36537

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы описания. Структурированный алгоритм

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Свойства алгоритма. Структурированный алгоритм. Алгоритмэто конечный набор правил последовательное применение которых позволяет преобразовать исходные данные в результат.

Русский

2013-09-22

27 KB

7 чел.

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы описания. Структурированный алгоритм.

Алгоритм-это конечный набор правил, последовательное применение которых позволяет преобразовать исходные данные в результат.

Виды алгоритмов:1)Последовательные – в любой момент времени выполняется только одно правила; 2) Параллельные – одновременное выполнение совокупности правил. Используются в СуперЭВМ, многопроцессорных системах.

Свойства последовательных алгоритмов:

- детерминированность - четкая формулировка алгоритма, не допускающая разночтение;

как результат – для одних и тех же данных получается один и тот же результат;

- массовость (универсальность) – алгоритм должен применяться к некоторому классу исходных данных;

- результативность – получение результата за конечное число шагов, причем на каждом шаге должно быть известно значение промежуточных результатов (конечное число шагов алгоритма определяет, например, алгоритм без зацикливания).

Сущность структурного программирования.

Любое действие в алгоритме задается следующими структурами:- следованием;- ветвление;- цикл.

Алгоритм, построенный с использованием этих структур, называется структурный алгоритм.

В теории программирования строго доказывается, что любой алгоритм может быть построен с применением перечисленных конструкций, которые принято называть базовыми управляющими конструкциями или структурами.

Любой не структурный алгоритм (с “goto”) может быть преобразован в структурный.

Программа, которая реализует структурный алгоритм, называется структурной.

Характерные признаки структурной программы:

1)разработка путем систематического пошагового уточнения (методом сверху вниз), ограничивающего сложность разработки на каждом уровне иерархии до приемлемого уровня сложности;

2)использование стандартной системы обозначений, облегчающей разработку и преобразование управляющих структур в конечный программный продукт;

3)использование только базовых структур (без “goto” и “меток”);

4)использование наглядной формы записи программы (рельефной формы), где каждая вложенная конструкция должна быть смещена относительно исходной.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47947. Основні категорії інформації як обєкта інформаційного права 496.5 KB
  Основні категорії інформації як обєкта інформаційного права Основні поняття Розглядаючи інформацію як обєкт захисту треба зазначити що інформація це результат відображення і опрацювання у людській свідомості різноманіття навколишнього світу це відомості про оточуючі людину предмети явища природи діяльність інших людей. Залежно від сфери і масштабів застосування тієї чи іншої системи опрацювання даних втрата або витік інформації може призвести до наслідків різної тяжкості: від невинних жартів до надзвичайно великих втрат...
47948. Регіональна економіка. Конспект лекції 924 KB
  Мета: формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки а також мислення та свідомості економістів. Завдання: засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку наукових засад регіональної економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її регіонів; об'єктивну необхідність раціонального та...
47952. Мотивация и стимулирование персонала 135.93 KB
  Стимулирование труда предполагает создание условий (хозяйственного механизма), при которых активная трудовая деятельность, дающая определенные, заранее зафиксированные результаты, становится необходимым и достаточным условием удовлетворения значимых и социально обусловленных потребностей работника
47953. Економічна статистика. Впровадження економічної статистики на підприємства різних типів господарювання 953.5 KB
  Предмет і метод статистичної науки та її завдання в умовах формування ринкової економіки. Статистичне спостереження. Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження. Абсолютні та відносні величини. Середні величини. Ряди динаміки. Графічні зображення. Статистика засобів виробництва
47954. Страхування. Конспект лекцій 2.22 MB
  Конспект лекцій Страхування для студентів спеціальностей €œБанківська справа Фінанси та €œОблік і аудит€ Харків: ХБІ УАБС 2005. Конспект лекцій підготовлений відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни €œСтрахування . Складається із вступу мета і завдання дисципліни її місце у навчальному процесі; навчальнометодичного забезпечення яке розкриває сутність та зміст основних питань курсу “Страхування †з кожної теми; рекомендованої літератури.
47955. Сучасні технології в рекламі та ПР-діяльності 59 KB
  Соціальний ПР може допомогти створити і підтримати позитивний імідж компанії використовуючи спеціальні технології у тому числі благодійність довгострокові соціальні програми. Вони дозволяють підвищити рейтинг компанії і організацій сприяють формуванню позитивної оцінки її діяльності в цілому появи зацікавленості суспільства а також влада в стабільності і процвітанні. У результаті втрачали не тільки громадяни але і компанії чий авторитет поступово знижувався. Щоб відповідати цим очікуванням потрібно планомірний комплексний підхід до...