36576

Оператор выбора CASE OF

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Оператор выбора является обобщением оператора ifthenelse на случай выбора одного из нескольких возможных продолжений выполнения программы. Выбор осуществляется по ключу выбора селектору. Синтаксическая структура этого оператора такова: cse ключ выбора of константа выбора 1 : оператор 1 ; .

Русский

2013-09-22

31 KB

3 чел.

Оператор выбора CASE OF.

Оператор выбора является обобщением оператора if-then-else на случай выбора одного из нескольких возможных продолжений выполнения программы. Выбор осуществляется по ключу выбора (селектору). Синтаксическая структура этого оператора такова:

case < ключ выбора > of

 < константа выбора 1> : < оператор 1>;

. . . . . .

 < константа выбора m> : < оператор m>;

[else < оператор>]

end;

где: < константа выбора > - значение того же типа, что и ключ выбора. Ключом выбора может быть выражение любого порядкового типа.

m - число ветвей выбора (не более чем мощность типа ключа выбора).

При выполнении оператора выбора вначале вычисляется значение ключа, а затем последовательным просмотром ветвей выбора отыскивается такая ветвь, для которой константа выбора совпадает со значением ключа. Оператор этой ветви выполняется, после чего оператор выбора завершает работу и передает управление следующему по тексту программы оператору. Ветвь else (если она присутствует) выполняется только в том случае, когда ни одна ветвь оператора case-of не выбрана. Если ветвь else отсутствует, то это эквивалентно ветви else с пустым оператором.

В ветвях выбора вместо констант выбора можно использовать список констант выбора (разделенных запятыми), либо диапазон констант выбора (заданный посредством .. также как для типа-диапазона). В этих случаях выбор ветви производится при равенстве константы из списка или из диапазона констант с ключом выбора.

Операторы выбора являются хорошо структурированным средством выбора из любого числа альтернатив и часто выполняют ту же функцию, что и вложенные операторы if-then-else.

Следующая простая программа демонстрирует создание и использование перечислимого типа и оператора case-of.

program colors;{Выбор цвета из набора, заданного перечислимым типом}

 uses CRT;

 type color = (cWhite,cRed,cBlue,cGreen,cBlack); {перечислимый тип}

 var b:0..4; c:color;

 begin TextBackground(cyan);TextColor(white);ClrScr;window(10,10,50,20);

 write('Введите число (от 0 до 4):');read(b);c:=color(b);

 case c of cWhite: begin TextColor(white);writeln('white') end;

 cRed: begin TextColor(red);writeln('red') end;

 cBlue: begin TextColor(blue);writeln('blue') end;

 cGreen: begin TextColor(green);writeln('green') end;

 cBlack: begin TextColor(black);writeln('black') end;

 end

 end {colors}.

Задача 4.2.6(14)

program Project14;

type mas=array[1..3,1..4] of Integer;

var a,b:mas;

i,j,l1,l2,d1,d2,s:Integer;

procedure p(x:mas; e1,e2:Integer; var n,k:integer);

var i,j,max:Integer;

begin

max:=x[1,1];

n:=1;

k:=1;

for i:=1 to e1 do

for j:=1 to e2 do

if x[i,j]<max then

begin

max:=x[i,j];

n:=i;

k:=j;

end;

end;

begin

for i:=1 to 3 do

for j:=1 to 3 do

read(a[i,j]);

Writeln;

for i:=1 to 3 do

for j:=1 to 4 do

read(b[i,j]);

p(a,3,3,l1,l2);

p(b,3,4,d1,d2);

s:=a[l1,l2];

a[l1,l2]:=b[d1,d2];

b[d1,d2]:=s;

Writeln;

for i:=1 to 3 do begin

for j:=1 to 3 do begin

write(a[i,j],' ');

end; writeln; end;

Writeln;

for i:=1 to 3 do begin

for j:=1 to 4 do begin

write(b[i,j],' ');

 end; writeln; end;

Readln;

end.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40999. Кар'єра як стратегія трудового життя. Планування і розвиток кар’єри 67 KB
  Ринок праці в сучасних економічних умовах характеризується високою конкуренцією і пред'являє до людини жорсткі вимоги: наявності не тільки відповідної кваліфікації, але і досвіду роботи, комунікабельності та новаторського мислення. Все це ускладнює процес працевлаштування навіть для висококласних професіоналів.
41000. Комплексоутворення в біологічних системах 55 KB
  Координаційне число це число яке показує скільки простих лігандів координується навколо центрально атома.До тридентантних лігандів можна віднести аспарагінову кислоту до полідентантних деякі аміно карбонові та поліамінокарбонові кислоти. Число приєднаних лігандів дорівнює координаційному числу поділеному на дентатність ліганду. Ось чому координаційне число не завжди збігається з числом приєднаних лігандів.
41001. Правове регулювання кредитних правовідносин 82 KB
  Характеристика форм та видів кредиту. Принципи за якими здійснюється банківське кредитування. Структура типової форми кредитного договору.
41002. Мистецькі здобутки української культури початку 20 століття 90.5 KB
  Міністерство освіти та науки України Донецький індустріальнопедагогічний технікум Лекція âКультура Київської Русіâ План.Особливості світогляду в епоху Київської Русі.Архітектура Київської Русі.Скульптура Київської Русі.
41003. Українське козацьке бароко 59.5 KB
  Архітектура українського бароко.Українська скульптура періоду бароко.Особливості барокової графіки.В архітектурних стилях XVII – XVIII ст. виявляються урізноманітнення економічного, політичного й культурного життя українського суспільства. Естетичні риси української архітектури яскраво виявлені у будівлях стилю бароко. Українське бароко поширюється у XVIIIст.
41004. Культурологія як наукова дисципліна: об’єкт і предмет 50.5 KB
  Сутність культури визначається у трьох основних її сферах: предмети матеріальної і духовної діяльності людини; субєкти творці і носії культури; національний характер народу менталітет мораль. Творчість від Бога і людини. Захід протиставляє Людину і Природу людина панує над природою може змінити її у відносності до своїх уявлень про досконалість і потреб єдність людини з природою можлива через підлаштування пристосування до людини. Східна культура орієнтується на нерозривність людини і природи на їх єдність на основі...
41005. СУТЬ, РОЛЬ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ 455 KB
  Суть зміст менеджменту та управління Менеджмент як система наукових знань та як мистецтво управління Рівні управління. Методи досліджень Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності Будьяке управління це не тільки управління своїм часом а й управління процесами часу.
41006. М’язова система людини та її вікові особливості 145.5 KB
  Основні поняття теми: мязи посмугований скелетний мяз будова мяза фасція мязові волокна міофібрили актин міозин групи мязів синергісти антагоністи згиначі розгиначі скорочення мязів тонус мязів сила мязів втома мязів рухова активність гіподинамія травматичні пошкодження опорнорухового апарату фізична культура динамічна робота статична робота фізична втома постава фізіологічна постава патологічна постава сколіоз кіфоз лордоз плоскостопість. Посмуговані скелетні мязи це активна частина...