36545

Итерационные циклы. Кодирование в Паскале. Примеры

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Дано: [b] Fx=0 EPS точность; Найти: Xr – корень FXr – значение функции в корне должно стремиться к 0 k – число приближений итераций. Суть метода можно сформулировать так пока b EPS. Дано: [b] X0=b 2 начальное приближение fx=x EPS. До тех пор пока d EPS.

Русский

2013-09-22

28 KB

26 чел.

Итерационные циклы. Кодирование в Паскале. Примеры

 Итерационный цикл - оператор цикла, для которого число повторений тела цикла заранее неизвестно. В итерационных циклах на каждом шаге вычислений происходит последовательное приближение и проверка условия достижения искомого результата. Выход из итерационного цикла осуществляется в случае выполнения заданного условия. Различают итерационные циклы с предусловиями и с постусловиями.   Метод деления отрезка пополам.    В этом методе отрезок [a,b] делится пополам. Дано: [a,b], F(x)=0, EPS (точность); Найти: Xr – корень, FXr – значение функции в корне (должно стремиться к 0), k – число приближений (итераций). Замечание. Метод состоит в последовательном стягивании отрезка к корню. Для реализации целесообразно использовать цикл «пока». Суть метода можно сформулировать так - пока |b-a|>EPS. необходимо в цикле: найти середину отрезка; определить какую границу сдвигать; увеличить счетчик числа итераций k=k+1.   Метод итерации.   Для этого метода: F(x)=0 необходимо преобразовать к виду F(x)+x=x, таким образом имеем f(x)=x

Теперь Xr – точка пересечения графиков функций y1=f(x) и y2=x. Дано: [a,b] --- X0=(a+b)/2 (начальное приближение) f(x)=x EPS. Найти: Xr – корень (точка пересечения), FXr стремится к 0, K – число приближений (итераций) Суть метода: Xp=X0, Xn=f(Xp), d=|Xn-Xp|. Повторяем: K=k+1, Xp=Xn. До тех пор, пока d<EPS. Замечание: Для реализации метода необходимо преобразовать функцию, выделив в правой части X. Для реализации удобно использовать цикл «до» (repeat-until). Для проверки правильности найденного корня значение корня подставляется в исходное выражение для функции.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69085. Списки. Види списків. Загальні властивості і методи роботи зі списками 100.93 KB
  Списки є похідними класами від абстрактного класу FormatControl. До членів сімейства списків відносяться ListBox (список), ComboBox (випадаючий список), CheckedListBox (список з прапорцями) i ListView (відображає елементи в одному з 5 режимів).
69086. СТВОРЕННЯ МЕНЮ І ПАНЕЛЕЙ ІНСТРУМЕНТІВ 896.3 KB
  Простір імен System.Windows.Forms містить класи для організації спадаючих головних меню (розташованих у верхній частині форми) і контекстних меню, що відкриваються по клацанню правої кнопки миші. Клас ToolStrip є контейнером для створення структур меню, панелей інструментів і рядків станів.
69087. ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТНИХ КОМПОНЕНТІВ В ПРОЕКТІ 74.2 KB
  В цій лекції ми розглянемо як реалізувати обробку функцій текстового редактора з використанням стандартних компонентів .Net Framework, які називають вікнами діалогу. Вікно діалогу - це модальна форма, її розміри не можна змінювати.
69088. ТЕХНОЛОГІЯ ДОСТУПУ ДО ДАНИХ ADO. NET. ОСНОВИ 934.86 KB
  Доступ до даних, що зберігаються в зовнішніх джерелах, з програмного коду здійснюється за компонентною технологією ADO (ActiveX Data Objects). Ця технологія призначена для спрощення доступу до даних з програм. Вона є розширенням технології зв’язування об’єктів OLE...
69090. ТЕХНОЛОГІЯ ADO .NET. ПРИЄДНАНІ ОБ’ЄКТИ 59.66 KB
  В лекції 8 розглядалася модель об’єктів ADO .NET (ActiveX Data Objects .NET), в якій є дві групи класів, що виконують чітко визначені задачі при роботі з базою даних: класи приєднаних об’єктів забезпечують встановлення з’єднання з базою даних і управління базою даних збоку застосування.