36528

Информация, информационные революции, основные этапы. Классификация информации

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Iя революция – изобретение письменности. IIя революция сер. IIIя революция кон. IVя революция 70е гг.

Русский

2013-09-22

25.5 KB

13 чел.

Информация, информационные революции, основные этапы. Классификация информации.

Под информацией (в переводе с лат. «разъяснение», «изложение») первоначально понимались сведения, передаваемые людьми устно, письменно или другим способом с помощью условных символов или технических средств. С середины ХХ в. слово «информация» превращается в научный термин.

!!!Информация – обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, между автоматами; обмен символами в живом и растительном мире; передача признаков от клетки к клетке, от организма к организму.

!!!Информационные революции

В истории развития цивилизаций произошло несколько информационных революций – преобразований общественных отношений из-за кардинальных изменений в сфере обработки информации.

I-я революция – изобретение письменности.

II-я революция (сер.XVI в.) – изобретение книгопечатания.

III-я революция (кон.XIX в.) – изобретение электричества =>

телеграф, телефон, радио и т.п.

IV-я революция (70-е гг.) – изобретение микропроцессоров =>

ПЭВМ, сети ЭВМ и т.п.

Последняя информационная революция породила принципиально новую отрасль – информационную индустрию, связанную с производством технических средств, методов, технологий для производства новых знаний.

!!!Классификация информации:1) Аналоговая (в непрерывной форме)(на её основе работает Аналоговая вычислительная техника (АВМ)); 2) Дискретная (в виде последовательности знаков –> цифровой код)(на её основе работает Цифровая вычислительная техника (ЭЦВМ));

А на основе Дискретной и аналоговой информации работают Гибридные ВМ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84868. Уявлення про слова-назви предметів 49 KB
  Уявлення про слованазви предметів. Ознайомити дітей зі словами які означають назви предметів розвивати вміння класифікувати предмети та ставити питання до назв конкретних предметів і назв істот; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати спостережливість зв’язне мовлення...
84869. Слова протилежні за значенням (антоніми). Спостереження за роллю антонімів 66 KB
  Розвивати мовленнєві здібності учнів, лексичний запас, вміння аналізувати, характеризувати, класифікувати мовний матеріал, формувати та висловлювати власну думку; вчити працювати в групах. Виховувати почуття взаємодопомоги, взаємодії, товаришування, партнерства, прищеплювати любов до природи.
84870. А вже весна, а вже красна 72.5 KB
  В перший клас приходять діти, які мають обмежений словниковий запас, слабо розвинену дрібну моторику, неадекватні емоції і т.п. У багатьох дітей спостерігаються стійкі порушення мовлення. Щоб робота шкільного логопеда стала більш ефективнішою, йому потрібен тісний зв’язок з вчителем початкових класів.
84871. Розповідні речення. Інтонація при читанні розповідних речень. Розділові знаки в кінці розповідних речень. Слова, близькі за значенням 38 KB
  Дати учням уявлення про розповідне речення; розвивати навички інтонування розповідних речень з крапкою або знаком оклику в кінці; виховувати почуття любові до своєї Вітчизни. Сьогодні ми з вами побуваємо у містечку Речення. Вони хочуть допомогти вам у вивченні речення і розповісти багато нового і цікавого.
84872. Пом’якшені приголосні. Відсутність ь знака після букв приголосних, що не мають пари м’яких. Правильна вимова твердих, м’яких і пом’якшених приголосних 2.16 MB
  Мета уроку: Формувати комунікативну компетентність, контрольно-оцінювальну діяльність. З’ясувати, після яких букв в українській мові пишеться ь. Удосконалювати вимову твердих, м’яких і пом’якшених приголосних. Поповнювати словниковий запас. Розвивати мовлення, пам’ять.
84873. Донбас – мій рідний край 541.5 KB
  Мета: Формувати в учнів інтерес до навчання; вчити розповідати про символи нашої Української держави, Донецького краю та їх значення; розвивати прагнення бути свідомим громадянином України, її патріотом. Розвивати пізнавальні інтереси. Виховувати бажання наполегливо оволодівати знаннями, любов до школи.
84874. Note on Tracking from the ART List by Armin Winkler 29 KB
  Imagine you are playing ball with the dog, and the dog decides to stalk a bird instead. You can just yell harsh and loud enough to have the dog come back and leave the bird alone, but also leave the ball.
84875. Obedience tracking theory 27.5 KB
  The best advice I have EVER gotten in tracking is you can not track too much. I used to track twice maybe three times a week. Now I track at least 5 times a week and I am very happy with the results.
84876. Schutzhund Tracking 82 KB
  Some dogs are naturally inclined to air scent, others you will see naturally explore their surroundings with their noses very close to the ground from a young age. For Schutzhund, the dog is expected to follow a footstep trail with a deep nose (nose very close to the ground) and to indicate articles along the way.