36760

Создание «интерфейса пользователя» в среде Scada- системы «Genesis 32»

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Ознакомиться с современными направления промышленной автоматизации на базе сетевых технологий с использованием Scd систем что может Scdсистема и ОРСтехнологий. Ознакомиться со Scd системой GENESIS 32 3. Отработать навыки использования современных программноаппаратных средств при построении распределенных информационных систем Общие сведения Scd системы – задачи функции см.

Русский

2013-09-23

145 KB

43 чел.

Лабораторная работа №4

Создание «интерфейса пользователя» в среде Scada- системы «Genesis 32»

Цель работы:

1. Ознакомиться с современными направления промышленной автоматизации на базе сетевых технологий с использованием Scada- систем (что может Scada-система?) и ОРС-технологий.

 2. Ознакомиться со Scada- системой GENESIS 32

3. Отработать навыки использования современных программно-аппаратных средств при построении распределенных информационных систем

Общие сведения

Scada- системы – задачи, функции (см. файл. scada-системы.doc).

OPC –сервер – задачи, функции (см. файл. орс.doc).

1. Scada- система  «Genesis 32»

 1.  Клиентское приложение Graph WorX 32

Graph WorX 32 (далее GW) является программным пакетом - предназначен для представления параметров технологического процесса на графических мнемосхемах.

Запуск GW осуществляется согласно рис.1.

Рис.1

Главное окно GW включает: панель цветовой палитры, главную панель инструментов, набор инструментов рисования, упорядочивания, шрифтов и динамики (рис.2).

Описание основных элементов главного окна GW, инструментов для создания экранных форм и установления динамических связей со значениями контролируемых параметров содержится в разделе «начальные сведения» файла «Graph WorX 32v6_RUS/PDF» раздел 1.3. Раздел 1.4 (там же) содержит сведения по работе с клавиатурой и «мышью», необходимые для создания проекта.

Рис.2

2. Порядок выполнения работы

 1.  Запустить программу Graph WorX 32.
 2.  Создать проект (предварительно создать рабочую папку).
 3.  Создать основную форму проекта (предлагается преподавателем).
 4.  Создать форму «технологической схемы объекта» (предлагается преподавателем), используя библиотеку символов GW.
 5.  Установить динамическую связь «технологической схемы объекта» с соответствующим элементом основной формы проекта.
 6.  «Установить» измерительные приборы на технологическую схему объекта, используя стандартные измерительные приборы из библиотеки имеющихся в GW (предлагается преподавателем).
 7.  Запустить сеть SYBUS (см. порядок выполнения лабораторной работы «сеть SYBUS». При этом, необходимо:

а) установить сетевой адрес 2 (можно любой другой, но не «временный»);

б) для виртуального контроллера WinDecont установить интерфейс «А» и заполнить таблицу для интерфейса «А»

Интерфейс А

Протокол                  - SDLS_M

Формат                     - ASCI_9

Среда                        - RS 232

Скорость                  - 38400

в) добавить устройство:

 DeCont  заполнить таблицу

Сетевой адрес          2

Свойства                 - DeCont A, любой

Время реакции        - 50

Повторы                  - 3

г) добавить компонент «База-Клиент», заполнить таблицу для данного компонента:

Адрес сервера

2

Период

1

NN

1

Тип списка

Аналоги-чтение

д) добавить таблицу \Таблица\Добавить\Необязательная\, в окне «Добавить таблицу» выбрать «диапазоны»;

е) заполнить раздел «Диапазоны_1»

NN

1

Параметр «База-Клиент

1

Параметр «База-Сервер»

Количество

 1.  Открыть рабочий проект в пакете Genesis 32
 2.  Установить динамические связи (теги) измерительных приборов с объектами ОРС (входами устройств ввода ПТК Деконт) по схеме:

открыть «инспектор свойств» устанавливаемого датчика\ Параметр\Теги ОРС\Мой компьютер\текущие данные\ОРС.Dep/1\0\a\ № аналага\ ОК.

Включить режим «Исполнение»

3. Содержание отчета по лабораторной работе

 1.  Титульный лист.
  1.  Содержание.
  2.  Краткие теоретические сведения, используемые при выполнении работы.
  3.  Постановка работы.
  4.  Ход выполнения задания.
  5.  Литература.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84855. Урок розвитку звязного мовлення. Мову рідну я вивчаю, її люблю, не забуваю. Рідну мову буду знати,берегти і поважати. Іменники у нашому мовленні 42.5 KB
  Іменники у нашому мовленні Мета: закріпити та розширити уявлення дітей про слова назви предметів та явищ вправляти у вживанні іменників у мовленні; донести до дітей думку що рідна мова займає гідне місце серед мов світу сприяти збагаченню та активізації словника школярів; виховувати інтерес до вивчення української мови почуття гордості за рідну мову. А ви скільки мов знаєте Українську дехто російську англійську Спробуйте перекласти українською мовою слова: Я очень люблю свой родной город. Вслухайтеся як звучать слова: кохання...
84856. Слова – назви предметів (узагальнюючий урок-дослідження) 123.5 KB
  Повторити і поглибити знання учнів про слова, які є назвами предметів, використавши елементи мовного дослідження; удосконалювати вміння розпізнавати ці слова серед інших слів. Закріпити правопис імен, прізвищ, по батькові людей; кличок тварин; назв міст, сіл, річок.
84857. Власні і загальні іменники 109.5 KB
  Мета: розкрити поняття «власні» та «загальні» іменники, вчити розрізняти власні іменники від загальних, працювати з деформованими реченнями, розвивати навички розрізнювати іменники серед інших частин мови, розвивати навички каліграфічного письма, інтерес до предмету; виховувати повагу до професії кухаря.
84858. Позначення м’якості приголосних перед О знаком м’якшення (Ь). Перенос слів із Ь 68.5 KB
  Мета. Виробляти в учнів навички літературної вимови і правильного написання слів із м’якими приголосними звуками, які пом’якшує знак м’якшення; вчити позначати м’якість приголосних перед o та переносити слова зі знаком м’якшення; розвивати усне й писемне мовлення учнів...
84859. Уявлення про слова, які виражають ознаки предметів 44 KB
  Ознайомити учнів з лексичним значенням слів, які відповідають на питання який?, яка?, які? Формувати вміння ставити питання до слів; впізнавати предмет за його ознаками; засвоювати правопис нових слів; розвивати мовлення; виховувати любов до рідної мови.
84860. Письмовий твір на основі власних спостережень «Перші кроки весни» 42.5 KB
  Мета: Вчити дітей спостерігати за змінами в природі навесні, встановлювати причинно – наслідкові залежності між явищами живої і неживої природи, писати зв’язні висловлювання. озвивати вміння викладати свої думки, збагачувати словниковий запас учнів.
84861. Текст-опис весняної квітки 154 KB
  Мета: вчити учнів самостійно складати текст-опис за поданими запитаннями, малюнком та власними спостереженнями; збагачувати словниковий запас; розвивати зв’язне мовлення, спостережливість, мислення; виховувати бережне ставлення до природи.
84862. Закріплення та узагальнення знань про слова, які означають назви предметів 145 KB
  Повторити і поглибити знання учнів про слова, які є назвами предметів. Удосконалювати вміння розпізнавати їх серед інших слів, будувати з ними речення. Закріплювати навички написання слів з великої літери. Розширювати словниковий запас учнів, розвивати творчу уяву, навички діалогічного і монологічного мовлення.
84863. Позначення буквами я, ю, є, ї двох звуків. Спостереження за позначення сполучення йо 395.5 KB
  Мета уроку: закріпити знання учнів про букви я ю є ї; зосередити увагу на випадках коли вони позначають два звуки; вчити учнів на слух розрізняти слова в яких букви я ю є ї позначають два звуки; спостерігати за позначенням буквосполучення йо вчити правильно переносити слова з цим буквосполученням...