36583

Оператор присваивания

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Левая часть это переменная любого типа правая часть выражение совместимое по типу с переменной левой части. При выполнении этого оператора вычисляется значение выражения правой части и это значение становится значением переменной левой части. Совместимость левой и правой частей присваивания по типу означает либо равенство типов либо случаи когда тип выражения правой части автоматически преобразуется к типу левой части. Эти случаи автоматического преобразования типов для известных нам стандартных типов исчерпываются следующими:  Тип...

Русский

2013-09-22

28.5 KB

2 чел.

Оператор присваивания.

Важнейшим из простых операторов Паскаля является оператор присваивания. Он позволяет изменять значение переменных в процессе выполнения программы без чего не может обойтись почти ни один алгоритм. Синтаксическая структура этого оператора:

< переменная > := < выражение >;

Оператор присваивания состоит из левой и правой частей, которые разделяются знаками присваивания (:=). Левая часть - это переменная любого типа, правая часть - выражение, совместимое по типу с переменной левой части. При выполнении этого оператора вычисляется значение выражения правой части и это значение становится значением переменной левой части. Таким образом, присваивание, это - "передача значения" справа налево.

Следует усвоить, что присваивание не является обычным равенством (почему и используется знак присваивания, отличный от равенства). Действительно, пусть Х - переменная типа integer. Тогда при выполнении последовательности присваиваний Х:=2; Х:=Х+5; переменная Х получит значение 7, в то же время, очевидно, что второе присваивание не является равенством. Заметим, что присваивание такого вида часто используется в программах, и в Турбо Паскале предусмотрен сокращенный вариант записи этих присваиваний (стандартные процедуры inc и dec):

inc(X,j) ~ X:=X + j; dec(X,j) ~ X - j; где j - любое выражение типа integer.

Если j=1, возможна и ещё более короткая запись: inc(X) или dec(X).

Совместимость левой и правой частей присваивания по типу означает либо равенство типов, либо случаи, когда тип выражения правой части автоматически преобразуется к типу левой части. Эти случаи автоматического преобразования типов (для известных нам стандартных типов) исчерпываются следующими:

Тип переменной левой части real, а тип выражения правой части - integer, т.е. преобразование вида real integer.

Тип переменной левой части string, а тип выражения правой части - char, т.е. преобразование вида string  char.

Для согласования типа выражения с типом переменной левой части присваивания иногда могут потребоваться явные преобразования типов, которые можно выполнить с помощью стандартных функций Паскаля.

Задача 4.2.6(21)

program Project21;

type mas=array[1..4,1..5] of Integer;

mass=array[1..5] of integer;

var a:mas;

b:mass;

i,j:Integer;

procedure p(x:mas; e:Integer; var y:integer);

var i,k:Integer;

begin

k:=0;

for i:=2 to 4 do

if x[i,e]<x[i-1,e] then k:=k+1;

if k=0 then y:=1

else y:=0;

end;

begin

for i:=1 to 4 do

for j:=1 to 5 do

read(a[i,j]);

writeln;

for i:=1 to 5 do

begin

p(a,i,b[i]);

write(b[i],' ');

end;

 Readln;

end.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47467. ПОЛІТЕКОНОМІЯ 2.54 MB
  Ця наука вивчає ринкову поведінку людей при використанні обмежених ресурсів виробництва що породжує за умов приватної власності економічну конкуренцію між ними. Другий факт: економічні ресурси засоби для виробництва благ обмежені. Задоволення їх обмежено рідкістю ресурсів для виробництва засобів їх задоволення. Непрямі інструментні чи виробничі використовуються для виробництва прямого блага.
47468. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ. ПІДРУЧНИК 55.64 MB
  У підручнику розкриваються основи теорії страхових послуг та особливості різних видів страхування що реалізуються на страховому ринку України. Зміст підручника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни Страхові послуги що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності страхової послуги як специфічного товару страхового ринку умов та правил здійснення основоположних класичних і сучасних видів страхування. Порядок укладання та ведення страхової угоди 33 Сутність договору...
47469. Політологія. Конспект лекцій 243 KB
  Життя Поняття і функції політичної влади Політична та державна влади Умови ефективного функціонування політичної влади Основні концепції влади Проблема формування і функції влади в Україні. Легітимність влади криза легітимності та засоби її вирішення Демократія форма пол. Загальне визначення предмета політології можна було б запропонувати таке: політологія у більш вузькому розумінні загальна теорія політики вивчає специфічну групу закономірностей відносин соціальних суб'єктів з приводу влади. поперше спеціально досліджує політику як...
47470. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 6.79 MB
  У посібнику розглянуті актуальні питання розвитку фінансової діяльності суб'єктів підприємництва в Україні організація фінансової діяльності суб'єктів підприємництва фінансування управління власним і позичковим капіталом фінансовими інвестиціями оцінка вартості підприємства фінансовий контролінг. ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУПІДПРИЄМСТВА 124 3. Власний капітал підприємства: функції складові таоцінка 124 З Формування статутного капіталу акціонерних товариств 130 Статутний капітал товариств з...
47471. Стратегічне управління 243 KB
  підприєствах Виділення стратегічних зон господарювання Зони стратегічних ресурсів Групи стратегічного впливу Класифікація методів аналізу стратегічних альтернатив Механізм ринкової конкуренції сутність характерні риси сучасного конкурентного середовища аналіз конкуренції в галузі детермінанти конкурентної переваги країни Національний ромб Аналіз конкурентного становища підприємства стратегічна сегментація зовнішнього середовища підприємства вибір позиції в конкуренції діагностика стану підприємства в конкурентному середовищі...
47473. Економіка підприемства 1.78 MB
  У пропонованому навчальному посібнику розглядаються діяльність сучасного підприємства як субєкта ринкових відносин, його ресурсне забезпечення, інфраструктура та організація виробничого процесу, а також основні фінансово-економічні результати діяльності в контексті сучасного законодавства щодо структурної перебудови, сучасної інноваційної та інвестиційної політики, державного регулювання економіки.
47474. Організація системи управління 970.5 KB
  3 формування ОСУ стратегічного типу Внесення стратегічних змін до структури підприємства завжди породжує проблему вибору рівня диференціації та інтеграції. Так створення окремих підсистем управління пов’язано з існуванням окремих суботочень підприємства і необхідністю урахування особливостей змін у них рис. Визначення стратегій це процес у якому враховуються всі аспекти зовнішнього та внутрішнього функціонування підприємства. Встановлюючи стратегії треба враховувати: типи реакцій на зміни умов у зовнішньому середовищі в попиті рівні...
47475. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА 1.18 MB
  СУКУПНІ ВИТРАТИ І ВВП Сукупні витрати і рівноважний ВВП Модель кругових потоків В основі макроекономічного аналізу лежить модель кругових потоків модель кругообігу ВВП модель кругообігу доходів та витрат. Серед показників які характеризують результати економічної діяльності країни центральне місце посідає валовий внутрішній продукт ВВП.