36529

Возникновение эвм, поколения эвм. Критерии классификации

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Возникновение ЭВМ. Поколения ЭВМ. Под поколением ЭВМ понимается серия вычислительных машин обладающих едиными научными и техническими принципами возможностью создания разными коллективами 1е поколение 194650 элементная база электронные лампы Стрела Урал1 и.

Русский

2013-09-22

26 KB

1 чел.

Возникновение эвм, поколения эвм. Критерии классификации.

!!!Возникновение ЭВМ.

1623 – немецкий ученый В. Шингард: ВМ (+ - x :)

1649 – Б. Паскаль: ВМ ( )

1674 – В. Лейбниц: ВМ арифметических действий( )

1823-34 – И. Бэббидж предложил структуру первого автоматического вычислителя с осн. программ. управлением

1874 – русский инженер Однер: механический арифмометр

1874 – академик П. Чебышев: ВМ

1911 – академик А.Н. Крылов: ВМ для решения арифметических уравнений.

!!!Поколения ЭВМ. Критерии Классификации.

Под поколением ЭВМ понимается серия вычислительных машин, обладающих едиными научными и техническими принципами, возможностью создания разными коллективами

1е поколение

1946-50 – элементная база – электронные лампы

Стрела, Урал-1 и.т.п.

Общение – пульт управления,

носитель информации  перфолента.

Программирование – коды ЭВМ.

Основной тип – большие машины.

2е поколение

1950-60 – элементная база – полупроводники

Минск 22/32, БЭСМ, RSA

Общение – монопольный режим, пакетный режим, перфокарта.

Программирование – языки программирования (Алгол, Фортран, Ассемблер).

Основной тип – большие ЭВМ.

3е поколение

1960-70 – элементная база – интегральная микросхема

IBM –360, 370, ЕС ЭВМ, БЭСМ-6.

Общение – режим разделения времени (появление дисплейных классов)

Программирование – языки программирования (Кобол, Бейсик).

Основной тип – большие и маленькие ЭВМ.

4е поколение

1970-85 – элементная база – БИС, СБИС

ПЭВМ, многопроцессорные, многомашинные комплексы, супер-ЭВМ (CDC 6600, ILLIAC –4 и др.)

Общение – диалоговый, монопольный ввод информации (дискеты, диски, клавиатура)

Основной тип – ПЭВМ, рабочие станции, супер-ЭВМ.

5е поколение

1985-94

Основные черты ЭВМ 5го поколения:

Общение с ЭВМ на языке проблемной области в естественной для пользователя среде: рисунки, речь. Понимание описанной проблемы на языке близком к естественному языку. Синтез процедур обработки данных на основе описания и спецификации. Манипулирование знаниями и получение логических выводов на основе накопленных знаний.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64437. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ МАШИН ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ВНЕСЕННЯ САПРОПЕЛІВ 264.5 KB
  Тому одним із актуальних завдань сільськогосподарського виробництва є покращення родючості ґрунтів за рахунок якісного поверхневого внесення сапропелів як органічних добрив що потребує обґрунтування конструктивних технологічних і кінематичних параметрів робочих органів...
64438. ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ЩІЛИНАМИ В ОДНОМОДОВОМУ ТА БАГАТОМОДОВОМУ ПРЯМОКУТНИХ ХВИЛЕВОДАХ 267 KB
  Так наприклад апроксимація електричного поля в електрично довгих щілинних випромінювачах експоненційно спадаючою уздовж щілини функцією в багатьох випадках помилкова й не відповідає дійсності а розрахунок багатоелементних систем здійснюється...
64439. УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНОЇ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ 2.9 MB
  Характерною ознакою сучасного ринку плодоовочевих товарів є збільшення у асортиментній структурі частки продуктів з високим ступенем їх готовності до споживання у тому числі швидкозаморожених напівфабрикатів.
64440. Весняно-літня календарна обрядовість бойків (кінець ХІХ ст. – 1930-ті роки) 163 KB
  Дослідження календарних весняно-літніх обрядів та свят на Бойківщині є актуальним для зясування витоків і підґрунтя традицій українського народу коренів його духовної культури.
64441. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРОСТОРІВ У ЖИТЛОВІЙ ЗАБУДОВІ МІСТА 449.38 KB
  Однією з важливіших містобудівних проблем великих міст України є організація системи громадсько-побутових послуг та підвищення рівня суспільного міського комфорту яка тісно повязана з питаннями формування та організації...
64442. Агрохімічна оцінка дії селену та добрив на врожайність і якість селери коренеплідної на чорноземі типовому в умовах Лівобережного Лісостепу України 552.5 KB
  Підвищити вміст селену в харчовій продукції можна шляхом: використання неорганічних солей; застосування органічних сполуканалогів природних; використання продуктів харчування з природно...
64443. КОНТРОЛЬ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ ЗА ЇХ ПИТОМИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ОПОРОМ 3.93 MB
  Мета роботи полягає у вирішенні важливої науковопрактичної задачі в галузі приладів і методів неруйнівного контролю матеріалів розробленні методу визначення механічних характеристик...
64444. Розвиток світового фінансового ринку в аспекті формування глобального економічного простору 372.5 KB
  Зростає глобальна пропозиція капіталу і забезпечується розвиток внутрішнього фінансового ринку що підвищує можливості перерозподілу фінансових ресурсів створює нові фінансові інструменти і підвищує...
64445. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ НЕВИНОШУВАННЯ ТА ЙОГО ЛІКУВАННЯ ПРИ ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ І ВАГІНАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЯХ 192 KB
  Проведення хірургічної корекції ІЦН до розвитку її виразних клінічних проявів забезпечує позитивний ефект тому розробка діагностичних і прогностичних критеріїв реалізації ІЦН залишається в центрі уваги і потребує подальших досліджень для вирішення цього...