36533

Современная методология программирования

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Однако процесс создания программы остается кустарным и творческим. Появляется противоречие между кустарным способом разработки программ и индустриальным характером продукции отсюда возникает потребность в создании методологии программирования его стандартизации и разработке логических правил синтеза программы. Для оценки качества программ существуют следующие критерии: 1Работоспособность возможность выполнения программы на имеющемся ЭВМ 2Правильность или корректность строгое соответствие результата полученного при выполнении программы...

Русский

2013-09-22

28.5 KB

6 чел.

Современная методология программирования.

К 70гг. программное обеспечение (ПО) становится определяющим в развитии и использовании ЭВМ, создается индустрия ПО и программа становится товарной продукцией. Однако, процесс создания программы остается кустарным и творческим.

Появляется противоречие между кустарным способом разработки программ и индустриальным характером продукции, отсюда возникает потребность в создании методологии программирования, его стандартизации и разработке логических правил синтеза программы.

1968 – «кризис» в программировании

1969 – программирование – область научных исследований

1970 – методология программирования (Дейкстры, Вирт и др.)

Наше время – разработка программ стандартизирована.

Цель: повышение производительности труда, включая оптимальное использование, как технических средств, так и человеческих ресурсов.

Для оценки качества программ существуют следующие критерии:

1)Работоспособность (возможность выполнения программы на имеющемся ЭВМ)

2)Правильность или корректность (строгое соответствие результата, полученного при выполнении программы с требованиями постановки задачи для любых допустимых исходных данных)

3)Надежность (отсутствие отказов при выполнении программы даже для недопустимых исходных данных, например для данных вне заданного диапазона)

4)Эффективность (минимальное время выполнения в целом, включая время выполнения программы, время разработки спецификаций, тестирование и отладку)

5)Документированность (обеспечение возможности отчуждения программы благодаря наличию инструкций по использованию и описанию внутренней логики программы)

6)Читабельность (ясность структуры и текста программы, за счет наличия комментариев и рельефной формы записи)

7)Простота сопровождения (наличие сервиса для пользователя)

Современная методология программирования базируется на следующих основных принципах:

1)Разбиение процесса создания программы на отдельные этапы и соблюдение их четкой последовательности.

2)Тщательная разработка спецификаций и проектирование алгоритма.

3)Использование для проектирования алгоритма специальных языков (язык блок-схем (диаграмм), псевдокод)

4)Использование метода нисходящего проектирования («сверху вниз»), обеспечивающей разбиение задачи на совокупность подзадач, для каждой из которых автономно разрабатываются алгоритмы.

5)Использование принципов структурного программирования, которое включает в себя проектирование алгоритма на основе ограниченного набора базовых конструкций:

- следование;

- ветвление;

- цикл.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65435. ВЛАСТИВОСТІ І ТЕХНОЛОГІЯ ПІНОБЕТОНУ, МОДИФІКОВАНОГО ОКСИДАМИ ЗАЛІЗА 234.5 KB
  Метою досліджень є одержання пінобетону з високою міцністю при стиску і зниженими усадкою та проникністю шляхом удосконалювання його структури складу властивостей і параметрів виробництва за рахунок застосування комплексної добавки що складається із поліспирту та речовини що містить залізо.
65436. БАНКІВСЬКІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 828 KB
  Ринкова економіка розширила горизонти здійснення валютних та експортноімпортних операцій які в якісно нових економічних реаліях набувають особливої вагомості та виняткового значення не лише на макро а й на мікрорівні.
65437. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ 548.5 KB
  Участь України в світових міграційних процесах є надзвичайно активною. Загальновідомо, що вона є одним з найбільших донорів трудової міграції в сучасному світі та країною транзиту, через яку проходять більше 10 маршрутів міграції.
65438. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ НА ШПАГАХ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 361 KB
  Проблема удосконалення технікотактичної підготовки фехтувальників на сучасному етапі вивчалася багатьма авторами й по даному питанню накопичений достатньо великий обсяг інформації. Турецький 1983 запропоновані програми техніко тактичного удосконалення...
65439. Закономірності гідромеханічних процесів утилізації твердих відходів содового виробництва 4.99 MB
  Вирішенням проблеми позбавлення шкідливої дії відходів содових виробництв може стати їх накопичування у підземних порожнинах які утворюються в процесі вилуговування солі у відпрацьованих розсільних свердловинах.
65440. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ США 232.5 KB
  Стрімкий розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій, активізація інтеграційних процесів у вищій освіті, глобалізація світової економіки, модернізація виробництва, динамічні зміни на ринку праці зумовлюють потребу у фахівцях-професіоналах...
65441. БІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВАЖЛИВІШИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ КОРІАНДРУ СОРТУ НЕКТАР В КРИМУ 877 KB
  Індивідуальний розвиток ефіроолійних рослин і зокрема коріандру є загально відомим проте циклічна схема онтогенезу і вегетаційного періоду для коріандру не розроблені не досліджені закономірності формування насіння що не дає можливості...
65442. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ У ВІБРУЮЧИХ КОНТЕЙНЕРАХ ШЛЯХОМ ВИБОРУ ФОРМИ ІНСТРУМЕНТУ 323 KB
  Відповідно до цього актуальною науковопрактичною задачею стосовно вібраційної обробки є розробка рекомендацій що сприяють підвищенню її продуктивності за рахунок розробки та дослідження інструменту одиничних абразивних...
65443. Експериментальні методи оцінки часової та функціональної ефективності алгоритмів у програмно-апаратних середовищах 922.5 KB
  Переважна більшість теоретичних досліджень з аналізу алгоритмів ґрунтується на аспекті представлення алгоритмів і не враховує особливостей сучасних засобів їх виконання. Можна виділити три основні підходи до аналізу алгоритмів.