36572

Структурный тип строка. Основы обработки строк

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Основы обработки строк. Строки относятся к важным средствам представления нечисловой информации и обработка строк имеет широкие приложения во многих областях использования нечисловой информации редактирование текстов логический анализ автоматизация перевода распознавание текстов и др. Поскольку строки указанного типа являются разновидностями массива для них можно применять всё что применимо к массивам.

Русский

2013-09-22

29 KB

2 чел.

Структурный тип строка. Основы обработки строк.

Строки относятся к важным средствам представления нечисловой информации, и обработка строк имеет широкие приложения во многих областях использования нечисловой информации (редактирование текстов, логический анализ, автоматизация перевода, распознавание текстов и др.).

Поскольку строки указанного типа являются разновидностями массива, для них можно применять всё, что применимо к массивам. Кроме того, для обработки строк в Турбо Паскале предусмотрен ряд достаточно удобных и эффективных средств:

Для строк допустим оператор присваивания вида:

< переменная типа string > := < выражение типа string или типа char >;

Над строками допустимы отношения сравнения <,<=,>,>=, =, <>, причём длины сравниваемых строк могут быть различными (меньшая строка при сравнении дополняется справа до выравнивания длин символами chr(0)). Сравнение выполняется посимвольно слева направо по кодам символов таблицы ASCII. Например: 'A' >'1', 'Turbo' < 'TURBO PASCAL'.

К строкам применима операция сцепления строк (конкатенация), обозначаемая символом '+'. Например: 'Это -' + 'строка' {соответствует 'Это - строка' }.

Стандартные процедуры обработки строк:

Delete(st, Npos, count) -удаление из строки st, начиная с позиции Npos под-  строки длины count .

Insert(subst, st, Npos) -вставка в строку st подстроки subst с позиции Npos.

Стандартные функции обработки строк:

Length(st) -длина строки st (без учёта нулевой позиции строки).

Copy(st, Npos, count) -выделение из строки st подстроки длиной count, на чиная с позиции Npos.

Pos(subst, st) -позиция начала первого вхождения подстроки subst в строку st (если подстрока не найдена, то pos=0).

Основными элементарными задачами обработки строк являются: управление пробелами в строке (удаление лишних пробелов, удаление пробелов в начале или в конце строки, выравнивание длин строк вставкой пробелов и др.), анализ частот символов, либо подстрок, поиск подстрок по заданным критериям (первого вхождения, всех вхождений, по образцу, по шаблону и др.), подстановка подстрок и другие.

Задача 4.2.6(10)

program alex10;

type mass=array[1..4,1..3]of integer;

var a:mass;

i,j,k1,k2,b:integer;

procedure proc(x:mass;n:integer;var k:integer);

var max: integer;

i:integer;

begin

max:=x[1,n];

k:=1;

for i:=2 to 4 do

if x[i,n]>max then begin

max:=x[i,n];

k:=i;

end;

end;

begin

for i:=1 to 4 do

for j:=1 to 3 do

read(a[i,j]);

proc(a,1,k1);

proc(a,3,k2);

b:=a[k1,1];

a[k1,1]:=a[k2,3];

a[k2,3]:=b;

for i:=1 to 4 do

begin

writeln;

for j:=1 to 3 do

write (' ',a[i,j]);

 end;

readln;

readln;

end.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81309. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні та залучаються до проведення виконавчих дій 28.53 KB
  До учасників виконавчого провадження належать сторони виконавчого провадження тобто стягувач та боржник представники сторін органи державної влади та місцевого самоврядування. Сторони є головними та обовязковими учасниками виконавчого провадження що мають особисту заінтересованість у наслідках виконавчих дій. Сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. У Законі Про виконавче провадження ст.
81310. Особи, які сприяють вчиненню виконавчого провадження, їх права та обов’язки 28.86 KB
  Експерт або спеціаліст зобовязаний надати письмовий висновок, а суб\'єкт оціночної діяльності - субєкт господарювання - письмовий звіт з питань, що містяться в постанові державного виконавця, а також надати усні рекомендації щодо дій, які виконуються за його присутності.
81311. Представництво у виконавчому провадженні. Повноваження представника та їх оформлення 26.09 KB
  Особиста участь фізичної особи у виконавчому провадженні не позбавляє її права мати представника крім випадку коли боржник згідно з рішенням зобовязаний вчинити певні дії особисто. Неповнолітні та особи визнані судом недієздатними реалізують свої права та виконують обовязки повязані з виконавчим провадженням відповідно до вимог закону. Участь юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється їх керівниками чи органами посадовими особами які діють у межах повноважень наданих їм законом або через представників юридичної особи....
81312. Поняття, види, зміст і форма виконавчого документа 28.75 KB
  Відповідно до цього Закону підлягають виконанню державною виконавчою службою такі виконавчі документи: виконавчі листи що видаються судами і накази господарських судів у тому числі на підставі рішень третейського суду та рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торговопромисловій палаті і Морської арбітражної комісії при Торговопромисловій палаті...
81313. Стадії виконавчого провадження. Відкриття виконавчого провадження 36.12 KB
  Відкриття виконавчого провадження. Процес виконавчого провадження завжди складається із послідовності дій державного виконавця від відкриття виконавчого провадження до його закінчення. Перша стадія виконавчого провадження.
81314. Органи і посадові особи, які здійснюють виконавче провадження 26.83 KB
  Примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу яка входить до системи органів Міністерства юстиції України. Примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці визначені Законом України Про державну виконавчу службу далі державні виконавці. За наявності обставин що ускладнюють виконання рішення або у разі виконання зведеного виконавчого провадження у встановленому Міністерством юстиції України порядку можуть утворюватися виконавчі групи до складу яких включаються державні виконавці одного або кількох органів...
81315. Підстави для відкриття виконавчого провадження. Вимоги до виконавчого документа 26.92 KB
  У заяві про відкриття виконавчого провадження стягувач вправі зазначити відомості що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення рахунок боржника місце роботи чи отримання ним інших доходів місцезнаходження його майна тощо а також шляхи отримання ним коштів стягнутих з боржника. У заяві про відкриття виконавчого провадження щодо виконання рішення про майнове стягнення стягувач має право просити державного виконавця накласти арешт на майно та кошти боржника та оголосити заборону на його відчуження. У...
81316. Відводи державного виконавця, експерта, спеціаліста, перекладача, суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання 25.8 KB
  Державний виконавець, експерт, спеціаліст, оцінювач, перекладач не можуть брати участі у виконавчому провадженні і підлягають відводу, якщо вони є близькими родичами сторін, їх представників або інших осіб, які беруть участь у виконавчому провадженні, або заінтересовані в результаті виконання рішення, або є інші обставини, що викликають сумнів у їх неупередженості.
81317. Місце виконання судових рішень та рішень інших юрисдикційних органів (посадових осіб) 26.46 KB
  Виконавчі Виконавчі дії проводяться державним виконавцем відповідного органу державної виконавчої служби який розташований: за місцем проживання роботи боржника фізичної особи або за місцезнаходженням його майна; за місцезнаходженням постійно діючого керівного органу або майна боржника юридичної особи; за місцем здійснення певних дій які зобовязаний вчинити боржник за відповідним рішенням суду або іншого органу посадової особи. Право вибору місця виконання між кількома органами державної виконавчої служби які можуть учиняти...