході: Принципова схема підсилювача:Для узгодження з лінією 50 Ом підключають і трансформатор (лампу)підбирається так, щоб узгодити з опорам 50 Ом. Аналогічно створюється резонанс та узгодження по опору на виході:
40917. Невзаємні елементи НВЧ 98.5 KB
  Нехай маємо феромагнітне середовище в , при цьому орієнтація доменів , оскільки це енергетично вигідно. Нехай тепер , тобто додали невелике змінне поле у перпендикулярному напрямку. Звичайно, при цьому зміниться Тепер треба знайти , тобто . Розглядатимемо лінійну задачу, нелінійності не враховуємо.
40919. Плоскі хвилі в гіротропному середовищі 107.5 KB
  Тобто, у взаємодіючій хвилі довжина хвилі буде менша. Зсунемось від початку на період, тоді друга хвиля повернеться в початковий стан, а перша не встигне. Тоді дасть вектор під кутом до нульової площини. - кут Фарадея (кут повороту площини поляризації). , ми розглянули . Цей кут змінюється в залежності від відстані.
40920. Фарадеївський вентиль і циркулятор 66 KB
  Ці прилади працюють на великих потужностях. Вхідна та вихідна щілини повернуті на одна відносно іншої. Всередині – ферит, навколо – електромагнітна котушка. Підбираємо параметри так, щоб хвиля змінювала поляризаційний кут на після проходження
40921. Аналіз та синтез НВЧ елементів 124 KB
  Розглянемо відому матрицю розсіювання . Нехай маємо - полюсник, у нього входів і виходів. Для кожного входу та виходу є падаюча та відбита хвилі.Будемо користуватися нормованими величинами: - для падаючої хвилі, - для відбитої. , - амплітуди падаючої та відбитої хвиль, , - відповідні потужності.Будемо вважати, що відбита хвиля зумовлена всіма хвилями, що увійшли в - полюсник:
40922. Метод орієнтованих графів 153.5 KB
  Можна виключити вершину . Для цього стрілки продовжують так, ніби вузла і не було. В діамагнетику вказується - коефіцієнт при виключеній вершині.