36583

Оператор присваивания

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Левая часть это переменная любого типа правая часть выражение совместимое по типу с переменной левой части. При выполнении этого оператора вычисляется значение выражения правой части и это значение становится значением переменной левой части. Совместимость левой и правой частей присваивания по типу означает либо равенство типов либо случаи когда тип выражения правой части автоматически преобразуется к типу левой части. Эти случаи автоматического преобразования типов для известных нам стандартных типов исчерпываются следующими:  Тип...

Русский

2013-09-22

28.5 KB

3 чел.

Оператор присваивания.

Важнейшим из простых операторов Паскаля является оператор присваивания. Он позволяет изменять значение переменных в процессе выполнения программы без чего не может обойтись почти ни один алгоритм. Синтаксическая структура этого оператора:

< переменная > := < выражение >;

Оператор присваивания состоит из левой и правой частей, которые разделяются знаками присваивания (:=). Левая часть - это переменная любого типа, правая часть - выражение, совместимое по типу с переменной левой части. При выполнении этого оператора вычисляется значение выражения правой части и это значение становится значением переменной левой части. Таким образом, присваивание, это - "передача значения" справа налево.

Следует усвоить, что присваивание не является обычным равенством (почему и используется знак присваивания, отличный от равенства). Действительно, пусть Х - переменная типа integer. Тогда при выполнении последовательности присваиваний Х:=2; Х:=Х+5; переменная Х получит значение 7, в то же время, очевидно, что второе присваивание не является равенством. Заметим, что присваивание такого вида часто используется в программах, и в Турбо Паскале предусмотрен сокращенный вариант записи этих присваиваний (стандартные процедуры inc и dec):

inc(X,j) ~ X:=X + j; dec(X,j) ~ X - j; где j - любое выражение типа integer.

Если j=1, возможна и ещё более короткая запись: inc(X) или dec(X).

Совместимость левой и правой частей присваивания по типу означает либо равенство типов, либо случаи, когда тип выражения правой части автоматически преобразуется к типу левой части. Эти случаи автоматического преобразования типов (для известных нам стандартных типов) исчерпываются следующими:

Тип переменной левой части real, а тип выражения правой части - integer, т.е. преобразование вида real integer.

Тип переменной левой части string, а тип выражения правой части - char, т.е. преобразование вида string  char.

Для согласования типа выражения с типом переменной левой части присваивания иногда могут потребоваться явные преобразования типов, которые можно выполнить с помощью стандартных функций Паскаля.

Задача 4.2.6(21)

program Project21;

type mas=array[1..4,1..5] of Integer;

mass=array[1..5] of integer;

var a:mas;

b:mass;

i,j:Integer;

procedure p(x:mas; e:Integer; var y:integer);

var i,k:Integer;

begin

k:=0;

for i:=2 to 4 do

if x[i,e]<x[i-1,e] then k:=k+1;

if k=0 then y:=1

else y:=0;

end;

begin

for i:=1 to 4 do

for j:=1 to 5 do

read(a[i,j]);

writeln;

for i:=1 to 5 do

begin

p(a,i,b[i]);

write(b[i],' ');

end;

 Readln;

end.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64424. Ефективність мультипробіотику «Симбітер-2» при дисбактеріозі ротової порожнини у хворих на вторинну адентію 666 KB
  Мета оцінка стану мікробіоценозів екологічної ніші ротової порожнини при вторинній адентії та розробка підступів щодо їх корекції з використанням мультипробіотику...
64425. ОЦІНКА ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ КУЗОВА ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ У ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ УМОВАХ 475.73 KB
  Після проведення такого кваліфікованого ремонту автомобіля з малим пробігом за допомогою сучасних технологій досвідчений автоексперт не може визначити чи проводився ремонт кузова досліджуваного автомобіля.
64426. Створення вихідного матеріалу та гібридів соняшнику з підвищеним вмістом гліцеридів пальмітинової кислоти в олії 408.5 KB
  Оптимальним вирішенням важливого наукового завдання щодо створення гібридів соняшнику з підвищеним вмістом гліцеридів пальмітинової кислоти є генетичне поліпшення культури що дозволяє одержувати високоякісні олії...
64427. ВІТРАЖ ЦИВІЛЬНОЇ БУДІВЛІ ЯК ФАКТОР ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕННЯ ЗА ЛІТНІХ УМОВ 787.5 KB
  Нерідко в приміщеннях з вітражами виникають дискомфортні умови в літній період такі як підвищена температура внутрішнього повітря висока температура поверхонь світлопрозорого огородження негативний вплив на людину теплового опромінювання з боку вітража.
64428. Поліпшення діяльності підприємств автосервісу на основі оптимізації виробничих процесів 252 KB
  За сучасних умов робота підприємств автосервісу ПАС має бути спрямована на найбільш повне задоволення споживачів шляхом надання різноманітних якісних послуг які б позбавили споживача від усіх проблем повязаних з використанням автомобіля за прийнятну для споживачів ціну.
64429. Покращення діяльності підприємств автосервісу на основі оптимізації виробничих процесів 157.5 KB
  Необхідність філософського аналізу ціннісних установок особистості в освітньому процесі полягає не тільки в тому аби втілити до досліджень філософії новий аспект а й тому що такий аналіз освіти перебуває...
64430. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АПК УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 303 KB
  В сучасних умовах посилення глобалізації світових господарських звязків питання забезпечення конкурентоспроможності продукції АПК у сфері зовнішньої торгівлі належить до пріоритетних завдань національного економічного розвитку.
64431. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДОЛОГIÏ ФОРМУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТI ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ ПРОДУКТIВ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПЛОДIВ ТА ОВОЧIВ 372 KB
  Окисленi форми речовин редокссистеми морквяного соку Вiдновленi форми речовин редокссистеми морквяного соку Окисленi форми речовин редокссистеми капустяного соку Вiдновленi форми речовин редокссистеми капустяного соку...
64432. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 134 KB
  Теорія та практика адміністративного судочинства надають особливого значення важливому елементу структури адміністративнопроцесуальних відносин субєктам які згідно із Законом мають статус учасників судового процесу.