36576

Оператор выбора CASE OF

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Оператор выбора является обобщением оператора ifthenelse на случай выбора одного из нескольких возможных продолжений выполнения программы. Выбор осуществляется по ключу выбора селектору. Синтаксическая структура этого оператора такова: cse ключ выбора of константа выбора 1 : оператор 1 ; .

Русский

2013-09-22

31 KB

4 чел.

Оператор выбора CASE OF.

Оператор выбора является обобщением оператора if-then-else на случай выбора одного из нескольких возможных продолжений выполнения программы. Выбор осуществляется по ключу выбора (селектору). Синтаксическая структура этого оператора такова:

case < ключ выбора > of

 < константа выбора 1> : < оператор 1>;

. . . . . .

 < константа выбора m> : < оператор m>;

[else < оператор>]

end;

где: < константа выбора > - значение того же типа, что и ключ выбора. Ключом выбора может быть выражение любого порядкового типа.

m - число ветвей выбора (не более чем мощность типа ключа выбора).

При выполнении оператора выбора вначале вычисляется значение ключа, а затем последовательным просмотром ветвей выбора отыскивается такая ветвь, для которой константа выбора совпадает со значением ключа. Оператор этой ветви выполняется, после чего оператор выбора завершает работу и передает управление следующему по тексту программы оператору. Ветвь else (если она присутствует) выполняется только в том случае, когда ни одна ветвь оператора case-of не выбрана. Если ветвь else отсутствует, то это эквивалентно ветви else с пустым оператором.

В ветвях выбора вместо констант выбора можно использовать список констант выбора (разделенных запятыми), либо диапазон констант выбора (заданный посредством .. также как для типа-диапазона). В этих случаях выбор ветви производится при равенстве константы из списка или из диапазона констант с ключом выбора.

Операторы выбора являются хорошо структурированным средством выбора из любого числа альтернатив и часто выполняют ту же функцию, что и вложенные операторы if-then-else.

Следующая простая программа демонстрирует создание и использование перечислимого типа и оператора case-of.

program colors;{Выбор цвета из набора, заданного перечислимым типом}

 uses CRT;

 type color = (cWhite,cRed,cBlue,cGreen,cBlack); {перечислимый тип}

 var b:0..4; c:color;

 begin TextBackground(cyan);TextColor(white);ClrScr;window(10,10,50,20);

 write('Введите число (от 0 до 4):');read(b);c:=color(b);

 case c of cWhite: begin TextColor(white);writeln('white') end;

 cRed: begin TextColor(red);writeln('red') end;

 cBlue: begin TextColor(blue);writeln('blue') end;

 cGreen: begin TextColor(green);writeln('green') end;

 cBlack: begin TextColor(black);writeln('black') end;

 end

 end {colors}.

Задача 4.2.6(14)

program Project14;

type mas=array[1..3,1..4] of Integer;

var a,b:mas;

i,j,l1,l2,d1,d2,s:Integer;

procedure p(x:mas; e1,e2:Integer; var n,k:integer);

var i,j,max:Integer;

begin

max:=x[1,1];

n:=1;

k:=1;

for i:=1 to e1 do

for j:=1 to e2 do

if x[i,j]<max then

begin

max:=x[i,j];

n:=i;

k:=j;

end;

end;

begin

for i:=1 to 3 do

for j:=1 to 3 do

read(a[i,j]);

Writeln;

for i:=1 to 3 do

for j:=1 to 4 do

read(b[i,j]);

p(a,3,3,l1,l2);

p(b,3,4,d1,d2);

s:=a[l1,l2];

a[l1,l2]:=b[d1,d2];

b[d1,d2]:=s;

Writeln;

for i:=1 to 3 do begin

for j:=1 to 3 do begin

write(a[i,j],' ');

end; writeln; end;

Writeln;

for i:=1 to 3 do begin

for j:=1 to 4 do begin

write(b[i,j],' ');

 end; writeln; end;

Readln;

end.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52354. БЛОҐИ 591 KB
  Мотивація участі та функції блоґів. Розміщення блоґів. Політичне значення блоґів. Просування блоґів.
52355. Begrüssung, Bekanntschaft 58.5 KB
  Es ist sehr angenehm Sie zu treffen! Рад встретиться! Es ist sehr angenehm Sie kennen zu lernen! Рад познакомиться! Ich habe viel Gutes über Sie gehört! Я слышал о вас много хорошего! Endlich sieht man sich wieder! Сколько лет, сколько зим! ( Наконец-то мы снова увиделись!)
52356. Болота, їх типи, поширення 99.5 KB
  Обладнання: фізична карта України та фізична карта півкуль, комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка, підручник, зразки торфу Тип уроку: вивчення нового матеріалу царство Гідросфера царівна Гідра Світовий океан Води суходолу океани річки моря...
52357. «Бонапартистський переворот» 1851 р. і встановлення Другої імперії 66.5 KB
  МЕТА: Визначити особливості розвитку Франції в період Другої імперії. атлас сигнальні картки картки для індивідуальної роботи схема Результати плебісциту у Франції в період Другої імперії картка з основними положеннями Конституції 1852 р. брошура Останній монарх Франції портрет Наполеона ІІІ. Охарактеризувати Червневе повстання у Франції 1848 р.
52358. Види вправ по відпрацюванню навичок способу читання, швидкості, правильності та виразності 619.5 KB
  Вправи на тренування чіткої вимови, розвиток уваги до слова та його частин сприяють поліпшенню правильності читання на розвиток. Завдання на розвиток периферичного зору, вдосконалення здатності передбачати наступні літери, слова формують вміння швидко читати тощо.
52359. This Magic World of Books 81.5 KB
  Цілі: практична: узагальнити та закріпити лексикограматичний матеріал Pssive Voice Present Perfect; тренувати учнів в аудіюванні та читанні; формувати навички діалогічного та монологічного мовлення у парній та груповій роботі; практикувати учнів в письмі; розвивальна: розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію учнів вміння характеризувати літературних героїв; довготривалу та оперативну пам'ять; стимулювати логічне мислення уяву; розширювати загальний світогляд; виховна: виховувати...
52360. Книги в нашому житті 52 KB
  Today we are going to talk about the role of books in the people’s life, and about people who write books. We want to listen to your opinions about reading, about your favourite books, and their authors. I hope you will be energetic and active.
52361. Books in our life. Libraries in Ukraine 43 KB
  Objectives: to give some information about libraries in Ukraine; to develop communicative abilities of pupils; to practice pupils in speaking, reading, writing.