36476

Древняя Персия

Доклад

История и СИД

За помощь в осуществлении контроля над обществом им предоставлялась наибольшая политическая самостоятельность Частный интерес работает на общественный Внешняя политика Восточное побережье Эгейского моря Греция – колонии господство над торговлей в средиземном море Внешняя политика обусловлена экономической структурой: цель – экономически важные регионы.

Русский

2013-09-22

27 KB

12 чел.

Древняя Персия

Экономика

 •  Многоотраслевая экономика
 •  Возникает региональный внутренний рынок
 •  Региональная специализация
 •  Районы заинтересованы в экономических отношениях друг с другом
 •  Ряд финансовых механизмов: ссуда, кредит, займ
 •  Деньги: единый эмиссионный центр в столице а так же локальные центры эмиссии
 •  Экономическая самостоятельность рабов обусловлена экономической системой рынка

Политика

 •  Региональная элита осуществляла власть на местах
 •  Все привилегии носят экономический характер
 •  Кастовое общество, но представители социальных групп получают широкую самостоятельность

Все население становится зависимым от центра (все социальные группы вовлечены в торговлю на внутреннем рынке, пользование единой денежной системой)

Политическая система представляет собой восточную деспотию, в которой начали зарождаться первые признаки нового политического устройства – монархия

 •  Центр создан искусственно и начинает объединять всех
 •  Денежная система как рычаг управления обществом требует наличие союзников на местах, которые активно внедряют денежные системы (местная, региональная элита). За помощь в осуществлении контроля над обществом им предоставлялась наибольшая политическая самостоятельность
 •  Частный интерес работает на общественный

Внешняя политика

 •  Восточное побережье Эгейского моря (Греция – колонии) господство над торговлей в средиземном море
 •  Внешняя политика обусловлена экономической структурой: цель – экономически важные регионы.

Культура

 •  Эмпирическая база наук
 •  Заостримз – первая религия которая объявила абсолютное добро и зло
 •  Переход от обожествления бога и природы к обожествлению государства


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65653. Геометричне моделювання сім’ї кривих з урахуванням впливу попередніх елементів на наступні 1.04 MB
  Ефективний підхід, що може бути покладений в основу таких способів, полягає у побудові елементів сім’ї кривих складної геометричної форми. В задачах геометричного моделювання гетерогенних процесів ці криві виступають як геометричні моделі ліній розділу фаз розвитку процесу.
65654. Патологічна схильність до азартних ігор (клініка, терапія та реабілітація) 644.5 KB
  Ситуація, що пов’язана з адиктивною поведінкою, є досить проблемною для багатьох країн світу, у тому числі, і України. Причина полягає у докорінній відмінності стереотипів мислення та світогляду послідовних генерацій, що виховувались у різних соціально-економічних умовах, а також через затяжну політичну...
65656. Подолання дезорганізації діяльності підрозділів промислового підприємства 198.5 KB
  Надмірна організованість діяльності підприємств є одним з чинників зниження стійкості їхньої діяльності втрати креативності в цій діяльності. Це зумовлює необхідність і доцільність надання певної свободи дій окремим працівникам та...
65657. Система педагогічних задач як засіб формування професійних умінь учителів початкових класів 284.5 KB
  Домінуючою на сучасному етапі й у прогнозованому майбутньому розвитку вищої професійної школи є парадигма особистісно зорієнтованої освіти, концепції та моделі її реалізації через компетентнісний підхід. У зв’язку з цим перетворення всіх компонентів стосуються не лише структурних складових...
65658. Науково-дослідні установи і організації Криму у системі відносин: влада – економіка – довкілля (1861–1917 рр.) 217.5 KB
  Досвід європейських держав свідчить про виняткову роль наукового знання у досягненні економічного прогресу і процвітання. Соціально-економічні зміни активно впливали на розвиток прогресивних тенденцій у громадському житті і сприяли формуванню системи наукового дослідництва країни.
65659. Комплексна оцінка впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд 1.21 MB
  В Україні в останні десятиріччя розробляється та здійснюється ряд проектів великих гідротехнічних споруд (ГТС). Створення ГТС спричиняє істотні впливи на навколишнє природне середовище (НПС), які полягають у техногенному забрудненні...
65660. Раціоналістичні тенденції в українській філософській думці ХІ – поч. ХVІІ століття 188 KB
  Актуальність дослідження раціоналістичних тенденцій в українській філософській думці зумовлена пожвавленим осмисленням ідентичності української філософії зміною парадигм раціональності. Таким чином здійснення історико-філософського дослідження зумовлене потребами...
65661. МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ 1.47 MB
  Досягнення цієї мети можливе через здійснення ефективної координації роботи різних видів транспорту загального користування а саме: авіаційного автомобільного водного та залізничного. Серед пріоритетів Транспортної стратегії щодо авіаційного транспорту є приведення його інфраструктури...