36570

Процедура: описание и вызов процедуры

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Структура описания процедуры во многом сходна со структурой программы. По существу отличие только в заголовке процедуры. Описание процедуры может быть помещено на любое место в разделе описания вызывающей подпрограммы.

Русский

2013-09-22

30 KB

4 чел.

Процедура: описание и вызов процедуры.

Структура описания процедуры во многом сходна со структурой программы. По существу отличие только в заголовке процедуры. Описание процедуры может быть помещено на любое место в разделе описания вызывающей подпрограммы.

Синтаксическая форма описания процедуры имеет вид:

procedure <имя процедуры> (< список формальных параметров >);

< описание локальных имен процедуры >

begin

< тело процедуры - последовательность операторов процедуры >

end;

Раздел описаний процедуры содержит описание всех локальных имён, используемых в разделе операторов процедуры. Локальными называются имена, которые объявлены в данной процедуре (эти имена теряют свои значения при выходе из процедуры). Часто локальными именами являются вспомогательные переменные, необходимые для выполнения вычислений в процедуре, ими могут быть и другие процедуры или функции.

Раздел операторов процедуры может содержать любую последовательность операторов, выполняющих необходимое действие. В этих операторах могут использоваться как формальные параметры, так и локальные имена, а также глобальные имена, т.е. имена, описанные вне данной процедуры. Глобальные имена представляют

собой еще один механизм передачи параметров между процедурой и внешней средой.

Выполнение процедуры заканчивается либо при достижении слова end, завершающего раздел операторов, либо при выполнении оператора exit.

Вызов процедуры имеет следующую синтаксическую форму:

<имя процедуры>(<список фактических параметров>);

где фактические параметры перечисляются в списке через запятую.

Пример программы на Турбо Паскале, использующей процедуру:

program triangle1;{Программа, вычисляющая длины сторон треугольника АВС}

 uses CRT;

 type point = array [1..2] of real; {тип- точка на плоскости}

 var A,B,C:point; {вводимые точки}

AB,BC,AC:real; {стороны треугольника}

ch:char;

procedure d(X,Y:point; var r:real);{ расстояние между точками X и Y }

 begin r:= sqrt(sqr(X[1]-Y[1])+sqr(X[2]-Y[2])) end { d};

 BEGIN TextBackground(cyan);TextColor(white);ClrScr;

window(10,5,60,10);TextBackground(green); ClrScr;

 repeat

writeln(' Введите координаты вершин A,B,C:');

writeln('A[1] A[2] B[1] B[2] C[1] C[2] '); readln(A[1],A[2],B[1],B[2],C[1],C[2]);

writeln(' Длины сторон треугольника АВС:');d(A,B,AB);d(B,C,BC);d(A,C,AC);

writeln(' AB=', AB:2:2,' AC=', AC:2:2,' BC =', BC:2:2); readln(ch)

 until ch=' ';

END {triangle1}.

Задача 4.2.6(8)

program alex8;

type mas=array[1..4,1..5]of integer;

var a:mas;

i,j,x,y:integer;

procedure raz(b:mas;n,m:Integer;var d:integer);

var i,j:integer;

begin

d:=0;

for i:=n to m do

for j:=1 to 5 do

if b[i,j]=0 then d:=d+1;

end;

begin

for i:=1 to 4 do

for j:=1 to 5 do

read(a[i,j]);

raz(a,1,2,x);

raz(a,3,4,y);

if x>y then Writeln('v verhnei bolshe')

else if x<y then Writeln('v niznei bolshe');

if x=y then Writeln('odinakovo');

readln;

end.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37800. Робота з базами даних в мережі 88.5 KB
  Робота з базами даних в мережі. Вивчення архітектури мережевих баз даних. Архітектура серверних баз даних. Оскільки настільні СУБД такі як dBse Prdox FoxPro ccess не містять спеціальних додатків і сервісів для роботи в мережі щоб керувати даними а використовують для цієї цілі файлові сервіси операційної системи вся реальна обробка даних в таких СУБД здійснюється клієнтськими додатками і будьякі бібліотеки доступу до даних в цьому випадку також знаходяться в адресному просторі клієнтського додатку.
37801. Амплитудные детекторы радиосигналов 374 KB
  Приводятся теоретические сведения о принципах детектирования амплитудно модулированных сигналов процессах происходящих при детектировании АМ сигналов основные соотношения и рекомендации по выбору параметров элементов детекторов. В работе изучается влияние элементов принципиальных схем детекторов на характеристики детектирования и на выходные сигналы.1 Определение детектора и процесса детектирования. Процесс детектирования радиосигналов определяется как обратный процессу получения модулированных колебаний радиосигналов.
37802. ЗНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ І ШВІДКИСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГУНА 71 KB
  На підставі цього аналізу оцінити економічність ефективність режимів роботи двигуна і динамічні якості. При роботі двигуна з відкритою дросельною заслінкою в дифузорі створюється розрідження і паливо з розпилювача поступає в дифузор розпилюється там і перемішується з повітрям. Регулювальні характеристики Регулювальні характеристики є залежностями основних показників двигуна від значення одного або декількох з регулювальних параметрів при постійній частоті обертання...
37803. Ознайомлення з особливостями застосування на мові Асемблера системи команд керування програмою та процесором, вивчення команд умовного розгалуження 81 KB
  Вивчити основні команди керування програмою та процесором, отримати навички та вміння щодо застосування команд умовного розгалуження.
37804. Робота з дисками папками та файлами в середовищі Windows 669.5 KB
  Вивчив призначення програм основного меню при натисканні на клавішу пуск. запустив програму блокнот зафіксував у звіт призначення меню файли. За допомогою правої правої клавіші миші обо через меню Программы війти в програму проводник.
37805. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів 62.52 KB
  Ознайомитися з операторами вводу, виводу і присвоєння, навчитися записувати лінійні алгоритми на мові програмування Pascal; закріпити теоретичні відомості про розгалужені алгоритми, оператори передачі управління, навчитися програмувати розгалуження.
37806. Види модуляцій в сучасних інформаційних системах 8.77 MB
  Мета роботи: Дослідження і вивчення особливості видів модуляції які застосовуються в цифровій техніці ознайомитися з елементами модуляторів і демодуляторів а також із принципами їх роботи. Порядок виконання роботи Ознайомитися з принципами математичного моделювання модуляції які використовуються лабораторною програмою.
37807. Вказівники 2.14 MB
  Мета: навчитися програмувати з використанням вказівників та динамічних змінних, створювати та опрацьовувати черги та стеки.
37808. ОСНОВЫ РАБОТЫ В POWER POINT. Настройка электронной интерактивной презентации 72.5 KB
  Клавиши удаления и копирования текста и объектов Чтобы Нажмите Удалить один символ слева BCKSPCE Удалить одно слово слева CTRLBCKSPCE Удалить один символ справа DELETE Удалить одно слово справа CTRLDELETE Вырезать выделенный объект CTRLX Скопировать выделенный объект CTRLC Вставить вырезанный или скопированный объект CTRLV...