36693

Администрирование Web-сервера Apache. Виртуальный хостинг на основе имен

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Пусть необходимо создать виртуальные хосты с именами www.ваша_фамилия1.ua и www.ваша_фамилия2.ua. Сначала необходимо создать на локальном сервере DNS запись, указывающую, что адресу 127.0.0.1 соответствуют несколько имен. Для этого откройте файл /etc/hosts и допишите в строку

Русский

2014-03-31

43.5 KB

6 чел.

Лабораторная работа № 8

Администрирование Web-сервера Apache.

Виртуальный хостинг на основе имен

Результат выполнения лабораторной работы необходимо продемонстрировать преподавателю.

  1.  Пусть необходимо создать виртуальные хосты с именами www.ваша_фамилия1.ua и www.ваша_фамилия2.ua. Сначала необходимо создать на локальном сервере DNS запись, указывающую, что адресу 127.0.0.1 соответствуют несколько имен. Для этого откройте файл /etc/hosts и допишите в строку

  1.  localhost

через пробел имена www.ваша_фамилия1.ua и www.ваша_фамилия2.ua

Сохраните изменения.

  1.  Откройте в текстовом редакторе nano конфигурационный файл web-сервера Apache /etc/apache2/httpd.conf. Создадим 2 виртуальных хоста на основе имен. Такая конфигурация требует существования множества имен, указывающих на один IP-адрес.

Пропишите в файле httpd.conf директиву NameVirtualHost и установите ее значение в 127.0.0.1:80

  1.  Пропишите в конфигурационном файле Apache /etc/apache2/httpd.conf следующую контейнерную директиву:

<VirtualHost 127.0.0.1:80>

   DocumentRoot /var/www/html/ваша_фамилия3

   ServerName www.ваша_фамилия1.ua

   ErrorLog /var/log/apache2/ваша_фамилия3.err

   CustomLog /var/log/apache2/ваша_фамилия3.acc common

</VirtualHost>

Это будут настройки для первого виртуального хоста с именем www.ваша_фамилия1.ua.

Добавим еще один виртуальный хост с именем www.ваша_фамилия2.ua:

<VirtualHost 127.0.0.1:80>  

   ServerName www.ваша_фамилия2.ua

   DocumentRoot /var/www/html/ваша_фамилия4

   ErrorLog /var/log/apache2/ваша_фамилия4.err

   CustomLog /var/log/apache2/ваша_фамилия4.acc common

</VirtualHost>

Сохраните изменения и перезапустите web-сервер Apache.

  1.  В каталоге /var/www/html создайте каталоги с именами ваша_фамилия3 и ваша_фамилия4.  Это будут каталоги, где соответственно будут храниться web-страницы серверов www. ваша_фамилия1.ua и www.ваша_фамилия2.ua.

  1.  Создайте в каталоге  ваша_фамилия3 HTML-файл с именем index.html такого содержания:

<html>

<head>

<title>Virtual host 1</title>

</head>

<body bgcolor=red>

<font color=white>

<h1>Virtual host based on names 1</h1>

</font>

</body>

</html>

Создайте в каталоге  ваша_фамилия4 HTML-файл с именем index.html такого содержания:

<html>

<head>

<title>Virtual host 2</title>

</head>

<body bgcolor=black>

<font color=white>

<h1>Virtual host based on names 2</h1>

</font>

</body>

</html>

  1.  Запустите браузер. В адресной строке наберите

http://www.ваша_фамилия1.ua

В результате вы должны увидеть страницу красного цвета с текстом Virtual host  based on names 1 (это файл index.html из каталога ваша_фамилия3).

А если вы в адресной строке браузера наберете

http://www.ваша_фамилия2.ua

то в результате должны увидеть страницу черного цвета с текстом Virtual host based on names 2 (это файл index.html из каталога ваша_фамилия4).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54331. Застосування методу проектів на уроках світової літератури 797.5 KB
  У сучасній школі можна виділити чотири основні напрями при яких ефективно застосовувати методи проектів: 1 проект як метод навчання на уроці; 2 проектні технології дистанційного навчання; 3 для формування дослідницьких навичок школярів у позаурочній роботі;4 як метод організації дослідницької діяльності вчителів. Метод проектів знаходить все більше поширення у системі освіти різних країн світу. Із історії виникнення методу проектів Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Метод проектів – ефективна технологія навчання...
54332. Використання прийомів і методів розвивального навчання в традиційній початковій школі 246 KB
  Створення ситуації розриву СР пропонується завдання зовні схоже на попереднє але в корені ні. Аналіз умов аналіз того що було в попередньому способі що дозволяло нам виконувати завдання а зараз – ні. І по тому які завдання учень вибрав для самостійної роботи можна встановити на якому етапі осмислення поняття він знаходиться. Це завдання які уже виконані кимось а дитині потрібно їх оцінити.
54334. Формування логічного мовлення школярів у період навчання грамоти засобами словниково-логічних вправ 192 KB
  Важливе місце у цьому процесі належить збагаченню словника дитини словаминазвами предметів їхніми якостями діями. Як свідчить практика головна увага вчителя у цей час спрямована на вивчення звукового комплексу слова тим часом його лексичне значення нерідко залишається поза увагою. Досвід підказує що шестирічна дитина здатна розрізняти і фонетичну і семантичну сторони слова усвідомлювати його як мовну одиницю. В основі методики формування лексичних понять необхідна робота над лексичним значенням слова.
54335. ВІДЛУННЯ ЕПОХ У МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ 43.5 KB
  Без музики важко переконати людину яка вступає в світ у тому що людина прекрасна а це переконання по суті є основою емоційної естетичної моральної культури В. Загальна...
54336. Текстові формули (функції) Microsoft Excel (MICROSOFT OFFICE 2010) 263.5 KB
  Необхідно використовуючи текстові функції заповнити даними таблицю № Автор Назва книги Видавник Кількість сторінок. формат запису функції НАЙТИискомый_текст; просматриваемый_текст; начальная позиция в якості результату повертає позицію початку пошукового рядка тексту який міститься в даному рядку текста.
54337. Методичний конструктор як техніка підготовки педагогів до впровадження директивних інновацій 59.5 KB
  Цей методичний захід має бути необхідний закладу та учителям легкий у виконанні не обтяжуючий учасників заходу і водночас корисний Для цього треба не забувати про особливості навчання дорослих людей які мають свій досвід свої погляди на себе та оточуючий світ на розвиток себе в професії і суспільстві. Подруге підійдіть до розробки заходу дуже ретельно хоча на сучасному етапі саме розробка дійсно якісного методичного заходу не завжди є проблемою для цього є маса літератури з даного приводу але до технік що обираються треба...
54338. Використання методу проектів на уроках інформатики 187 KB
  Тема: Комп’ютерні презентації Проект: Я інформую Тип проекту : інформаційнотворчий. Очікуваний результат: створення презентації засобами MS PowerPoint. Порада Перед створенням презентації бажано: Визначити тему та призначення презентації Створити схему сценарій презентації Спланувати зміст усіх слайдів їх стиль. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЗА Д.
54339. ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 107.5 KB
  Дуже важливою також є структуризація змістовної частини проекту із зазначенням поетапних результатів. Необхідною складовою методики здійснення проектної діяльності є складання загальної моделі що розглядається як умовний образ схема кінцевого результату проекту. Першим із них передбачено виконання завдань навчального проекту та здійснення презентації кінцевого інтелектуального матеріального продукту безпосередньо на уроці або під час проведення серії уроків з певної теми. Водночас педагогічна функція вчителя ускладнюється порівняно з...