36693

Администрирование Web-сервера Apache. Виртуальный хостинг на основе имен

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Пусть необходимо создать виртуальные хосты с именами www.ваша_фамилия1.ua и www.ваша_фамилия2.ua. Сначала необходимо создать на локальном сервере DNS запись, указывающую, что адресу 127.0.0.1 соответствуют несколько имен. Для этого откройте файл /etc/hosts и допишите в строку

Русский

2014-03-31

43.5 KB

5 чел.

Лабораторная работа № 8

Администрирование Web-сервера Apache.

Виртуальный хостинг на основе имен

Результат выполнения лабораторной работы необходимо продемонстрировать преподавателю.

  1.  Пусть необходимо создать виртуальные хосты с именами www.ваша_фамилия1.ua и www.ваша_фамилия2.ua. Сначала необходимо создать на локальном сервере DNS запись, указывающую, что адресу 127.0.0.1 соответствуют несколько имен. Для этого откройте файл /etc/hosts и допишите в строку

  1.  localhost

через пробел имена www.ваша_фамилия1.ua и www.ваша_фамилия2.ua

Сохраните изменения.

  1.  Откройте в текстовом редакторе nano конфигурационный файл web-сервера Apache /etc/apache2/httpd.conf. Создадим 2 виртуальных хоста на основе имен. Такая конфигурация требует существования множества имен, указывающих на один IP-адрес.

Пропишите в файле httpd.conf директиву NameVirtualHost и установите ее значение в 127.0.0.1:80

  1.  Пропишите в конфигурационном файле Apache /etc/apache2/httpd.conf следующую контейнерную директиву:

<VirtualHost 127.0.0.1:80>

   DocumentRoot /var/www/html/ваша_фамилия3

   ServerName www.ваша_фамилия1.ua

   ErrorLog /var/log/apache2/ваша_фамилия3.err

   CustomLog /var/log/apache2/ваша_фамилия3.acc common

</VirtualHost>

Это будут настройки для первого виртуального хоста с именем www.ваша_фамилия1.ua.

Добавим еще один виртуальный хост с именем www.ваша_фамилия2.ua:

<VirtualHost 127.0.0.1:80>  

   ServerName www.ваша_фамилия2.ua

   DocumentRoot /var/www/html/ваша_фамилия4

   ErrorLog /var/log/apache2/ваша_фамилия4.err

   CustomLog /var/log/apache2/ваша_фамилия4.acc common

</VirtualHost>

Сохраните изменения и перезапустите web-сервер Apache.

  1.  В каталоге /var/www/html создайте каталоги с именами ваша_фамилия3 и ваша_фамилия4.  Это будут каталоги, где соответственно будут храниться web-страницы серверов www. ваша_фамилия1.ua и www.ваша_фамилия2.ua.

  1.  Создайте в каталоге  ваша_фамилия3 HTML-файл с именем index.html такого содержания:

<html>

<head>

<title>Virtual host 1</title>

</head>

<body bgcolor=red>

<font color=white>

<h1>Virtual host based on names 1</h1>

</font>

</body>

</html>

Создайте в каталоге  ваша_фамилия4 HTML-файл с именем index.html такого содержания:

<html>

<head>

<title>Virtual host 2</title>

</head>

<body bgcolor=black>

<font color=white>

<h1>Virtual host based on names 2</h1>

</font>

</body>

</html>

  1.  Запустите браузер. В адресной строке наберите

http://www.ваша_фамилия1.ua

В результате вы должны увидеть страницу красного цвета с текстом Virtual host  based on names 1 (это файл index.html из каталога ваша_фамилия3).

А если вы в адресной строке браузера наберете

http://www.ваша_фамилия2.ua

то в результате должны увидеть страницу черного цвета с текстом Virtual host based on names 2 (это файл index.html из каталога ваша_фамилия4).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57559. Зречення принципів та ідеалів – шлях до успіху? (Б. Брехт «Життя Галілея», І. Багряний «Тигролови») 68 KB
  Уроки літератури є ефективними, якщо вони перетворюються на уроки життя. Життя – непередбачуване, гірке і солодке, одноманітне і барвисте, часом сумне чи радісне, але дивовижне й цікаве. А найголовніше (що дуже шкода) — дається один раз.
57560. МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2. РIЗНОМАНIТНIСТЬ ТВАРИН I ПТАХIВ 81.5 KB
  Мета: математика: перевірити знання учнів із теми Множення числа 2, формувати уміння знаходити значення виразів, які містять табличні випадки множення числа 2, розв’язувати задачі на множення, продовжувати змінювати приклади на додавання прикладами на множення...
57561. тематика й астрономія Що спільного між заходом Сонця в Донецьку і функцією синус Мотивація і плануван. 60 KB
  За допомогою відривного календаря легко помітити момент сходу та заходу Сонця для різних міст України на кожне число кожного місяца. Перше що залежить від різниці довготи Києва та інших міст України додається до часу сходу та заходу...
57562. Поезія і музика - це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі... 84.5 KB
  Діти сьогодні у нас незвичайний урок. Учитель музики Діти з давніхдавен люди захоплювались не лише барвами природи а й її неповторними звуками і намагались наслідувати їх у своїх музичних творах. Учитель Дійсно вершиною художньої зображальності Вівальді...
57563. Інтегрований урок: Математика. Народознавство 58 KB
  Мета: Закріпити навички додавання і віднімання круглих десятків і сотень, навчити додавати трицифрові числа виду 520+340, вдосконалювати вміння розв’язувати розширені задачі на зведення до одиниці...
57564. Математично-географічна подорож з тем «Раціональні числа» і «Гідросфера» 70.5 KB
  Навчальна: навчити застосовувати знання з тем Додатні і від’ємні числа Координатна пряма Модуль Порівняння чисел до розв’язування задач з географічним змістом; сформувати поняття болото показати причини їх утворення...
57565. Мовою математики про природу 92.5 KB
  Узагальнити й систематизувати навички виконання арифметичних дій з багатоцифровими числами; закріпити вміння розвязувати задачі, рівняння; вдосконалювати навички роботи з іменованими числами; збагачувати знання учнів цікавинками про природу. Розвивати логічне мислення, память, пізнавальні інтереси учнів...
57566. Traditional Chinese medicine 104.5 KB
  TCM therpy lrgely consists of Chinese herbl medicine cupuncture dietry therpy nd tui n mssge. Prior to this Chinese medicine ws minly prcticed within fmily linege systems. The term Clssicl Chinese medicine CCM usully refers these medicl prctices tht rely on theories nd methods dting from before the fll of the Qing Dynsty 1911.
57567. Використання вбудованих функцій під час опрацювання табличних даних із застосуванням до розв’язування економічних задач. Бінарний урок з інформатики та економіки 256 KB
  Мета: сформувати первинні навички використання розрахункових функцій; розвивати логічне мислення; формувати акуратність та уважність у введенні складних формул.