36568

Особенности использования параметров в процедурах и функциях

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Это означает что нельзя использовать описание типа rry непосредственно в списке формальных параметров. Например: procedure sttem:rry [1.8] of byte; {Неправильное описание параметра m} type byte_st = rry [1. type rry10 = rry[0.

Русский

2013-09-22

30 KB

4 чел.

Особенности использования параметров в процедурах и функциях.

Параметры являются основным механизмом связи процедур и функций с вызывающей подпрограммой, поэтому важно иметь возможность использовать в качестве параметров широкий класс конструкций программы. Рассмотрим характерные особенности использования параметров в подпрограммах Турбо Паскаля, о которых полезно знать.

Параметры-массивы. При использовании массивов в качестве параметров необходимо учитывать одно ограничение при описании формальных параметров: типом любого формального параметра может быть только либо стандартный тип, либо тип, который объявлен ранее в вызывающей подпрограмме. Это означает, что нельзя использовать описание типа array непосредственно в списке формальных параметров. Например:

procedure state(m:array [1..8] of byte); {Неправильное описание параметра m}

type byte_st = array [1..8] of byte;

. . . .

procedure state(m:byte_st); {Правильное описание параметра m}

Это ограничение, конечно, справедливо и для строк. Для строк также важно, что объявленные длины формального и фактического строкового параметра-переменной должны совпадать (это ограничение, правда, можно обойти, если отключить контроль совпадения длин строк с помощью опции компилятора {$V-}).

Нетипизированные параметры-переменные. Формальный параметр-переменная может быть описан без указания типа. Такой параметр называется нетипизированным. Соответствующий ему фактический параметр может быть переменной любого типа.

Этот случай полезен, если тип данных несущественен, например, при копировании данных из одной области памяти в другую. Нетипизированные параметры можно использовать также для передачи в подпрограммы одномерных массивов переменной длины (до 64 КБайт).

Параметры - открытые массивы. В качестве параметров подпрограмм можно использовать открытые массивы, т.е. одномерные массивы, указываемые без описания их размера (а только с указанием типа элементов). Открытые массивы позволяют передавать как параметры статические массивы любого размера.

Пример: program ............

type array10 = array[0..9] of integer;

var vect:array10; res0,res:real;

.........

 procedure compute(x:array of real; var r:real);

begin { тело процедуры compute } ..... end;

BEGIN {раздел операторов основной программы}

.......................

compute( [1.0, 2.0, 4.0, 8.0, 16.0], res0);...... compute(vect, res);

................

END .

Задача 4.2.6(6)

program alex6;

type mas=array[1..4,1..5]of integer;

var a:mas;

i,j,m:integer;

procedure proc(x:mas;k:integer;var l:integer);

var i:integer;

begin

l:=0;

for i:=1 to 4 do

if x[k,i]=0 then l:=l+1;

end;

begin

for i:=1 to 4 do

for j:=1 to 5 do

read(a[i,j]);

for i:=1 to 4 do

begin

proc(a,i,m);

if m>0 then for j:=1 to 5 do

write(a[i,j],' ');

end;

if m=0 then writeln('net stroki s nulami');

readln;

readln;

readln;

 end.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

12266. Планетадағы заттардың айналымы. Өзектілік қағидасы 38 KB
  Планетадағы заттардың айналымы. Өзектілік қағидасы Жердің затымен төмендегі негізгі үш түрлі ішкі процестер үнемі жүрген және қазір де орын алып отыр: 1. Біз атқылаған вулкандардан лава түрінде бақылайтын балқыған тау жыныстарының магмалардың ысты
12267. Шолпан планетасы 1.29 MB
  Шолпанның бетін Жерден оптикалық құралмен бақылау қиын өйткені ол бұлтқа оранған. Сондықтан ғаламшардың физикалық сипаттары радиометод және ғарыштық зерттеулермен алынған. Шолпанның массасы Жердің 0815 массасына тең ал оның радиусы R = 6050км немесе Жердің 0950 р
12268. Қазақстанның ауылшаруашылығы кешенінің даму бағыттары 423.5 KB
  Кіріспе Ел экономикасының қуаттылығы оның қазба байлықтары мен минералдық ресурстар базасының көлеміне емес алысты аңғаратын экономикалық реформалар стратегиясының бәсекелестікке қабілетті жоғарғы технологиялық тауар мен сапалы қызмет жасауға жағдай туғызуға...
12269. Екі мәрте Социалистік Еңбек Ері Жазылбек Қуанышбаевтың туғанына – 110 жыл 54.5 KB
  Жаз дидарлы ата жайында айтсақ... Екі мәрте Социалистік Еңбек Ері Жазылбек Қуанышбаевтың туғанына – 110 жыл Даналар көп менің мына даламда Атағы аян осынау кең ғаламға. Дәріс алған табиғаттың өзінен Жүгінбеген қағаз бенен қаламға. ...
12270. Қазіргі Қазақстандағы аграрлық қатынастар және ауылдың әлеуметтік-экономикалық дамуы (1985-2006 жж.) 183 KB
  Автореферат диссертации Қазіргі Қазақстандағы аграрлық қатынастар және ауылдың әлеуметтікэкономикалық дамуы 19852006 жж. ИСИБАЕВА ЕЛИЗАВЕТА ИМАНҒАЛИҚЫЗЫ Қазіргі Қазақстандағы аграрлық қатынастар және ауылдың әлеуметтікэкономикалық дамуы 19852006 жж.07.00.02 – Отан тари
12271. Табиғатты аграрлық мақсатта пайдалану экономикасы 58.5 KB
  Табиғатты аграрлық мақсатта пайдалану экономикасы Жоспар Кіріспе 1.1. Аграрлық секторда топырақ ресурстарының маңызы. 1. 2. Экономика жағдайында жел және су эрозиялары. 1.3. Жерді рекультивациялау. Қорытынды Қолданылған әдебиеттер 1.1. Аграрлық се...
12272. Ыбырай Жақаев 66 KB
  Ыбырай Жақаев Ыбырай Жақаев Қазақ халқының бұрынғы қазіргі мемлекетіміздің тарихындағы ірі іргелі тұлғалардың бірі. Еңбек сүйгіштіктің адамдықтың адалдықтың азаматтықтың өлшемі. Мен таңғаламын: Ыбекең күріштен дүниежүзілік рекорд жасады. Ал көршілес Ақтөбе ...
12273. Ақша айналысы және ақша жүйесі 166.5 KB
  КУРСТЫҚ ЖҰМЫС Тақырыбы: Ақша айналысы және ақша жүйесі. Кіріспе Көптеген шетел басылымдарында ақша айналымы деген ұғым кездеспейді. 90 – жылдардың орта шеңіне дейін ТМД – мүше елдердің басылымдарында ақша айналысы деген ұғымдарға анықтама беріліп ол бір – бі
12274. Қазақстан Республикасындағы ақша жүйесі 260 KB
  Жоспар Кіріспе I. Ақшаның мәні мен қызметтері Ақшаның пайда болуы мен қажеттілігі Ақша түрлері Ақшаның қызметтері және экономикадағы рөлі мен қазіргі жағдайдағы дамуы II. Ақша айналысы 2.1. Ақша айналысы мен заңы 2.2. Ақшаның метеалды