36583

Оператор присваивания

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Левая часть это переменная любого типа правая часть выражение совместимое по типу с переменной левой части. При выполнении этого оператора вычисляется значение выражения правой части и это значение становится значением переменной левой части. Совместимость левой и правой частей присваивания по типу означает либо равенство типов либо случаи когда тип выражения правой части автоматически преобразуется к типу левой части. Эти случаи автоматического преобразования типов для известных нам стандартных типов исчерпываются следующими:  Тип...

Русский

2013-09-22

28.5 KB

2 чел.

Оператор присваивания.

Важнейшим из простых операторов Паскаля является оператор присваивания. Он позволяет изменять значение переменных в процессе выполнения программы без чего не может обойтись почти ни один алгоритм. Синтаксическая структура этого оператора:

< переменная > := < выражение >;

Оператор присваивания состоит из левой и правой частей, которые разделяются знаками присваивания (:=). Левая часть - это переменная любого типа, правая часть - выражение, совместимое по типу с переменной левой части. При выполнении этого оператора вычисляется значение выражения правой части и это значение становится значением переменной левой части. Таким образом, присваивание, это - "передача значения" справа налево.

Следует усвоить, что присваивание не является обычным равенством (почему и используется знак присваивания, отличный от равенства). Действительно, пусть Х - переменная типа integer. Тогда при выполнении последовательности присваиваний Х:=2; Х:=Х+5; переменная Х получит значение 7, в то же время, очевидно, что второе присваивание не является равенством. Заметим, что присваивание такого вида часто используется в программах, и в Турбо Паскале предусмотрен сокращенный вариант записи этих присваиваний (стандартные процедуры inc и dec):

inc(X,j) ~ X:=X + j; dec(X,j) ~ X - j; где j - любое выражение типа integer.

Если j=1, возможна и ещё более короткая запись: inc(X) или dec(X).

Совместимость левой и правой частей присваивания по типу означает либо равенство типов, либо случаи, когда тип выражения правой части автоматически преобразуется к типу левой части. Эти случаи автоматического преобразования типов (для известных нам стандартных типов) исчерпываются следующими:

Тип переменной левой части real, а тип выражения правой части - integer, т.е. преобразование вида real integer.

Тип переменной левой части string, а тип выражения правой части - char, т.е. преобразование вида string  char.

Для согласования типа выражения с типом переменной левой части присваивания иногда могут потребоваться явные преобразования типов, которые можно выполнить с помощью стандартных функций Паскаля.

Задача 4.2.6(21)

program Project21;

type mas=array[1..4,1..5] of Integer;

mass=array[1..5] of integer;

var a:mas;

b:mass;

i,j:Integer;

procedure p(x:mas; e:Integer; var y:integer);

var i,k:Integer;

begin

k:=0;

for i:=2 to 4 do

if x[i,e]<x[i-1,e] then k:=k+1;

if k=0 then y:=1

else y:=0;

end;

begin

for i:=1 to 4 do

for j:=1 to 5 do

read(a[i,j]);

writeln;

for i:=1 to 5 do

begin

p(a,i,b[i]);

write(b[i],' ');

end;

 Readln;

end.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64369. ПОЛІПШЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ БЕНЗИНОВОГО ДВИГУНА З СИСТЕМОЮ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ 2.71 MB
  Для ефективного зниження викидів шкідливих речовин ШР з ВГ бензинових двигунів широко використовують засоби зовнішньої очистки каталітичні нейтралізатори які дають можливість звести до нуля викиди ШР в окремих режимах роботи двигуна.
64370. ТЕРМОКІНЕТИЧНА ОЦІНКА І ПРОГНОЗ ВПЛИВУ ДОБАВОК НА ТВЕРДІННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЦЕМЕНТУ І БЕТОНУ 398.5 KB
  За рахунок освоєння високоефективних хімічних мінеральних і комплексних добавок забезпечуються недосяжні раніше властивості бетонних сумішей і бетонів віднесених у світовій практиці до бетонів нового покоління.
64371. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ЦИФРОВАНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ В-СПЛАЙНІВ П’ЯТОГО ПОРЯДКУ 698.11 KB
  Розвиток інформаційних технологій ІТ в Україні та світі демонструє сталу тенденцію до потреби обробки даних у обсягах що збільшуються. Існує декілька факторів що стримують розвиток математичних методів обробки даних.
64372. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЕРНО-БУРЯКОВИХ СІВОЗМІН ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 763 KB
  Умовою інтенсивного ведення галузі землеробства є розширене відтворення родючості ґрунту за допомогою науково-обґрунтованих систем землеробства, які враховують ґрунтово-кліматичні умови, ландшафтні особливості і екологічну безпеку довкілля.
64373. ПРОГНОЗУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНОГО ГЕНЕЗУ У ОБПЕЧЕНИХ В ГОСТРІЙ СТАДІЇ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ 219 KB
  Результати лікування пацієнтів з поширеними та критичними опіками за площею ураження шкіри на сьогодні не можуть бути визнані задовільними. Незважаючи на певний прогрес в лікуванні такого контингенту травмованих завдяки обґрунтуванню та широкому застосуванню в останні роки раннього...
64374. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВЛАШТУВАННЯ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ З ГІДРОФОБІЗОВАНИМ ПРОШАРКОМ У ПРОСАДОЧНИХ ҐРУНТАХ ІІ ТИПУ 915 KB
  Відомо що при влаштуванні буронабивних паль в просадочних ґрунтах ІІ типу для зниження негативного тертя що діє у просадочному шарі та підвищення несучої здатності рекомендується застосовувати антифрикційні покриття поліетиленові плівки пластик бітумні матеріали.
64375. Сучасні тенденції розвитку професійної технічної освіти у Польщі 158 KB
  Соціально-економічні перетворення, що відбулися в Україні впродовж останнього десятиліття, призвели до суттєвої реструктуризації багатьох галузей, зникнення одних напрямів і виникнення інших.
64376. ПАТОГЕНЕЗ НАБРЯКУ-НАБУХАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ПРИ ТЯЖКІЙ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ 511.5 KB
  У зазначений термін до патологічного процесу залучаються всі системи життєзабезпечення організму розвивається набрякнабухання мозку вторинне ушкодження центральної нервової системи ЦНС причинами якого є ішемія гіпоксія і токсемія...
64377. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ЗАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ БЕССАРАБІЇ 770 KB
  Метою роботи є обгрунтування теоретико-методологічних основ суспільногеографічних на прикладі ретроспективноекістичних досліджень історикогеографічного регіону аналіз утворення поселень і формування поселенської мережі...