36712

Имитационное моделирование случайных событий. Компьютерное моделирование

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Оценить надежность системы в соответствии с вариантом состоящей из трех узлов и устройств B C D E F. Рассчитать аналитически вероятность безотказной работы всей системы. Построить имитационную модель системы. Оценить вероятность безотказной работы системы с помощью имитационной модели.

Русский

2013-09-23

214.5 KB

17 чел.

абораторные работы по дисциплине «Компьютерное моделирование».

Лабораторная работа № 1.

Лабораторная работа № 1.

Имитационное моделирование случайных событий.

1. Цель работы - изучить алгоритмы и методы имитации случайных событий.

2. Задания к лабораторной работе.

1. Оценить надежность системы (в соответствии с вариантом), состоящей из трех узлов и устройств A, B, C, D, E, F. Узел выходит из строя, когда выходят из строя все устройства, входящие в узел. Изделие выходит из строя, когда отказывает хотя бы один из его узлов. Вероятности безотказной работы всех устройств равны соответственно: P(A)=0,8; P(B)=0,7; P(C)=0,95; P(D)=0,85; P(E)=0,9; P(F)=0,7.

1.1. Рассчитать аналитически вероятность безотказной работы всей системы.

1.2. Построить имитационную модель системы. Оценить вероятность безотказной работы системы с помощью имитационной модели. Количество имитационных экспериментов N=100.

1.3. Сравнить аналитическую вероятность безотказной работы системы с оценкой вероятности, рассчитанной на основе применения методов имитационного моделирования. Сделать выводы.

2. Вероятности того, что во время работы компьютера произойдет сбой в арифметическом устройстве, в оперативной памяти, в остальных устройствах, относятся как . Вероятности обнаружения сбоя в арифметическом устройстве, в оперативной памяти и в остальных устройствах соответственно равны . Найти вероятность того, что сбой будет обнаружен.

2.1. Рассчитать аналитически вероятность обнаружения сбоя.

2.2. Построить имитационную модель возникновения сбоя в компьютере согласно приведенного выше описания. Оценить вероятность обнаружения сбоя с помощью имитационной модели. Количество имитационных экспериментов N=100.

2.3. Сравнить аналитическую вероятность безотказной работы системы с оценкой вероятности, рассчитанной на основе применения методов имитационного моделирования. Сделать выводы.  

3. Варианты заданий

Вариант – 1.

1. Структурная схема системы:

2.  =3:2:5

=0,8 0,9 0,9

Вариант – 2.

1. Структурная схема системы:

2.  =4:2:4

=0,85 0,95 0,9

Вариант – 3.

1. Структурная схема системы:

2.  =1:4:5

=0,75 0,95 0,9

Вариант – 4.

1. Структурная схема системы:

2.  =2:3:5

=0,8 0,9 0,95

Вариант – 5.

1. Структурная схема системы:

2. =3:4:3

=0,85 0,95 0,9

Вариант – 6.

1. Структурная схема системы:

2.  =6:2:2

=0,85 0,95 0,9

Вариант – 7.

1. Структурная схема системы:

2.  =2:3:5

=0,75 0,95 0,9

Вариант – 8.

1. Структурная схема системы:

2. =2:4:4

=0,8 0,95 0,9

Вариант – 9.

1. Структурная схема системы:

2.  =3:2:5

=0,8 0,9 0,9

Вариант – 10.

1. Структурная схема системы:

2.  =4:2:4

=0,85 0,95 0,9

Вариант – 11.

1. Структурная схема системы:

2.  =1:4:5

=0,75 0,95 0,9

Вариант – 12.

1. Структурная схема системы:

2.  =2:3:5

=0,8 0,9 0,95.

PAGE  4


A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

B

C

A

F

E

D

F

A

E

B

C

D

A

C

F

B

D

E

D

F

E

A

B

C

D

F

C

B

E

A

E

C

A

B

D

F

C

E

A

F

B

D


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55697. Формування і розвиток комунікативної компетентності молодших школярів 244.5 KB
  Наше завдання полягає в тому щоб: а удосконалювати вміння правильно відповідати на поставлені запитання ставити запитання іншим вступати в розмову; б збагачувати мовлення дітей формулами мовленнєвого етикету...
55698. Використання інтерактивних технологій як засобу продуктивного навчання учнів початкових класів 338 KB
  Від якості навчання і виховання залежить формування культурних цінностей. Тому реформування загальної освіти супроводжується введенням нових спеціальних форм організації пізнавальної діяльності які мають конкретну мету - створити такі умови навчання за якими би кожен учень міг успішно навчався...
55699. Участь студентів у позанавчальній роботі – необхідна передумова формування професійної компетентності випускника ВНЗ 2.16 MB
  На нашу думку поєднання аудиторної та позанавчальної роботи з додаткової спеціалізації Керівник дитячого хореографічного колективу яке реалізується у ВНКЗ Білгород-Дністровське педагогічне училище Одеської області через діяльність Народного ансамблю танцю Бессарабський сувенір сприяє...
55700. Самооцінювання учнів – один із способів розвитку їхньої пізнавальної самостійності і творчої активності на уроках математики 593 KB
  Навчальна мета уроку: Активізувати пізнавальну діяльність учнів; познайомити учнів з поняттями: пропорція члени пропорції; правильна і неправильна пропорція; з основною властивістю пропорції.
55701. Самостійна робота як засіб навчання, виховання і розвитку учнів 228 KB
  Успішне його виконання багато у чому залежить від методики навчання яка дає змогу озброїти учнів глибокими знаннями навчити їх працювати зацікавлено й самостійно. Методику сучасного уроку характеризує система самостійних робіт учнів. В цій статті описується певною мірою методи самостійного навчання учнів.
55702. Види диктантів і методика їх проведення 120 KB
  Текстуальні диктанти. Специфіка диктантів та класифікація їх видів Диктант - це такий прийом організації навчальної діяльності на уроці в процесі якої учні відтворюють письмово сприйнятий ними на слух текст.
55703. Межпредметные связи на уроках русского языка и литературы 124.5 KB
  Приобщая школьников к наиболее высоким достижениям мировой культуры и литературы учитель литературы воспитывает общую культуру развивает художественно-образное мышление формирует творческую личность.
55705. Вивчення системи роботи вчителя 226.5 KB
  У роботі школи особливої уваги потребує вивчення адміністрацією,а також представниками атестаційної комісії системи роботи педагогічного колективу в цілому чи кожного педагога зокрема.