36533

Современная методология программирования

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Однако процесс создания программы остается кустарным и творческим. Появляется противоречие между кустарным способом разработки программ и индустриальным характером продукции отсюда возникает потребность в создании методологии программирования его стандартизации и разработке логических правил синтеза программы. Для оценки качества программ существуют следующие критерии: 1Работоспособность возможность выполнения программы на имеющемся ЭВМ 2Правильность или корректность строгое соответствие результата полученного при выполнении программы...

Русский

2013-09-22

28.5 KB

8 чел.

Современная методология программирования.

К 70гг. программное обеспечение (ПО) становится определяющим в развитии и использовании ЭВМ, создается индустрия ПО и программа становится товарной продукцией. Однако, процесс создания программы остается кустарным и творческим.

Появляется противоречие между кустарным способом разработки программ и индустриальным характером продукции, отсюда возникает потребность в создании методологии программирования, его стандартизации и разработке логических правил синтеза программы.

1968 – «кризис» в программировании

1969 – программирование – область научных исследований

1970 – методология программирования (Дейкстры, Вирт и др.)

Наше время – разработка программ стандартизирована.

Цель: повышение производительности труда, включая оптимальное использование, как технических средств, так и человеческих ресурсов.

Для оценки качества программ существуют следующие критерии:

1)Работоспособность (возможность выполнения программы на имеющемся ЭВМ)

2)Правильность или корректность (строгое соответствие результата, полученного при выполнении программы с требованиями постановки задачи для любых допустимых исходных данных)

3)Надежность (отсутствие отказов при выполнении программы даже для недопустимых исходных данных, например для данных вне заданного диапазона)

4)Эффективность (минимальное время выполнения в целом, включая время выполнения программы, время разработки спецификаций, тестирование и отладку)

5)Документированность (обеспечение возможности отчуждения программы благодаря наличию инструкций по использованию и описанию внутренней логики программы)

6)Читабельность (ясность структуры и текста программы, за счет наличия комментариев и рельефной формы записи)

7)Простота сопровождения (наличие сервиса для пользователя)

Современная методология программирования базируется на следующих основных принципах:

1)Разбиение процесса создания программы на отдельные этапы и соблюдение их четкой последовательности.

2)Тщательная разработка спецификаций и проектирование алгоритма.

3)Использование для проектирования алгоритма специальных языков (язык блок-схем (диаграмм), псевдокод)

4)Использование метода нисходящего проектирования («сверху вниз»), обеспечивающей разбиение задачи на совокупность подзадач, для каждой из которых автономно разрабатываются алгоритмы.

5)Использование принципов структурного программирования, которое включает в себя проектирование алгоритма на основе ограниченного набора базовых конструкций:

- следование;

- ветвление;

- цикл.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22584. Принцип кодування інформації в нервовій системі 26 KB
  На рівні рецепторів відбувається важливі етапи переробки інформації: отримання прийом сигналів трансформація цих різнорідних по своїй природі сигналів в єдиний по своїй природі процес нервовий імпульс. Ця автономність дає змогу організму що володіє спеціальними механізмами відбору запамятовування збереження і відтворення інформації знову звертатись до зафіксоваої а памяті інформації відновлювати минулі подіїзовнішнього світу у вигляді нервових імпульсів і знову практично в будь який відрізок часу використати в переробці нову...
22585. Види памяті 32 KB
  Види памяті Пам'ять це здатність нервової системи зберігати у зако дованому вигляді інформацію яка при певних умовах може бути виведена з цієї системи відтворена. За тривалістю збереження інформації розрізняють безпосередній відбиток сенсорної інформації іконічну короткочасну секундигодини і довготривалу дні й роки пам'ять. Крім того у людини виділяють первинну вторинну і третинну пам'ять. Цей вид памяті має різні параметри у кожної людини змінюється протягом життя індивіда і залежить від функціонального стану організму.
22586. Кримінальне покарання. Поняття та ознаки 42.88 KB
  Поняття та ознаки Кримінальне покарання є необхідним засобом охорони держави суспільства і безпеки особи від злочинів. У боротьбі зі злочинністю кримінальне покарання має кілька функцій. Подруге реальне виконання кримінального покарання впровадження конкретних правообмежувальних процедур до винних осіб чинить сильний вплив як на самого винного так і на його оточення.
22587. Права та обовязки батьків і дітей 41.21 KB
  Це визначається на підставі Свідоцтва про шлюб і документа закладу охорони здоров'я про народження дружиною дитини. Дружина і чоловік мають право подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про невизнання чоловіка батьком дитини. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини а від батька за заявою матері та батька дитини або за заявою чоловіка який вважає себе батьком дитини або...
22588. Співучасть у злочині 32.16 KB
  Підставою відповідальності тут є той самий склад злочину але вчинюваний у співучасті. Об'єктивні ознаки співучасті виражені у такому формулюванні: злочин вчинений кількома двома або більше суб'єктами злочину спільно. Виконавцем співвиконавцем вважається особа яка безпосередньо або шляхом використання інших осіб що не є суб'єктами злочину вчинила конкретний злочин ч.
22589. Робочий час і його види 34.41 KB
  Згідно з діючим законодавством можна виділити такі види робочого часу: нормальна тривалість робочого часу; скорочений робочий час; неповний робочий час; нормований і ненормований робочий час; надурочний робочий час; нічний робочий час. 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Але підприємства і організації при укладанні колективного Договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу тобто менше 40 годин на тиждень.
22590. Екологічні права і обовязки громадян 18.98 KB
  Громадяни мають право брати участь в обговоренні проектів законодавчих актів матеріалів щодо розміщення будівництва і реконструкції об'єктів які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та внесення пропозицій до державних та господарських органів установ та організацій з цих питань. Кожен громадянин України має право на участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища раціонального і комплексного використання природних ресурсів. Громадяни можуть об'єднуватися у...
22591. Адміністративні правовідносини 57 KB
  Основні ознаки адміністративних правовідносин: вони виникають на основі адміністративноправових норм; характеризуються наявністю сторін що іменуються суб'єктами адміністративного права; за змістом включають в себе адміністративні права владного характеру і юридичні обов'язки; є видом суспільних відносин державних органів фізичних або юридичних осіборганізацій і спільностей; здійснення суб'єктивних прав або додержання юридичних обов'язків у правовідносинах контролюється і забезпечується державою; Групувати адміністративні правовідносини...
22592. Права та форми власності на землю 64 KB
  Земля в Україні може перебувати у приватній комунальній та державній власності. Суб'єкти права власності на землю. а громадяни та юридичні особи на землі приватної власності; б територіальні громади які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядуванні на землі комунальної власності; в держава яка реалізує це право через відповідні органи державної влади на землі державної власності.